Ortaokul Teknoloji ve Tasarım 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Ortaokul Teknoloji ve Tasarım 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 7.Sınıf kategorisinin Teknoloji Tasarım alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Ortaokul Teknoloji ve Tasarım 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Ulaşım araçlarının tasarımında göz önünde bulundurulması gereken en önemli prensipler nelerdir?


 2. Cevap: * Yakıt tasarrufu * Sürtünme azaltma * Aerodinamik direnç kontrolü Açıklama:

  Ulaşım araçlarının tasarımı, maliyet, verimlilik ve kullanıcı güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için bu prensipler dikkate alınarak yapılmalıdır. 3. Bir ulaşım aracının aerodinamik özelliklerini iyileştirmek için kullanılan iki yöntemden bahsediniz.


 4. Cevap: * Spoiler kullanımı * Kanatlar aracılığıyla sürtünmeyi azaltma Açıklama:

  Aerodinamik özellikler, hava direncini azaltarak araç performansını ve yakıt verimliliğini artırır. 5. Biyolojik örneklerden esinlenen tasarım disiplini nedir?


 6. Cevap: Biyotaklit Açıklama:

  Biyotaklit, doğadaki mekanizmaları ve prensipleri insan yapımı ürünlerin tasarımında kullanmaya odaklanan bir disiplindir. 7. Nanoteknolojinin temel kavramını açıklayın.


 8. Cevap: Nanoteknolojinin temel kavramı, malzemelerin, sistemlerin ve cihazların nano ölçekte şeklini ve boyutunu kontrol eden tasarımlarını, simülasyonlarını ve üretimlerini içerir. Açıklama:

  Nanoteknoloji, atomik ve moleküler seviyedeki çalışmalara odaklanır ve malzemelerin özelliklerini ve işlevlerini manipüle ederek yeni teknolojiler geliştirmeyi amaçlar. 9. Doğada, gürültüsüz ve etkili hareket etmek için kullanılan bir yapıdan esinlenerek hangi malzeme tasarlanmıştır?


 10. Cevap: Sharklet Açıklama:

  Sharklet, köpek balıklarının derisindeki deri dişleri yapısından esinlenilerek geliştirilmiştir. 11. Biyolojik ilhamla tasarlanan, sessiz ve enerji verimli fanların nasıl bir geometrik özellik taşıdığına dair bilgi veriniz.


 12. Cevap: Altın Oran Açıklama:

  Altın Oran, doğada su ve havanın geçişini sağlayan yapılarda görülen ve enerji verimliliği sağlayan bir geometrik orandır. 13. Yerçekiminin bilye üzerindeki etkisine benzer bir şekilde, elektrik yükünün bir bilye üzerindeki etkisini açıklayınız.


 14. Cevap: Yerçekimi bilyeyi tabana doğru çekerken, elektrik yükü bilye üzerinde bir elektrik akımı oluşturur. Yerçekimi kuvveti gerilim olarak tanımlanırken, bilyenin dibe doğru çekilmesine karşı gösterilen zorluk direnç olarak tanımlanır. Açıklama:

  Elektrik akımı, elektrik yükünün bir iletkenden geçtiği zamandır. Gerilim, elektrik yükünü iletkenden geçiren kuvvettir. Direnç, elektrik akımına karşı gösterilen zorluktur. 15. Mühendislik tasarım sürecinde yer alan önemli faktörlerden üç tanesini belirtiniz.


 16. Cevap: İhtiyaçlar (arz-talep), Yerleşik sosyo-kültürel değerler, İmalât maliyetinin etkisi. Açıklama:

  İhtiyaçlar (arz-talep), bir ürünün tasarımı ve devamında ürüne ihtiyaç duyulup duyulmadığını belirler. Yerleşik sosyo-kültürel değerler, bir nesnenin tasarımı ve imalatı üzerinde kültürel bir etkiye sahiptir. İmalât maliyetinin etkisi, bir ürünün tasarımında ve imalatında maliyet faktörlerini göz önünde bulundurur. 17. İnsansız uçakların avantajları ve dezavantajları nelerdir? Üç Boyutlu (3B) Tasarım nedir? Açıklayınız.


 18. Cevap: Üç boyutlu uzay kafesinde bir cismin farklı yönlerde belirli bir doğrultuda ve boyutta gösterilmesidir. Boyutlar x, y, z eksenleri olarak ifade edilir. İki boyutlu çizimde bir kağıt üzerine çizilen bir şekil x ve y yönlerinde çizilmiştir ve iki boyutlu olarak ifade edilir. Çizilen şeklin bir kısmı kesilerek yukarı yönde (z) kaldırıldığında üçüncü boyut oluşur ve buna z ekseni denir. Açıklama:

  Üç boyutlu tasarım, iki boyutlu tasarımın aksine, cisimlerin yükseklik boyutunu da göz önünde bulundurur. Bu sayede daha gerçekçi ve detaylı tasarımlar oluşturulabilir. 19. Mimaride kullanılan üç tane çizim programı örneği veriniz.


 20. Cevap: * 3D Studio Max * AutoCAD * ArchiCAD Açıklama:

  Bu programlar, mimarların yapıların üç boyutlu tasarımlarını oluşturmalarına olanak tanır. 21. Mizanpaj tasarımında kullanılan "vuru" (çekicilik) ilkesini açıklayınız.


 22. Cevap: Vuru, tasarımda renk, değer, şekil ve form gibi unsurların önemsenen ve dikkat çekilmek istenen bölgeyi vurgulamak için kullanılmasıdır. Açıklama:

  Vuru, sayfanın odak noktasını oluşturarak okuyucunun dikkatini çekmeyi amaçlar. 23. Mizanpaj tasarımında "kontrast" (zıtlık) oluşturmanın amacını belirtiniz.


 24. Cevap: Kontrast, grafik ürünündeki tasarıma ilgiyi artırmak ve farklı boyut kazandırmaktır. Açıklama:

  Kontrast, siyah ve beyaz gibi zıt renkler veya büyük ve küçük şekiller kullanılarak elde edilir ve metinlerin ve görsellerin monotonluğunu kırarak okuyucunun dikkatini çeker. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. İletişim, iki insan veya grup arasında gerçekleşen duygu, düşünce ve bilgi alışverişidir. (.....)
  2. İletişim, yalnızca insan yaşamıyla ilgili bir olgudur. (.....)
  3. Semboller, iletişim olgusunu somutlaştıran önemli görsel iletişim imgeleridir. (.....)
  4. İletişim, öğrenilen bir faaliyettir. (.....)
  5. İletişimi iyi öğrenmek, dünyanın sorunlarını çözer. (.....)
  6. Görsel iletişim, iletişim türlerinden biridir. (.....)
  7. Sözlü iletişim, insanı hayvanlardan ayıran en önemli özelliktir. (.....)
  8. Sözlü iletişimin evrensel bir yapısı vardır. (.....)
  9. Sözlü iletişim, bireylerin mesleki ve özel yaşamında önemli bir rol oynar. (.....)
  10. İkna, sözlü iletişimin amaçlarından biri değildir. (.....)

 26. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. D 9. D 10. Y Açıklama: 27. Eşleştirmeleri yapın:

  1. Üç boyutlu çizim
  2. SolidWorks
  3. CAD
  4. Fusion 360
  5. Revit
  6. Blender
  7. KitchenDraw
  8. Mobilya tasarımı
  9. Yapı bilgi sistemi
  10. Mühendislik analizleri
  a) İnşaat, makine ve elektrik mühendisliğinde kullanılan çizim programı
  b) Açık kaynaklı üç boyutlu mimari çizim programı
  c) Mimarlar ve inşaat mühendisleri tarafından kullanılan üç boyutlu tasarım programı
  d) Tüm yönlerden gösterilen cisimler
  e) Mobilya endüstrisinde kullanılan üç boyutlu çizim programı
  f) Bilgisayar destekli tasarım
  g) Üç boyutlu katı model oluşturma
  h) Mutfak ve banyo tasarımı
  ı) Makine parçası imalatı için CNC tezgahlarında kullanılan dosyaların oluşturulması
  i) Üç boyutlu ürün tasarımı

 28. Cevap: 1. d 2. g 3. f 4. i 5. c 6. b 7. h 8. e 9. i 10. a Açıklama:

  Üç boyutlu tasarım, cisimlerin uzaydaki tüm yönlerini gösteren bir çizim tekniğidir. AutoCAD ve SolidWorks gibi CAD programları, mühendislik projelerinin tasarımında kullanılır. Revit, bir yapı bilgi sistemi programıdır ve Blender, mimaride kullanılan açık kaynaklı bir çizim aracıdır. Fusion 360, üç boyutlu ürün tasarımı için kullanılır ve KitchenDraw, mutfak ve banyo tasarımı için özeldir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Ortaokul Teknoloji ve Tasarım 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Ortaokul Teknoloji ve Tasarım 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Ortaokul Teknoloji ve Tasarım 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Ortaokul Teknoloji ve Tasarım 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca Ortaokul teknoloji ve tasarım dersi 2.dönem sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Ulaşım araçlarının tasarımındaki temel ilkeleri anlar.

Aerodinamik iyileştirme yöntemlerini bilir.Soru 1 (Klasik)

Öğrenciler biyotakliti tanımlayabilir ve doğadaki gözlemlerden nasıl ilham alındığını anlayabilir.

Öğrenciler nanoteknolojinin tanımını anlayabilir ve ölçek ve kapsamının önemini takdir edebilir.

Biyotaklitin nanoteknolojideki uygulamalarını anlama.

Doğadan ilham alan tasarımın mühendislikteki önemini kavrama.

Öğrenciler elektrik yükünün hareketli bir nesne üzerindeki etkisini anlayacaklar.

Öğrenciler mühendislik tasarım sürecinin önemli faktörlerini anlayacaklar.

Öğrenciler, üç boyutlu tasarımın temel kavramını kavrarlar.

Öğrenciler, mimaride kullanılan temel çizim programlarını öğrenirler.

Öğrenciler, vuru ilkesinin mizanpaj tasarımındaki önemini kavrar.

Öğrenciler, kontrast ilkesinin tasarımlarda etkisini anlar.

* İletişim ve iletişim kavramları hakkında temel bilgi edinmek. * Görsel iletişimin önemini anlamak. * Sözlü iletişimin insan yaşamındaki rolünü kavramak. * İletişimin öğrenilen bir beceri olduğunu bilmek. * İletişim becerilerini geliştirmenin önemini kavramak.

* Üç boyutlu tasarımın ne olduğunu anlar. * Mühendislik ve mimaride kullanılan farklı üç boyutlu tasarım programlarını bilir. * Üç boyutlu tasarımın mobilya endüstrisindeki uygulamalarını anlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Ortaokul Teknoloji ve Tasarım 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 7.Sınıf kategorisinin Teknoloji Tasarım alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Ortaokul Teknoloji ve Tasarım 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Ortaokul Teknoloji ve Tasarım 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Ortaokul Teknoloji ve Tasarım 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Ortaokul Teknoloji ve Tasarım 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Teknoloji Tasarım dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

7.Sınıf Teknoloji Tasarım Sınavı Hazırla
  7.Sınıf Teknoloji Tasarım Dersi Ünite Özetleri