Ortaokul Seçmeli Hukuk ve Adalet 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

Ortaokul Seçmeli Hukuk ve Adalet 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 6.Sınıf kategorisinin Hukuk ve Adalet alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Ortaokul Seçmeli Hukuk ve Adalet 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. "Kazan-kaybet" sonucu oluşan çatışma çözme stratejisi hangisidir?

  A) Güç kullanma    B) Yatışma        
  C) Yüzleşme        D) Geri çekilme   
                    

 2. Cevap: A Açıklama:

  "Kazan-kaybet" sonucu, çatışmada bir tarafın kazanırken diğer tarafın kaybettiği durumlarda ortaya çıkar. Bu strateji genellikle güç kullanma yoluyla elde edilir. 3. Çatışma çözmede etkili bir strateji hangisidir?

  A) Saldırganlık      B) İletişim kurma   
  C) Şiddet            D) İnkar etme       
                      

 4. Cevap: B Açıklama:

  Etkili çatışma çözme stratejileri, saldırganlık veya inkar etmeyi değil, iletişim kurmayı ve karşı tarafı anlama çabasını içerir. 5. Çatışma çözme yöntemlerinden hangisinde mağdurun uğradığı zararlar sanık tarafından karşılanır?

  A) Arabuluculuk    B) Uzlaşma        
  C) Tahkim          D) Müzakere       
                    

 6. Cevap: B Açıklama:

  Uzlaşmada, sanık mağdurun uğradığı zararları telafi etmek için bir ödeme yapar. 7. Hangi çatışma çözme yöntemi sözleşmelerde anlaşmazlıkların çözüm yolu olarak yer alabilir?

  A) Arabuluculuk    B) Tahkim         
  C) Müzakere        D) Uzlaşma        
                    

 8. Cevap: B Açıklama:

  Tahkim, sözleşmelerde yer alan bir şarttır ve anlaşmazlıkların hakemler tarafından çözülmesini öngörür. 9. Aylardır ücretini alamayan bir işçi ne yapmalıdır?

  A) Polis karakoluna suç duyurusunda bulunmak
  B) İşverenle uzlaşmak
  C) Cumhuriyet Savcılığı'na şikâyet etmek
  D) Mahkemeye dava açmak

 10. Cevap: C Açıklama:

  İşçiler ücretlerini alamadıklarında Cumhuriyet Savcılığı'na şikâyet etme hakkına sahiptir. 11. Cumhuriyet Savcılığına şikâyet dilekçesi verirken hangi usule uyulmalıdır?

  A) Dilekçenin noter tasdikli olması
  B) Dilekçenin yazılı olması
  C) Dilekçenin sözlü olarak verilmesi
  D) Dilekçenin iki tanık tarafından imzalanması

 12. Cevap: B Açıklama:

  Ceza davası açmak için dilekçe vermek zorunlu değildir ve sözlü olarak da yapılabilir. 13. Kamu davası kavramı ile ilgili doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Devletin bir kişiyi özel bir suçtan dolayı yargılaması
  B) Devletin toplum düzenini bozan suçları toplum adına yargılaması
  C) Kişinin kendisini savunmak için mahkemeye başvurması
  D) Mahkemenin bir kararıyla ilgili itirazda bulunma işlemi

 14. Cevap: B Açıklama:

  Kamu davası, devletin toplum düzenini bozan suçları toplum adına yargılaması işlemidir. 15. Hâkimlerin kıyafetlerine ne ad verilir?

  A) Rob    B) Cübbe    C) Üniforma    D) Toga    

 16. Cevap: B Açıklama:

  Hâkimler, mahkemelerde yaptıkları duruşmalarda cübbe adı verilen özel bir kıyafet giyerler. 17. Adli Yargı İstinaf Mahkemelerinin görevi nedir?

  A) İlk derece mahkemelerinin kararlarına karşı temyiz başvurularını incelemek
  B) Hukuki uyuşmazlıkları çözmek
  C) İdari davalara bakmak
  D) Kanunların Anayasa'ya uygunluğunu denetlemek

 18. Cevap: A Açıklama:

  Adli Yargı İstinaf Mahkemeleri, adli ilk derece mahkemelerinden verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularını inceler. 19. Baroların avukatlık mesleği açısından temel amacı nedir?

  A) Avukatların ihtiyaçlarını karşılamak
  B) Adli yardımlar sağlamak
  C) Hukuki uyuşmazlıkları çözmek
  D) Kanunları yorumlamak

 20. Cevap: A Açıklama:

  Barolar, avukatların mesleki gelişmelerini desteklemek, dayanışma sağlamak ve ihtiyaçlarını karşılamak için çalışırlar. 21. Mahkeme kararına göre, SSÇ'nin cezası ne kadardır?

  A) 3 yıl 1 ay 15 gün    B) 3 yıl 9 ay          
  C) 7 yıl 6 ay           D) 1 yıl               
                         

 22. Cevap: A Açıklama:

  Mahkeme kararında SSÇ'ye 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildiği açıkça belirtilmiştir. 23. Hangi kuruluş aile içi şiddet mağdurlarına geçici maddi yardım sağlayabilir?

  A) Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
  B) Sağlık Kuruluşları
  C) Vali veya Kaymakam
  D) Polis veya Jandarma

 24. Cevap: A Açıklama:

  Vali veya Kaymakam sadece geçici barınma yeri veya hayati tehlike durumunda geçici koruma sağlayabilir. 25. Hangi kurum aile içi şiddet veya töre cinayetlerini önlemek için ihbarları kabul eder?

  A) Sağlık Kuruluşları
  B) Polis veya Jandarma
  C) Valilik veya Kaymakamlık
  D) Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

 26. Cevap: C Açıklama:

  Valilik veya Kaymakamlık, ihmal, istismar ve töre/namus cinayetlerinin önlenmesi için ihbarlar alabilir. 27. 14 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılabileceği işlerden hangisidir?

  A) Maden ocakları
  B) Gazete dağıtımı
  C) Kablo döşemesi
  D) Radyoaktif maddelere maruz kalınması

 28. Cevap: B Açıklama:

  Kanunlarımıza göre 14 yaşını doldurmamış çocuklar gazete dağıtımı ve satımı gibi işlerde çalıştırılabilirler. 29. Çocukların suça sürüklenmesinin nedenlerinden biri hangisidir?

  A) Yoksulluk         B) Kötü örnek       
  C) Çocuğun isteği    D) Ailenin ihmali   
                      

 30. Cevap: A Açıklama:

  Yoksulluk, çocukların suça sürüklenmesinin önemli nedenlerinden biridir. 31. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en önemli nedenlerinden biri hangisidir?

  A) Geleneksel roller             B) Ekonomik eşitsizlikler       
  C) Eğitimdeki farklılıklar       D) Siyasi katılımın az olması   
                                  

 32. Cevap: A Açıklama:

  Toplumda yüzyıllardır devam eden geleneksel roller, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin temel nedenidir. 33. Kişisel verilerimizin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi durumunda aşağıdakilerden hangisiyle karşılaşma ihtimalimiz yoktur?

  A) Sahtecilik           B) Dolandırıcılık      
  C) Kimlik hırsızlığı    D) Trafik cezası       
                         

 34. Cevap: D Açıklama:

  Kişisel verilerimiz kötü niyetli kişilerin eline geçerse, sahtecilik, dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı gibi sorunlarla karşılaşma riski taşırız. Trafik cezası, kişisel verilerimizin kötüye kullanılmasıyla ilgili bir sorun değildir. 35. İmzalarımızın taklit edilmesini önlemek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?

  A) El yazısı ile yazılmış harflere yer vermek
  B) Sadece çizgi ve şekillerden oluşan imzalar kullanmak
  C) Başkalarının yerine imza atmak
  D) Boş kâğıtlara imza atmak

 36. Cevap: A Açıklama:

  İmzalarımızda el yazısı ile yazılmış harflere yer vermek, taklit edilmesini zorlaştırır. Çizgi ve şekillerden oluşan imzalar daha kolay taklit edilebilir. 37. Bir kişi, tanımlanabilir bir gerçek kişiye ait telefon numarası, adres gibi bilgileri elde eder ve kötü niyetli kişilere verir. Bu durumda ne tür bir kişisel veri ihlali gerçekleşmiştir?

  A) Kimlik bilgilerinin ihlali
  B) Adres bilgilerinin ihlali
  C) Elektronik imzanın ihlali
  D) Telefon ve e-posta bilgilerinin ihlali

 38. Cevap: D Açıklama:

  Telefon numarası ve e-posta adresi, tanımlanabilir bir kişiye ait kişisel verilerdir. Kötü niyetli kişilere paylaşılması, kişisel veri ihlali olarak kabul edilir. 39. Aşağıdakilerden hangisi hukuka uygun bir davranıştır?

  A) Ehliyet almadan araç kullanmak
  B) Trafik kurallarına uyarak araç kullanmak
  C) Kira sözleşmesini ihlal etmek
  D) Birini tehdit etmek

 40. Cevap: B Açıklama:

  Trafik kurallarına uyarak araç kullanmak, hukuk kurallarına uygun bir davranıştır. Diğer seçenekler ise hukuka aykırı davranışlardır. 41. Hangi hukuka aykırı davranış sonucunda kişi para cezasına veya tazminata mahkum edilebilir?

  A) Suç işlemek                B) İcra yapmak               
  C) Hukuk kurallarına uymak    D) Hakkını aramak            
                               

 42. Cevap: A Açıklama:

  Kişiler hukuka aykırı davranışlar sergilediklerinde hem cezai yaptırımlarla hem de hukuki yaptırımlarla karşılaşabilirler. Hukuki yaptırımların bir türü olan tazminat, bir kişinin hukuka aykırı davranışıyla başkasına verdiği zararı karşılamak amacıyla ödenen bir bedeldir. 43. Hangi delil türü olay yerinde bulunan eşyalar üzerinde yapılan incelemelerle elde edilir?

  A) İfade           B) Kamera kaydı   
  C) Parmak izi      D) Görgü tanığı   
                    

 44. Cevap: C Açıklama:

  Parmak izi incelemesi, olay yerinde bulunan eşyalar üzerinde yapılan bir incelemedir ve kişinin olay yerinde olup olmadığını tespit etmek için kullanılır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Ortaokul Seçmeli Hukuk ve Adalet 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

Ortaokul Seçmeli Hukuk ve Adalet 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Ortaokul Seçmeli Hukuk ve Adalet 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Ortaokul Seçmeli Hukuk ve Adalet 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Ortaokul Seçmeli Hukuk ve Adalet 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca Ortaokul seçmeli hukuk ve adalet dersi 2.dönem sonu yazılıya hazırlık test soruları 2, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Farklı çatışma çözme stratejilerinin sonuçlarının anlaşılması

Etkili çatışma çözme yöntemlerinin anlaşılması

Farklı çatışma çözme yöntemlerinin sonuçlarını karşılaştırma

Tahkim yöntemini tanıma

İşçilerin hak arama yöntemlerini tanımak

Cumhuriyet Savcılığına şikâyet dilekçesi verme usulünü bilmek

Kamu davası kavramını anlamak

Yargı sistemindeki görevlilerin kıyafetlerini tanımak

Adli yargı sistemini anlama

Baroların işlevlerini tanıma

Mahkeme kararlarının yorumlanması ve uygulanması

6.2. Şiddet Davranışları ve Hukuki Sonuçlarını Anlama

6.4. Şiddete Maruz Kalan Bireylerin Yardım Arama Yollarını Tanıma

Çocukların çalıştırılabileceği ve çalıştırılamayacağı işleri bilmek.

Çocukların suça sürüklenmesinin nedenlerini bilmek.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ve nedenlerini kavramak.

Kişisel verilerin güvenliği ve kötüye kullanımının sonuçlarını fark etmek.

İmza atarken dikkat edilmesi gerekenleri bilmek.

Kişisel verilerin korunmasının önemi

Hukuka uygun ve hukuka aykırı davranışları ayırt etme

Hukuki yaptırımların türlerini ve sonuçlarını anlama

Delil türlerini tanıma

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Ortaokul Seçmeli Hukuk ve Adalet 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 6.Sınıf kategorisinin Hukuk ve Adalet alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Ortaokul Seçmeli Hukuk ve Adalet 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Ortaokul Seçmeli Hukuk ve Adalet 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Ortaokul Seçmeli Hukuk ve Adalet 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Ortaokul Seçmeli Hukuk ve Adalet 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Hukuk ve Adalet dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

6.Sınıf Hukuk ve Adalet Sınavı Hazırla
  6.Sınıf Hukuk ve Adalet Dersi Ünite Özetleri