Ortaokul Medya Okur Yazarlığı 2.dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

Ortaokul Medya Okur Yazarlığı 2.dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 7.Sınıf kategorisinin Medya Okuryazarlığı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Ortaokul Medya Okur Yazarlığı 2.dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Sistem 1 ve Sistem 2 düşünme süreçlerini açıklayan psikolog kimdir?

  A) Sigmund Freud      B) Daniel Kahneman   
  C) Carl Jung          D) Ivan Pavlov       
                       

 2. Cevap: B Açıklama:

  Daniel Kahneman, "Yavaş ve Hızlı Düşünme" adlı çalışmasıyla System 1 ve System 2 düşünme süreçlerini tanımladı ve 2002 Nobel Ekonomi Ödülü'nü aldı. 3. Kaligrafinin medyada ikna etmek için nasıl kullanıldığından bahsedilir?

  A) Okunmadan önce şekliyle mesajlar aktardığı için
  B) Yazının içeriğinden bağımsız olarak duygular uyandırdığı için
  C) Uzun metinleri daha kısa ve öz bir şekilde ifade ettiği için
  D) Okuyucuyu metne çekerek ilgisini artırdığı için

 4. Cevap: A Açıklama:

  Metin, kaligrafinin şekliyle okunmadan önce bile mesajlar aktardığını belirtir. 5. Araçların kapı seslerinin neden önemli olduğu metinde nasıl açıklanmıştır?

  A) Araç sahiplerinin konforlu bir yolculuk yapmasını sağlar.
  B) Aracın kalitesini gösterir ve tüketicilerin satın alma ihtimalini yükseltir.
  C) Araçların güvenliğini artırır.
  D) Araçların daha sessiz çalışmasını sağlar.

 6. Cevap: B Açıklama:

  Metin, araç sahiplerinin kapı seslerinden etkilenerek arabayı satın alma ihtimalinin yükseldiğini belirtir. 7. "Bizler yeni eşyalara ve yeni fikirlere bayılırız çünkü onların eski eşyalardan ve eski fikirlerden daha iyi olduğunu inanma eğilimindeyizdir." cümlesi şu ikna etme tekniğini ifade eder:

  A) Sıradan insanlar
  B) Yeni olanı kullanmak
  C) Korkuyu göstermek
  D) Ünlülerin ve uzmanların desteğini almak

 8. Cevap: B Açıklama:

  Cümle, yeni olanın daha iyi olduğuna inanma eğilimini açıkladığı için "yeni olanı kullanmak" tekniğini ifade eder. 9. Bir reklamda ünlü bir oyuncunun ürünle ilgili olumlu yorumlar yapması hangi ikna etme tekniğine örnektir?

  A) Korkuyu göstermek
  B) Sürüye uymalarını istemek
  C) Ünlülerin ve uzmanların desteğini almak
  D) Nostalji yapmak

 10. Cevap: C Açıklama:

  Ünlülerin desteğini almak, ürünün ünlü bir kişi tarafından tavsiye edilmesiyle ilgili bir tekniktir. 11. Medya, aşağıdakilerden hangisini kullanarak inandırıcılık dozu yüksek iletişimler yaratır?

  A) Kurgulanmış yaşam biçimleri
  B) Gerçek haberler
  C) Mizah unsurları
  D) Sadece kahramanlar

 12. Cevap: A Açıklama:

  Medya, gelecekte gerçekleştirilebilecek yaşam biçimlerini sunarak izleyicilerin bu kurgulanmış gerçekliğe inanmalarını sağlar. 13. Medyanın izleyicileri satın almaya ikna etmek için kullandığı düşünsel ikna tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Görsel efektler           B) Ürün karşılaştırmaları   
  C) Mizah                     D) Ünlü tanıklıkları        
                              

 14. Cevap: B Açıklama:

  Medya, ürünlerin diğerlerinden daha üstün ve önemli olduğunu vurgulayarak rasyonel argümanlar kullanarak izleyicileri ikna eder. 15. Aşağıdakilerden hangisi medyada kurgulanmış içerik barındıran bir program türüdür?

  A) Spor müsabakalarını analiz eden programlar
  B) Yiyecek ve seyahat hakkında bilgi veren programlar
  C) Bilgi ya da beceri ölçen yarışma programları
  D) Sosyal konuları tartışan paneller

 16. Cevap: B Açıklama:

  Metne göre, yiyecek ve seyahat hakkında bilgi veren programlar, kurgulanmış içerik barındıran bir program türüdür. 17. Medya, sosyal medyada bireylere neler sunarak onları kendilerini kahraman gibi hissetmelerine yardımcı olur?

  A) Güvenli ve rahat bir ortam    B) Görünürlük ve saygınlık      
  C) Finansal destek               D) Yetenek ve başarı            
                                  

 18. Cevap: B Açıklama:

  Metne göre, medya sosyal medyada bireylere görünürlük, saygınlık ve becerikli oldukları izlenimini vererek onları kendilerini kahraman gibi hissetmelerine yardımcı olur. 19. "X Kuşağı" için televizyon ne anlama geliyordu?

  A) Birkaç kanal seçeneği      B) Yüzlerce kanal seçeneği   
  C) Tek kanal seçeneği         D) Hiçbir kanal seçeneği     
                               

 20. Cevap: C Açıklama:

  X Kuşağı, yalnızca bir televizyon kanalına sahipti. 21. "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" hangi kurumlar tarafından düzenlenmektedir?

  A) Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı
  B) Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı
  C) Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı
  D) Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı

 22. Cevap: A Açıklama:

  Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenir. 23. Hikâyedeki çocukların radyodan sonra hangi eğlence kaynağına yöneldiği belirtilmektedir?

  A) Kitaplar          B) Televizyon       
  C) Bilgisayarlar     D) Müzik aletleri   
                      

 24. Cevap: B Açıklama:

  Hikâyede, çocukların radyodan sonra televizyona yöneldikleri belirtilmektedir. 25. Hikâyenin ana fikri nedir?

  A) Radyo, televizyon tarafından yerinden edilmiş bir teknolojidir.
  B) Medya teknolojilerindeki değişimler aile iletişimini olumsuz yönde etkiler.
  C) Yeni medya teknolojileri eski medyanın yerini alır.
  D) Medya kültürümüzü anlamak için geçmişteki medya kullanımını incelemek önemlidir.

 26. Cevap: B Açıklama:

  Hikâye, televizyon ve diğer medya teknolojilerinin aile iletişimini nasıl olumsuz yönde etkilediğini vurgulamaktadır. 27. Hangisi Marshal McLuhan'ın soğuk bir medya aracı olarak sınıflandırdığı bir araçtır?

  A) Kitap    B) Radyo    C) Televizyon    D) Bilgisayar    

 28. Cevap: C Açıklama:

  Televizyon, hayal etmemizi ve zihnimizde birtakım şeyleri canlandırmamızı beklemez. 29. Sıcak medya araçlarının sağladığı bir avantaj nedir?

  A) Hazır içerik                  B) Düşünce kısıtlaması          
  C) Farklı yorumlara yol açma     D) Zihinsel efor gerektirmeme   
                                  

 30. Cevap: C Açıklama:

  Sıcak medya araçları, farklı değerlendirmeler geliştirmemize yardımcı olur ve her dinleyici için farklı sonuçlar üretebilmemize olanak tanır. 31. Metne göre, Mevlana'nın sözü eğlence medyasının etkisiyle ilgili olarak neyi vurgular?

  A) İnsanların dış görünüşe çok fazla önem vermeleri gerektiğini
  B) İnsanların iç güzelliğe odaklanmaları gerektiğini
  C) İnsanların giyimlerinin kişiliklerini yansıtması gerektiğini
  D) İnsanların ünlülerin yaşam tarzlarını taklit etmeleri gerektiğini

 32. Cevap: B Açıklama:

  Metin, Mevlana'nın "Ne insanlar gördüm, üstlerinde elbise yoktu; ne elbiseler gördüm, içinde insan yoktu." sözünü alıntılar ve bu sözün insanların dış görünüşe değil iç güzelliğe odaklanmaları gerektiğini vurguladığını belirtir. 33. Medyanın insanları nasıl etkilediğiyle ilgili Ali'nin babası tarafından belirtilen yöntemlerden biri hangisidir?

  A) Bilinçli olarak ürünlerin medya içeriklerine yerleştirilmesi
  B) İnsanların taklit etme isteğini körüklemesi
  C) Toplumun değerlerini değiştirerek
  D) İnsanların ihtiyaçlarını belirleyerek

 34. Cevap: A Açıklama:

  Ali'nin babası, filmlerdeki karakterlerin belirli ürünler kullanarak bu ürünleri insanların zihninde sempatik hale getirdiklerini vurgular. 35. Medya, popüler kültür ürünlerini oluşturmada hangi işleve sahiptir?

  A) Kültür endüstrisi oluşturma
  B) Kültürü yayma
  C) Sosyal değişimi teşvik etme
  D) Hepsi

 36. Cevap: A Açıklama:

  Medya, sinema filmleri, diziler, oyuncaklar vb. yeni popüler kültür ürünleri yaratarak kültür endüstrisi oluşturur. 37. Medya kahramanları, ürünleri pazarlamak için kullanılabilir mi?

  A) Hayır, çünkü medyanın amacı bilgilendirmektir.
  B) Hayır, çünkü medya kahramanları gerçek kişilerdir.
  C) Evet, çünkü medya kahramanları izleyicilerin duygularını harekete geçirir.
  D) Evet, ancak sadece özel reklamlarda

 38. Cevap: C Açıklama:

  Medya kahramanları, ürünlerin reklamında kullanılabilir çünkü izleyicilerin duygularını harekete geçirerek onlara güven duymalarını ve ürünle özdeşleşmelerini sağlarlar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Ortaokul Medya Okur Yazarlığı 2.dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

Ortaokul Medya Okur Yazarlığı 2.dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Ortaokul Medya Okur Yazarlığı 2.dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Ortaokul Medya Okur Yazarlığı 2.dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Ortaokul Medya Okur Yazarlığı 2.dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca Ortaokul medya okur yazarlığı dersi 2.dönem sonu yazılıya hazırlık test soruları 2, cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

İkna sürecinde düşünme süreçlerini anlama

Medyanın dili ikna amaçlı kullanmasını anlama

Medyanın sesi ikna amaçlı kullanmasını anlama

İkna etme tekniklerini öğrenme

İkna etme tekniklerini öğrenme

Öğrenciler, medyanın gerçeklik algısını şekillendirmedeki rolünü anlayacaklar.

Öğrenciler, medyanın düşünsel ikna tekniklerini anlayacaklar.

Medyada farklı program türlerini ayırt etme.

Medyanın sosyal medya üzerindeki etkisini anlama.

Televizyon eğlencesindeki teknolojik gelişmeleri anlamak

Etkinliklerin organizasyonundan sorumlu kurumları belirlemek

Medya kullanım tercihlerinin yaş ve teknolojiyle nasıl değiştiğini anlama

Medyanın toplumsal değişim üzerindeki etkilerini anlama

Soğuk medya araçlarının örneklerini belirleme.

Sıcak medya araçlarının faydalarını anlama.

Medyanın değerler üzerindeki etkisi

Medyanın kültür endüstrisi aracılığıyla popüler kültür oluşumuna katkısını anlamak.

Medyanın kültür endüstrisi oluşturma rolünü anlama

Medya kahramanlarının ürün pazarlamasındaki rolünü anlama

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Ortaokul Medya Okur Yazarlığı 2.dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 7.Sınıf kategorisinin Medya Okuryazarlığı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Ortaokul Medya Okur Yazarlığı 2.dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Ortaokul Medya Okur Yazarlığı 2.dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Ortaokul Medya Okur Yazarlığı 2.dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Ortaokul Medya Okur Yazarlığı 2.dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Medya Okuryazarlığı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

7.Sınıf Medya Okuryazarlığı Sınavı Hazırla
  7.Sınıf Medya Okuryazarlığı Dersi Ünite Özetleri