Ortaokul Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler Sene Sonu Yazılı (Klasik)

Ortaokul Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 8.Sınıf kategorisinin Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır.



 Ortaokul Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler Sene Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Kültürel farklılıkları yansıtan üç geleneksel sanat formu örneği veriniz.






 2. Cevap: - Japonya'da Ikebana (çiçek düzenleme) - Hindistan'da Bharatanatyam (klasik dans) - Afrika'da Batık (kumaş baskısı) Açıklama:

  Geleneksel sanat formları, bir toplumun estetik, sembolik ve dini değerlerini ifade eder ve kültürel çeşitliliğe katkıda bulunur.



 3. Geleneksel göreneklerin kültürel mirasa katkısıyla ilgili görüşlerinizi yazınız.






 4. Cevap: Geleneksel görenekler, kültürel mirası korur, topluluk duygusu yaratır ve gelecek nesillere değerlerimizi aktarır. Onları korumanın ve takdir etmenin kültürel kimliğimizi sürdürmesi için çok önemli olduğuna inanıyorum. Açıklama:

  Kültürel miras, toplumsal süreklilik ve değişimin bir sentezidir ve geleneksel görenekler bu mirası geleceğe taşımada hayati bir rol oynamaktadır.



 5. Kültürel mirasın korunmasının toplumların kimlik oluşturma sürecine katkıları nelerdir?






 6. Cevap: - Ortak bir geçmişe sahip olmanın kimlik duygusunu güçlendirmesi - Geçmiş değerlerin gelecek nesillere aktarılması - Toplumsal birliği teşvik etmesi Açıklama:

  Kültürel mirasın korunması, bir toplumun kimliğinin oluşumuna temel unsurlar sağlar.



 7. Farklı kültürlere sahip çıkmanın önemi nedir?






 8. Cevap: - Çeşitliliğin korunması ve beslenmesi - Kültürlerarası diyalog ve anlayışın teşvik edilmesi - Hoşgörü ve empatinin gelişimi Açıklama:

  Farklı kültürlere sahip çıkmak, zengin ve canlı bir küresel topluluk oluşturmak için gereklidir.



 9. Hukukun üstünlüğünün medeniyette oynadığı temel rolü belirtiniz.






 10. Cevap: Hukukun üstünlüğü, düzen, güvenlik, adalet ve eşitlik gibi temel değerleri destekler. Toplumsal ilişkileri düzenler, hakları korur ve adaletin sağlanmasını sağlar. Açıklama:

  Hukukun üstünlüğü, sürdürülebilir ve uyumlu bir medeniyetin temelini oluşturur.



 11. Kültürün medeniyetteki rolü nedir?






 12. Cevap: Kültür, bir medeniyetin kimliğini ve toplumsal normlarını şekillendirir. Gelenekleri, değerleri, ritüelleri ve sanat biçimlerini içerir. Kültürel unsurlar, toplumsal birliği ve sürekliliği destekler. Açıklama:

  Kültür, bir medeniyetin ayrılmaz bir parçasıdır ve insanların yaşam tarzını ve değerlerini etkiler.



 13. Yunus Emre'nin dil ve ifade zenginliği hakkındaki görüşlerinizi açıklayınız.






 14. Cevap: Yunus Emre, halkın anlayabileceği sade bir dil kullanmış ve eserlerinde Türkçe'nin zenginliğini yansıtmıştır. Açıklama:

  Yunus Emre'nin dili, halk edebiyatının gelişimine ve Türkçenin zenginleşmesine önemli katkılar sağlamıştır.



 15. Yunus Emre'nin İslam kültürüne ve ahlaki değerlere katkılarını yazınız.






 16. Cevap: Yunus Emre'nin eserleri, İslam'ın hoşgörü, sevgi ve birlik gibi temel prensiplerini vurgulamıştır. Açıklama:

  Yunus Emre'nin öğretileri, İslam kültürünün Anadolu'da yayılmasına ve ahlaki değerlerin yerleşmesine yardımcı olmuştur.



 17. Hacı Bayram Veli'nin öğretileri, İslam'ın Türk kültürüyle buluşmasına nasıl katkı sağlamıştır?






 18. Cevap: Hacı Bayram Veli, İslam'ı anlaşılır kılmak için halkın geleneksel unsurlarını kullanarak Türk kültürüyle bütünleştirmiştir. Şiirlerinde hoşgörü, sevgi ve birlik gibi evrensel mesajlar vererek toplumun İslam'ı benimsemesini kolaylaştırmıştır. Açıklama:

  Hacı Bayram Veli, Türk kültürünün değerlerini koruyarak İslam'ı bu değerlerle uyumlu hale getirmiştir. Eserleri, İslam'ın Türk kültürüne organik bir şekilde yerleşmesine katkı sağlamıştır.



 19. Hacı Bayram Veli'nin şiirlerinde beş dini motife örnek veriniz.






 20. Cevap: * Allah sevgisi * Peygamber sevgisi * Cennet ve ahiret * İslam ahlakı * Sevgi ve birlik Açıklama:

  Hacı Bayram Veli'nin şiirleri, dini motiflerle doludur. Bu motifler, tasavvufi düşüncenin şiirsel bir ifadesi olarak okuyuculara manevi mesajlar verir.



 21. Âşık edebiyatının özelliklerini açıklayınız.






 22. Cevap: Duygu dolu ve içten söyleyiş, aşk ve tabiat temaları, özgün ve anlaşılır dil, toplumsal temalar Açıklama:

  Âşık edebiyatı duyguları net ve samimi bir şekilde ifade eden, aşk, tabiat ve toplumsal konuları işleyen, halk tarafından kolay anlaşılan bir dil kullanan bir edebiyat türüdür.



 23. Karacaoğlan'ın Türk halk müziğine yaptığı katkılar nedir?






 24. Cevap: Yalın dil kullanımı, halk müziğine yeni eserler kazandırması, destanlarıyla halk destanlarını zenginleştirmesi Açıklama:

  Karacaoğlan eserlerinde yalın bir dil kullanmış, koşma, türkü ve destanlar bestelemiş ve Türk halk müziğinin zenginleşmesine önemli katkılarda bulunmuştur.



 25. Âşık Veysel'in engelli bireyler için neden ilham kaynağı olduğunu açıklayınız.






 26. Cevap: Âşık Veysel, görme engeline rağmen mücadeleci ruhuyla hayatını sürdürmüştür. Azmi ve yeteneğiyle engelleri aşması, engelli bireylere örnek olmuştur. Toplum içinde aktif olarak yer alması, engellilerin de toplumda varlık gösterme iradesini simgeler. Sanatıyla engelliliğin sınırlarını zorlayarak, sanatın engelli bireylerin kendini ifade etmelerindeki gücünü göstermiştir. Açıklama:

  Âşık Veysel'in hayatı ve sanatı, engelli bireylerin yeteneklerini kullanabilecekleri ve toplum içinde yer alabilecekleri konusunda farkındalık yaratmıştır.



 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (D/Y) 1. Kültür, bir toplumun inanç ve geleneklerini içerir.
  (D/Y) 2. Medeniyet, daha geniş bir perspektifteki organizasyon ve gelişmişlik düzeyini ifade eder.
  (D/Y) 3. Yunus Emre, halk dilini divan edebiyatına tercih etmiştir.
  (D/Y) 4. Yunus Emre'nin eserleri Türkçenin zenginleşmesine katkı sağlamıştır.
  (D/Y) 5. İslam'ın hoşgörü prensipleri Yunus Emre'nin eserlerinde yer almaz.
  (D/Y) 6. Yunus Emre'nin eserleri evrensel insanlık değerlerini vurgular.
  (D/Y) 7. Tasavvuf, Yunus Emre'nin eserlerinin temel düşüncesidir.
  (D/Y) 8. Anadolu'da tasavvufun yayılmasında Yunus Emre'nin eserleri etkili olmuştur.
  (D/Y) 9. Yunus Emre'nin eserleri sade bir dille yazılmıştır.
  (D/Y) 10. Yunus Emre'nin eserleri, İslam kültürünün yayılmasına katkı sağlamıştır.

 28. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:



 29. Eşleştirmeleri Yapın:

  1. Dil
  2. Sanat ve Edebiyat
  3. Değerler ve İnançlar
  4. Gelenek ve Görenekler
  5. Teknoloji ve Bilim
  6. Gıda ve Giyim
  7. Eğitim ve İletişim
  8. Tarih
  9. Toplumsal Yapı ve İnsan İlişkileri
  10. Din
  Önermeler:
  a. Resim, müzik, edebiyat gibi sanat dalları
  b. Bir toplumun geçmişteki olayları ve evrimi
  c. İnsanların düşüncelerini ifade ettikleri araç
  d. Bir toplumun etik ve ahlaki prensipleri
  e. Toplumun bilgi ve bilimsel birikimi
  f. Bir toplumun geçmişten gelen alışkanlıkları
  g. Bir toplumun yemek yeme ve giyim tarzı
  h. Bir toplumun eğitim sistemi ve medya
  ı. Bir toplumun aile yapısı, sosyal sınıfları
  j. İnançlar, ibadetler ve dini ritüeller

 30. Cevap: 1. c 2. a 3. d 4. f 5. e 6. g 7. h 8. b 9. ı 10. j Açıklama:

  Kültürü oluşturan unsurlar birbirleriyle etkileşime girerek yeni değerler ve gelenekler oluşturur. Örneğin, teknolojik gelişmeler, geleneksel yaşam tarzlarına alternatifler sunarak yeni değerleri teşvik edebilirken, eğitim, kültürel mirası gelecek nesillere aktararak geleneklerin korunmasına yardımcı olabilir.



Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:




Ortaokul Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler Sene Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

Ortaokul Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler Sene Sonu Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 29 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Ortaokul Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler Sene Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Ortaokul Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme



Ayrıca Ortaokul kültür ve medeniyetimize yön verenler sene sonu yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Kültürel ifadenin çeşitli yollarını takdir etmek.

Geleneksel göreneklerin kültürel süreklilikteki önemini değerlendirmek.

Kültürel mirasın toplum kimliğindeki rolünü anlar.

Kültürel çeşitliliğin önemini ve korumanın faydalarını anlar.

Hukukun üstünlüğünün medeni toplumların işleyişi için önemini anlama.

Kültürün medeniyetin gelişimindeki çok boyutlu rolünü anlama.

Yunus Emre'nin dil ve ifade zenginliğinin önemini anlamak.

Yunus Emre'nin İslam kültürüne ve ahlaki değerlere olan katkısını değerlendirmek.

Öğrenciler, Hacı Bayram Veli'nin öğretilerinin İslam'ın Türk kültürüyle buluşmasına sağladığı katkıları kavrayacaklardır.

Öğrenciler, Hacı Bayram Veli'nin şiirlerindeki dini motiflerin çeşitliliğini anlayacaklardır.

Âşık edebiyatının temel niteliklerini anlamak

Karacaoğlan'ın Türk halk müziğine yaptığı katkıları belirlemek

Engelli bireylerin toplumdaki yerini ve haklarını anlar.

* Kültür ve medeniyetin farklarını anlama * Yunus Emre'nin halk edebiyatına yaptığı katkıları kavrama * Yunus Emre'nin dil kullanımı ve Türkçe'ye etkilerini öğrenme * Yunus Emre'nin İslam kültürüne ve ahlaki değerlere yaptığı katkıları inceleme * Yunus Emre'nin insan sevgisi ve hoşgörü mesajını anlama * Tasavvufun Anadolu'daki yayılmasında Yunus Emre'nin rolünü değerlendirme

Öğrenciler, kültürü oluşturan unsurlar arasındaki ilişkileri ve bunların bir toplumun değer ve geleneklerini nasıl etkilediğini anlayacaklardır

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Ortaokul Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 8.Sınıf kategorisinin Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Ortaokul Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler Sene Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Ortaokul Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Ortaokul Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Ortaokul Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.