Ortaokul Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler Sene Sonu Yazılı (Klasik)

Ortaokul Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Ortaokul Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler Sene Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Kültür kavramının temel unsurlarını açıklayınız.


 2. Cevap: Dil, sanat ve edebiyat, inançlar ve değerler, gelenek ve görenekler, teknoloji ve bilim, gıda ve giyim, eğitim ve iletişim Açıklama:

  Kültür, bir topluluğun yaşam tarzını kapsayan, öğrenilmiş ve paylaşılan her şeyi içerir. Bu unsurlar, kültürün temel bileşenlerini oluşturur ve toplumun kimliğini ve davranışlarını şekillendirir. 3. Kültürel mirasa sahip çıkmanın toplumların varlıklarını korumasındaki rolünü üç örnekle açıklayınız.


 4. Cevap: * Ortak bir geçmişe sahip olmak toplumsal bağlılığı güçlendirir. * Diğer kültürlere karşı hoşgörüyü teşvik ederek kültürel çeşitliliği korur. * Turizm yoluyla ekonomik kaynaklar sağlar. Açıklama:

  Kültürel mirasa sahip çıkmak, toplumları bir arada tutan, gelişimlerine katkıda bulunan ve miraslarını gelecek nesiller için güvence altına alan bir temeldir. 5. Kültürel mirasın korunmasının sanata ve yaratıcılığa olan katkısını yazınız.


 6. Cevap: Kültürel miras, sanatçıları ve yaratıcı bireyleri geçmişin estetik anlayışlarından ve fikirlerinden esinlenerek yenilikçi eserler üretmeye teşvik eder. Açıklama:

  Kültürel miras, sanat ve yaratıcılığın gelişmesi için bir üreme alanıdır ve gelecek nesiller için estetik mirasın korunmasına yardımcı olur. 7. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan üç örnek veriniz.


 8. Cevap: * Machu Picchu, Peru * Petra, Ürdün * İstanbul'un Tarihi Alanları Açıklama:

  UNESCO Dünya Mirası Listesi, kültürel ve doğal öneme sahip yerleri içeren, uluslararası bir koruma sözleşmesidir. 9. Eğitimin toplum üzerindeki etkileri nelerdir?


 10. Cevap: Eğitim, toplumun genel kalitesini artırır, yenilikleri ve yaratıcılığı teşvik eder, kültürel zenginliği güçlendirir ve sosyal ilerlemeyi destekler. Açıklama:

  Eğitim, bireylerin yeteneklerini geliştirmelerine ve daha etkili vatandaşlar olmalarına olanak tanır. Ayrıca bilimsel ve sanatsal ilerlemeler için temel sağlar, kültürel mirasın korunmasını kolaylaştırır ve sosyal adaleti ve eşitliği teşvik eder. 11. Medeniyetin ekonomik yönünü şekillendiren unsurları sayınız.


 12. Cevap: * Ekonomik sistem ve organizasyon * Ticaret ve pazarlar * İnovasyon ve teknolojik ilerleme * İstihdam ve meslekler Açıklama:

  Ekonomi, medeniyetin temel yapı taşlarından biridir ve toplumun yaşam kalitesini belirler. 13. Sosyal adaletin medeniyetin sosyal yapısını nasıl etkilediğini açıklayınız.


 14. Cevap: * Gelir eşitsizliğini azaltır. * Bireyler arasında fırsat eşitliğini sağlar. * Sosyal sınıf ayrımlarını ortadan kaldırır. Açıklama:

  Sosyal adalet, toplumun tüm üyelerinin yaşamlarını onurlu ve tatmin edici bir şekilde sürmelerine olanak tanır. 15. Yunus Emre'nin halk edebiyatına yaptıklarının iki çeşidini belirtiniz.


 16. Cevap: * Divan edebiyatına karşı çıkma * Halk dilini kullanma Açıklama:

  Yunus Emre, eserlerinde halkın anlayabileceği bir dil kullanmıştır ve divan edebiyatının ağır ve süslü dilinden uzaklaşmıştır. 17. Hacı Bayram Veli'nin şiirlerinde öne çıkan temaları açıklayınız.


 18. Cevap: * Allah sevgisi * Peygamber sevgisi * Cennet ve ahiret * İslam ahlakı * İnsan ve toplum Açıklama:

  Hacı Bayram Veli'nin şiirleri, ilahi aşk, manevi değerler ve toplumsal meseleler üzerine yoğunlaşır. 19. Âşık edebiyatı nedir? Üç özelliğini yazınız.


 20. Cevap: Âşık edebiyatı, âşıkların duygularını, aşklarını, tabiatı, toplumsal olayları ve yaşam zorluklarını konu alan bir edebiyat türüdür. Açıklama:

  Âşık edebiyatının üç özelliği: * Duygu yüklü ve içten söyleyiş * Aşk ve tabiat temalarının sıkça işlenmesi * Özgün ve anlaşılır dil kullanımı 21. Karacaoğlan'ın Türk kültürüne yaptığı katkılardan üçünü sayınız.


 22. Cevap: * Türk halk müziği repertuarının vazgeçilmez bir parçası olan koşma, türkü ve destan türlerinde eserler bırakmıştır. * Yalın ve anlaşılır diliyle halkın duygularına tercüman olmuştur. * Evrensel temaları işlediği eserleriyle geniş bir izleyici kitlesine hitap etmiştir. Açıklama:

  Karacaoğlan'ın eserleri, Türk halk müziğini zenginleştirmiş, halkın kültürünü ve tarihini yansıtmış ve insanlık değerlerini işlemiştir. 23. Âşık Veysel'in geleneksel halk şiiri geleneğini yaşatmadaki rolünü açıklayınız.


 24. Cevap: Âşık Veysel, eserlerinde geleneksel halk şiiri üslubunu sürdürmüş, halk hikâyelerini devam ettirmiş ve halkın günlük yaşamını yansıtmıştır. Bu sayede, Türk halk şiiri geleneğini yaşatmada önemli bir rol oynamıştır. Açıklama:

  Âşık Veysel, sazıyla icra ettiği türkülerle de geleneksel Türk müziğinin geleceğe taşınmasına katkıda bulunmuştur. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Kültür, bir toplumun yaşam biçimini oluşturan geniş bir kavramdır.
  2. (.....) Dil, kültürel değerleri aktarmada rol oynamaz.
  3. (.....) Sanat ve edebiyat, bir toplumun estetik anlayışını yansıtır.
  4. (.....) Gelenek ve görenekler, bir toplumun alışkanlıklarıdır.
  5. (.....) Teknoloji ve bilim, kültürü etkilemez.
  6. (.....) Eğitim sistemi, kültürün aktarılmasında önemli bir araçtır.
  7. (.....) Kültür, değişmeyen ve durağan bir yapıya sahiptir.
  8. (.....) Kültürel unsurlar birbirleriyle etkileşim içindedir.
  9. (.....) Din, kültürel kimliği güçlendirmez.
  10. (.....) Gelenekler, genç kuşaklara kültürel miras aktarımında önemli bir rol oynar.

 26. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. Y 6. D 7. Y 8. D 9. Y 10. D Açıklama: 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Hacı Bayram Veli'nin öğretileri Türk dili ve kültürüne katkıda bulunmuştur.
  (.....) 2. Akşemseddin, Osmanlı'nın ilk medresesini kurarak bilim ve eğitimin gelişmesine katkı sağladı.
  (.....) 3. Akşemseddin, Fatih Sultan Mehmed'in hocası olarak onun düşünce dünyasını şekillendirdi.
  (.....) 4. Hacı Bayram Veli'nin öğretileri, Türkler arasında hoşgörü ve birliği destekler.
  (.....) 5. Akşemseddin'in devlet adamlarına yol göstericiliği, istişare kültürünün Osmanlı geleneğinde kökleşmesine yol açtı.
  (.....) 6. Hacı Bayram Veli'nin eserleri, Türkçe'nin sadeleşmesine katkı sağladı.
  (.....) 7. Akşemseddin, İslam kültürünün Osmanlı toplumunda yaygınlaşmasına öncülük etti.
  (.....) 8. Hacı Bayram Veli, Anadolu halk şiiri geleneğinin önemli bir temsilcisidir.
  (.....) 9. Akşemseddin'in öğretileri, toplumun ahlaki değerlerini korumaya yöneliktir.
  (.....) 10. Karacaoğlan'ın eserleri, halk müziğine yeni temalar kazandırdı.

 28. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Ortaokul Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler Sene Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

Ortaokul Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler Sene Sonu Yazılı (Klasik) 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Ortaokul Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler Sene Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Ortaokul Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-YanlışAyrıca 7.sınıf kültür ve medeniyetimize yön verenler dersi sene sonu yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, kültür kavramının temel unsurlarını anlayacaklardır.

Kültürel mirasa sahip çıkmanın toplumların varlıklarına sağladığı faydaları kavrama.

Kültürel mirasın sanata ve yaratıcılığa olan katkısını anlama.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bazı önemli yerleri tanıyabilme.

Öğrenciler, eğitimin toplum üzerindeki çok yönlü etkilerini anlayacaklar.

Medeniyetin ekonomik yönünün bileşenlerini tanımak.

Sosyal adaletin medeniyetin sosyal düzeni için önemini kavramak.

Öğrenci, Yunus Emre'nin halk edebiyatına yaptığı iki farklı katkıyı bilir.

Öğrenciler, Hacı Bayram Veli'nin şiirlerinin temel temalarını anlar.

Âşık edebiyatının tanımını ve temel özelliklerini kavramak.

Karacaoğlan'ın Türk kültürüne yaptığı temel katkıları öğrenmek.

Öğrenciler, Âşık Veysel'in geleneksel halk şiiri geleneğini yaşatmadaki rolünü anlayabilecektir.

* Kültür kavramını ve unsurlarını anlama. * Kültürel unsurlar arasındaki ilişkilerin rolünü kavrama. * Kültürün sürekli değişim ve dönüşüm içinde olduğunu fark etme. * Kültürel mirası koruma ve aktarmanın önemini vurgulama. * Kültürel unsurların yeni değerler ve gelenekler oluşturmadaki etkisini anlama.

* Hacı Bayram Veli ve Akşemseddin'in Türk kültürüne katkılarını anlama. * Osmanlı Devleti'nde eğitim ve bilimin gelişmesinde Akşemseddin'in rolünü kavrama. * Fatih Sultan Mehmed'in yetişmesinde Akşemseddin'in etkisini fark etme. * Hacı Bayram Veli'nin Türkler arasındaki hoşgörü ve birliğe yaptığı katkıları tanıma. * Akşemseddin'in istişare kültürünün Osmanlı'da yerleşmesine sağladığı desteği öğrenme. * Hacı Bayram Veli'nin Türkçe'nin gelişimine yaptığı katkıları değerlendirme. * Akşemseddin'in İslam kültürünün yayılmasındaki önemini anlayabilme. * Hacı Bayram Veli'nin Anadolu halk şiiri geleneğindeki konumunu tespit etme. * Akşemseddin'in öğretilerinin toplumun ahlaki değerlerinin korunmasına yönelik olduğunu kavrama. * Karacaoğlan'ın halk müziğine yeni temalar kazandırdığını öğrenme.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Ortaokul Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Ortaokul Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler Sene Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Ortaokul Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Ortaokul Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Ortaokul Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.