Ortaokul Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler Sene Sonu Yazılı (Klasik)

Ortaokul Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Ortaokul Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler Sene Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Bir toplumun kimliğinin oluşumunda kültürel mirasın önemini açıklayınız.


 2. Cevap: Kültürel miras, bir toplumun tarih, dil, gelenekler, sanat ve inançlar gibi temel unsurlarını içerir ve toplumun kendine özgü kimliğini şekillendirmede kritik bir rol oynar. Geçmiş nesillerin değerlerini, normlarını ve inançlarını taşıyarak, bireylerin ve toplumun birlik ve aidiyet duygularını güçlendirir. Açıklama:

  Kültürel miras, bir toplumun kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır ve geçmişten geleceğe kültürel sürekliliği sağlar. 3. Kültürel mirasın korunması neden önemlidir?


 4. Cevap: Kültürel mirasın korunması, bir toplumun tarihî ve kültürel zenginliğinin gelecek nesillere aktarılmasını sağlar. Toplumsal birlik, çeşitlilik ve hoşgörüyü teşvik eder, aynı zamanda dil, sanat ve geleneklerin sürdürülmesini garanti eder. Açıklama:

  Kültürel mirasın korunması, geçmişin değerlerini ve başarılarını sonraki kuşaklar için korumanın yanı sıra, bir toplumun kimliğinin ve özlemlerinin gelecekte de var olmasını sağlar. 5. Teknolojinin üç tane örneğini veriniz.


 6. Cevap: * Bilgisayarlar * İnternet * Yapay zeka Açıklama:

  Teknoloji, bilgisayarlar, internet ve yapay zeka gibi çeşitli biçimlerde ortaya çıkabilir. 7. Teknolojinin çeşitlerini yazınız.


 8. Cevap: * Fiziksel teknoloji (makineler, aletler) * Dijital teknoloji (bilgisayarlar, yazılımlar) * Biyoteknoloji (genetik mühendisliği, klonlama) Açıklama:

  Teknoloji, fiziksel, dijital ve biyoteknolojik olmak üzere farklı kategorilere ayrılır. 9. Yunus Emre'nin İslam kültürünün yayılmasına katkıları nelerdir?


 10. Cevap: Yunus Emre'nin eserleri, İslam'ın hoşgörü, sevgi, birlik ve barış mesajlarını vurgulayarak İslam kültürünün yayılmasına katkı sağlamıştır. Açıklama:

  Yunus Emre, İslam'ın özündeki evrensel değerleri şiirlerinde dile getirmiştir. 11. Yunus Emre'nin eserlerindeki insan sevgisi ve hoşgörü konusunu örneklendiriniz.


 12. Cevap: Yunus Emre'nin "Gelin Canlar Bir Olalım" ve "İnsanlar Hayvanlar Bile" şiirleri, onun insan sevgisi ve hoşgörü anlayışını gösteren örneklerdir. Açıklama:

  Yunus Emre'nin eserleri, farklılıkları aşan ve insanları birleştiren bir sevgi ve hoşgörü mesajı taşır. 13. Yunus Emre'nin eserlerindeki evrensel temaları belirtiniz.


 14. Cevap: Aşk, sevgi, geniş görüşlülük, hoşgörü, insan hakları, adalet, ahlaki değerler gibi evrensel temalar. Açıklama:

  Yunus Emre'nin şiirleri, tüm insanları ilgilendiren ve kültürlerarası sınırları aşan değerleri vurgular. 15. Âşık edebiyatı nedir? Açıklayınız.


 16. Cevap: Âşık edebiyatı nedir? Açıklayınız.edebiyatı nedir? Açıklayınız. Açıklama:

  Âşık edebiyatı nedir? Açıklayınız. Cevap: Âşık edebiyatı, genellikle halk şairlerinin, âşıkların duygularını, aşkı, sevgiyi, tabiatı, toplumsal olayları ve yaşamın zorluklarını konu alan bir edebiyat türüdür.iyatı nedir? Açıklayınız. Cevap: Âşık edebiyatı, genellikle halk şairlerinin, âşıkların duygularını, aşkı, sevgiyi, tabiatı, toplumsal olayları ve yaşamın zorluklarını konu alan bir edebiyat türüdür. 17. Âşık Veysel'in şiirleri hangi kültürel değerleri yansıtır?


 18. Cevap: Anadolu'nun coğrafyası, insanları ve kültürü Açıklama:

  Âşık Veysel'in şiirleri, Anadolu'nun zenginliğini geniş kitlelere tanıtmış ve bölgenin kültürel çeşitliliğine vurgu yapmıştır. 19. Âşık Veysel'in eserleri hangi evrensel temaları işler?


 20. Cevap: İnsanlık, ahlak, adalet, sevgi Açıklama:

  Âşık Veysel'in eserleri, sadece Türk kültürüne değil, tüm insanlığa hitap eden evrensel değerleri içerir. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Yunus Emre'nin şiirleri manevi arayışa rehberlik etmiştir.
  (.....) 2. Yunus Emre'nin eserleri Türk müziğine ilham kaynağı olmuştur.
  (.....) 3. Yunus Emre, Anadolu halk kültürünü eserlerinde yansıtmıştır.
  (.....) 4. Yunus Emre, bilgiye ve ahlaki değerlere vurgu yapmıştır.
  (.....) 5. Yunus Emre'nin eserleri evrensel bilgelik içerir.
  (.....) 6. Yunus Emre'nin öğütleri genellikle pratik bilgiye dayanır.
  (.....) 7. Yunus Emre, İslam'ın hoşgörü prensiplerini yaymıştır.
  (.....) 8. Yunus Emre'nin mesajları günümüzde de yaşamaktadır.
  (.....) 9. Yunus Emre, Türkçenin gelişimine katkı sağlamıştır.
  (.....) 10. Yunus Emre, Türklerin Anadolu'da birlik ve hoşgörü ortamı oluşturmasına yardımcı olmuştur.

 22. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 23. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Hacı Bayram Veli'nin öğretileri toplumsal uyumu desteklemez.
  (.....) 2. Akşemseddin, Osmanlı'nın ilk medresesini kurmamıştır.
  (.....) 3. Karacaoğlan'ın eserleri Türk halk müziğine katkı sağlamamıştır.
  (.....) 4. Hacı Bayram Veli, Anadolu halk şiiri tarzında eserler vermemiştir.
  (.....) 5. Akşemseddin, tıp alanında çalışmalar yapmamıştır.
  (.....) 6. Hacı Bayram Veli'nin öğretileri İslam'ı anlaşılır hale getirmemiştir.
  (.....) 7. Karacaoğlan'ın şiirleri toplumsal eleştiri içermez.
  (.....) 8. Akşemseddin, Fatih Sultan Mehmed'in eğitiminde rol almamıştır.
  (.....) 9. Hacı Bayram Veli'nin öğretileri ahlaki değerleri vurgulamaz.
  (.....) 10. Akşemseddin'in düşünceleri Osmanlı toplumunun kimliğini etkilememiştir.

 24. Cevap: 1. Y 2. Y 3. Y 4. Y 5. Y 6. Y 7. Y 8. Y 9. Y 10. Y Açıklama: 25. Eşleştirmeleri yapın:

  a. Divan edebiyatına karşı çıkması
  b. Halkın günlük yaşamını anlatması
  c. Yunus Emre'nin dili
  d. Sade ve anlaşılır bir dil kullanması
  e. Halk edebiyatının gelişimine katkı
  1. (.....) Yunus dili
  2. (.....) Halkın anladığı bir dilde yazması
  3. (.....) Divan edebiyatına karşıtlığı
  4. (.....) Halkın günlük yaşamını dile getirmesi
  5. (.....) Kültür ve medeniyete katkısı

 26. Cevap: 1.a, 2.b, 3.c, 4.d, 5.e Açıklama:

  Yunus Emre, halkın anlayabileceği sade bir dil kullanarak eserler vermiş ve divan edebiyatına karşı çıkmıştır. Bu, halk edebiyatının gelişimine önemli bir katkı sağlamıştır. 27. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının bir önemi __________'dir.
  2. Tarihî bilincin oluşmasında __________ bir rol oynar.
  3. Ortak kültürel miras, toplumsal __________'in artmasına neden olur.
  4. Kültürel miras, sanat ve __________'ın devamlılığını sağlar.
  5. __________'in korunması, bir toplumun kendine özgü kimliğini belirler.
  6. Kültürel miras, ekonomik bir __________ potansiyele sahiptir.
  7. Farklı kültürler arasındaki __________ teşvik edilir.
  8. Kültürel miras, bir toplumun __________'ni oluşturan temel unsurları içerir.
  9. Kültürel mirasa sahip çıkmak, __________'nin korunmasına yardımcı olur.
  10. Kültürel mirasa farkındalık, toplumsal __________'yi artırır.

 28. Cevap: Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Ortaokul Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler Sene Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

Ortaokul Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler Sene Sonu Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 24 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Ortaokul Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler Sene Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Ortaokul Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk DoldurmaAyrıca Ortaokul kültür ve medeniyetimize yön verenler dersi sene sonu yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, kültürel mirasın bir toplumun kimliğinin oluşumunda oynadığı rolü anlayacaklar.

Öğrenciler, kültürel mirasın korunmasının önemini ve bunun uzun vadeli toplumsal faydalarını kavrayacaklar.

Öğrenciler, teknolojinin farklı örneklerini tanımlayabileceklerdir.

Öğrenciler, teknolojinin ana çeşitlerini sınıflandırabileceklerdir.

Yunus Emre'nin İslam kültürünün yayılmasındaki rolünü anlayabilmek.

Yunus Emre'nin insan sevgisi ve hoşgörü anlayışını örnekler üzerinden kavrayabilmek.

Yunus Emre'nin evrensel temalarını öğrenerek insanlığın ortak değerlerini daha iyi kavrayabiliriz.

Âşık edebiyatının tanımını öğrenmek

Âşık Veysel'in Anadolu kültürünün tanıtılmasındaki rolünü kavrama.

Âşık Veysel'in düşüncelerinin evrensel boyutunu anlama.

* Yunus Emre'nin düşüncelerinin önemini anlamak. * Yunus Emre'nin eserlerinin Türk kültürüne etkisini kavramak. * Yunus Emre'nin eğitim ve ilim konusundaki fikirlerini öğrenmek. * Yunus Emre'nin evrensel mesajlarının önemini fark etmek. * Yunus Emre'nin Türklerin medeniyet kurmalarına yaptığı katkıları anlamak.

* Hacı Bayram Veli'nin öğretilerinin toplumsal uyum konusundaki önemini kavramak. * Akşemseddin'in Osmanlı eğitimine yaptığı katkıları anlamak. * Karacaoğlan'ın Türk halk müziğine katkılarını değerlendirmek. * Hacı Bayram Veli'nin Anadolu halk şiiri üzerindeki etkisini bilmek. * Akşemseddin'in tıp alanındaki çalışmalarını öğrenmek. * Hacı Bayram Veli'nin İslam'ın anlaşılmasına sağladığı kolaylığı kavramak. * Karacaoğlan'ın şiirlerindeki toplumsal eleştiriyi fark etmek. * Akşemseddin'in Fatih Sultan Mehmed'in eğitimindeki rolünü bilmek. * Hacı Bayram Veli'nin öğretilerindeki ahlaki değerlerin önemini anlamak. * Akşemseddin'in düşüncelerinin Osmanlı toplumunun kimliği üzerindeki etkisini kavramak.

Yunus Emre'nin halk edebiyatına katkılarını anlama

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Ortaokul Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Ortaokul Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler Sene Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Ortaokul Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Ortaokul Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Ortaokul Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.