Ortaokul Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

Ortaokul Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 8.Sınıf kategorisinin Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Ortaokul Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Kültürün temel unsurlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Din    B) Hava durumu    C) Moda    D) Para    

 2. Cevap: A Açıklama:

  Kültürün temel unsurları dil, sanat, değerler, gelenekler, teknoloji, gıda ve eğitimdir. 3. Kültürel unsurlar arası etkileşimin bir sonucu olarak aşağıdakilerden hangisi oluşabilir?

  A) Yeni değerler              B) Eski geleneklerin kaybı   
  C) Kültürün yok olması        D) Hiçbiri                   
                               

 4. Cevap: A Açıklama:

  Kültürel unsurlar arası etkileşim, yeni fikirlerin ve deneyimlerin ortaya çıkmasına neden olabilir ve bu da yeni değerlerin oluşumuna yol açabilir. 5. Kültürel unsurların etkileşimi, toplumun değişiminde hangi rolü oynar?

  A) Yeni değerlerin ve geleneklerin oluşmasını tetikler.
  B) Kültürel gelişimi engeller.
  C) Toplumun ilerlemesine engel olur.
  D) Toplumsal uyumu bozar.

 6. Cevap: A Açıklama:

  Kültürel unsurların etkileşimi, toplumun değişiminde hangi rolü oynar? A) Yeni değerlerin ve geleneklerin oluşmasını tetikler. B) Kültürel gelişimi engeller. C) Toplumun ilerlemesine engel olur. D) Toplumsal uyumu bozar. Cevap: Aunsurların etkileşimi, toplumun değişiminde hangi rolü oynar? A) Yeni değerlerin ve geleneklerin oluşmasını tetikler. B) Kültürel gelişimi engeller. C) Toplumun ilerlemesine engel olur. D) Toplumsal uyumu bozar. Cevap: A 7. Sanatın kültürel değişim sürecindeki rolü nedir?

  A) Sanat, toplumun düşünce yapısını zenginleştirir.
  B) Sanat, kültürel farklılıkları azaltır.
  C) Sanat, kültürel değişimin önünde engel teşkil eder.
  D) Sanat, toplumsal sorunlara çözüm bulamaz.

 8. Cevap: A Açıklama:

  Sanatın kültürel değişim sürecindeki rolü nedir? A) Sanat, toplumun düşünce yapısını zenginleştirir. B) Sanat, kültürel farklılıkları azaltır. C) Sanat, kültürel değişimin önünde engel teşkil eder. D) Sanat, toplumsal sorunlara çözüm bulamaz. Cevap: Aültürel değişim sürecindeki rolü nedir? A) Sanat, toplumun düşünce yapısını zenginleştirir. B) Sanat, kültürel farklılıkları azaltır. C) Sanat, kültürel değişimin önünde engel teşkil eder. D) Sanat, toplumsal sorunlara çözüm bulamaz. Cevap: A 9. Kültürel mirasın korunmasının neden önemli olduğu belirtilmemiştir.

  A) Toplumsal bağları güçlendirmesi
  B) Ekonomik potansiyeli olması
  C) Sanat ve yaratıcılığın sürmesini sağlaması
  D) Tarih bilincini oluşturmaması

 10. Cevap: A Açıklama:

  Kültürel mirasın korunmasının önemi arasında toplumsal bağları güçlendirmesi de vardır. 11. Medeniyet kavramının temelini aşağıdakilerden hangisi oluşturur?

  A) Hukuk ve düzen        B) Eğitim ve bilim      
  C) Toplumsal değerler    D) Ekonomik büyüme      
                          

 12. Cevap: B Açıklama:

  Medeniyet kavramının temelini, toplumun bilgi birikimini, eğitim seviyesini ve bilimsel gelişmelerini kapsayan eğitim ve bilim oluşturur. 13. Bir toplumun kültürel zenginliğini artıran unsur aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Din ve ahlak       B) Eğitim            
  C) Hukuk ve adalet    D) Sanat ve kültür   
                       

 14. Cevap: D Açıklama:

  Sanat ve kültür, bir toplumun tarihini, değerlerini ve yaşam tarzını yansıtarak kültürel zenginliğe katkıda bulunur. 15. Teknolojik gelişmelerin medeniyet üzerindeki etkilerinden biri hangisidir?

  A) Verimlilik ve üretkenliğin artması
  B) Nüfus artışının yavaşlaması
  C) Çevre kirliliğinin azalması
  D) Doğal kaynakların tükenmesinin hızlanması

 16. Cevap: A Açıklama:

  Teknolojik gelişmeler, üretim süreçlerini daha verimli hale getirir ve üretkenliği artırır. 17. Sanayinin medeniyet üzerindeki etkilerinden biri hangisi değildir?

  A) İstihdam yaratması
  B) Altyapının gelişmesine katkı sağlaması
  C) Ürün çeşitliliğinin azalması
  D) Ticaretin gelişmesine öncülük etmesi

 18. Cevap: C Açıklama:

  Sanayi, istihdam yaratır, altyapıyı geliştirir, ticaretin gelişmesini destekler. Ancak ürün çeşitliliğini azaltmaz. 19. Yunus Emre'nin eserlerinde öne çıkan dil özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Divan edebiyatı dili    B) Halk edebiyatı dili    
  C) Osmanlıca dili          D) Farsça dili            
                            

 20. Cevap: B Açıklama:

  Yunus Emre, halkın anlayabileceği bir dilde eserler vermiştir. 21. Yunus Emre'nin İslam kültürüne yaptığı katkı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İslam'a yeni yorumlar getirmesi
  B) Farklı mezhepler arasında savaş çıkartması
  C) İslam'ın temel değerlerini vurgulaması
  D) Osmanlı Devleti'nin kurulmasına öncülük etmesi

 22. Cevap: C Açıklama:

  Yunus Emre'nin eserleri, İslam'ın hoşgörü, sevgi ve birlik mesajlarını içerir. 23. Yunus Emre'nin şiirlerinin Türk müziğine ilham kaynağı olmasının nedenlerinden biri hangisidir?

  A) Halkın konuştuğu dili kullanması
  B) Evrensel temaları işlemesi
  C) Ritmik yapısının melodik olması
  D) Çağının müzikal akımlarını yansıtması

 24. Cevap: B Açıklama:

  Yunus Emre'nin şiirleri, sevgi, birlik gibi evrensel temaları içerir ve bu temalar bestecilere müzikal derinlik katma potansiyeli sunar. 25. Yunus Emre'nin eserlerinde sıkça yer verdiği Anadolu'nun geleneksel değerlerinden biri hangisidir?

  A) Kişisel çıkarlar    B) Bireysellik        
  C) Hoşgörü             D) Maddiyatçılık      
                        

 26. Cevap: C Açıklama:

  Yunus Emre, eserlerinde sevgi, hoşgörü gibi Anadolu halkının geleneksel değerlerini yansıtmıştır. 27. Yunus Emre'nin eserlerinin Türk kültürünün oluşumunda etkili olan yönü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tasavvuf ve İslam ahlakını Türk halk şiiriyle birleştirmesi
  B) İnsan hakları ve adalet konusundaki düşünceleri
  C) İslam'ın dışındaki dinlere olan eleştirileri
  D) Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda oynadığı rol

 28. Cevap: A Açıklama:

  Yunus Emre'nin eserleri, Türk halk şiiri geleneğini tasavvuf öğretileriyle birleştirerek Anadolu kültürünün temelini oluşturmuştur. 29. Hacı Bayram Veli'nin şiirlerinde en çok işlenen temalardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Allah ve Peygamber sevgisi    B) Toplumsal sorunlar           
  C) Tarihi olaylar                D) Doğayı betimleme             
                                  

 30. Cevap: A Açıklama:

  Hacı Bayram Veli'nin şiirleri, Allah'a ve Peygamber'e olan sevgisi ve tasavvufi düşüncelerle doludur. 31. Hacı Bayram Veli'nin öğretilerinde hangi değer vurgulanmıştır?

  A) Ahlaki değerler      B) Bilimsel değerler   
  C) Ekonomik değerler    D) Sosyal değerler     
                         

 32. Cevap: A Açıklama:

  Hacı Bayram Veli'nin öğretileri, adalet, dürüstlük ve sevgi gibi ahlaki değerlere odaklanır. 33. Akşemseddin'in Osmanlı medeniyetine katkısı nedir?

  A) Tıp alanındaki çalışmaları    B) Eğitim ve bilimdeki rolü     
  C) Sanat alanındaki yeteneği     D) Askeri stratejileri          
                                  

 34. Cevap: B Açıklama:

  Akşemseddin, Osmanlı'nın ilk medresesini kurmuş ve II. Mehmed'in eğitimine öncülük etmiştir. 35. Hangisi Karacaoğlan'ın önemli eser türlerinden biri değildir?

  A) Koşma    B) Roman    C) Türkü    D) Destan    

 36. Cevap: B Açıklama:

  Karacaoğlan'ın önemli eser türleri koşma, türkü ve destan olup roman türünde eseri yoktur. 37. Aşık Veysel Şatıroğlu'nun Türk halk müziğine yaptığı önemli katkılardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Geleneksel Türk müziği unsurlarını modern ritimlerle harmanlaması
  B) Türk halk müziğinde yeni bir enstrüman icat etmesi
  C) Batı müziğinden Türk halk müziğine teknikler aktarması
  D) Halk türkülerini notaya alarak arşivlemesi

 38. Cevap: A Açıklama:

  Âşık Veysel, türkülerinde geleneksel halk müziği unsurlarını modern ritimlerle harmanlayarak Türk halk müziğine yenilik getirmiştir. 39. Âşık Veysel'in eserleri Türk halk şiirinde hangi geleneksel üslubu sürdürmüştür?

  A) Divan edebiyatı üslubu    B) Koşma ve türkü üslubu    
  C) Roman üslubu              D) Hikaye üslubu            
                              

 40. Cevap: B Açıklama:

  Âşık Veysel, koşma, türkü, destan gibi halk şiiri türlerini kullanarak geleneksel halk şiiri üslubunu devam ettirmiştir. 41. Âşık Veysel'in Türk kültürüne katkıları arasında hangisi yoktur?

  A) Dilin zenginleşmesine katkı
  B) Evrensel değerlerin işlenmesi
  C) Modern şiir anlayışının geliştirilmesi
  D) Anadolu'nun kültürel çeşitliliğinin yansıtılması

 42. Cevap: C Açıklama:

  Âşık Veysel, Türk kültürüne modern şiir anlayışının geliştirilmesi konusunda katkı sağlamamıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Ortaokul Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

Ortaokul Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 29 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Ortaokul Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Ortaokul Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Ortaokul Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca Ortaokul kültür ve medeniyetimize yön verenler 2.dönem sonu yazılıya hazırlık test soruları 2, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Kültür kavramını ve temel unsurlarını anlamak.

Kültürel unsurlar arası etkileşimin sonuçlarını değerlendirmek.

Kültürel mirasın önemini anlamak

Medeniyet kavramını anlamak

Kültürün medeniyetin bir yönünü oluşturduğunu anlamak.

Kültür ve Medeniyet Eğitimi 8. Sınıf, Kültür ve Medeniyetin Farklı Yönlerini Anlama

Kültür ve Medeniyet Eğitimi 8. Sınıf, Dinlerin Kültür ve Medeniyete Etkisi

Türk müziğine Yunus Emre'nin şiirlerinin etkilerini anlamak.

Yunus Emre'nin Anadolu kültürüne katkıları hakkında bilgi edinmek.

8.2.2.1. Yunus Emre'nin kültür ve medeniyetimize sağladığı katkıları açıklar.

8.2.3.1. Hacı Bayram Veli'nin kültür ve medeniyetimize sağladığı katkıları açıklar.

Kültürel ve medeni değerleri tanımlama

Kültürel ve medeni değerlerin oluşumunu ve gelişimini anlama

Karacaoğlan'ın edebiyat türlerini tanıma.

Âşık Veysel'in Türk halk müziğine yaptığı katkılarını anlama.

Geleneksel halk şiiri üslubunu anlama

Âşık Veysel'in Türk kültürüne katkılarını bilme

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Ortaokul Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 8.Sınıf kategorisinin Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Ortaokul Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Ortaokul Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Ortaokul Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Ortaokul Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.