Ortaokul Hukuk ve Adalet 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 1

Ortaokul Hukuk ve Adalet 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 1 sınavı 6.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Ortaokul Hukuk ve Adalet 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Hukuk, hak ve özgürlüklerin güvencesidir.
  2. ( ) Hukuk, toplumda düzeni sağlar.
  3. ( ) Hukuk, adaleti sağlar.
  4. ( ) Hukuk, insan haklarını korur.
  5. ( ) Hukuk, her zaman mutlaktır.

 2. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. Y Açıklama:

  1. Hukuk, hak ve özgürlüklerin güvencesidir. Bu nedenle, hukuk olmadan hak ve özgürlükler korunamaz. 2. Hukuk, toplumda düzeni sağlar. Bu nedenle, hukuk kurallarına uyulması toplumda huzur ve güven ortamının oluşmasını sağlar. 3. Hukuk, adaleti sağlar. Bu nedenle, hukuk kuralları herkes için eşit uygulanır ve haksızlıklara karşı koruma sağlar. 4. Hukuk, insan haklarını korur. Bu nedenle, hukuk kuralları insan haklarını ihlal eden davranışlara karşı koruma sağlar. 5. Hukuk, her zaman mutlak değildir. Bu nedenle, hukuk kuralları zamana ve koşullara göre değişebilir. 3. Adalet, nedir?

  A) Eşitlik    B) Doğruluk    C) Hakkaniyet    D) Hepsi    

 4. Cevap: C Açıklama:

  Adalet, herkese hakkı olanı veren, bireylere hürriyet ve eşitlik sağlayan, insan haklarına saygılı ve insanları mutlu eden bir hedeftir. 5. Eşitlik ve adalet her zaman aynı anlama gelmez. Örneğin, bir annenin 3, 10 ve 17 yaşlarındaki üç çocuğuna yaptığı kek paylaşımı ne şekilde adil olabilir?

  A) Anne keki üçe böler ve her birine aynı büyüklükte birer parça verir.
  B) Anne keki çocukların yaşlarına ve gelişimlerine göre böler ve büyük çocuğuna en büyük, küçük çocuğuna da en küçük parçayı verir.
  C) Anne keki çocukların zevklerine göre böler ve her birine istediği parçayı verir.
  D) Anne keki çocukların cinsiyetlerine göre böler ve kız çocuklarına daha büyük parçalar verir.

 6. Cevap: B Açıklama:

  Anne keki çocukların yaşlarına ve gelişimlerine göre bölerse, büyük çocuğuna daha büyük, küçük çocuğuna da daha küçük bir parça verir. Bu durumda, anne çocukların ihtiyaçlarına göre davranarak adaleti sağlamış olur. 7. Hukuk, adaletin sağlanmasında nasıl bir rol oynar?

  A) Hukuk, herkese eşit davranılmasını sağlar.
  B) Hukuk, güçsüzlerin haklarını korur.
  C) Hukuk, toplumsal düzeni sağlar.
  D) Hepsi

 8. Cevap: D Açıklama:

  Hukuk, herkese eşit davranılmasını sağlayarak adaleti sağlar. Ayrıca, güçsüzlerin haklarını koruyarak onların haksızlığa uğramasını önler. Toplumsal düzeni sağlayarak da adaletin sağlanmasına katkıda bulunur. 9. Pozitif ayrımcılık, nedir?

  A) Özel gereksinimi olan bireylere yönelik yapılan ayrımcılıktır.
  B) Kadın ve erkeklere yönelik yapılan ayrımcılıktır.
  C) Engelli bireylere yönelik yapılan ayrımcılıktır.
  D) Yaşlılara yönelik yapılan ayrımcılıktır.

 10. Cevap: A Açıklama:

  Pozitif ayrımcılık, dezavantajlı durumda olan bireylere yönelik yapılan ve onların dezavantajlarını gidermeye yönelik olan ayrımcılıktır. 11. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10. maddesinde yer alan "Devlet, kanun önünde herkese eşitlik sağlar." hükmü, neyi ifade eder?

  A) Herkesin dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, aileye, zümreye veya sınıfa bakılmaksızın kanun önünde eşit olduğunu ifade eder.
  B) Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınmayacağını ifade eder.
  C) Devlet organları ve idare makamlarının bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorunda olduğunu ifade eder.
  D) Hepsi

 12. Cevap: D Açıklama:

  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10. maddesinde yer alan "Devlet, kanun önünde herkese eşitlik sağlar." hükmü, neyi ifade eder? A) Herkesin dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, aileye, zümreye veya sınıfa bakılmaksızın kanun önünde eşit olduğunu ifade eder. B) Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınmayacağını ifade eder. C) Devlet organları ve idare makamlarının bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorunda olduğunu ifade eder. D) Hepsi Cevap: Dumhuriyeti Anayasası'nın 10. maddesinde yer alan "Devlet, kanun önünde herkese eşitlik sağlar." hükmü, neyi ifade eder? A) Herkesin dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, aileye, zümreye veya sınıfa bakılmaksızın kanun önünde eşit olduğunu ifade eder. B) Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınmayacağını ifade eder. C) Devlet organları ve idare makamlarının bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorunda olduğunu ifade eder. D) Hepsi Cevap: D 13. Kişilerin, devletle olan ilişkilerini düzenleyen haklardır.

  A) Kamu hakları       B) Özel haklar       
  C) Kişilik hakları    D) Temel haklar      
                       

 14. Cevap: A Açıklama:

  Kişilerin, devletle olan ilişkilerini düzenleyen haklardır. 15. 1. Bir kişinin özgürlüğü başkasının özgürlüğünün başladığı yerde biter. Bu sözün anlamı nedir?

  A) Herkesin özgürlüğü sınırsızdır.
  B) Herkesin özgürlüğü başkalarının özgürlüğüne zarar vermeyecek şekilde olmalıdır.
  C) Herkesin özgürlüğü başkalarının özgürlüğünden daha önemlidir.
  D) Herkesin özgürlüğü başkalarının özgürlüğünden bağımsızdır.

 16. Cevap: B Açıklama:

  Herkesin özgürlüğü vardır, ancak bu özgürlük başkalarının özgürlüğüne zarar vermemelidir. 17. Hukuk, toplumsal düzeni sağlamaya ve hak ve özgürlükleri korumaya yardımcı olur. Bu durumda hukukun toplum için önemi nedir?

  A) Hukuk, toplumdaki huzuru ve güvenliği sağlar.
  B) Hukuk, toplumdaki adaleti sağlar.
  C) Hukuk, toplumdaki eşitliği sağlar.
  D) Hepsi

 18. Cevap: D Açıklama:

  Hukuk, toplumdaki huzuru, güvenliği, adaleti ve eşitliği sağlar. 19. Hukuk kuralları, insanların özgürlüklerine sınırlamalar getirebilir. Bu durumda hukukun özgürlükleri sınırlamasının amacı nedir?

  A) İnsanların özgürlüklerini kısıtlamak
  B) Toplumsal düzeni sağlamak
  C) Adaleti sağlamak
  D) Eşitliği sağlamak

 20. Cevap: B Açıklama:

  Hukuk kuralları, insanların özgürlüklerine sınırlamalar getirebilir, ancak bu sınırlamalar toplumsal düzeni sağlamak için yapılır. 21. Hak arama özgürlüğü, herkesin sahip olduğu bir haktır. Bu hak, insanların haklarını savunmak için mahkemelere başvurmalarına olanak tanır. Hak arama özgürlüğünün önemi nedir?

  A) İnsanların haklarını korumalarına yardımcı olur.
  B) Toplumsal adaleti sağlar.
  C) Adaleti sağlar.
  D) Hepsi

 22. Cevap: D Açıklama:

  Hak arama özgürlüğü, insanların haklarını korumalarına, toplumsal adaleti sağlamalarına ve adaleti sağlamalarına yardımcı olur. 23. Hukuk, bireylerin birbirleriyle olan ilişkilerini düzenler. Bu durumda hukukun bireylerin birbirleriyle olan ilişkileri için önemi nedir?

  A) Bireylerin birbirleriyle olan ilişkilerini düzenler.
  B) Bireylerin birbirleriyle olan ilişkilerinde adaleti sağlar.
  C) Bireylerin birbirleriyle olan ilişkilerinde eşitliği sağlar.
  D) Hepsi

 24. Cevap: D Açıklama:

  Hukuk, bireylerin birbirleriyle olan ilişkilerini düzenler, adaleti ve eşitliği sağlar. 25. Bir devletin, bireylerin hak ve özgürlüklerini koruması için güçlü olması nasıl bir öneme sahiptir?

  A) Bireylerin hak ve özgürlüklerini korumak için devlete ihtiyaç yoktur.
  B) Bireylerin hak ve özgürlüklerini korumak için devlete ihtiyaç vardır, ancak güçlü olması şart değildir.
  C) Bireylerin hak ve özgürlüklerini korumak için devletin güçlü olması zorunludur.
  D) Bireylerin hak ve özgürlüklerini korumak için devletin güçlü olması önemli değildir.

 26. Cevap: C Açıklama:

  Bireylerin hak ve özgürlüklerini korumak için devlete ihtiyaç vardır. Devlet, bireylerin hak ve özgürlüklerini koruyacak yasaları çıkaran, bunları uygulayan ve uygulatılmasını sağlayan kurumdur. Devletin güçlü olması, bu yasaların etkin bir şekilde uygulanmasını ve bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunmasını sağlar. 27. Kanunların düzenlenme aşamasında kimler görev alır?

  A) Sadece siyasi partiler
  B) Sadece milletvekilleri
  C) Siyasi partiler, milletvekilleri, uzmanlar ve halk
  D) Siyasi partiler, milletvekilleri ve uzmanlar

 28. Cevap: C Açıklama:

  Kanunların düzenlenme aşamasında siyasi partiler, milletvekilleri, uzmanlar ve halk görev alır. Siyasi partiler, kanunların içeriğini belirlemek için görüşlerini bildirirler. Milletvekilleri, kanunları hazırlayan ve kabul eden kişilerdir. Uzmanlar, kanunların hazırlanmasında teknik konularda yardımcı olurlar. Halk ise, kanunların hazırlanmasında görüşlerini bildirmek için çeşitli yollarla katılım sağlayabilir. 29. Anayasa, kanunlar ve yönetmeliklerden hangileri daha üsttedir?

  A) Anayasa                B) Kanunlar              
  C) Yönetmelikler          D) Anayasa ve kanunlar   
                           

 30. Cevap: A Açıklama:

  Hukuk kuralları hiyerarşisinde en üstte anayasa yer alır. Anayasayı değiştiren kanunlar da anayasa ile aynı düzeydedir. Kanunlar, yönetmelikleri değiştirebilir. Yönetmelikler ise, kanunların uygulanmasına ilişkin ayrıntıları belirler. 31. İnsanların sahip olduğu hak ve özgürlükler nelerdir?

  A) Yaşama hakkı, eğitim hakkı, çalışma hakkı
  B) Yaşama hakkı, eğitim hakkı, dinlenme hakkı
  C) Yaşama hakkı, eğitim hakkı, sağlık hakkı
  D) Hepsi

 32. Cevap: D Açıklama:

  İnsanların sahip olduğu hak ve özgürlükler arasında yaşama hakkı, eğitim hakkı, sağlık hakkı, mülkiyet hakkı, düşünce özgürlüğü, din özgürlüğü, seçme ve seçilme hakkı, ifade özgürlüğü, özel hayatın gizliliği hakkı gibi haklar yer alır. 33. Bireylerin hak arama yolu nedir?

  A) Hukuki yollardır
  B) Hukuk dışı yollardır
  C) Hem hukuki hem de hukuk dışı yollardır
  D) Hukuk dışı yolları tercih eder

 34. Cevap: A Açıklama:

  Bireylerin hak arama yolu hukuki yollardır. Hukuki yollardan bazıları şunlardır: * İlgili kuruma başvurmak * Yargı organlarına başvurmak * Sorunları kendi aralarında barışçı yollardan çözmek 35. Hak arama hürriyetinin sınırları nelerdir?

  A) İyi niyet ve dürüstlük ilkeleri
  B) Hukukun üstünlüğü ilkesi
  C) İnsan hakları ilkesi
  D) Tümü

 36. Cevap: D Açıklama:

  Hak arama hürriyetinin sınırları iyi niyet ve dürüstlük6. Sınıf Sosyal Bilgiler Konu: Hak Arama Yolları 37. Haksızlığa uğrayan bir kişi, öncelikle hangi yolu denemeli?

  A) Şikâyet etmek    B) Dava açmak      
  C) Bilgi edinmek    D) Karşı çıkmak    
                     

 38. Cevap: A Açıklama:

  Hak arama yolları arasında ilk adım, haksızlığa uğrayan kişinin şikâyette bulunmasıdır. Şikâyet, yetkili mercilere yapılan bir başvurudur. 39. Bireylerin, kamu kurum ve kuruluşlarının görevlerinden dolayı sahip oldukları bilgilere erişim hakkı nedir?

  A) Bilgi edinme hakkı         B) Hak arama hakkı           
  C) Yasal işlem yapma hakkı    D) Kişisel güvenlik hakkı    
                               

 40. Cevap: A Açıklama:

  Bilgi edinme hakkı, bireylerin kamu kurum ve kuruluşlarının görevlerinden dolayı sahip oldukları bilgilere erişim hakkıdır. 41. Bilgi edinme hakkının kullanılması için hangi yollardan yararlanılabilir?

  A) E-devlet kapısı    B) CİMER             
  C) BİMER              D) Hepsi             
                       

 42. Cevap: D Açıklama:

  Bilgi edinme hakkının kullanılması için e-devlet kapısı, CİMER ve BİMER gibi uygulamalardan yararlanılabilir. 43. Başkalarının haklarına yapılan saldırılara tanık olduğumuz durumlarda ne yapmalıyız?

  A) Polise veya savcılığa ihbarda bulunmalıyız.
  B) Görmezden gelmeliyiz.
  C) Olaya karışmamalıyız.
  D) Yardım etmeliyiz.

 44. Cevap: A Açıklama:

  Başkalarının haklarına yapılan saldırılara tanık olduğumuz durumlarda polise veya savcılığa ihbarda bulunmak bir vatandaşlık ve insanlık görevidir. 45. Hak arama yollarını kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?

  A) Doğru bilgi sağlamalıyız.
  B) Duygularımızı kontrol etmeliyiz.
  C) Gerektiğinde yardım almalıyız.
  D) Hepsi

 46. Cevap: D Açıklama:

  Hak arama yollarını kullanırken doğru bilgi sağlamalıyız, duygularımızı kontrol etmeliyiz ve gerektiğinde yardım almalıyız. 47. Hak arama yollarını kullanmak için hangi şartlar aranır?

  A) Herhangi bir şart aranmaz.
  B) Yetişkin olmak gerekir.
  C) Maddi durumu iyi olmak gerekir.
  D) Bilgi sahibi olmak gerekir.

 48. Cevap: D Açıklama:

  Hak arama yollarını kullanmak için bilgi sahibi olmak gerekir. 49. Hak arama yollarını kullanmakla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Sadece kendi haklarımızı aramalıyız.
  B) Sadece kendimize yapılan haksızlıklara karşı çıkmalıyız.
  C) Başkalarının haklarına yapılan saldırılara da karşı çıkmalıyız.
  D) Hak arama yolları sadece parası olan kişilere aittir.

 50. Cevap: C Açıklama:

  Hak arama yollarını kullanmakYorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Ortaokul Hukuk ve Adalet 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 1 Detayları

Ortaokul Hukuk ve Adalet 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Ortaokul Hukuk ve Adalet 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. Ortaokul Hukuk ve Adalet 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Ortaokul Hukuk ve Adalet 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • Test


Ortaokul Hukuk ve Adalet 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • YERYÜZÜNDE YAŞAM ÖĞRENME ALANI: İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER KAZANIMLAR
  1. . Anadolu’da yaşamış ilk uygarlıkların yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile siyasal ve sosyal yapıları arasındaki etkileşimi fark eder
  2. . Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak, iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
  3. . Örnek incelemeler yoluyla tarih öncesindeki ilk yerleşmelerden günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.
  4. Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalar üzerinde konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar.
  5. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye’de görülen iklim türlerinin dağılışında, konumun ve yeryüzü şekillerinin rolünü açıklar
 • ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI ÖĞRENME ALANI :ÜRETİM, TÜKETİM, DAĞITIM KAZANIMLAR
  1. Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin insan yaşamına etkilerini tartışır
  2. Ekonominin gelişmesine katkısı olan kurum ve kuruluşları tanır
  3. İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği eğitim, beceri ve kişilik özelliklerini araştırır
  4. Nitelikli insan gücünün Türkiye ekonomisinin gelişmesindeki rolünü değerlendirir
  5. Türkiye’nin coğrafî özelliklerini dikkate alarak, yatırım ve pazarlama proje önerleri tasarlar
  6. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirerek bunların ülke ekonomisindeki yerini ve önemini değerlendirir.
  7. Vatandaşlık sorumluluğu ve ülke ekonomisine katkısı açısından vergi vermenin gereğini ve önemini savunur.

Ayrıca Ortaokul seçmeli hukuk ve adalet dersi 1.dönem sonu yazılı hazırlık test soruları 1; mebsinavlari.com tarafından test formatında cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

1. Hukukun hak ve özgürlüklerin güvencesi olduğunu açıklar. 2. Hukukun toplumda düzeni sağladığını açıklar. 3. Hukukun adaleti sağladığını açıklar. 4. Hukukun insan haklarını koruduğunu açıklar. 5. Hukukun mutlak olmadığını açıklar.

8.1.1. Adalet, eşitlik ve hukuk kavramlarını açıklar.

8.1.2. Adalet ve eşitlik kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar.

8.1.3. Hukukun adaletin sağlanmasındaki rolünü açıklar.

8.1.4. Pozitif ayrımcılığın amacını açıklar.

6.6.5. Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak hak ve sorumluluklarının anayasal güvence altında olduğunu açıklar.

6.6.4. İnsanların özgürlüklerine saygı duymanın önemini açıklar.

6.6.3. Hukukun toplum için önemini açıklar.

6.6.2. Hukukun özgürlükleri sınırlamasının nedenini açıklar.

6.6.6. Hak arama özgürlüğünün önemini açıklar.

6.6.1. Hukukun bireylerin birbirleriyle olan ilişkileri için önemini açıklar. Bu soruların tamamı, yukarıda verilen içerikten hazırlanmıştır ve 4 seçenekli, cevap, açıklama ve kazanım içermektedir.

6.1.1.1. Bireyin hak ve özgürlüklerini korumak için devletin önemini açıklar.

6.1.1.2. Kanunların hazırlanma aşamasında görev alan kişileri açıklar.

6.1.1.3. Hukuk kuralları hiyerarşisini açıklar.

6.1.1.4. İnsanların sahip olduğu hak ve özgürlükleri örneklerle açıklar.

6.1.1.5. Hak arama yollarını açıklar.

* Hak aramanın önemini kavrar. * Hak arama yollarını bilir.

Hak arama yollarının birincisinin şikâyet olduğunu kavrar.

Bilgi edinme hakkının önemini kavrar.

Bilgi edinme hakkının kullanılması için kullanılabilecek yolları bilir.

Hak arama yollarından biri olan ihbarın önemini kavrar.

Hak arama yollarını kullanırken dikkat edilmesi gereken hususları bilir.

Hak arama yollarını kullanmak için gerekli şartları bilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Ortaokul Hukuk ve Adalet 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 1 sınavı 6.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Ortaokul Hukuk ve Adalet 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 2 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 8 kere doğru, 30 kere yanlış cevap verilmiş.

Ortaokul Hukuk ve Adalet 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Ortaokul Hukuk ve Adalet 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Ortaokul Hukuk ve Adalet 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Ortaokul Hukuk ve Adalet 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Sınavı Hazırla
  6.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünite Özetleri