Ortaokul Hukuk ve Adalet 1.Dönem Sonu Sınav - Açık Uçlu Sorular

Ortaokul Hukuk ve Adalet 1.Dönem Sonu Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 6.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 11 sorudan oluşmaktadır. Ortaokul Hukuk ve Adalet 1.Dönem Sonu Sınav - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Adalet ve eşitlik kavramları arasındaki ilişki nedir?


 2. Cevap: Adalet ve eşitlik kavramları birbiriyle yakından ilişkilidir. Adalet, bazen herkese eşit davranmak, bazen de yaşamın içinde var olan eşitsizliği gidermek amacıyla kişilere durumlarına göre davranmaktır. Açıklama:

  Adalet ve eşitlik kavramları, toplumda huzur ve düzenin sağlanmasında önemli bir yere sahiptir. Adaletli bir toplumda, bireyler hak ve özgürlüklerini güvence altında hissederler. 3. Hukuk, adaleti sağlamada nasıl bir rol oynar?


 4. Cevap: Hukuk, adaleti sağlamada önemli bir rol oynar. Hukuk kuralları, herkese eşit ve adil davranılmasını öngörerek adaletin sağlanmasına yardımcı olur. Açıklama:

  Hukuk kuralları, toplumda huzur ve düzenin sağlanmasında önemli bir yere sahiptir. Hukuk kurallarının adil bir şekilde uygulanması, toplumda adaletin sağlanmasına katkıda bulunur. 5. Hukukun adaleti sağlamadaki sınırlılıkları nelerdir?


 6. Cevap: Hukukun adaleti sağlamadaki sınırlılıkları şunlardır: * Hukuk kuralları, her zaman toplumsal sorunları çözmeye yeterli olmayabilir. * Hukuk kurallarının uygulanmasında insan faktörü devreye girdiği için, hatalar yapılabilir. * Hukuk kurallarının uygulanması, zaman ve maddi kaynak gerektirir. Açıklama:

  Hukuk, adaleti sağlamada önemli bir rol oynar, ancak bu rolü tam olarak yerine getirmeyebilir. Hukukun adaleti sağlamadaki sınırlılıklarının farkında olmak, adaletin daha iyi sağlanmasına yardımcı olabilir. 7. Adaleti sağlamak için birey olarak neler yapabiliriz?


 8. Cevap: Adaleti sağlamak için birey olarak yapabileceğimiz şeyler şunlardır: * Hukuka saygı duymak ve hukuk kurallarına uymak. * Adaletsizliklere karşı sesimizi yükseltmek. * Adaletli bir toplum için çalışmak. Açıklama:

  Adaleti sağlamak için birey olarak neler yapabiliriz? Cevap: Adaleti sağlamak için birey olarak yapabileceğimiz şeyler şunlardır: * Hukuka saygı duymak ve hukuk kurallarına uymak. * Adaletsizliklere karşı sesimizi yükseltmek. * Adaletli bir toplum için çalışmak.ağlamak için birey olarak neler yapabiliriz? Cevap: Adaleti sağlamak için birey olarak yapabileceğimiz şeyler şunlardır: * Hukuka saygı duymak ve hukuk kurallarına uymak. * Adaletsizliklere karşı sesimizi yükseltmek. * Adaletli bir toplum için çalışmak. 9. Hukuk kurallarının yaptırımı nedir?


 10. Cevap: * İhlal edilmesi durumunda bireylere uygulanan ceza veya yaptırım Açıklama:

  * Hukuk kurallarının yaptırımı, bu kuralların ihlâl edilmesi durumunda bireylere uygulanan ceza veya yaptırımdır. Hukuk kurallarının yaptırımı, bireylerin bu kuralları ihlal etmesini önlemeye yöneliktir. 11. Hukuk kurallarının türleri nelerdir?


 12. Cevap: * Kamu hukuku kuralları ve özel hukuk kuralları Açıklama:

  * Hukuk kuralları, kaynağına göre kamu hukuku kuralları ve özel hukuk kuralları olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Kamu hukuku kuralları, devletin kişi ve kuruluşlarla olan ilişkilerini düzenleyen kurallardır. Özel hukuk kuralları ise kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen kurallardır. 13. Sorumluluk nedir?


 14. Cevap: * Kişilerin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi Açıklama:

  * Sorumluluk, kişilerin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesidir. Sorumluluk, hak ve özgürlüklerin bir gereğidir. 15. Hak ve sorumluluklar arasındaki ilişki nedir?


 16. Cevap: * Hak ve sorumluluklar, birbirini tamamlayan iki kavramdır. Haklarımız, sorumluluklarımızı da beraberinde getirir. Açıklama:

  * Haklarımız, aynı zamanda sorumluluklarımızı da beraberinde getirir. Örneğin, eğitim hakkımız 17. Hukuk dışı yollarla hak aramanın sakıncaları nelerdir?


 18. Cevap: Haklı olan kişiyi haksız duruma düşürebilir, cezai yaptırımla karşılaşabilir, toplumsal düzeni bozabilir. Açıklama:

  Hukuk dışı yollarla hak aramak, haklı olan kişiyi haksız duruma düşürebilir. Çünkü hukuk dışı yollarla hak arayan kişi, kanunları çiğnemiş ve suç işlemiştir. Bu durumda, haklı olan kişi bile cezai yaptırımla karşılaşabilir. Ayrıca, hukuk dışı yollarla hak aramak, toplumsal düzeni bozabilir. Çünkü bu tür eylemler, insanlar arasında öfke ve intikam duygularını artırabilir. 19. Hak arama hürriyetinin sınırları nelerdir?


 20. Cevap: İyi niyet ve dürüstlük ilkeleri Açıklama:

  Hak arama hürriyeti, bireylerin kanunlar tarafından kendilerine tanınan hakları hukuki yollarla aramalarını sağlayan bir haktır. Ancak, bu hakkın da sınırları vardır. Hak arama hürriyetinin sınırları, iyi niyet ve dürüstlük ilkeleridir. Bu ilkeler gereğince, hak arayan kişi, hakkını ararken başkalarının haklarını ihlal etmemeli veya başkalarına zarar vermemelidir. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....) Adalet, herkesin hakkını almasıdır.
  2. (.....) Hukuk, adaleti sağlamanın en önemli yoludur.
  3. (.....) Hukuk, herkese eşit davranır.
  4. (.....) Hukuk, güçlünün güçsüzü ezmesini engeller.
  5. (.....) Hukuk, herkesin özgürlüğünü garanti altına alır.
  6. (.....) Hukukun uygulanmaması halinde adalet sağlanamaz.
  7. (.....) Hukuk, sadece devlet tarafından uygulanır.
  8. (.....) Hukuk, her zaman adaleti sağlar.
  9. (.....) Hukuk, her zaman değişebilir.
  10. (.....) Hukuk, sadece devleti ilgilendirir.

 22. Cevap: D D D D D Y Y D Y Açıklama:

  Adalet, herkesin hakkı olanı alması demektir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Ortaokul Hukuk ve Adalet 1.Dönem Sonu Sınav - Açık Uçlu Sorular Detayları

Ortaokul Hukuk ve Adalet 1.Dönem Sonu Sınav - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 11 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Ortaokul Hukuk ve Adalet 1.Dönem Sonu Sınav - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Ortaokul Hukuk ve Adalet 1.Dönem Sonu Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


Ortaokul Hukuk ve Adalet 1.Dönem Sonu Sınav - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • YERYÜZÜNDE YAŞAM ÖĞRENME ALANI: İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER KAZANIMLAR
  1. . Anadolu’da yaşamış ilk uygarlıkların yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile siyasal ve sosyal yapıları arasındaki etkileşimi fark eder
  2. . Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak, iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
  3. . Örnek incelemeler yoluyla tarih öncesindeki ilk yerleşmelerden günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.
  4. Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalar üzerinde konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar.
  5. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye’de görülen iklim türlerinin dağılışında, konumun ve yeryüzü şekillerinin rolünü açıklar
 • ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI ÖĞRENME ALANI :ÜRETİM, TÜKETİM, DAĞITIM KAZANIMLAR
  1. Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin insan yaşamına etkilerini tartışır
  2. Ekonominin gelişmesine katkısı olan kurum ve kuruluşları tanır
  3. İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği eğitim, beceri ve kişilik özelliklerini araştırır
  4. Nitelikli insan gücünün Türkiye ekonomisinin gelişmesindeki rolünü değerlendirir
  5. Türkiye’nin coğrafî özelliklerini dikkate alarak, yatırım ve pazarlama proje önerleri tasarlar
  6. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirerek bunların ülke ekonomisindeki yerini ve önemini değerlendirir.
  7. Vatandaşlık sorumluluğu ve ülke ekonomisine katkısı açısından vergi vermenin gereğini ve önemini savunur.

Ayrıca Ortaokul seçmeli hukuk ve adalet dersi 1.dönem sonu sınav soruları; açık uçlu sorulardan mebsinavlari.com tarafından klasik türde müfredata uygun olarak cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Adalet ve eşitlik kavramları arasındaki ilişkiyi kavrar.

Hukukun adaleti sağlamada oynadığı rolü kavrar.

Hukukun adaleti sağlamadaki sınırlılıklarını kavrar.

* Hukuk kurallarının yaptırımını tanımlar.

* Hukuk kurallarının türlerini sınıflandırır.

* Sorumluluğu tanımlar.

Hukuk dışı yollarla hak aramak, birey ve toplum için sakıncalıdır.

Hak arama hürriyetinin sınırları, iyi niyet ve dürüstlük ilkelerine göre belirlenir.

1.1. Adaleti tanımlar

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Ortaokul Hukuk ve Adalet 1.Dönem Sonu Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 6.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Ortaokul Hukuk ve Adalet 1.Dönem Sonu Sınav - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Ortaokul Hukuk ve Adalet 1.Dönem Sonu Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Ortaokul Hukuk ve Adalet 1.Dönem Sonu Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Ortaokul Hukuk ve Adalet 1.Dönem Sonu Sınav - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Sınavı Hazırla
  6.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünite Özetleri