Ortaokul Hukuk ve Adalet 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik

Ortaokul Hukuk ve Adalet 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 6.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Ortaokul Hukuk ve Adalet 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Adalet nedir?


 2. Cevap: Adalet, herkese hakkı olanı veren, bireylere hürriyet ve eşitlik sağlayan, insan haklarına saygılı ve insanları mutlu eden bir hedeftir. Açıklama:

  Adalet, toplumda huzur ve düzenin sağlanmasında önemli bir yere sahiptir. Adaletli bir toplumda, bireyler hak ve özgürlüklerini güvence altında hissederler. 3. Eşitlik nedir?


 4. Cevap: Eşitlik, aynı durumda olan kimselerin aynı hak ve ödevlere sahip olmasıdır. Açıklama:

  Eşitlik, adaletin sağlanmasında önemli bir araçtır. Eşitlik ilkesi, toplumda ayrımcılık ve adaletsizliklerin önlenmesine yardımcı olur. 5. Pozitif ayrımcılık nedir?


 6. Cevap: Pozitif ayrımcılık, dezavantajlı grupların dezavantajlarını azaltmak ve uzun vadede engellemek amacıyla ortaya konulan hukuki düzenlemelere, politika ve uygulamalara denir. Açıklama:

  Pozitif ayrımcılık, adaleti sağlamada önemli bir araçtır. Pozitif ayrımcılık, dezavantajlı grupların toplumda daha eşit bir konuma gelmesine yardımcı olur. 7. Hukukun önünde eşitlik ilkesi ne demektir?


 8. Cevap: Hukukun önünde eşitlik ilkesi, herkesin kanun önünde eşit olduğunu, hiçbir ayrım gözetilmeksizin herkesin aynı haklara sahip olduğunu ifade eder. Açıklama:

  Hukukun önünde eşitlik ilkesi, adaletin sağlanmasında önemli bir ilkedir. Bu ilke, toplumda ayrımcılık ve adaletsizliklerin önlenmesine yardımcı olur. 9. Bireylerin, birbirleriyle ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen kurallara ne ad verilir?


 10. Cevap: * Hukuk kuralları Açıklama:

  * Hukuk kuralları, bireylerin, birbirleriyle ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen, devlet gücüyle desteklenen ve uymayanlara yaptırım uygulanan kurallardır. 11. Hukuk kurallarının temel amacı nedir?


 12. Cevap: * Toplumsal düzeni sağlamak Açıklama:

  * Hukuk kuralları, toplumun huzur ve düzenini sağlamak için oluşturulmuştur. Bu kurallar, bireylerin haklarını ve özgürlüklerini güvence altına alır, hak ihlallerini önler ve toplumsal barışı korur. 13. Kamu hukuku kurallarının amacı nedir?


 14. Cevap: * Devletin egemenlik yetkisini kullanarak toplumsal düzeni sağlamak Açıklama:

  * Kamu hukuku kuralları, devletin egemenlik yetkisini kullanarak toplumsal düzeni sağlamak için oluşturulmuştur. Bu kurallar, bireylerin devlet karşısındaki haklarını ve özgürlüklerini güvence altına alır, devletin yetkilerini sınırlar ve toplumsal barışı korur. 15. Hak, nedir?


 16. Cevap: * Kişilerin hukuk düzenince korunan değerleri ve yararları Açıklama:

  * Hak, hukuk düzenince korunan değerleri ve yararlarıdır. Hak, hukukun temelini oluşturur. Hukuk kelimesi, hak kelimesinin çoğuludur. Hukuk düzeni ise devlet ve toplumdaki düzenin yasalarla sağlanmasıdır. 17. Bireylerin kanunların kendilerine verdiği hakları, ihtiyaç duyduğu zamanlarda talep edebilmesi ne demektir?


 18. Cevap: Hak arama Açıklama:

  Hak arama, bireylerin kanunlar tarafından kendilerine tanınan hakların ihlal edildiğini düşündüklerinde bu hakları hukuki yollarla aramalarıdır. 19. Hak aramanın iki şekli nelerdir?


 20. Cevap: Hukuki ve hukuk dışı Açıklama:

  Hak arama, hukuki ve hukuk dışı olmak üzere iki şekilde gerçekleşebilir. Hukuki yollarla hak arama, ilgili kuruma başvurma, yargı organlarına başvurma veya sorunları kendi aralarında barışçı yollardan çözme şeklinde olabilir. Hukuk dışı yollarla hak arama ise kavga etme, çatışma, cinayet gibi kabul edilmeyen bir hak arama şeklidir. 21. Anayasamızın 36. maddesinde hak arama hürriyeti nasıl düzenlenmiştir?


 22. Cevap: Herkes meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir. Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz. Açıklama:

  Anayasamızın 36. maddesinde, hak arama hürriyeti, "Herkes meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir. Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz." şeklinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, herkes, kanunlara uygun yollardan yargı mercilerine başvurarak hakkını arama hakkına sahiptir. Ayrıca, hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki bir davaya bakmaktan kaçınamaz. 23. Adil yargılanma hakkının tanımı nedir?


 24. Cevap: Kişilerin bağımsız ve tarafsız mahkemelerce, adil bir şekilde makul bir süre içinde yargılanma hakkıdır. Açıklama:

  Adil yargılanma hakkı, kişilerin hukuki uyuşmazlıklarının bağımsız ve tarafsız mahkemelerce, adil bir şekilde ve makul bir süre içinde çözümlenmesini sağlayan bir haktır. Bu hak, bireylerin hak ve özgürlüklerini korumak için önemli bir araçtır. 25. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Hak arama yolları, bireylerin haklarını korumak için kullanabileceği yöntemlerdir.
  2. ( ) Hak arama yolları, sadece yargı yolu ile sınırlıdır.
  3. ( ) İdari başvuru, bir idari işlem veya eylemin hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek, o işlemin veya eylemin iptalini veya değiştirilmesini isteme hakkıdır.
  4. ( ) İdari başvuru, yalnızca idari işlemlere karşı yapılabilir.
  5. ( ) İdari başvuru, idari işlemin veya eylemin yapıldığı tarihten itibaren en geç 60 gün içinde yapılmalıdır.
  6. ( ) İdari başvuru, ilgili idari makama yapılır.
  7. ( ) Adli başvuru, bir hukuka aykırılığın giderilmesini veya bir hakkın elde edilmesini isteme hakkıdır.
  8. ( ) Adli başvuru, yalnızca hukuka aykırılıklara karşı yapılabilir.
  9. ( ) Adli başvuru, hukuka aykırılığın veya hakkın ihlal edildiğinin öğrenildiği tarihten itibaren en geç 10 yıl içinde yapılmalıdır.
  10. ( ) Adli başvuru, yetkili mahkemeye yapılır.

 26. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. D 8. Y 9. Y 10. D Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Ortaokul Hukuk ve Adalet 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

Ortaokul Hukuk ve Adalet 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Ortaokul Hukuk ve Adalet 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Ortaokul Hukuk ve Adalet 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


Ortaokul Hukuk ve Adalet 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • YERYÜZÜNDE YAŞAM ÖĞRENME ALANI: İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER KAZANIMLAR
  1. . Anadolu’da yaşamış ilk uygarlıkların yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile siyasal ve sosyal yapıları arasındaki etkileşimi fark eder
  2. . Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak, iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
  3. . Örnek incelemeler yoluyla tarih öncesindeki ilk yerleşmelerden günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.
  4. Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalar üzerinde konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar.
  5. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye’de görülen iklim türlerinin dağılışında, konumun ve yeryüzü şekillerinin rolünü açıklar
 • ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI ÖĞRENME ALANI :ÜRETİM, TÜKETİM, DAĞITIM KAZANIMLAR
  1. Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin insan yaşamına etkilerini tartışır
  2. Ekonominin gelişmesine katkısı olan kurum ve kuruluşları tanır
  3. İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği eğitim, beceri ve kişilik özelliklerini araştırır
  4. Nitelikli insan gücünün Türkiye ekonomisinin gelişmesindeki rolünü değerlendirir
  5. Türkiye’nin coğrafî özelliklerini dikkate alarak, yatırım ve pazarlama proje önerleri tasarlar
  6. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirerek bunların ülke ekonomisindeki yerini ve önemini değerlendirir.
  7. Vatandaşlık sorumluluğu ve ülke ekonomisine katkısı açısından vergi vermenin gereğini ve önemini savunur.

Ayrıca Ortaokul seçmeli hukuk ve adalet dersi 1.dönem 2.yazılı soruları; klasik türde müfredata uygun olarak cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Adalet kavramının anlamını kavrar.

Eşitlik kavramının anlamını kavrar.

Pozitif ayrımcılık kavramını kavrar

Hukukun önünde eşitlik ilkesini kavrar.

* Hukuk kurallarını tanımlar.

* Hukuk kurallarının temel amacını açıklar.

* Kamu hukuku kurallarının amacını açıklar. * Özel hukuku kurallarının amacı nedir? Cevap: * Kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyip hak ihlallerini önlemek Açıklama: * Özel hukuk kuralları, kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyip hak ihlallerini önlemek için oluşturulmuştur. Bu kurallar, bireylerin birbirleriyle olan hak ve özgürlüklerini güvence altına alır, hak ihlallerini önler ve toplumsal barışı korur. Kazanım: * Özel hukuku kurallarının amacını açıklar.

* Hakkı tanımlar.

Hak arama, bireylerin hak ve özgürlüklerini korumak için önemli bir araçtır.

Hak aramanın hukuki yollarla yapılması önemlidir.

Anayasamız, hak arama hürriyetini güvence altına almıştır.

Adil yargılanma hakkı, bireylerin hak

* Hak arama yollarının önemini kavrar. * Hak arama yollarının çeşitliliğini kavrar. * İdari başvuru hakkını kavrar. * İdari başvurunun kapsamını kavrar. * İdari başvurunun süresini kavrar. * İdari başvurunun nereye yapılacağını kavrar. * Adli başvuru hakkını kavrar. * Adli başvurunun kapsamını kavrar. * Adli başvurunun süresini kavrar. * Adli başvurunun nereye yapılacağını kavrar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Ortaokul Hukuk ve Adalet 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 6.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Ortaokul Hukuk ve Adalet 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Ortaokul Hukuk ve Adalet 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Ortaokul Hukuk ve Adalet 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Ortaokul Hukuk ve Adalet 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Sınavı Hazırla
  6.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünite Özetleri