Ortaokul DKAB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

Ortaokul DKAB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 8.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Ortaokul DKAB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. İslam dininin temel kaynaklarından biri olan sünnet, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hz. Muhammed'in sözleri, uygulamaları ve sahabilerin onayladığı davranışları
  B) Sadece Hz. Muhammed'in sözleri
  C) Kur'an-ı Kerim'de yer alan emir ve yasaklar
  D) Peygamberlerin anlattığı kıssalar

 2. Cevap: A Açıklama:

  Sünnet, Hz. Muhammed'in sözlerini, uygulamalarını ve sahabilerin onayladığı davranışları içerir. 3. Kur'an-ı Kerim'e göre aşağıdakilerden hangisi iman esaslarından biri değildir?

  A) Allah'ın varlığına ve birliğine iman
  B) Peygamberlere iman
  C) Kitaplara iman
  D) Ahirete iman

 4. Cevap: C Açıklama:

  Kur'an'da kitaplara iman, peygamberlere imanla birlikte zikredilmiştir. 5. Aşağıdakilerden hangisi ibadet olarak kabul edilir?

  A) Güzel söz söylemek    B) Yolculuk yapmak      
  C) İş yapmak             D) Havayı kirletmek     
                          

 6. Cevap: A Açıklama:

  Güzel söz söylemek, başkalarına zarar verecek şeyleri yoldan kaldırmak gibi davranışlar da ibadet olarak kabul edilir. 7. Kur'an-ı Kerim'de geçen "furkan" kelimesi neyi ifade eder?

  A) Bilimsel kitap
  B) Hak ile batılı ayıran kitap
  C) Tarih kitabı
  D) İbadet kitabı

 8. Cevap: B Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim'in "furkan" özelliği, hak ile batılı birbirinden ayırdığını göstermektedir. 9. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek öğretilerine verilen ad nedir?

  A) Kitap    B) Sünnet    C) Hadis    D) Ayet    

 10. Cevap: B Açıklama:

  Sünnet, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) sözlerini, uygulamalarını ve sahabilerin onayladığı davranışlarını ifade eder. 11. Kur'an-ı Kerim'in ana konularından biri hangisidir?

  A) Ahlak    B) Coğrafya    C) Matematik    D) Tarih    

 12. Cevap: A Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim, ibadet, ahlak, inanç ve sosyal hayat gibi konuları içerir. 13. İbadetin amacı nedir?

  A) Allah'ı (c.c.) razı etmek    B) Cennet kazanmak             
  C) Cehennemden kurtulmak        D) Topluma fayda sağlamak      
                                 

 14. Cevap: A Açıklama:

  İbadetlerin temel amacı, Allah'ın (c.c.) rızasını kazanmaktır. 15. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir kıssanın amacı değildir?

  A) İyiliğe teşvik etmek
  B) Kötülükten sakındırmak
  C) Peygamberin görevini anlatmak
  D) Geçmiş olayları haber vermek

 16. Cevap: C Açıklama:

  Kıssalar, peygamberlerin tebliğ faaliyetlerini değil, insanlara ders ve ibret vermeyi amaçlar. 17. Kur'an-ı Kerim'in hangi özelliği, hak ile batılı birbirinden ayırmasını sağlar?

  A) Furkan    B) Rehber    C) Tezkiye    D) Müjde    

 18. Cevap: A Açıklama:

  Furkan, hak ile batıl arasındaki farkı ortaya koyan anlamına gelir ve Kur'an-ı Kerim'in bu özelliğini ifade eder. 19. Hz. Nuh'un (a.s.) kavminin Hz. Nuh'a (a.s.) karşı takındığı tavır aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İnanmak ve itaat etmek    B) Tartışmak ve reddetmek   
  C) Kayıtsız kalmak           D) Taklit etmek ve uymak    
                              

 20. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Nuh'un kavmi, Hz. Nuh'un (a.s.) peygamberliğini kabul etmemiş ve onun uyarılarını reddetmiştir. Onunla tartışmışlar ve alay etmişlerdir. 21. Hz. Nuh'un (a.s.) kavmi, onun çağrılarına neden kulak vermedi?

  A) Nuh'un (a.s.) bir peygamber olduğuna inanmadıkları için
  B) Nuh'un (a.s.) getirdiği mesajın mantıksız olduğunu düşündükleri için
  C) Nuh'un (a.s.) bir delinin sözlerini söylediğini sandıkları için
  D) Nuh'un (a.s.) kavmi çok bilgili ve akıllı olduğu için

 22. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Nuh'un (a.s.) kavmi, onun bir peygamber olduğuna inanmadıkları için çağrılarına kulak vermediler. 23. İstişare, aşağıdakilerden hangisini içerir?

  A) Uzman görüşüne dikkat etme
  B) Ortak karar alabilme
  C) Kararları peygambere bırakma
  D) Bireysel hareket etme

 24. Cevap: A Açıklama:

  İstişare, bir konuda doğruyu bulmak için bilgisi olan kişilerle görüşme ve fikir alışverişinde bulunmayı içerir. 25. Hz. Muhammed (s.a.v.), aşağıdaki konularda istişare yapmıştır:

  A) Hendek Savaşı öncesi hendek kazılması
  B) Bedir Savaşı'nda esirlere nasıl davranılacağı
  C) Hudeybiye Antlaşması'nın şartları
  D) Hepsi

 26. Cevap: D Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.), tüm bu konularda arkadaşlarıyla istişare etmiş ve ortak bir tutum belirlemiştir. 27. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetme konusundaki titizliğini gösteren aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Hiç kimseye ayrıcalık göstermemesi
  B) Güçsüzlerin haklarını korumada daha titiz davranması
  C) Yakın akrabalarını kayırması
  D) Zayıf ve yoksulların haklarına dikkat etmesi

 28. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.), hakkı gözetme konusunda kimseye ayrıcalık göstermezdi. 29. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) kararlılığının bir sonucu olarak aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?

  A) Medine'ye hicret
  B) Hendek Savaşı'nda düşman üzerine yürüyerek Müslümanların toparlanmasını sağlaması
  C) Taif'teki müşriklerin baskılarına boyun eğmesi
  D) İslam'ın Mekke'de yayılmasına izin verilmesi

 30. Cevap: B Açıklama:

  Hendek Savaşı'nda Hz. Muhammed'in (s.a.v.) kararlı tavrı, Müslümanların zaferine katkı sağlamıştır. 31. Hz. Peygamber, çocuklara karşı nasıl davranırdı?

  A) Onları azarlar ve cezalandırırdı.
  B) Onları görmezden gelirdi.
  C) Onlarla şakalaşır ve oynardı.
  D) Onlara sert ve katı kurallar koyardı.

 32. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Peygamber, çocuklara karşı son derece şefkatli ve iyi kalpliydi, onlarla vakit geçirir, oynar ve şakalaşırdı. 33. Din, bireye aşağıdakilerden hangisini sağlar?

  A) Yaşamına anlam katar
  B) Maddi sıkıntılarını giderir
  C) Dünyada kalıcı hükümranlık getirir
  D) Bütün ihtiyaçlarını ahirette karşılar

 34. Cevap: A Açıklama:

  Din, bireyin yaşamına anlam katarak ona neye, nasıl ve ne kadar değer vereceğini bildirir. 35. İslam dininde en temel hak hangisidir?

  A) Mal emniyeti      B) Can emniyeti     
  C) Nesil emniyeti    D) Akıl emniyeti    
                      

 36. Cevap: B Açıklama:

  İslam'da en temel hak, bireyin yaşamını sürdürme hakkı olan canın korunmasıdır. 37. Aşağıdakilerden hangisi İslam'da neslin korunması için önemli bir unsurdur?

  A) Nikâh    B) Oruç    C) Zekât    D) Namaz    

 38. Cevap: A Açıklama:

  İslam dini, aile kurumunun temeli olan nikâha önem vererek neslin korunmasını sağlar. 39. Malın korunması kapsamında İslam dini hangi davranışları yasaklamıştır?

  A) Faiz almak
  B) Helal yollardan mal biriktirmek
  C) Çalışarak kazanç elde etmek
  D) Malını harcamak

 40. Cevap: A Açıklama:

  İslam dini, faizi haram kılmış ve insanların emeğinin karşılığını zamanında ve tam olarak ödenmesini emretmiştir. 41. Dinin korunmasında bid'at ve hurafelerin yeri nedir?

  A) İslam'ın temel unsurlarıdır.
  B) Dinin doğru anlaşılmasına yardımcı olurlar.
  C) Dinden uzaklaştırırlar ve saptırırlar.
  D) Dinin tamamlayıcı parçalarıdır.

 42. Cevap: C Açıklama:

  Bid'at ve hurafeler, İslam dininin esaslarına aykırı olan ve dinden uzaklaştıran yanlış inanışlardır. 43. Hz. Yusuf, zindandayken hangi görevi üstlendi?

  A) Başbakan             B) Maliyeden sorumlu   
  C) Rüya yorumcusu       D) Hapishane müdürü    
                         

 44. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Yusuf, zindandayken rüya yorumculuğu yapmıştır. 45. Asr suresinde insana tavsiye edilen temel ahlaki özelliklerden hangisi değildir?

  A) İman etmek               B) Salih amel işlemek      
  C) Elinden geleni yapmak    D) Sabretmek               
                             

 46. Cevap: C Açıklama:

  Asr suresinde belirtilen temel ahlaki özellikler iman, salih amel, hakkı tavsiye etme ve sabrı tavsiye etmektir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Ortaokul DKAB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

Ortaokul DKAB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 31 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Ortaokul DKAB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Ortaokul DKAB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Ortaokul DKAB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Ortaokul DKAB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DİN VE GÜZEL AHLAK
  1. Ahlaki olmayan tutum ve davranışlara yönelik çözüm önerilerinde bulunur.
  2. Ahlaki tutum ve davranışları yerine getirmeye istekli olur.
  3. Ahlaklı olmanın birey ve toplum hayatındaki önemini kavrar.
  4. Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder.
  5. İslam’da esas kabul edilen ahlaki tutum ve davranışlara Kur’an’dan ve Hz. Muhammed’in hayatından örnekler verir.
 • DİNLER VE EVRENSEL ÖĞÜTLERİ
  1. Dinin evrensel bir olgu olduğunun farkına varır.
  2. Dinlerin ve İslam’ın evrensel öğütlerine örnekler vererek bunların insanlık için önemini fark eder.
  3. Evrenselliğin ve evrensel değerlerin anlamını kavrar.
  4. Farklı din ve inançlara hoşgörülü olur.
  5. Farklı dinlerin ortaya çıkış sebeplerini tartışır
  6. Günümüzde yaşayan büyük dinleri temel özellikleriyle tanır.
  7. İslam’ın büyük dinler arasındaki yerini kavrar.
  8. Misyonerlik faaliyetleri hakkında duyarlı olur.

Ayrıca Ortaokul 8.sınıf DKAB dersi 2.dönem sonu yazılıya hazırlık test soruları 2, cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

İslam dininin temel kaynaklarını bilir.

İnanç esaslarını açıklayabilme

İbadet kavramını açıklayabilme

Kur'an-ı Kerim'in furkan özelliğini anlama

İslam dininin temel kaynaklarını tanıma.

Kur'an-ı Kerim'in ana konularını öğrenmek

İbadetin amacını anlamak

Öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'deki kıssaların amaçlarını anlar.

Öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'in furkan özelliğini bilir.

Peygamberlere karşı tutumların farklılığını ve bunun sonuçlarını anlamak.

Peygamberlerin görevleri ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak.

HZ. MUHAMMED'İN ÖRNEKLİĞİ; Hz. Muhammed'in (s.a.v.) İstişareye Önem Vermesi

HZ. MUHAMMED'İN ÖRNEKLİĞİ; Hz. Muhammed'in (s.a.v.) İstişareye Önem Vermesi

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) adalet ve hakkaniyet özelliklerini kavramak.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) kararlılık ve azim özelliklerini anlamak.

Hz. Peygamber'in çocuklara verdiği önemi anlamak.

Din ve hayat ilişkisi

Canın korunmasının önemi ve İslam'ın bu konudaki emirleri

Nikâhın neslin korunmasındaki rolü

Malın korunmasının İslam dinindeki önemini anlar.

Dinini doğru kaynaklardan öğrenmenin önemini kavrar.

Hz. Yusuf'un zindandaki hayatı hakkında bilgi sahibi olmak

Asr suresinde vurgulanan temel ahlaki özellikleri belirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Ortaokul DKAB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 8.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Ortaokul DKAB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Ortaokul DKAB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Ortaokul DKAB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Ortaokul DKAB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri