Ortaokul 8.Sınıf Yapay Zeka Uygulamaları Sene Sonu Yazılı (Klasik)

Ortaokul 8.Sınıf Yapay Zeka Uygulamaları Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 8.Sınıf kategorisinin Yapay Zeka Uygulamaları alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Ortaokul 8.Sınıf Yapay Zeka Uygulamaları Sene Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Yarı denetimli öğrenmenin üç özelliğini yazınız.


 2. Cevap: * Az miktarda etiketli veri ve çok miktarda etiketsiz verinin kullanılması * Hem denetimli hem de denetimsiz öğrenme modellerinin kullanılması * Veri setindeki hem etiketli hem de etiketsiz verilerden yararlanması Açıklama:

  Yarı denetimli öğrenme, bilgi elde etmek için etiketli ve etiketsiz verileri birleştiren bir öğrenme türüdür. 3. Orange programını tanımlayınız.


 4. Cevap: Orange programını tanımlayınız.e programını tanımlayınız. Açıklama:

  Orange programını tanımlayınız. Cevap: Orange, kodlama yapmadan veri analizi ve makine öğrenmesi modelleri oluşturmak için kullanılan açık kaynaklı bir araçtır.ogramını tanımlayınız. Cevap: Orange, kodlama yapmadan veri analizi ve makine öğrenmesi modelleri oluşturmak için kullanılan açık kaynaklı bir araçtır. 5. STEM eğitiminin günlük yaşam üzerindeki etkilerinden üç örnek veriniz.


 6. Cevap: * Gerçek yaşam problemlerini çözme becerilerinin gelişmesi * Yenilikçi ve yaratıcı düşünmenin teşvik edilmesi * Yaşam ve kariyer yolları için gereken becerilerin kazanılması Açıklama:

  STEM eğitimi, bireyleri günlük yaşamlarındaki zorluklarla başa çıkabilmeleri için eğitir, onlarda problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirir. Ayrıca, bireylerin 21. yüzyılın iş piyasasında başarılı olmalarına yardımcı olan beceriler kazandırır. 7. STEM eğitiminin bireylere sağladığı yararları açıklayınız.


 8. Cevap: STEM eğitiminin bireylere sağladığı yararları açıklayınız.eğitiminin bireylere sağladığı yararları açıklayınız. Açıklama:

  STEM eğitiminin bireylere sağladığı yararları açıklayınız. Cevap: * Problem çözme becerisi geliştirme * Yenilikçi ve yaratıcı düşünme becerileri geliştirme * Disiplinler arası bakış açısı kazanma * Eğlenceli, keyifli ve demokratik bir öğrenme ortamı sağlama * İş birliği içinde çalışma ve özgüven geliştirme * 21. yüzyıl becerileri kazandırmaiminin bireylere sağladığı yararları açıklayınız. Cevap: * Problem çözme becerisi geliştirme * Yenilikçi ve yaratıcı düşünme becerileri geliştirme * Disiplinler arası bakış açısı kazanma * Eğlenceli, keyifli ve demokratik bir öğrenme ortamı sağlama * İş birliği içinde çalışma ve özgüven geliştirme * 21. yüzyıl becerileri kazandırma 9. Metinlerden duygu analizi yapılabildiğini açıklayınız.


 10. Cevap: Yapay zekâ teknolojileri, sosyal medya paylaşımlarını analiz ederek belirli konu başlıklarına karşı insanların duygularını belirleyebilir. Açıklama:

  Metin analizi, bilgisayarların bir metindeki kelimelerin ve cümlelerin anlamlarını yorumlayarak insanların duygularını belirlemesine olanak tanır. 11. Plaka tanıma sisteminin çalışma prensibini açıklayınız.


 12. Cevap: Plaka tanıma sistemleri, araç plakalarındaki karakterleri ve rakamları tanımak için görüntü işleme, yapay zekâ ve karakter tanıma teknolojilerini kullanır. Sistemler, plaka görüntülerini yakalar, plaka alanını tespit eder ve karakterleri tanımak için algoritmalar kullanarak metne dönüştürür. Açıklama:

  Plaka tanıma sistemleri, araçların otomatik olarak tanımlanmasını ve yetkilendirilmesini sağlar ve güvenlik kontrollerini hızlandırır. 13. Yüz tanıma sistemlerinde kullanılan OCR teknolojisi hakkında bilgi açıklayınız.


 14. Cevap: OCR (Optik Karakter Tanıma), dijital görüntülerdeki metni veya karakterleri tanıma ve makine tarafından okunabilir metne dönüştürme teknolojisidir. Yüz tanıma sistemlerinde, yüzdeki karakteristik noktaları belirlemek ve tanıma işleminde kullanmak için kullanılır. Açıklama:

  OCR, yüz tanıma sistemlerinin yüz görüntüsündeki özellikleri çıkarmak ve bireyleri tanımlamak için kullandıkları önemli bir teknolojidir. 15. STEM Konu Alanı 3 Matematik kazanımları nelerdir?


 16. Cevap: Veri toplamayı gerektiren araştırma soruları oluşturmak, oran ve orantı kavramlarını fark etmek ve günlük hayattan oran ve orantı kavramlarına örnekler vermek. Açıklama:

  Matematik kazanımları, öğrencilerin problem çözme, veri analizi ve günlük yaşamlarında matematiksel kavramları kullanma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. 17. Problem durumundaki hastalıkların üç çeşidini yazınız.


 18. Cevap: Sıtma, diyabet, COVID-19 Açıklama:

  Problem durumu, bu üç hastalığa odaklanmaktadır. 19. Üç hastalık ve semptomlarına ait veri setini oluşturunuz.


 20. Cevap: Sıtma, diyabet ve COVID-19 hastalıkları ve semptomlarını içeren bir veri seti. Açıklama:

  Öğrenciler, araştırma yaparak kendi veri setlerini oluşturabilirler. 21. Trafik işaretlerini tanıma sistemlerinde kullanılan görüntü işleme algoritmalarından birini açıklayınız.


 22. Cevap: Nesne Algılama Algoritması Açıklama:

  Nesne algılama algoritması, bir görüntüdeki trafi k işaretlerini belirlemek için kullanılır. Nesne konumunu ve sınırlayıcı kutusunu belirlemek amacıyla eğitimli bir yapay zeka modelini kullanır. 23. Trafik işaretlerini tanıma sistemlerinin performansını etkileyen faktörleri belirtiniz.


 24. Cevap: * Veri kalitesi * Algoritmanın verimliliği * Sensör kalitesi * Çevresel koşullar Açıklama:

  Bu faktörler, sistemin trafi k işaretlerini doğru bir şekilde tanımlama ve sınıflandırma yeteneğini etkiler. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Veri bilimciler, metinlerden duygu analizi yapmak için yapay zekâ kullanabilirler.
  (.....) 2. Duygu analizi, sosyal medyada belirli konu başlıkları altında yapılan paylaşımların analiz edilmesi ile yapılabilir.
  (.....) 3. Duygu analizi, müşterilerin yorumlarının sınıflandırılması için kullanılabilir.
  (.....) 4. Bilgisayarlar, insan dilini anlamak için doğal dil işleme tekniklerini kullanır.
  (.....) 5. Bir cümlenin olumlu, olumsuz veya tarafsız olup olmadığı, içindeki kelimelerin anlamlarına göre belirlenebilir.
  (.....) 6. Duygu analizi, genellikle makine öğrenimi algoritmaları kullanılarak yapılır.
  (.....) 7. Bir duygu analizi modeli, verilen metinlerin duygu durumunu doğru bir şekilde tahmin edemeyebilir.
  (.....) 8. Veri bilimciler, problemler için birden fazla çözüm önerebilirler.
  (.....) 9. En uygun çözüm, problemin kriterleri ve sınırlılıklarını dikkate alarak seçilir.
  (.....) 10. Bir duygu analizi modeli, bir akış diyagramı kullanılarak görselleştirilebilir.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Yapay zekâ, metinlerden duygu analizi yapmak için kullanılabilen güçlü bir araçtır. 2. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar, belirli konu başlıkları altında gruplandırılarak duygusal eğilimler tespit edilebilir. 3. Duygu analizi, müşterilerin geri bildirimlerini işletmeler için değerli bilgiler haline getirir. 4. Doğal dil işleme teknikleri, bilgisayarlara insan dilini anlamalarını ve işlemelerini sağlar. 5. Bir cümlenin duygu durumu, içindeki kelimelerin olumlu veya olumsuz anlamlarını dikkate alarak belirlenir. 6. Makine öğrenimi algoritmaları, metnin duygu durumunu tahmin etmek için büyük miktarda verilerden öğrenir. 7. Hiçbir model mükemmel değildir ve duygu analizi modelleri bazen hatalar yapabilir. 8. Farklı çözüm yolları araştırmak, en uygun seçeneği bulmaya yardımcı olur. 9. En uygun çözüm, problemin spesifik gereksinimlerine uygun olan çözümdür. 10. Akış diyagramları, bir duygu analizi modelinin algoritmasını görsel olarak temsil eder. 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Hastalık semptomlarını tanımlamada doğal dil işleme kullanılabilir.
  (.....) 2. Yüz tanıma, hastalık teşhisi için kullanılabilir bir tekniktir.
  (.....) 3. Mühendislik tasarım süreci, ürün geliştirmede iteratif bir yaklaşımdır.
  (.....) 4. Takım çalışması, başarılı bir mühendislik projesinin temel bir bileşenidir.
  (.....) 5. Blok tabanlı programlama, kodlamada yeni başlayanlar için idealdir.
  (.....) 6. Yapay zeka uygulamaları, gerçek dünya sorunlarının çözümünde kullanılabilir.
  (.....) 7. Sağlık sistemi, COVID-19 salgınından olumsuz etkilenmiştir.
  (.....) 8. Veri toplama, mühendislik tasarım sürecinde önemlidir.
  (.....) 9. Öğrenciler, STEM projelerinde farklı disiplinleri entegre edebilirler.
  (.....) 10. Kişisel sağlık kayıtları, hastalık teşhisinde değerli bir kaynaktır.

 28. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Doğal dil işleme, metinle ilgili görevleri gerçekleştirmek için kullanılan bir yapay zeka tekniğidir. 2. Yüz tanıma, biyometrik bir tekniktir ve hastalık teşhisinde kullanılmaz. 3. Mühendislik tasarım süreci, problem tanımlamadan çözüm değerlendirmesine kadar iteratif bir döngüdür. 4. Takım çalışması, farklı bakış açılarının bir araya gelmesine ve daha iyi sonuçların elde edilmesine yardımcı olur. 5. Blok tabanlı programlama, kodlama kavramlarını daha erişilebilir kılar ve öğrenme eğrisini azaltır. 6. Yapay zeka uygulamaları, kalıp tanıma, tahmin yapma ve karar verme gibi görevlerde kullanılabilir. 7. COVID-19 salgını, hastanelerde aşırı kalabalıklığa ve kaynak sıkıntısına neden olmuştur. 8. Veri toplama, problem tanımlama, fikir oluşturma ve çözüm geliştirme için gereklidir. 9. STEM projeleri, öğrencilerin matematik, fen, teknoloji ve mühendislik becerilerini bütünleştirmelerine olanak tanır. 10. Kişisel sağlık kayıtları, sağlık geçmişi, ilaçlar ve test sonuçları gibi önemli bilgileri içerir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Ortaokul 8.Sınıf Yapay Zeka Uygulamaları Sene Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

Ortaokul 8.Sınıf Yapay Zeka Uygulamaları Sene Sonu Yazılı (Klasik) 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 29 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Ortaokul 8.Sınıf Yapay Zeka Uygulamaları Sene Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Ortaokul 8.Sınıf Yapay Zeka Uygulamaları Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-YanlışAyrıca Ortaokul 8.sınıf yapay zeka uygulamaları dersi sene sonu yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Yarı denetimli öğrenmenin özellikleri ve kullanımı hakkında bilgi sahibi olma.

Öğrenciler Openge'in amacını ve işlevlerini anlayacaklardır.

STEM eğitiminin günlük yaşam üzerindeki etkilerini anlamak.

STEM eğitiminin bireylere sağladığı yararları anlama

Öğrenciler, yapay zekânın günlük yaşamda kullanılabileceği alanlar hakkında bilgi edinir.

Öğrenciler, plaka tanıma sistemlerinin çalışma prensibini anlarlar ve görüntü işleme ve karakter tanımanın önemini kavrarlar.

Yüz tanıma sistemlerinde kullanılan OCR teknolojisinin işlevini anlar.

Öğrenci, Matematik kazanımlarını belirleyerek matematiksel düşünme becerilerini geliştirir.

Problem tanımlama ve kapsam belirleme becerilerini geliştirme. Yüz tanıma teknolojisinin üç tane kullanım alanını belirtiniz.

Veri toplama ve düzenleme becerilerini geliştirme.

Öğrenciler, görüntü işlemede kullanılan nesne algılama algoritmalarının ilkelerini anlayacaklar.

Öğrenciler, trafik işaretlerini tanıma sistemlerinin performansını etkileyen önemli hususları öğrenecekler.

1. Yapay zekâ ve doğal dil işleme teknolojilerinin anlaşılması. 2. Duygu analizi kavramının anlaşılması. 3. Duygu analizi modellerinin oluşturulması ve kullanılması. 4. Eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi. 5. Problemlere yönelik yaratıcı çözümler üretme yeteneğinin geliştirilmesi. 6. Bir modelin algoritmasını görselleştirme ve anlama becerisinin geliştirilmesi. 7. Takım çalışması ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi. 8. Teknolojiyi günlük yaşam problemlerini çözmek için kullanma becerisinin geliştirilmesi. 9. Veri biliminin önemi ve gücünün anlaşılması. 10. Veri biliminin gerçek dünya uygulamaları hakkında bilgi edinilmesi.

1. Doğal dil işleme teknolojilerini anlama 2. Yüz tanıma teknolojisinin sınırlamalarını anlama 3. Mühendislik tasarım sürecini tanıma 4. Takım çalışmasının önemini kavrama 5. Blok tabanlı programlamanın avantajlarını anlama 6. Yapay zeka uygulamalarının kullanımını anlama 7. COVID-19 salgınının sağlık sistemi üzerindeki etkisini anlama 8. Veri toplamanın mühendislik tasarım sürecindeki rolünü anlama 9. STEM projelerinde farklı disiplinleri entegre etmenin önemini anlama 10. Kişisel sağlık kayıtlarının önemini anlama

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Ortaokul 8.Sınıf Yapay Zeka Uygulamaları Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 8.Sınıf kategorisinin Yapay Zeka Uygulamaları alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Ortaokul 8.Sınıf Yapay Zeka Uygulamaları Sene Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Ortaokul 8.Sınıf Yapay Zeka Uygulamaları Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Ortaokul 8.Sınıf Yapay Zeka Uygulamaları Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Ortaokul 8.Sınıf Yapay Zeka Uygulamaları Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Yapay Zeka Uygulamaları dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

8.Sınıf Yapay Zeka Uygulamaları Sınavı Hazırla
  8.Sınıf Yapay Zeka Uygulamaları Dersi Ünite Özetleri