Ortaokul 8.Sınıf TDB 2.Dönem Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Ortaokul 8.Sınıf TDB 2.Dönem Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 8.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Ortaokul 8.Sınıf TDB 2.Dönem Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Kur'an-ı Kerim'de yer alan rifk kavramını açıklayınız.


 2. Cevap: Rıfk, yumuşak huyluluk, naziklik ve kibarlık gibi ahlaki özelliklerdir. Kalpleri birbirine yaklaştırır ve kin ve nefreti giderir. Açıklama:

  Peygamber Efendimiz, rifk'in her işte bulunması gerektiğini ve bulunmadığı yeri çirkinleştirdiğini belirtmiştir. 3. İslam'da nezaket kurallarına örnek veriniz.


 4. Cevap: * Besmele ile başlamak * Misafirleri ağırlamak * İyi ve güzel sözler söylemek * Komşulara ikramda bulunmak * Hediyeleşmek * Selamı yaymak * Sadaqaları başa kakmadan vermek Açıklama:

  Bu kurallar, İslam'da nezaketin çeşitli yönlerini yansıtır ve güzel ahlakı teşvik eder. 5. Hz. Muhammed'in ilişkilerindeki nezaket anlayışını özetleyiniz.


 6. Cevap: Herkesin duygularını düşünerek, onları incitmemeye özen göstermiştir. Açıklama: 7. Hz. Ali (r.a.), Peygamberimizin nezaketini gösteren hangi özelliklerini saymıştır?


 8. Cevap: * Güleryüzlülük * Yumuşak huy * Naziklik * Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelme * Beklentileri hayal kırıklığına uğratmama * Üç şeyden titizlikle uzak durma: Ağız kavgası, boşboğazlık, mâlâyânî Açıklama:

  Hadiste, Hz. Ali (r.a.), Peygamberimizin nezaketinin çeşitli tezahürlerini anlatmakta ve onun karakterinin olumlu yönlerine dikkat çekmektedir. 9. Günlük hayatta nezaket kurallarına uymanın üç örneğini veriniz.


 10. Cevap: * Toplu taşıma araçlarında yaşlılara, hamilelere ve engellilere yer vermek * Trafikte sabırlı ve nazik olmak * Başkalarıyla konuşurken saygılı dil kullanmak Açıklama:

  Bu örnekler, günlük hayatta nezaket kurallarının nasıl uygulanabileceğini göstermektedir. 11. Doğruluğun kişilerin hayatına katkıları nelerdir?


 12. Cevap: - İnsanları iyiliğe yönlendirir. - Güvenilirlik sağlar. - Allah'ın rızasını kazandırır. Açıklama:

  Doğruluk, kişinin sözler ve davranışlarında hakka uygun hareket etmesidir. Müminler, Allah'ın emirlerine uyarak doğru sözlü ve güvenilir olurlar. Bu da onlara dünyada saygınlık kazandırır ve ahirette Allah'ın rızasını kazandırır. 13. Müminlerin iyiliği emretmek ve kötülüğü engellemek konusundaki sorumlulukları nelerdir?


 14. Cevap: - Gücüne göre iyiliği teşvik edip kötülükten sakındırmak - Yetkililerden yardım istemek Açıklama:

  Müminler, hem bireysel hem de toplumsal olarak iyiliği yaymalı ve kötülüklerle mücadele etmelidir. 15. Müslümanlar zenginler üzerinde hangi hakka sahiptir?


 16. Cevap: - Mallarında yoksullar için bir hak Açıklama:

  Yüce Allah, müminlerin mallarında yoksulların da hakkı olduğunu vurgulamıştır ve müminler bu hakkı gözetmelidir. 17. el-Muhsin ism-i şerifinin insanlara yönelik anlamını açıklayınız.


 18. Cevap: el-Muhsin, insanlara ikramda bulunan, yaptıklarını iyi, güzel ve sağlam yapan Allah'ın (c.c.) güzel isimlerinden biridir. Açıklama:

  el-Muhsin ismi, Allah'ın (c.c.) insanları güzel bir şekilde yarattığını, onlara sayısız nimet verdiğini ve onları koruyup kolladığını ifade eder. 19. el-Bâsit ve el-Muhsin ism-i şeriflerine dair Kur'an-ı Kerim'den üçer örnek ayet yazınız.


 20. Cevap: el-Bâsit: * Nuh suresi, 19 ve 20. ayetler * Rum suresi, 48. ayet * Bakara suresi, 245. ayet el-Muhsin: * Secde suresi, 7. ayet * Mü'min suresi, 64. ayet * Nahl suresi, 88. ayet Açıklama:

  Bu ayetler, Allah'ın (c.c.) kullarına rızık veren, onları güzel bir şekilde yaratan ve çeşitli nimetler bahşeden el-Bâsit ve el-Muhsin özelliklerini vurgulamaktadır. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Allah (c.c.) yarattıklarını en güzel şekilde yaratır.
  2. (.....) Allah (c.c.) insanlara ikramda bulunmaz.
  3. (.....) El-Muhsin, kötü davrananlar için kullanılır.
  4. (.....) Allah (c.c.) yaptıklarını iyi yapandır.
  5. (.....) El-Muhsin, insanların kusurlarını bağışlayan demektir.
  6. (.....) Allah (c.c.) kuluna rızık vermez.
  7. (.....) El-Muhsin, sağlam şeyleri yaratan demektir.
  8. (.....) Allah (c.c.) en güzel şekliyle insanı yaratmıştır.
  9. (.....) El-Muhsin, ikramda bulunan demektir.
  10. (.....) Allah (c.c.) hükümleri insanlar için kötüdür.

 22. Cevap: 1. D 2. Y 3. Y 4. D 5. Y 6. Y 7. D 8. D 9. D 10. Y Açıklama: 23. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  a. İyiliği emreden
  b. Kötülüğü engelleyen
  c. Kardeşlik hukuku
  d. Yoksulun hakkı
  e. Müminlerin en temel vasfı
  f. Namaza dikkat edilmesi gereken hususlar
  g. Allah'ın (c.c.) emrettiği şekilde yaşamayı kendine ilke edinme
  h. Malların bir imtihan vesilesi olması
  ı. Müslümanlar bollukta ve darlıkta dayanışma içinde olmalıdırlar
  i. Sallallahu Aleyhi Vesellem
  1.Allah'a olan sarsılmaz inanç
  2.Safları düzgün tutma
  3.Allah'a (c.c.) saygı ve bağlılık içinde kılınmalı
  4.Müminlerin kardeşleri üzerindeki haklarından biri
  5.Yüce Allah'ın uyarısı
  6.Müstehak olanların hakkını gözetmek
  7.Peygamber Efendimizin bir tavsiyesi
  8.Müminlerin özellikleri
  9.Çalışarak mal edinmek
  10.Müminler için dinî ve ahlaki bir sorumluluk

 24. Cevap: 1.e 2.f 3.f 4.d 5.h 6.d 7.ı 8.a,b 9.g 10.ı Açıklama:

  Eşleştirme sorusu, farklı kategorilerden kavramları veya terimleri eşleştirmeyi gerektirir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Ortaokul 8.Sınıf TDB 2.Dönem Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Ortaokul 8.Sınıf TDB 2.Dönem Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 03 Haziran 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Ortaokul 8.Sınıf TDB 2.Dönem Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Ortaokul 8.Sınıf TDB 2.Dönem Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


Ortaokul 8.Sınıf TDB 2.Dönem Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • MANEVİ HAYATIMIZ
  1. İslam’da Manevi Hayatın Özellikleri
  2. İslam’ın Hedeflediği İnsan Modeli
  3. Manevi Hayatı Olumsuz Etkileyen Unsurlar
  4. Manevi Hayatımıza Yön Veren Temel Değerler

Ayrıca Ortaokul 8.sınıf tdb dersi 2.dönem sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler rifk kavramını ve önemini kavrar.

Öğrenciler İslam'daki nezaket kurallarının çeşitliliğini anlar.

Peygamberimizin nezaket özellikleri hakkında bilgi edinmek.

* Öğrenciler, nezaket kurallarının günlük hayattaki önemini kavrayacaklardır. * Öğrencilerin başkalarına karşı her zaman nezaketli davranmaları gerektiği vurgulanacaktır.

Öğrenciler, doğruluğun bir mümin için önemini ve hayatına katkılarını anlayabilecekler.

Öğrenciler, iyiliği emretmek ve kötülüğü engellemenin önemini ve müminlerin bu konudaki rollerini anlar.

Öğrenciler, müminlerin birbirleri üzerindeki haklarından birini ve mal mülk edinme konusundaki ahlaki yönünü kavrar.

Öğrenciler, el-Muhsin ism-i şerifinin insanlara yönelik anlamını kavrar.

Öğrenciler, el-Bâsit ve el-Muhsin ism-i şeriflerinin Kur'an'daki örneklerini tespit eder.

* Allah'ın (c.c.) yarattıklarını en güzel şekilde yarattığını ve insanlara ikramda bulunduğunu anlar. * El-Muhsin isminin iyi ve güzel yapan, sağlam yaratan, ikramda bulunan anlamlarına geldiğini öğrenir. * Allah'ın (c.c.) hükümlerinin en güzel ve en iyi olduğunu kavrar.

Öğrenciler, İslam dininin temel kavramları ve ilkeleri hakkında bilgi kazanacaklardır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Ortaokul 8.Sınıf TDB 2.Dönem Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 8.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Ortaokul 8.Sınıf TDB 2.Dönem Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Ortaokul 8.Sınıf TDB 2.Dönem Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Ortaokul 8.Sınıf TDB 2.Dönem Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Ortaokul 8.Sınıf TDB 2.Dönem Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.