Ortaokul 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Ortaokul 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 8.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Ortaokul 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Hz. Ömer'in Müslüman olduktan sonraki yaşamını kısaca açıklayınız.


 2. Cevap: Hz. Ömer, Müslüman olduktan sonra Mekke'deki Müslümanlara zulmedenlerin karşısına dikilerek onları uyardı. Müslümanlara destek verdi ve hicrete katıldı. Medine'de Allah Resulü'nün (s.a.v.) yakın bir arkadaşı ve danışmanı oldu. Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) vefatından sonra sırasıyla Hz. Ebû Bekir ve Hz. Osman'ın halifeliklerini destekledi. Hz. Osman'ın şehit edilmesinden sonra kendisi halife oldu. Açıklama:

  Hz. Ömer'in hayatı, İslam'a olan bağlılığının ve onun için yaptığı fedakarlıkların bir göstergesiydi. 3. Hz. Ömer'in ilim ve adalet konusundaki çalışmalarıyla ilgili üç örnek veriniz.


 4. Cevap: * Divan sistemi: Hz. Ömer, askerlere düzenli maaş verilmesini sağlayan divan sistemini kurdu. * Şurta teşkilatı: İç güvenliği sağlamak için şurta teşkilatını kurdu. * İlmiye sınıfı: Din alimlerini eğitmek ve devlet işlerinde kullanmak için ilmiye sınıfını oluşturdu. Açıklama:

  Hz. Ömer, İslam devletinin düzenli ve adil bir şekilde yönetilmesi için önemli adımlar attı. 5. Yasir b. Amir ve eşi Sümeyye'nin Müslüman olduktan sonra uğradıkları işkencelerden örnekler veriniz.


 6. Cevap: İşkenceler altında ağır hakaret, dayak ve zincirle bağlanma. Açıklama:

  Yasir b. Amir ve Sümeyye, İslam'ı kabul ettikleri için Mekkeli müşrikler tarafından çok ağır işkencelere maruz bırakılmışlardır. 7. İslam'da şehitliğin önemi nedir?


 8. Cevap: Allah yolunda veya kutsal değerler uğruna ölmek, en yüce mertebelerden biridir. Açıklama:

  Şehitlik, dinimizin en mübarek kavramlarından biridir ve Allah'ın rızasını kazanmanın önemli yollarından biri olarak görülür. 9. Cafer b. Ebu Talib'in İslam'a olan katkılarını açıklayınız.


 10. Cevap: Etiyopya'daki muhacirleri İslam'a davet etmesi, Peygamberimiz'e (s.a.v.) destek olması, savaşlarda kahramanca mücadele etmesi. Açıklama:

  Cafer b. Ebu Talib, İslam'ın yayılmasında önemli bir rol oynayan yiğit ve fedakar bir sahabeydi. 11. Peygamberimizin (s.a.v.) "İlim için yola koyulan kimse..." hadisinin önemini vurgulayınız.


 12. Cevap: İlim öğrenmenin Allah'ın hoşnutluğunu kazandırdığını göstermesi, cehalete ve bilgisizliğe karşı bir uyarı niteliği taşıması. Açıklama:

  Hadis, müminlere ilim öğrenmenin önemini hatırlatarak onları cehalete karşı mücadele etmeye teşvik eder. 13. Peygamberimizin (s.a.v.) sade yaşantısı ile ilgili üç örnek veriniz.


 14. Cevap: 1. Bedir Savaşı'na deveye nöbetleşe binmiştir. 2. Devlet başkanı olmasına rağmen mütevazı bir hayat sürmüştür. 3. "Uhud Dağı kadar altınım olsa, yanımda üç günden fazla saklamazdım." buyurmuştur. Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), mala mülke önem vermemiş ve sahip olduğu varlıklarını cömertçe infak etmiştir. 15. Peygamberimizin (s.a.v.) infak çeşitlerini yazınız.


 16. Cevap: * Farz olan zekât * Gönüllü hayır * Mu المحتوى المخفي حتاجlara aynî ve nakdî yardım Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), Allah'ın (c.c.) hoşnutluğunu elde etmek için infakta bulunmuştur. 17. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in adaleti sağlamak için uyguladığı yöntemleri açıklayınız.


 18. Cevap: * Herkese kendi dinine ve kanunlarına göre adil davranmak * Fikir alışverişine önem vermek * İşi ehline vermek * Rüşveti yasaklamak Açıklama:

  Peygamber Efendimiz, adaleti sağlamak için kapsamlı ve etkili yöntemler kullanmıştır. 19. Peygamberimizin Bedir Savaşı'nda Habbab b. Münzir'in tavsiyesi üzerine aldığı tedbiri yazınız.


 20. Cevap: Kendilerine en yakın kuyuyu açık bırakıp diğerlerini kumla kapatmak Açıklama:

  Bu tedbir, düşmanın su kaynaklarına ulaşmasını engelleyerek Müslümanların zaferine katkı sağlamıştır. 21. Peygamberimiz, kişiler ve gruplar arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için hangi yöntemleri uygulamıştır?


 22. Cevap: Tarafları dinlemiş, uzlaşma sağlamaya çalışmış, adaleti tesis etmiş ve karşılıklı saygı ve sevgiyi teşvik etmiştir. Açıklama:

  Peygamberimiz, anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözmeye inanırdı. Tarafları dinleyerek onların bakış açılarını anlamaya çalışır ve onların uzlaşmalarına yardımcı olurdu. Ayrıca, adaleti tesis etmenin ve herkese saygılı davranmanın anlaşmazlıkların çözümünde önemli olduğunu vurgulardı. 23. Peygamberimiz (s.a.v.), aile içi sorunların çözümünde nasıl bir rol üstlenmiştir?


 24. Cevap: Aile kurmayı tavsiye etmiş, eşine iyi davranmış, üzüntü ve sevinçlerini ailesiyle paylaşmış ve başkalarını da ailelerine karşı iyi davranmaya teşvik etmiştir. Açıklama:

  Peygamberimiz, aile kurmanın önemine inanırdı ve aile içindeki ilişkilerin güçlü olmasının toplumun huzuru için çok önemli olduğunu bilirdi. Eşine karşı her zaman saygılı ve sevgi doluydu ve aile içi sorunların çözümünde yardımcı olurdu. 25. Peygamberimiz (s.a.v.)'in hayvanlarla ilgili tavsiye ve yasaklarından üç tane yazınız.


 26. Cevap: * Hayvanlara iyi davranılması gerektiğini tavsiye etti. * Canlı hayvanları hedef yaparak atış talimi yapmayı yasakladı. * Hayvanlara eziyet edilmesini yasakladı. Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), hayvanların da Allah'ın yarattığı canlılar olduğunu ve onlara merhametle davranılması gerektiğini öğretmiştir. 27. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) hayvanları koruma konusundaki tavsiyelerinden üçünü açıklayınız.


 28. Cevap: * Hayvanların doğal ortamlarında yaşamalarının sağlanması * Gücünden faydalanılan hayvanlara insaflı davranılması * Zorunlu olmadıkça hiçbir hayvanın öldürülmemesi Açıklama:

  Peygamber Efendimiz (s.a.v.), hayvanların dahi Allah'ın (c.c.) birer nimeti olduğunu vurgulamış ve onlara iyi davranılmasını istemiştir. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Peygamberimiz (s.a.v.) dürüst olmayan kişileri uyarmıştır.
  (.....) 2. Müslümanlar hayatın her alanında dürüst olmalıdır.
  (.....) 3. Peygamberimiz (s.a.v.), çalışmanın ibadet olduğunu belirtmiştir.
  (.....) 4. Peygamberimiz (s.a.v.) çevreyi korumaya önem vermiştir.
  (.....) 5. Peygamberimiz (s.a.v.), mescitlerin temizliğine dikkat etmiştir.
  (.....) 6. Sahabeler de çevreye duyarlı kişilerdi.
  (.....) 7. Peygamberimiz (s.a.v.), canlı hayvanlara atış talimi yapmayı yasaklamıştır.
  (.....) 8. Kusurlu malı açıklamadan satmak caizdir.
  (.....) 9. Peygamberimiz (s.a.v.) bize merhametli olmayı öğütlemiştir.
  (.....) 10. Peygamberimiz (s.a.v.), ağaç kesmeyi ve dallarını kırmayı yasaklamıştır.

 30. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. Y 9. D 10. D Açıklama: 31. Eşleştirmeleri yapın:

  a) İfrat
  b) İtidal
  c) Sadaka
  d) İnfak
  e) Tefrit
  1. Ölçülü olma
  2. Taşkın olma
  3. Allah yolunda harcama
  4. Gevşek davranma
  5. Maddi ve manevi yardım

 32. Cevap: 1. b 2. a 3. d 4. e 5. c Açıklama:

  * İfrat, aşırı gitmeyi, itidal ise ölçülü olmayı ifade eder. * Sadaka, maddi ve manevi yardımı kapsar. * İnfak, Allah rızası için yapılan harcamadır. * Tefrit, ihmalkâr davranmayı ifade eder. 33. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  * a. Zekât
  * b. Ensar
  * c. Göçmenler
  * d. Muhacirler
  1. Medine'ye göç edenler
  2. Medine'de yaşayanlar
  3. Allah'ın malından fakirlere verilen hak
  4. Fakir olanlar

 34. Cevap: * a. 3 * b. 2 * c. 1 * d. 1 Açıklama:

  Zekât, zenginlerin malından fakirlere ayrılan bir haktır. Ensar, Medine'de yaşayanlara, Muhacirler ise Medine'ye göç edenlere verilen isimlerdir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Ortaokul 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Ortaokul 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 29 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Ortaokul 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Ortaokul 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


Ortaokul 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • EN GÜZEL ÖRNEK PEYGAMBERİMİZ
  1. Bir Hadis Öğreniyorum
  2. Peygamberimizin Hayatında Dünya ve Ahiret Dengesi
  3. Peygamberimizin Hayatında İnfak ve Sadaka
  4. Peygamberimizin Hayatında Sadelik
  5. Peygamberimizin Affedici Olması
 • İSLAM DAVETİ VE SAHABE
  1. Âlim Sahabiler
  2. Bir Hadis Öğreniyorum
  3. İslam Davetinde Sahabenin Rolü
  4. Şehit Sahabiler

Ayrıca Ortaokul 8.sınıf peygamberimizin hayatı 2.dönem sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Hz. Ömer'in Müslüman olduktan sonraki yaşamının önemini anlamak.

Hz. Ömer'in ilim ve adalet konusundaki çalışmalarını öğrenmek.

Sahabilerin İslam uğruna katlandıkları zorlukları kavrama.

Şehitliğin İslam inancı için taşıdığı önemi kavrama.

Öğrenciler, Cafer b. Ebu Talib'in İslam için yaptığı fedakarlıkları öğrenirler.

Öğrenciler, ilim öğrenmenin Allah katındaki değerini ve önemini anlarlar.

Peygamberimizin (s.a.v.) sadeliğinden etkilenerek kendi hayatımızda da sadelik ilkesini benimsemek.

İnfakın önemini kavrayarak kendimizi Allah'ın (c.c.) rızasını kazanma yolunda infaka teşvik etmek.

Öğrenciler, Peygamberimizin adalete verdiği önemi ve onu sağlamak için uyguladığı pratikleri öğrenirler.

Öğrenciler, Peygamberimizin savaş stratejilerinde danışma ve tavsiyelere açık olduğunu anlarlar.

Anlaşmazlıkları çözmek için etkili yöntemleri ve Peygamberimizin bu konudaki uygulamalarını öğrenir.

Aile ilişkilerinin önemini ve Peygamberimizin bu konudaki rolünü anlar.

Peygamberimizin hayvanlara verdiği değeri anlamak.

* Peygamberimizin hayvanlara olan şefkatini ve merhametini anlar. * Hayvan haklarına saygı duyar.

* Peygamberimizin ahlakının temel ilkelerini anlamak. * Dürüstlüğün önemini kavramak. * Çalışmanın değeri hakkında bilgi sahibi olmak. * Peygamberimizin çevreye olan duyarlılığını öğrenmek. * Temizliğin İslam'daki yerini anlamak. * Peygamberimizin hayvanlara verdiği önemi öğrenmek. * İslam'ın temel ahlaki ilkelerini kavramak. * Peygamberimizin hayatından örneklerle ders almak. * Merhametin İslam'daki önemini anlamak. * Peygamberimizin doğa sevgisini öğrenmek.

* Öğrenciler, infak, ifrat, itidal, tefrit ve sadaka kavramlarını ayırt edebileceklerdir.

İslam'ın yoksulluğun önlenmesi için emrettiği zekât ibadetinin ve hicret olayının önemini kavrar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Ortaokul 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 8.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Ortaokul 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Ortaokul 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Ortaokul 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Ortaokul 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri