Ortaokul 8.Sınfı Medya Okur Yazarlığı 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

Ortaokul 8.Sınfı Medya Okur Yazarlığı 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 8.Sınıf kategorisinin Medya Okuryazarlığı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Ortaokul 8.Sınfı Medya Okur Yazarlığı 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. "Borca Sokma" ikna tekniğinin amacı nedir?

  A) Müşteride bir sorumluluk hissi yaratmak
  B) Müşterinin ürün veya hizmete bağlanmasını sağlamak
  C) Müşterinin ek bir ürün veya hizmet satın almasını teşvik etmek
  D) Müşterinin uzun vadede mağaza ile alışveriş yapmaya devam etmesini sağlamak

 2. Cevap: B Açıklama:

  Borca Sokma tekniği, müşterinin ürün veya hizmete bağlanmasını sağlayarak daha sonraki satın alımları kolaylaştırır. 3. Medyanın ikna etme amacına ulaşmak için kullandığı etkili araçlardan hangisidir?

  A) Ses    B) Görseller    C) Yazı    D) Slogan    

 4. Cevap: B Açıklama:

  Medyanın ikna etme amacını gerçekleştirmek için kullandığı en etkili araçlardından biri görsellerdir. 5. Propaganda türlerinden hangisi kaynak gizler ve gerçek kaynağın başka olabileceğini düşündürür?

  A) Beyaz propaganda    B) Gri propaganda     
  C) Kara propaganda     D) Siyah propaganda   
                        

 6. Cevap: C Açıklama:

  Kara propaganda, kaynağını gizlemeyi ve gerçek kaynağın başka olabileceğine inandırmayı amaçlar. 7. Hangi ikna tekniği, ünlülerin ve uzmanların desteğini kullanarak güven ve inanç oluşturmayı hedefler?

  A) Sıradan insanlar       B) Ünlüler ve uzmanlar   
  C) Nostalji               D) Retorik sorular       
                           

 8. Cevap: B Açıklama:

  Ünlüler ve uzmanların desteğini kullanmak, hedef kitleye güven vererek ürüne veya fikre olumlu bir bakış açısı kazandırmayı amaçlar. 9. Medya, izleyicileri satın almaya ikna etmek için hangi yöntemlerden yararlanır?

  A) Dışlanma korkusu yaratma      B) Mantıksal gerekçeler sunma   
  C) Mizahî unsurlar kullanma      D) Hepsi                        
                                  

 10. Cevap: D Açıklama:

  Medya, izleyicileri ikna etmek için mantıksal gerekçeler, yaratıcı yöntemler, mizah ve korku çekiciliği gibi çeşitli yöntemleri bir arada kullanabilir. 11. Medya, inandırıcılığını artırmak için hangi stratejileri uygular?

  A) Başlıklar kullanma
  B) Kahramanlar öne çıkarma
  C) Kurgulanmış gerçeklik sunma
  D) Hepsi

 12. Cevap: D Açıklama:

  Medya, başlıklar kullanarak ilgi çeker, kahramanlarla duygusal bağ oluşturur ve kurgulanmış gerçeklik sunarak izleyicilere daha gerçekçi bir deneyim yaşatır. 13. Yarı kurgu eserlerin bir özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tamamen gerçeklere dayanırlar.
  B) Hayal ürünü olaylar içerebilirler.
  C) Gerçek kişiler ve olaylar içermezler.
  D) Normal hayatta gerçekleşmeleri imkansızdır.

 14. Cevap: A Açıklama:

  Yarı kurgu eserler, gerçeklere büyük oranda dayanan ve genellikle biyografik filmler gibi gerçek kişileri ve olayları konu alan eserlerdir. 15. Medya ve eğlence arasındaki bağda önemli bir rol oynayan teknolojik gelişme hangisidir?

  A) Matbaanın gelişimi          B) Radyonun icadı             
  C) Televizyonun icadı          D) İnternetin yaygınlaşması   
                                

 16. Cevap: C Açıklama:

  Matbaanın gelişimi kitapların ve yazılı metinlerin yaygınlaşmasına, radyonun icadı sesli iletişimin gelişmesine katkı sağlarken, televizyonun icadı hareketli görüntü ve sesin yaygınlaşmasına ve eğlence alışkanlıklarının değişmesine neden olmuştur. 17. Radyo, ilk olarak evde nerede yer almaktadır?

  A) Yatak odasında     B) Oturma odasında   
  C) Mutfakta           D) Antrede           
                       

 18. Cevap: B Açıklama:

  Metinde radyonun ilk olarak evde oturma odasında yer aldığı belirtilmektedir. 19. Radyonun evden kaldırılmasına neden olan cihaz nedir?

  A) Bilgisayar      B) Televizyon     
  C) Cep telefonu    D) Radyo          
                    

 20. Cevap: B Açıklama:

  Metinde radyonun evden kaldırılmasına neden olan cihazın televizyon olduğu belirtilmektedir. 21. Marshal McLuhan'ın medya araçlarını sınıflandırma şekliyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Sıcak ve soğuk araçlar arasında net bir ayrım vardır.
  B) Soğuk araçlar hayal kurmaya hiç olanak tanımaz.
  C) Sıcak araçlar, kişisel yorumlamaya daha fazla izin verir.
  D) McLuhan, medya araçlarının sınıflandırmasında hayal gücünün rolünü göz ardı etmiştir.

 22. Cevap: C Açıklama:

  Sıcak araçlar, soğuk araçlara göre daha fazla kişisel yorumlamaya izin verirken, soğuk araçlar da hayal kurmaya bir miktar olanak tanıyabilir. 23. Eğlence medyasının insanlara gösterdiği dünyaya göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) İnsanlar giyimine ve kuşamına önem vermezler.
  B) İnsanlar genellikle dış görünüşlerine göre değerlendirilir.
  C) İnsanların giyimleri kişiliklerini yansıtmaz.
  D) İnsanlar, kullandıkları ürünlerle özdeşleştirilirler.

 24. Cevap: B Açıklama:

  Metin, "Dünya propaganda makinesi beyninize yıllardır yerleştirmiştir. İnsanlar giyimleri ile karşılanır, kuşamları ile uğurlanır olmaya başladı." diyerek insanların dış görünüşlerine göre değerlendirildiğini ifade etmektedir. 25. Metne göre, medyanın izleyicileri etkileme yöntemlerinden biri nedir?

  A) Ünlüleri ürünlerini tanıtmaya teşvik etmek
  B) Tarihi olayları çarpıtmak
  C) Ürünleri çeşitli medya içeriklerine yerleştirerek
  D) Yalnızca büyük bütçeli filmler üretmek

 26. Cevap: C Açıklama:

  Metin, medyanın bilinçli olarak ürünleri içeriklerine yerleştirerek izleyicileri etkilediğini vurgular. 27. Metindeki "kültür endüstrisi tarafından pazarlanan yaşam biçimi" ifadesiyle ne anlatılmaktadır?

  A) Kişiselleştirilmiş yaşam tarzları
  B) Medyada yer alan trendler
  C) Medya içeriklerinde gösterilen ideal yaşamlar
  D) Topluluk gelenekleri ve değerleri

 28. Cevap: C Açıklama:

  Metin, kültür endüstrisinin medya aracılığıyla konforlu ve kolay bir yaşam biçimi sunarak izleyicileri kendi ürünlerini satın almaya yönlendirdiğini ifade eder. 29. Medya aracılığıyla yaygınlaşmaya başlayan popüler kültür ürünlerinden hangisi değildir?

  A) Diziler                B) Moda ürünleri         
  C) Şiirler                D) Bilgisayar oyunları   
                           

 30. Cevap: C Açıklama:

  Şiirler genellikle nispeten daha dar bir kitleye hitap eder ve medya aracılığıyla yaygınlaşması diğer seçenekler kadar hızlı ve etkili değildir. 31. Gündem toplantısının temel amacı nedir?

  A) Önemli olayların belirlenmesi
  B) Kişisel sorunların paylaşılması
  C) Haber kaynaklarının değerlendirilmesi
  D) Toplantı tutanağının hazırlanması

 32. Cevap: A Açıklama:

  Gündem toplantısı, güncel olayları belirleyerek haber yapılacak konuları seçmek amacıyla yapılır. 33. Diyabet ile ilgili bilgiye erişimin en büyük engellerinden biri hangisidir?

  A) Bilgi yorgunluğu          B) Bilgi kirliliği          
  C) Teknolojik yetersizlik    D) Maddi imkansızlık        
                              

 34. Cevap: A Açıklama:

  Doğru ve güvenilir bilgiye erişimin en büyük engellerinden biri, çok fazla bilgiyle çevrili olmamız ve doğru bilgiye ulaştığımızdan şüphe duymamızdır. 35. Bir bilgi kaynağının güvenilir olup olmadığını değerlendirmek için hangi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır?

  A) Kaynağın gizliliği
  B) Kaynağın güncelliği
  C) Kaynağın tarafsızlığı
  D) Kaynağın yazarının nitelikleri

 36. Cevap: C Açıklama:

  Bir bilgi kaynağının güvenilir olup olmadığını değerlendirmek için en önemli faktörlerden biri, kaynağın tarafsız olmasıdır. 37. Aşağıdakilerden hangisi bir trolleme yöntemi değildir?

  A) Mizah tabanlı trolleme
  B) Argo dil kullanmak
  C) Toplumsal değerleri kullanmak
  D) Bilgi paylaşmak

 38. Cevap: D Açıklama:

  Trolleme yöntemleri arasında bilgi paylaşmak yer almaz. 39. Bilerek ya da bilmeyerek trollük yapmak hangi sonuçlara yol açabilir?

  A) Hesabınızın kapatılması    B) İtibar kaybı              
  C) Sosyal izolasyon           D) Hepsi                     
                               

 40. Cevap: D Açıklama:

  Trollük yapmanın tüm bu sonuçlara yol açma potansiyeli vardır. 41. Yankı odası etkisinden kaçınmak için ne yapmalısınız?

  A) Sadece kendi fikirlerinize uygun kişileri takip edin.
  B) Bilgiyi farklı kaynaklardan kontrol edin.
  C) Sosyal medya hesaplarınızı herkese açık yapın.
  D) İnanmadığınız haberleri doğrulamak için hiçbir şey yapmayın.

 42. Cevap: B Açıklama:

  Yankı odası etkisi, benzer fikirleri paylaşan kişilerin kendi aralarında konuşarak bu fikirlerin doğru olduğuna inanmalarıdır. Bu etkiden kaçınmak için bilgiyi farklı kaynaklardan doğrulamak gerekir. 43. İnternette arama yaparken en doğru sonuçları almak için şu ipucundan yararlanabiliriz:

  A) Anahtar kelimeleri çoğul yazmak
  B) Anahtar kelimeler arasında boşluk bırakmak
  C) Anahtar kelimelerin arasına "ve" bağlacını koymak
  D) Arama motorlarına sadece bir anahtar kelime girmek

 44. Cevap: B Açıklama:

  İnternet aramalarında anahtar kelimeler arasında boşluk bırakmak, en doğru sonuçları almak için önemli bir ipucudur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Ortaokul 8.Sınfı Medya Okur Yazarlığı 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

Ortaokul 8.Sınfı Medya Okur Yazarlığı 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 03 Haziran 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Ortaokul 8.Sınfı Medya Okur Yazarlığı 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Ortaokul 8.Sınfı Medya Okur Yazarlığı 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Ortaokul 8.Sınfı Medya Okur Yazarlığı 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca Ortaokul 8.sınıf medya okur yazarlığı 2.dönem sonu yazılıya hazırlık test soruları 2, cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

İkna tekniklerinin işleyişini anlama

Medyanın ikna etme tekniklerini anlama ve uygulama.

Propaganda türlerini ayırt etme becerisi

İkna tekniklerini tanıma becerisi

Medyanın ikna tekniklerini anlama ve bunların etkisini analiz etme

Medyanın inandırıcılık stratejilerini tanıma ve bunların etkilerini değerlendirme

Yarı kurgu eserlerin özelliklerini kavrama.

Medyanın eğlence sektöründeki rolünü anlamak

Metinde belirtilen ayrıntıları anlama

Metinde belirtilen neden-sonuç ilişkilerini anlama

McLuhan'ın medya araçları sınıflandırmasını anlamak

Eğlence medyasının insanların değer yargılarını ve sosyal ilişkilerini nasıl etkileyebileceğini anlar.

Medyanın etkileme tekniklerini tanımak

Kültür endüstrisinin pazarlama stratejilerini anlamak

Popüler kültürü anlamak (7.2.1.13)

Medyanın güncel olaylara ilişkin haber yapma sürecini kavramak.

Bilgiye erişim engellerini anlama

Güvenilir bilgi kaynaklarını belirleme

Trolleme ve internetin olumsuz yönleri

Sorumlu internet kullanımı ve dijital vatandaşlık

Medya okuryazarlığı: Yankı odası etkisini anlamak ve bu etkiden kaçınmak için stratejiler geliştirmek.

Arama motorları ile verimli arama yapma

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Ortaokul 8.Sınfı Medya Okur Yazarlığı 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 8.Sınıf kategorisinin Medya Okuryazarlığı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Ortaokul 8.Sınfı Medya Okur Yazarlığı 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Ortaokul 8.Sınfı Medya Okur Yazarlığı 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Ortaokul 8.Sınfı Medya Okur Yazarlığı 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Ortaokul 8.Sınfı Medya Okur Yazarlığı 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Medya Okuryazarlığı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

8.Sınıf Medya Okuryazarlığı Sınavı Hazırla
  8.Sınıf Medya Okuryazarlığı Dersi Ünite Özetleri