Ortaokul 8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Ortaokul 8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 8.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Ortaokul 8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Metal bir çubuğun elektriklenmesi için hangi yollar izlenebilir?


 2. Cevap: * Sürtünme ile elektriklenme: Metal çubuk yalıtkan bir yüzeye sürtüldüğünde elektriklenebilir. * Temasla elektriklenme: Metal çubuk, önceden elektriklenmiş bir cisime dokundurulduğunda elektriklenebilir. * İletkenlik ile elektriklenme: Metal çubuk, elektrikli bir devreye bağlandığında elektriklenebilir. Açıklama:

  Metal çubukların elektriklenmesi, elektrik yüklerinin aktarılması veya serbest bırakılmasıyla gerçekleşir. Yukarıda sıralanan yollar, bu yük aktarımının farklı mekanizmalarını içerir. 3. Elektroskopun parçalarını ve görevlerini yazınız.


 4. Cevap: * İletken Topuz: Yük tespit ve aktarım * Yalıtkan Tıpa: İç mekanın yalıtımı * Cam Fanus: Hava akımından izolasyon * Metal Gövde: Yük iletimi * Yapraklar: Yük durumunun göstergesi Açıklama:

  Elektroskop, elektrik yüklerinin varlığını ve niteliğini belirleyen bir cihazdır. Bu parçalar, elektroskopun işleyişinde belirli roller üstlenir. 5. Sigortaların elektrik devrelerindeki önemini açıklayınız.


 6. Cevap: Sigortalar, devreden aşırı elektrik akımı geçmesi halinde devreyi keserek hasarları önler ve elektrik çarpması riskini azaltır. Açıklama:

  Sigortalar, farklı akım değerlerine göre devreyi korumak için kullanılır. 7. Sürtünme kuvvetinin elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüşümündeki rolünü belirtiniz.


 8. Cevap: Sürtünme kuvveti, elektronların iletkenden geçtiği sırada hareket enerjilerinin bir kısmının ısı enerjisine dönüşmesine neden olur. Açıklama:

  Sürtünme kuvveti, elektron akışına direnç göstererek ısı üretimini artırır. 9. Ayrıştırıcı canlıların yaptığı beslenme şekline ne ad verilir?


 10. Cevap: Çürükçül beslenme Açıklama:

  Ayrıştırıcı canlılar, ölü bitki ve hayvan atıklarını besin olarak kullanırlar. 11. Doğada bulunan farklı besin zinciri türlerine örnek veriniz.


 12. Cevap: * Otçul besin zinciri * Etçil besin zinciri * Hepçil besin zinciri Açıklama:

  Besin zincirleri, canlıların beslenme ilişkilerine göre farklılık gösterir. 13. Fotosentez hızına etki eden üç faktör veriniz.


 14. Cevap: * Işık yoğunluğu * Karbondioksit konsantrasyonu * Sıcaklık Açıklama:

  Bu faktörlerdeki artış veya azalış, fotosentez hızını etkileyerek bitkilerin büyüme ve gelişmelerini etkiler. 15. Fotosentezin gerçekleşmesi için ışığın önemini açıklayınız.


 16. Cevap: Işık, fotosentezde klorofil pigmentinin aktive edilerek su ve karbondioksitin parçalanmasını sağlayan enerji kaynağını oluşturur. Açıklama:

  Fotosentez, ışık olmadan gerçekleşemez, çünkü ışık, besin üretiminde kullanılan kimyasal tepkimeleri başlatmak için gerekli olan enerjiyi sağlar. 17. Madde döngülerinden üç örnek veriniz.


 18. Cevap: Su döngüsü, azot döngüsü ve karbon döngüsü. Açıklama:

  Bu döngüler, doğadaki temel elementlerin dönüşümünü temsil eder. 19. Su döngüsünde yer alan süreçleri açıklayınız.


 20. Cevap: Su döngüsü; buharlaşma, yoğuşma, yağış, sızma ve akış gibi süreçleri içerir. Buharlaşma ile su yeryüzünden atmosfere yükselir, yoğuşma ile su buharı bulutları oluşturur, yağış ile su yeryüzüne geri döner, sızma ile su toprağa geçer ve akış ile su denizlere ve göllere ulaşır. Açıklama:

  Su döngüsü, suyun yeryüzünde sürekli dolaşımını sağlar. 21. Sürdürülebilir kalkınmanın iki temel ayağını açıklayınız.


 22. Cevap: Kaynakların tasarruflu kullanımı ve geri dönüşüm Açıklama:

  Sürdürülebilir kalkınma, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamak için doğal kaynakların korunmasını ve verimli kullanılmasını amaçlar. 23. Geri dönüşümün faydalarından üç örnek veriniz.


 24. Cevap: * Doğal kaynakların korunması * Enerji tasarrufu * Ülke ekonomisine katkı Açıklama:

  Geri dönüşüm, atıkları tekrar kullanılabilir malzemeler olarak değerlendirerek çevresel ve ekonomik faydalar sağlar. 25. Palangalarda kullanılan makaraların görevi nedir?


 26. Cevap: Palangalarda sabit makaralar uygulanan kuvvetin yönünü değiştirir, hareketli makaralar ise kuvvetten kazanç sağlar. Açıklama:

  Palangalarda, çok ağır yükleri daha az kuvvetle hareket ettirmek için hem sabit hem de hareketli makaralar kullanılır. Sabit makaralar kuvvetin yönünü değiştirirken, hareketli makaralar kuvvetten kazanç sağlar. 27. Kaldıraçların üç tipini veriniz.


 28. Cevap: * Desteğin arada olduğu kaldıraçlar * Yükün arada olduğu kaldıraçlar * Kuvvetin arada olduğu kaldıraçlar Açıklama:

  Kaldıraçlar, desteğin, yükün ve kuvvetin konumlarına göre farklı tiplerde sınıflandırılır. 29. Eğik düzlemlerin üç tane kullanım alanını veriniz.


 30. Cevap: Eğik düzlemlerin kullanım alanları: * Rampalar * Merdivenler * Kaydıraklar Açıklama:

  Eğik düzlemler, yükleri daha az kuvvetle yukarı kaldırmamıza veya hızlandırmamıza yardımcı olur. 31. Basit makinelerde kuvvetten veya yoldan kazanç sağlayanları açıklayınız.


 32. Cevap: * Kuvvetten kazanç sağlayanlar: Kaldıraçlar, makaralar, eğik düzlemler * Yoldan kazanç sağlayanlar: Çıkrıklar, dişli çarklar Açıklama:

  Basit makineler, yükleri daha az kuvvetle kaldırmak veya daha az yolla aynı yüksekliğe çıkarmak için kullanılır. 33. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Kaldıraçlar, uygulanan kuvveti daha büyük hale getiren basit makinelerdir.
  2. (.....) Kaldıraçların destek noktası, uygulanan kuvvetin konumuna bağlıdır.
  3. (.....) Desteğin yükün altında olduğu kaldıraçlar tek taraflı kaldıraçlardır.
  4. (.....) Yük kolunun kuvvet kolundan büyük olduğu durumlarda kuvvetten kazanç sağlanır.
  5. (.....) Sabit makaralar, uygulanan kuvvetin yönünü değiştirir ancak kuvvetten kazanç sağlamaz.
  6. (.....) Hareketli makaralar, uygulanan kuvvetin yönünde değişiklik yapmaz.
  7. (.....) Palangalar, çok büyük kuvvet kazancı sağlayabilir.
  8. (.....) Kaldıraçların destek noktası, çubuğun dayandığı noktadır.
  9. (.....) Kuvvetten kazanç sağlayan kaldıraçlarda kuvvet kolu yük kolundan küçüktür.
  10. (.....) Kuvvetten kayıp sağlayan kaldıraçlarda kuvvet kolu yük kolundan büyüktür.

 34. Cevap: 1. Y 2. Y 3. Y 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  * 1. Kaldıraçlar uygulanan kuvveti daha az hale getirir. * 2. Kaldıraçların destek noktası, yükün ve kuvvetin konumuna bağlıdır. * 3. Desteğin yükün altında olduğu kaldıraçlar çift taraflı kaldıraçlardır. * 4. Yük kolunun kuvvet kolundan büyük olduğu durumlarda kuvvetten kayıp sağlanır. 35. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Elektriklenmeye sebep olan yük geçişlerine .... denir.
  2. Elektronların serbest hâle geçmesi .... 'dir.
  3. Maddelerin yük kazanması veya kaybetmesidir.
  4. Cisimlerin birbirlerine uyguladığı .... olur.
  5. Cisimlerin yüzeyinde biriken yük miktarıdır.
  6. Cisimlerin yük fazlalığı olmayan hâline .... denir.
  7. Elektriksel yük olarak .... tanımlanır.
  8. Cisimlerin birbirine sürtüldüğünde .... yapılır.
  9. Cisimler arasında yük geçişi .... öyledir.
  10. Sürtünme sonucu çubukların birbirini itmesi veya çekmesi .... denir.

 36. Cevap: 1. Yük Geçişleri 2. Elektriklenme 3. Elektriklenme 4. Kuvvet 5. Elektriksel Yük 6. Yüksüz Hâl 7. Elektriksel Yük 8. Sürtünme ile Elektriklenme 9. Elektriklenme 10. Elektrostatik İtme veya Çekme Açıklama:

  Bu etkinlik, öğrencilere elektriklenmenin nasıl gerçekleştiğini ve günlük yaşamda karşılaştığımız elektriklenme olaylarını anlama fırsatı sunar. Öğrenciler, elektriklenme çeşitlerini, yüklü cisimlerin etkileşimlerini ve elektriklenmenin teknolojik uygulamalarını keşfedebilirler.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Ortaokul 8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Ortaokul 8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 03 Haziran 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Ortaokul 8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Ortaokul 8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk Doldurma


Ortaokul 8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • YAŞAMIMIZDA ELEKTRİK
  1. Elektrik Akımının Manyetik Etkis
  2. Elektrik Araçlarının Gücü
  3. Elektrik Enerjisi Isıya Dönüşür
 • DOĞAL SÜREÇLER
  1. Evren ve Dünya'mız Nasıl Oluştu?
  2. Sıcaklık Farkından Kaynaklanan Hava Olayları
  3. Yer Kabuğunu Etkileyen Levha Hareketleri

Ayrıca Ortaokul 8.sınıf fen bilimleri dersi 2.dönem sonu yazılı, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

* Metal cisimlerin nasıl elektriklenebileceğini anlamak.

Elektroskopun yapısını ve temel işlevlerini anlama.

Sigortaların işlevini ve önemini anlama.

Sürtünme kuvvetinin ısı üretimindeki etkisini anlama.

Canlıların beslenme şekillerini bilir.

Doğada bulunan çeşitli besin zincirlerini tanır.

Fotosentez hızını etkileyen faktörleri belirlemek.

Işığın fotosentezdeki rolünü anlamak.

Madde döngülerinin çeşitliliğini anlar.

Su döngüsünün farklı süreçlerini kavrar.

Sürdürülebilir kalkınmanın temel bileşenlerini kavrama.

Geri dönüşümün önemini ve yararlarını anlama.

* Palangaların çalışma prensibini anlar. * Sabit ve hareketli makaraların palangalardaki görevlerini belirler.

* Kaldıraçların tiplerini bilir. * Desteğin, yükün ve kuvvetin kaldıraçtaki konumlarının tip belirlemedeki rolünü anlar.

Eğik düzlemlerin prensibini ve kullanım alanlarını bilir.

Basit makinelerin işleri kolaylaştırma mekanizmalarını anlar.

* Kaldıraçların temel özellikleri ve türleri. * Kuvvet, yol, yük ve destek noktası arasındaki ilişkiler. * Kaldıraçların kuvvetten kazanç ve kayıp sağlama prensipleri.

- Elektriklenmenin temel kavramlarını açıklayabilme - Farklı elektriklenme çeşitlerini tanımlayabilme - Elektriklenmenin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarını anlayabilme - Bilimsel sorgulama ve araştırma becerilerini geliştirme

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Ortaokul 8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 8.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Ortaokul 8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Ortaokul 8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Ortaokul 8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Ortaokul 8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Fen Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.