Ortaokul 8.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Ortaokul 8.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 8.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Ortaokul 8.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Kur'an-ı Kerim'in toplumsal hayatı düzenlemek için ortaya koyduğu kurallara örnek veriniz.


 2. Cevap: * Adaletli davranmak * Doğruluk ve dürüstlük * Anne babaya iyi davranmak Açıklama:

  Bu kurallar, Müslümanların sosyal yaşamlarında uymaları gereken temel değerlerdir. 3. Kur'an-ı Kerim'in kıssalarında yer alan amaçlardan üçünü belirtiniz.


 4. Cevap: * Geçmiş peygamberlerin hayatlarını ve öğretilerini anlatmak * İyiliğe teşvik etmek ve kötülükten sakındırmak * Peygamber'e ve inananlara güç vermek Açıklama:

  Kıssalar, ders ve ibret verici hikayelerdir. 5. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye önem vermesinin nedenlerini açıklayınız.


 6. Cevap: Hz. Muhammed (s.a.v.), doğruyu bulmak, ortak bir tutum belirlemek ve toplumsal birlikteliği güçlendirmek için istişareye önem vermiştir. Açıklama:

  İstişare, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) bireysel ve toplumsal hayatında sürekli başvurduğu önemli bir ilkeydi. 7. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) yalan söylemeye karşı tavrını açıklayınız.


 8. Cevap: Hz. Peygamber (s.a.v.), yalan söylemeyi bir münafıklık (ikiyüzlülük) göstergesi olarak görmüş ve insanlara bu davranıştan uzak durmaları gerektiğini öğütlemiştir. Açıklama:

  Hz. Peygamber (s.a.v.), yalan söylemenin güven duygusunu zedelediğini ve huzursuzluk yarattığını vurgulamıştır. 9. Hz. Peygamber'in iletişimde kullandığı bir yöntemi açıklayınız.


 10. Cevap: Hz. Peygamber, önemli cümleleri üçer defa tekrar ederek karşısındakinin dikkatini çekerdi. Açıklama:

  Bu yöntem, iletişimin anlaşılırlığını ve etkililiğini artırmaya yardımcı olurdu. 11. Hz. Peygamber'in şaka anlayışını üç örnekle açıklayınız.


 12. Cevap: 1. Karşısındakini kırmayacak şakalar yapardı. 2. Doğru olmayan bir şeyi söylemez ve kimseyi yanıltmazdı. 3. Şakalarında ince bir mizah anlayışı sergilerdi. Açıklama:

  Hz. Peygamber'in şaka anlayışı, karşısındakilere neşe ve huzur vermeye yönelikti. 13. Neslin korunmasının toplum için önemini belirtiniz.


 14. Cevap: Neslin korunması, toplumun devamlılığı için hayati öneme sahiptir. Sağlıklı aile yapısı, neslin korunmasında temel bir unsurdur. Açıklama:

  İslam, aile kurumuna büyük önem verir. Nikâh, yasal ve dini bir çerçevede aile oluşturmanın temel şartıdır. Aile, bireylerin ahlaki ve dini değerleri öğrendikleri ilk sosyal ortamdır. 15. İslam dininde temel hakların korunması kapsamında yer alan beş unsuru sıralayınız.


 16. Cevap: Can, nesil, akıl, mal ve din emniyeti. Açıklama:

  İslam, bireylerin ve toplumun yaşamlarını güvence altına almak için bu beş temel hakkın korunmasını emreder. Bu haklar, bireylerin özgürlüklerini, güvenliklerini ve haysiyetlerini korur. 17. Hz. Yusuf'un ahlaki özelliklerini açıklayınız.


 18. Cevap: * Affedici * Merhametli * Dürüst * Güvenilir * Sabırlı Açıklama:

  Hz. Yusuf'un ahlaki özellikleri, onun tüm zorluklara rağmen örnek bir Müslüman olduğunu göstermektedir. 19. Hz. Yusuf'un hayatında aldığı ilahi mükafatları yazınız.


 20. Cevap: * Zindandan kurtulmak * Rüya yorumlama yeteneği * Mısır'ın hazinedarı olmak * Ailece Mısır'a kavuşmak Açıklama:

  Hz. Yusuf'un sabrı ve ahlaki özellikleri sayesinde Allah (c.c.) onu ödüllendirmiştir. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. İslam'ın temel gayesi, insanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamaktır.
  (.....) 2. İslam'a göre canın korunması en temel haklardan biridir.
  (.....) 3. Neslin korunması toplumun devamı için şarttır.
  (.....) 4. Aile, İslam'da önemli bir kurum değildir.
  (.....) 5. İş sağlığı ve güvenliği, canın korunması kapsamına girmez.
  (.....) 6. Hz. Muhammed (s.a.v.), aileye önem vermemiş bir peygamberdir.
  (.....) 7. Can güvenliği sadece Müslümanlar için geçerlidir.
  (.....) 8. Neslin korunması için sağlıklı bir aile kurmak gereklidir.
  (.....) 9. İslam dini, haklara önem vermez.
  (.....) 10. Can güvenliğini tehlikeye düşürmek, bütün insanlığı öldürmek gibidir.

 22. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. Y 5. Y 6. Y 7. Y 8. D 9. Y 10. D Açıklama: 23. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Aklın korunması için içki ve uyuşturucu maddeler uzak durulmalıdır.
  (.....) 2. Alkol kullanmak trafik kazalarına neden olmaz.
  (.....) 3. Malın korunması, mülkiyet haklarını kapsamaz.
  (.....) 4. Haram yollardan mal edinmek İslam'da yasaktır.
  (.....) 5. Rüşvet alan kişi Cehennem'e girmez.
  (.....) 6. Faiz, helal kazanç yollarından biridir.
  (.....) 7. İsraf, İslam'da yasaklanan bir davranıştır.
  (.....) 8. Dinin korunması için hurafelerden uzak durulmalıdır.
  (.....) 9. Dini Allah'a tahsis etmek, ibadetin bir parçasıdır.
  (.....) 10. Bid'atlar, dinin özünden saptırmaz.

 24. Cevap: 1. D 2. Y 3. Y 4. D 5. Y 6. Y 7. D 8. D 9. D 10. Y Açıklama: 25. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  a. İnanç esasları
  b. İbadetler
  c. Ahlak
  d. Kıssalar
  1. Allah'a ve peygamberlerine inanmak
  2. Namaza devamlılık
  3. Kötülüklerden uzak durmak
  4. Hz. Musa'nın kıssası
  5. Zekat vermek
  6. Anne babaya iyi davranmak
  7. Ahiret günü
  8. Oruç tutmak
  9. Sadaka vermek
  10. İyilik etmek

 26. Cevap: 1. a 2. b 3. c 4. d 5. b 6. c 7. a 8. b 9. c 10. c Açıklama:

  Eşleştirmeler, verilen metindeki tanım ve örnekler kullanılarak yapılmıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Ortaokul 8.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Ortaokul 8.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 31 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Ortaokul 8.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Ortaokul 8.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


Ortaokul 8.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DİN VE GÜZEL AHLAK
  1. Ahlaki olmayan tutum ve davranışlara yönelik çözüm önerilerinde bulunur.
  2. Ahlaki tutum ve davranışları yerine getirmeye istekli olur.
  3. Ahlaklı olmanın birey ve toplum hayatındaki önemini kavrar.
  4. Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder.
  5. İslam’da esas kabul edilen ahlaki tutum ve davranışlara Kur’an’dan ve Hz. Muhammed’in hayatından örnekler verir.
 • DİNLER VE EVRENSEL ÖĞÜTLERİ
  1. Dinin evrensel bir olgu olduğunun farkına varır.
  2. Dinlerin ve İslam’ın evrensel öğütlerine örnekler vererek bunların insanlık için önemini fark eder.
  3. Evrenselliğin ve evrensel değerlerin anlamını kavrar.
  4. Farklı din ve inançlara hoşgörülü olur.
  5. Farklı dinlerin ortaya çıkış sebeplerini tartışır
  6. Günümüzde yaşayan büyük dinleri temel özellikleriyle tanır.
  7. İslam’ın büyük dinler arasındaki yerini kavrar.
  8. Misyonerlik faaliyetleri hakkında duyarlı olur.

Ayrıca Ortaokul 8.sınıf DKAB 2.dönem sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, Kur'an'ın toplumsal hayatı düzenlediğini kavrayabilecekler.

Öğrenciler, Kur'an'daki kıssalarda yer alan amaçları ayırt edebilecekler.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareyi bir yönetim biçimi olarak kullanmasının amaçlarını kavramak.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) yalan söylemeye karşı olan tavrının toplumdaki önemini anlamak.

Hz. Peygamber'in etkili iletişim kurma tekniklerinden birini kavramak.

Hz. Peygamber'in şaka anlayışının temel unsurlarını anlamak.

Öğrenciler, neslin korunması ve aile kurumunun önemini kavrarlar.

Öğrenciler, İslam dininin temel hakların korunmasına verdiği önemi öğrenirler.

Hz. Yusuf'un ahlaki özelliklerini kavramak.

Hz. Yusuf'un ilahi mükafatlarını anlayarak sabrın ve dürüstlüğün önemini kavramak.

* İslam'ın temel gayesini kavramak. * Canın korunmasının önemini anlamak. * Neslin korunmasının toplum için gerekliliğini bilmek. * Ailenin İslam'daki yerini öğrenmek. * İş sağlığı ve güvenliğinin canın korunması ile bağlantısını kurmak. * Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aileye verdiği önemi öğrenmek. * Can güvenliğinin din, dil, ırk ayrımı olmaksızın herkes için geçerli olduğunu anlamak. * Neslin korunması için sağlıklı bir aile kurmanın gerekliliğini kavramak. * İslam'ın haklara verdiği önemi bilmek. * Can güvenliğini tehlikeye düşürmenin sonuçlarının farkına varmak.

* Aklın korunmasının önemini anlama * Malın korunmasının kapsamını öğrenme * Haram kazanç yollarından kaçınma * Rüşvetin dindeki hükmünü bilme * Faizin yasaklandığını kavrama * İsrafın zararlı yönlerini anlama * Hurafelerin dinle bağdaşmadığını öğrenme * Dinin korunması için doğru kaynakların kullanılması * Dinin Allah'a has kılınmasının önemini anlama * Bid'atların dinin özünü bozabileceğini kavrama

* Öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'de yer alan temel konuları anlayacaktır. * Öğrenciler, inanç, ibadet, ahlak ve kıssaların birbirleriyle olan ilişkisini kavrayacaktır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Ortaokul 8.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 8.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Ortaokul 8.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Ortaokul 8.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Ortaokul 8.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Ortaokul 8.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri