Ortaokul 8.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Sınav (Klasik)

Ortaokul 8.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavı 8.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Ortaokul 8.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) CEVAPLARI

 1. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametini bir örneği veriniz.


 2. Cevap: Yetimlere ve muhtaçlara yardım etmiş, onlara şefkatle yaklaşmıştır. Yetim hakkını yemekten ve yetimlere zulmetmekten Allah'a sığınmıştır. Açıklama:

  Hz. Muhammed'in merhameti, tüm yaratıklara karşı şefkati ve adaletiyle kendini gösterdi. 3. Adalet nedir? Açıklayınız.


 4. Cevap: Hak sahibine hakkını vermek ve her durumda adil davranmaktır. Açıklama:

  Adalet, toplumun huzur ve düzenini sağlar. 5. "Hak" kelimesinin terim anlamını belirtiniz.


 6. Cevap: Din ve hukuk düzeninin kişiye tanıdığı yetki ve ayrıcalıktır. Açıklama:

  Hak, bireyin sahip olduğu, korunması gereken yetki ve ayrıcalıkları ifade eder. 7. Dinin toplumdaki rolü hakkında üç örnek veriniz.


 8. Cevap: 1. Ahlaki değerleri yükseltme 2. Sosyal adaleti sağlama 3. Hakları koruma Açıklama:

  Din, bireyler arasındaki ilişkileri düzenleyerek toplumsal uyumu ve güvenliği sağlar. 9. İslam'a göre yardımlaşmanın hangi basamaklara ulaşabileceğini açıklayınız.


 10. Cevap: Yardımlaşmanın üç basamağı vardır: 1. İyilikte bulunmak 2. Zulmü önlemek 3. Zulümde bulunanı zulmünden vazgeçirmek Açıklama:

  İslam'da yardımlaşmak sadece iyilik yapmak değil, aynı zamanda kötülüğü engellemek ve zalimleri düzeltmektir. 11. Yardımlaşmanın toplumsal faydalarını yazınız.


 12. Cevap: Yardımlaşmanın toplumsal faydaları şunlardır: * Sevgi ve kardeşliğin artması * Birlik ve beraberliğin güçlenmesi * Toplumsal huzurun sağlanması * İhtiyaçların giderilmesi * Yaşam kalitesinin yükselmesi Açıklama:

  Yardımlaşma, toplumu bir arada tutan ve gelişmesini sağlayan önemli bir unsurdur. 13. Sadaka çeşitlerini yazınız.


 14. Cevap: Zekât, fıtır sadakası, infak. Açıklama:

  Zekât, belirli bir nisaba ulaşan mallardan verilen zorunlu bir sadakadır. Fıtır sadakası ise Ramazan ayının sonunda verilen bir sadakadır. İnfak ise, Allah yolunda herhangi bir mal veya parayla yapılan gönüllü bir bağıştır. 15. Zekâtın kimlere verilmesi gerektiğini belirtiniz.


 16. Cevap: Yoksullar, düşkünler, zekât toplayan memurlar, gönülleri İslam'a ısındırılacak olanlar, köleler, borçlular, Allah yolunda olanlar, yolda kalanlar. Açıklama:

  Zekât, belirtilen bu kişilere verilebilir. Bu kişiler ihtiyaç sahibi ve yardıma muhtaç olanlardır. 17. Yetim ve yoksullara yardım etmenin önemine ilişkin Kur'an'dan üç ayet örneği veriniz.


 18. Cevap: Yetim ve yoksullara yardım etmenin önemine ilişkin Kur'an'dan üç ayet örneği veriniz. ve yoksullara yardım etmenin önemine ilişkin Kur'an'dan üç ayet örneği veriniz. Açıklama:

  Yetim ve yoksullara yardım etmenin önemine ilişkin Kur'an'dan üç ayet örneği veriniz. Cevap: - "Yetimin malına yaklaşmayın. Ancak, olgunluğa erişinceye kadar en güzel şekilde (yararlanın)." (En'am suresi, 152. ayet) - "Yoksullara ve yoksunlara haklarını verin." (Zariyat suresi, 19. ayet) - "Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden yoksullara ve yoksunlara infak edin." (Hadid suresi, 7. ayet)yoksullara yardım etmenin önemine ilişkin Kur'an'dan üç ayet örneği veriniz. Cevap: - "Yetimin malına yaklaşmayın. Ancak, olgunluğa erişinceye kadar en güzel şekilde (yararlanın)." (En'am suresi, 152. ayet) - "Yoksullara ve yoksunlara haklarını verin." (Zariyat suresi, 19. ayet) - "Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden yoksullara ve yoksunlara infak edin." (Hadid suresi, 7. ayet) 19. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.

  1. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) en belirgin özelliklerinden biri cesaretidir. (D/Y)
  2. Mekke müşrikleri, Hz. Muhammed'i (s.a.v.) İslam'ı bırakması için cazip teklifler sunmuşlardır. (D/Y)
  3. Hz. Muhammed (s.a.v.), Bedir Savaşı'nda esirleri öldürtmüştür. (D/Y)
  4. Hz. Muhammed (s.a.v.), hayatı boyunca sabırlı ve sebatlı bir şekilde davetini sürdürmüştür. (D/Y)
  5. Hz. Muhammed (s.a.v.), Taif'te müşrikler tarafından taşlanarak şehirden kovulmuştur. (D/Y)
  6. Hz. Muhammed (s.a.v.), istişareye önem vermezdi. (D/Y)
  7. Hz. Muhammed (s.a.v.), Hudeybiye Antlaşması'ndan sonra umre için yola çıkmıştır. (D/Y)
  8. Hz. Muhammed (s.a.v.), yetimlere çok iyi davranırdı. (D/Y)
  9. Hz. Muhammed (s.a.v.), çocuklarla ilgilenmezdi. (D/Y)
  10. Hz. Muhammed (s.a.v.), merhametli bir insandı. (D/Y)

 20. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. D 6. Y 7. D 8. D 9. Y 10. D Açıklama: 21. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.

  1. (.....) Yardımlaşma insan için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır.
  2. (.....) Peygamberimiz, ihtiyacı olan Müslüman kardeşine yardım etmenin kıyamette sıkıntıları gidereceğini söylemiştir.
  3. (.....) Toplumdaki birlik ve beraberlik için yardımlaşma gerekli değildir.
  4. (.....) Merhamet duygusu sadece insanlara yönelik olmalıdır.
  5. (.....) Islam dini zararlı ve kötü işler üzerinde yardımlaşmayı teşvik etmiştir.
  6. (.....) Herkes kendi çevresindekilerle ilgilendiğinde toplumsal ilişkiler güçlenir.
  7. (.....) Paylaşma ve yardımlaşma, cimrilik ve bencillikten kurtarır.
  8. (.....) Peygamberimiz, yardımın büyüklüğünün önemli olduğunu vurgulamıştır.
  9. (.....) Başkalarına zarar vermemek bile sevaptır.
  10. (.....) Yardımlaşma, sevgiyi güçlendirir ve Allah'ın rızasını kazandırır.

 22. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. Y 5. Y 6. D 7. D 8. Y 9. D 10. D Açıklama: 23. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  * a. Hz. Muhammed'in en belirgin özelliklerinden biri
  * b. Hz. Peygamber'in insanlar arasında tanındığı sıfat
  * c. Peygamberlerin görevlerini yapabilmeleri için sahip olmaları gereken nitelik
  * d. Peygamberlerin sahip oldukları niteliklerle insanlar için en güzel örnek olmaları
  * e. Hz. Muhammed'in Kur'an'ı en iyi şekilde yaşaması ve açıklaması
  * f. Hz. Muhammed'in sözleri ve davranışlarıyla Müslümanlara en güzel örnek olması
  * g. Hz. Peygamber'in hayatı boyunca doğruluktan ayrılmaması
  * h. Hz. Peygamber'in emanetleri koruması
  * ı. Hz. Muhammed'in insanlara daima güven vermesi
  * i. Hz. Peygamber'in yalan söylemenin bir münafıklık göstergesi olduğunu belirtmesi
  * 1. Doğruluk
  * 2. Güvenilirlik
  * 3. Emaneti korumak
  * 4. Günah işlememek
  * 5. Üsve-i hasene
  * 6. Emrolunduğu gibi dosdoğru olmak
  * 7. "Güvenilir Muhammed"
  * 8. Sözünde durmak
  * 9. İhanet, yalan ve ikiyüzlülükten uzak durmak
  * 10. Merhamet

 24. Cevap: * a. 1 * b. 7 * c. 3 * d. 5 * e. 5 * f. 5 * g. 1 * h. 2 * ı. 2 * i. 9 Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.), doğruluk, güvenilirlik, emaneti korumak, günah işlememek gibi üstün ahlaki niteliklere sahiptir. Bu nitelikleriyle insanlara en güzel örnek olmuştur. Kur'an'ı en iyi şekilde yaşamış ve açıklamıştır. Doğruluğu dillere destandır, insanlara daima güven vermiş ve emanetleri korumuştur. Yalan söylemenin ve emanete ihanet etmenin münafıklık göstergesi olduğunu belirtmiştir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Ortaokul 8.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) Detayları

Ortaokul 8.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 18 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Ortaokul 8.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Ortaokul 8.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


Ortaokul 8.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR
  1. Din anlayışındaki farklılıkların niçin birer zenginlik olduğunu açıklar.
  2. Din anlayışındaki yorum farklılıklarını fark eder.
  3. Din anlayışındaki yorumların vukufla olabileceğinin farkında olur.
  4. Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder.
  5. Dinde zorlama olmadığını ayet ve hadislerden örneklerle açıklar.
  6. İslam düşüncesindeki yorum biçimlerini sınıflandırır.

Ayrıca Ortaokul 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2.dönem 1.sınav soruları, klasik türde müfredata uygun cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli bir peygamber olduğunu anlar.

Adaletin önemini kavramak.

"Hak" kavramının terim anlamını öğrenme.

Dinin toplumdaki rolünü anlama.ûrç 山 südüre..!çleri açıkla

Öğrenciler, yardımlaşmanın kapsamı ve sorumluluklarını anlayabilirler.

Öğrenciler, yardımlaşmanın toplum için neden önemli olduğunu kavrayabilirler.

Sadaka çeşitlerini ayırt eder.

Zekâtın verilebileceği kişileri tanır.

Öğrenciler, Kur'an'ın yetim ve yoksullara yardım etmeyi teşvik eden ayetlerini tanır ve anlar.

* Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hayatını ve özelliklerini öğrenmek. * Cesaretin ve kararlılığın önemini kavramak. * Hz. Muhammed'in (s.a.v.) zorluklara karşı gösterdiği sabır ve sebatı örnek almak. * İslam dininin temel ilkeleri hakkında bilgi edinmek. * Peygamberimizin hayatından ahlaki dersler çıkarmak.

* Yardımlaşmanın önemi ve faydaları. * Yardımlaşmanın farklı yönleri. * Yardımlaşmanın birey ve toplum üzerindeki etkileri. * Yardımlaşmanın dini ve ahlaki yönleri. * Yardımlaşmanın toplumda barış ve uyumun sağlanmasına katkısı.

Öğrenciler, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ahlaki niteliklerini, bu niteliklerinin örnekliğini ve önemini kavrayacaklardır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Ortaokul 8.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavı 8.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Ortaokul 8.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Ortaokul 8.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Ortaokul 8.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Ortaokul 8.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri