Ortaokul 8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Ortaokul 8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 8.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Ortaokul 8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Dünyada çevreyi kirleten başlıca faaliyetlerden üçünü belirtiniz.


 2. Cevap: 1. Ormanların yok edilmesi 2. Fosil yakıtların kullanımı 3. Kimyasal atıkların depolanması Açıklama:

  Metinde, ormanların yok edilmesi, fosil yakıtların kullanımı ve kimyasal atıkların çevre kirliliğine neden olan başlıca faaliyetler olarak belirtilmiştir. 3. Sürdürülebilirlik kavramını açıklayınız.


 4. Cevap: Sürdürülebilirlik, bir sistemin kaynaklarını koruyarak ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak sürekliliğini sağlama yeteneğidir. Açıklama:

  Metinde, sürdürülebilirlik kavramı, bir sistemin kaynaklarını tüketmeden varlığını sürdürebilmesi olarak tanımlanmıştır. 5. Çevresel sorunların yerel ve küresel düzeyde oluşma şekillerini açıklayınız.


 6. Cevap: Yerel çevre sorunları tek tek ortaya çıkar ve yalnızca o bölgeyi etkilerken, küresel çevre sorunları yerel sorunların toplamıdır ve tüm insanlığı etkiler. Açıklama:

  Hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği gibi yerel sorunlar, zamanla ozon tabakasında incelme, küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi küresel sorunlara yol açabilir. 7. Çevreyi oluşturan temel unsurları sıralayınız.


 8. Cevap: * Canlılar (bitkiler, hayvanlar, mantarlar, mikroorganizmalar) * Cansız maddeler (hava, su, toprak, kayaçlar, mineraller) Açıklama:

  Çevre, içinde yaşadığımız tüm nesneleri ve canlıları içerir. 9. Hava kirliliğine neden olan üç faktörü belirtin.


 10. Cevap: - Orman yangınları - Egzoz gazları - Sanayi tesisleri Açıklama:

  Hava kirliliği, canlılar ve çevre için zararlı maddelerin atmosferde birikmesi sonucu oluşur. Orman yangınları, egzoz gazları ve sanayi tesislerinden çıkan emisyonlar, hava kirliliğine büyük ölçüde katkıda bulunur. 11. Hava kirliliğinin insan sağlığına zararlı etkilerinden üçünü açıklayın.


 12. Cevap: - Astım - Akciğer kanseri - Nefes darlığı Açıklama:

  Hava kirliliği, astım, akciğer kanseri ve nefes darlığı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Kirli hava, akciğerlere zarar vererek solunum problemlerine neden olur. 13. Nüfus artışının çevresel sorunlara yol açan sebeplerini belirtiniz.


 14. Cevap: Yoğun göçler, hızlı kentleşme, plansız sanayileşme, tarım alanlarının azalması. Açıklama:

  Nüfus artışı, çevresel sorunlara yol açan önemli bir faktördür. 15. Dünya nüfus dağılımını etkileyen sosyal sebepler nelerdir?


 16. Cevap: Daha iyi koşullarda yaşama isteği, öğrenim ihtiyacı, sağlık sorunları. Açıklama:

  Sosyal sebepler, insanların yaşadıkları yerden göç etmelerine ve başka yerlerde yerleşmelerine neden olur. 17. Ekolojik ayak izimizi hesaplarken dikkate alınan kriterler nelerdir?


 18. Cevap: * Hava için gerekli kaynaklar * Temiz su * Gıda * Isınma ve soğutma için enerji * Hareket etmek için ihtiyaç duyulan enerji * Ağaç ürünleri * Yaşam alanları için tüketilen kaynaklar * Oluşan atıklar Açıklama:

  Ekolojik ayak izi, bir kişinin tüketim alışkanlıklarının çevre üzerindeki etkisini ölçen bir göstergedir ve bu kriterler, bir kişinin yaşam tarzı boyunca kullandığı kaynak miktarını hesaplamak için dikkate alınır. 19. Ekolojik ayak izimizi hesaplamak için internetten ulaşılabilecek kaynaklardan üç örnek veriniz.


 20. Cevap: * https://www.footprintcalculator.org/ * https://www.myfootprint.org/ * https://www.globalfootprintnetwork.org/ Açıklama:

  Bu web siteleri, kişilerin kişisel ekolojik ayak izlerini hesaplamalarına yardımcı olan çevrimiçi hesaplayıcılar içerir. 21. Biyokütle enerjisi elde etmek için kullanılan organik atık kaynaklarına üç örnek veriniz.


 22. Cevap: Saman, odun ve tezek Açıklama: 23. Deniz dalgalarından enerji elde etme yöntemlerini açıklayınız.


 24. Cevap: Deniz dalgalarından enerji elde etmek için doğrudan dalga yüzeyinden veya yüzey altındaki dalga basınçlarından faydalanılır. Enerji şamandıraları veya salları, dalgaların hareket enerjisini kullanarak jeneratörleri çalıştırır. Açıklama: 25. Çevre dostu tüketim malzemelerinin özelliklerini açıklayınız.


 26. Cevap: Geri dönüşümlü malzeme kullanımı, kaynak ve enerji tasarrufu, doğal malzemelere yönelme. Açıklama:

  Bu özellikler, çevresel sürdürülebilirliği destekler ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur. 27. Su tasarrufu sağlayan üç günlük alışkanlık belirtiniz.


 28. Cevap: El-yüzü kısa süreli yıkamak, mutfakta ve banyoda suyu kapatarak diş fırçalamak, damlayan muslukları onarmak. Açıklama:

  Günlük alışkanlıklarda küçük değişiklikler yapmak, su tüketimini önemli ölçüde azaltabilir. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. Yenilenebilir enerji kaynakları doğal süreçlerle ortaya çıkar ve çevre üzerindeki etkileri önemsizdir.
  2. Jeotermal enerji, güneş enerjisi elde etmek için kullanılır.
  3. Rüzgâr türbinlerinin yüksekliği 95 metrenin altındadır.
  4. Biyokütle enerjisi, hayvan dışkılarından elde edilemez.
  5. Deniz dalgaları, yenilenebilir bir enerji kaynağı değildir.
  6. Sürdürülebilir enerji, enerji ihtiyaçlarını karşılayan ancak kaynakları tehlikeye atmayan enerjidir.
  7. Yenilenebilir enerji kaynakları yenilenemez kaynaklardan daha sınırlıdır.
  8. GDO'lu besinler, hormon kullanılmadan üretilir.
  9. Çevre dostu uygulamalar, doğayı korumakla ilgilidir.
  10. Fosil yakıtların tükenme süresi yaklaşık 100 yıldır.

 30. Cevap: 1. D 2. Y 3. Y 4. Y 5. Y 6. D 7. Y 8. Y 9. D 10. Y Kazanım: Açıklama:

  Kazanım: 31. Eşleştirmeleri Yapın

  Önermeler:
  a. Güneş enerjisi
  b. Rüzgâr enerjisi
  c. Deniz dalgalarının enerjisi
  d. Hidrolik enerji
  e. Biyokütle enerjisi
  f. Jeotermal enerji
  Sınıflandırmalar:
  1. Suyun gücünün kullanıldığı enerji kaynağı
  2. Denizden veya okyanustan elde edilen enerji kaynağı
  3. Yerkabuğunun ısısından yararlanarak elde edilen enerji kaynağı
  4. Bitkisel ve hayvansal atıklardan elde edilen enerji kaynağı
  5. Güneş ışığının elektrik enerjisine dönüştürüldüğü enerji kaynağı
  6. Rüzgârın hareket enerjisinden yararlanılarak elde edilen enerji kaynağı

 32. Cevap: 1. d 2. c 3. f 4. e 5. a 6. b Açıklama: 33. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Hoşa gitmeyen ve sağlığı olumsuz etkileyen seslere ne denir?
  2. Gürültünün temel kaynaklarından biri _________'dir.
  3. Uluslararası Standart Örgütünün normal saydığı gürültü düzeyi _________'dir.
  4. Gürültünün neden olduğu sorunlardan biri _________'dir.
  5. Gürültü, _________'yi düşürür.
  6. Gürültülü ortamlarda iyileşme süresi _________'dir.
  7. Gürültü kirliliği, _________'yi bozabilir.
  8. Gürültü, _________'ye neden olur.
  9. Ses şiddeti ölçüsü _________'dir.
  10. İnsan kulağının en düşük işitebildiği ses düzeyi _________'dir.

 34. Cevap: 1. Gürültü 2. Nüfus hareketleri 3. 58 dB 4. Stres 5. Verimliliği 6. Daha uzun 7. Fiziksel ve psikolojik denge 8. Psikolojik yıpranma 9. Desibel 10. 0 dB Açıklama:

  Gürültü kirliliği, günlük hayatımızda karşılaştığımız ve sağlığımızı olumsuz etkileyen önemli bir çevre sorunudur. Trafik sesi, inşaat çalışmaları ve endüstriyel faaliyetler gibi birçok kaynaktan kaynaklanabilir. Gürültü, stres, uyku sorunları ve işitme kaybı gibi çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Ortaokul 8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Ortaokul 8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 29 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Ortaokul 8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Ortaokul 8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


Ortaokul 8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Küresel Çevre Sorunları
  1. Biyolojik çeşitliliğin azalmasının doğal dengeyi nasıl etkileyeceğini açıklar.
  2. Çölleşmenin doğal yaşam üzerindeki etkilerini açıklar.
  3. Hava, su, toprak, gürültü ve ışık kirliliğinin önlenmesinde kendisine düşen sorumlulukları yerine getirir.
  4. Hava, su, toprak, gürültü ve ışık kirliliğinin yerel ve küresel ölçekte ortaya çıkardığı sorunları irdeler.
  5. İklim değişikliğinin dünyadaki yaşamı nasıl etkileyeceği hakkında kestirimler yapar.
  6. Ormansızlaşma, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğin azalması arasındaki ilişkiyi açıklar.
  7. Ormansızlaşma, küresel ısınma, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğin azalmasını temel küresel çevre problemleri olarak tanımlar.
  8. Ormansızlaşmanın doğal dengeyi nasıl etkileyeceğini açıklar.
  9. Ozon tabakasının incelmesi, asit yağmurları, küresel ısınma, ormansızlaşma vb. çevre sorunlarının ortaya çıkış nedenlerini açıklar.
  10. Su kaynaklarının azalmasının veya kirletilmesinin canlılar üzerindeki etkilerini açıklar.
 • Çevre Dostu Çözümler ve Teknolojiler
  1. Dünyadaki ve Türkiye’deki sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı ile ilgili iyi örnekleri yorumlar.
  2. Geri dönüşüm sorunlarını irdeler ve çözüm fikirleri geliştirir.
  3. Geri dönüşüm teknolojilerinin kullanımı ile ilgili iyi örnekleri araştırır ve bu örnekleri paylaşır.
  4. Geri dönüşüm ve geri kazanım kavramlarını açıklar ve geri dönüşümü mümkün olan maddeleri (cam, kâğıt, pet şişe, pil, teknolojik ürünler vb.) sınıflayarak tekrar kullanımının sağlanmasına katkıda bulunur.
  5. Sürdürülebilir kalkınma kavramını sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı boyutu ile irdeler.

Ayrıca Ortaokul 8.sınıf çevre eğitimi dersi 2.dönem sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, çevre kirliliğine neden olan temel faaliyetleri anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, sürdürülebilirlik kavramının önemini anlayabileceklerdir.

Yerel ve küresel çevre sorunları arasındaki farkı anlar.

Çevrenin bileşenlerini öğrenir.

Öğrenciler, hava kirliliğine neden olan faktörleri anlayacaktır.

Öğrenciler, hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini kavrayacaktır.

Nüfus artışının çevre üzerindeki olumsuz etkilerini anlamak.

Dünya nüfus dağılımını etkileyen sosyal faktörleri kavramak.

Öğrenciler, ekolojik ayak izini belirleyen faktörleri anlayacaklardır.

Öğrenciler, ekolojik ayak izlerini hesaplayabilecekleri kaynakları tanıyacaklardır.

Biyokütle enerjisi elde etme yöntemlerini bilmek.

Deniz dalgaları enerjisinin elektrik üretimine dönüştürülmesi yöntemlerini anlamak.

Çevre dostu tüketimin önemini ve faydalarını kavramak.

Su tasarrufunun kişisel ve çevresel etkilerini anlamak.

Açıklama: 1. Yenilenebilir enerji kaynaklarının doğa üzerindeki etkilerinin fark edilmesi 2. Jeotermal enerjinin kullanımıyla ilgili kavramların anlaşılması 3. Rüzgâr enerjisi teknolojisindeki gelişmelerin öneminin kavranması 4. Biyokütle enerjisinin kaynaklarının çeşitliliğinin bilinmesi 5. Deniz dalgalarının yenilenebilir bir enerji kaynağı olduğu fikrinin reddedilmesi 6. Sürdürülebilir enerjinin öneminin vurgulanması 7. Yenilenebilir enerji kaynaklarının da sınırlı olduğu bilgisinin edinilmesi 8. GDO'lu besinlerin üretim süreciyle ilgili bilinçlenilmesi 9. Çevre dostu uygulamaların doğa için öneminin anlaşılması 10. Fosil yakıtların tükenme tehdidinin ciddiyetinin kavranması

* Öğrenciler, gürültü kirliliğinin tanımını, kaynaklarını ve sonuçlarını anlayabilecekler. * Gürültü kirliliğinin sağlığımız üzerindeki etkilerini kavrayabilecekler. * Gürültü kirliliğini azaltmak için önlem alma konusunda bilinçlenecekler

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Ortaokul 8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 8.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Ortaokul 8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Ortaokul 8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Ortaokul 8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Ortaokul 8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Çevre Eğitimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (2)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

8.Sınıf Çevre Eğitimi Sınavı Hazırla
  8.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi Ünite Özetleri