Ortaokul 7.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Ortaokul 7.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 7.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Ortaokul 7.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Kur'an-ı Kerim'de belirtilen nezaket kurallarından birini tanımlayınız.


 2. Cevap: Rıfk (incelik, naziklik) Açıklama:

  Rıfk, yumuşak huyluluk, kibarlık ve hoşgörü gibi ahlaki özellikler içeren bir nezaket kuralıdır. 3. Peygamber Efendimizin yumuşak huyluluğunun önemini vurgulayan bir hadisi şerif yazınız.


 4. Cevap: "Yumuşak huyluluk, hangi işte bulunursa onu güzelleştirir, bulunmadığı yeri de çirkinleştirir." Açıklama:

  Bu hadis, yumuşak huyluluğun her türlü işte olumlu bir etki yarattığını belirtir. 5. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin nezaket anlayışını açıklayınız.


 6. Cevap: Mevlânâ, gönül kırmadan, mütevazı bir hayat yaşamaya ve iyi bir kul olmaya önem vermiştir. Ona göre, söylenenler kişinin kişiliğini yansıtır. Açıklama:

  Mevlânâ'nın nezaket anlayışı, insan ilişkilerine saygı ve hoşgörü üzerine kuruludur. 7. Nezaketin temel kaynağı nelerdir?


 8. Cevap: Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin sünneti Açıklama:

  Nezaketin kaynağı Allah'ın emirleri ve Peygamber Efendimizin örnek davranışlarıdır. 9. Hz. Muhammed'in el-emin sıfatının doğruluğuyla ilişkisi nedir? Açıklayınız.


 10. Cevap: Hz. Muhammed, peygamberlik görevinden önce de güvenirliliği ve doğruluğuyla tanınan biriydi. El-emin sıfatı, onun sözünde duran, güvenilir bir kişi olduğunu gösterir. Açıklama:

  Hz. Muhammed'in el-emin sıfatı, Müslümanların doğruluğa önem vermeleri gerektiğinin bir kanıtıdır. 11. Doğruluğun toplumsal faydalarını üç örnek vererek açıklayınız.


 12. Cevap: 1. Doğruluk, toplumsal güveni artırır ve ilişkileri güçlendirir. 2. Yalan ve hilenin önüne geçerek toplumsal huzur ve istikrarı sağlar. 3. Adaletin sağlanmasında ve suçların azaltılmasında rol oynar. Açıklama:

  Doğruluk, toplumun sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için gerekli olan temel bir erdemdir. 13. Müslümanların mallarında yoksulların hakkı olduğunu gösteren ayet-i kerimeyi yazınız.


 14. Cevap: * "Mallarında (yardım) isteyen ve (iffetinden dolayı isteyemeyip) mahrum olanlar için bir hak vardır." (Zariyat suresi, 19. ayet) Açıklama:

  Bu ayet, müminlerin mallarında yoksulların hakkı bulunduğunu açıkça ortaya koymaktadır. 15. Müminlerin sahip olmaları gereken üç özelliği sıralayınız.


 16. Cevap: * Allah'a olan sarsılmaz inanç * İyiliği emredip kötülüğe engel olmak * Yoksulun hakkını gözetmek Açıklama:

  Müminlerin temel özellikleri arasında; Allah'a olan inanç, iyiliği teşvik edip kötülüğü menetmek ve yoksulların haklarına riayet etmek yer alır. 17. el-Bâsit ve el-Muhsin isimlerinin günlük hayattaki yansımalarından üç örnek veriniz.


 18. Cevap: * el-Bâsit: Yağmurun yeryüzüne inmesi, bitkilerin büyümesi, insanların rızkının artması. * el-Muhsin: Allah'ın (c.c.) insanları en güzel şekilde yaratması, onlara akıl ve kalp vermesi, hastalıklardan koruması Açıklama: 19. Allah'ın el-Muhsin ismi hakkında bilgi açıklama yapınız.


 20. Cevap: El-Muhsin, yarattıklarını en mükemmel şekilde yaratan, her şeyin bir ölçüye göre yaratılmasını sağlayan ve insanlara rehberlik için peygamberler gönderendir. Açıklama:

  Allah'ın el-Muhsin ismi, O'nun mükemmel yaratışını, hikmetli hükümlerini ve iyilikseverliğini vurgular. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Allah (c.c.) israf edenleri sever.
  2. (.....) Cimriler kibirli ve kendini beğenen kişilerdir.
  3. (.....) Sağlığın korunması israftır.
  4. (.....) Cimrilik, Allah'ın sevgisini kazandıran bir davranıştır.
  5. (.....) İsraf, zamanı boşa harcamak değildir.
  6. (.....) Cimriler, kendileri cimri olduğu gibi başkalarını da cimriliğe teşvik ederler.
  7. (.....) İslam'da savurganlık tavsiye edilir.
  8. (.....) Sağlık ve zaman, değerlendirilmesi gereken iki nimettir.
  9. (.....) Cimrilik, bencillik duygusudur.
  10. (.....) İsraf sadece mal ve paranın boşa harcanmasıdır.

 22. Cevap: 1. Y 2. D 3. Y 4. Y 5. Y 6. D 7. Y 8. D 9. D 10. Y Açıklama: 23. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  a. Hz. Muhammed (s.a.v.)
  b. Hz. Ali (r.a.)
  c. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî
  d. Yunus Emre
  1. Dostlarına ve arkadaşlarına karşı nazik ve kibar davranan Peygamber
  2. Peygamberimizin nezaketine dair bilgiler paylaşan صحابي
  3. Gönül kırmadan yaşamayı önemli sayan şair
  4. Sufiler arasında nezaket ve sevgiyi öne çıkaran şair

 24. Cevap: 1. a 2. b 3. c 4. d Açıklama:

  Peygamberimizin nezaketini ve bu konudaki öğretilerini anlatan hadis Hz. Ali'den gelmiştir. Mevlânâ ve Yunus Emre, tasavvufi düşünceleriyle kültürümüzün nezaket anlayışına katkı sağlamışlardır. 25. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  1. Lütuf ve ihsan
  2. İncelik ve yumuşaklık
  3. Ahlaki özellikler
  4. Güvenilirlik
  5. Doğu sözlülük
  a. Edeb
  b. Er-Refîk
  c. El-Halîm
  d. El-Latif
  e. Âdâb-ı muâşeret

 26. Cevap: Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Ortaokul 7.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Ortaokul 7.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 24 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Ortaokul 7.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Ortaokul 7.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


Ortaokul 7.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • TEVHİD MEDENİYETİ
  1. İslam Medeniyetinin Doğuşu
  2. Medeniyetimizde İlim
  3. Medeniyetimizde Öncü Kurumlar
  4. Medeniyetimizin Esasları

Ayrıca Ortaokul 7.sınıf temel dini bilgiler dersi 2.dönem 2.yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'de belirtilen nezaket kurallarından birini tanırlar.

Öğrenciler, Peygamber Efendimizin yumuşak huyluluğunun önemini anlarlar. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) nezaketli davranışlarından üç örnek veriniz.

Öğrenciler, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin nezaket anlayışını kavrarlar.

Öğrenciler, nezaketin kaynağını bilir.

Öğrenci, doğruluğun günlük hayattaki önemini anlar.

Öğrenci, doğruluğun toplum üzerindeki olumlu etkilerini kavrar.

Öğrenciler, müminlerin mallarında yoksulların hakkı olduğunu ve bu hakkı gözetmenin önemini kavrarlar.

Öğrenciler, müminlerin temel özelliklerini öğrenirler ve bu özelliklerin önemini kavrarlar

* Allah'ın yaratışının mükemmelliğini anlama * Allah'ın insanlara rehberlik ettiğini bilme * Allah'ın iyilikseverliğine güvenme

* İsrafın ve cimriliğin dinimizdeki yeri öğrenilir. * İsraf ve cimrilikten kaçınmanın önemi vurgulanır. * İsraf ve cimriliğin bireysel ve toplumsal zararları anlaşılır. * Malın ve paranın ölçülü ve dengeli kullanılması gerektiği kavranır. * Müminlerin sosyal yardımlaşma ve dayanışma konusundaki sorumlulukları hatırlatılır.

Kültürümüzdeki nezaket kurallarını ve bunların Hz. Muhammed (s.a.v.)'in öğretilerine dayandığını anlar.1.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Ortaokul 7.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 7.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Ortaokul 7.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Ortaokul 7.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Ortaokul 7.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Ortaokul 7.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.