Ortaokul 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Ortaokul 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 7.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Ortaokul 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Volkanizma faaliyetleri hakkında bilgi açıklama yapınız.


 2. Cevap: Volkanizma faaliyetleri, Dünya kabuğunun altında bulunan magmanın yüzeye ulaşmasıyla oluşan, değişik biçimlerde volkanların meydana gelmesiyle ilgilidir. Açıklama:

  Volkanlar, gaz, sıvı ve katı haldeki magma, kırıkları takip ederek yüzeye çıkarak meydana gelir. 3. Açlığın oluşmasında etkili olan üç faktör nedir?


 4. Cevap: * Savaşlar ve iç çatışmalar * Tarımsal politikaların olmayışı ve sınırlı teknoloji kullanımı * Kuraklık, kıtlık ve seller gibi iklim değişikliği kaynaklı afetler Açıklama:

  Bu faktörler, gıda üretimini ve dağıtımını olumsuz etkileyerek açlığa yol açar. 5. Demokrasi ile yönetilen ülkelerde antidemokratik uygulamalar neler olabilir?


 6. Cevap: Hor görülme, dışlanma, kötü muamele, kayıt dışı ve ucuz iş gücü olarak çalıştırılma gibi sorunlar. Açıklama:

  Demokratik ülkelerde antidemokratik uygulamalar, azınlık gruplarına veya yabancı uyruklu kişilere karşı ayrımcılık ve eşitsizlik yaratabilir. 7. İnsanların eğitim hakkı ile ilgili İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin hangi maddesinden bahsedilmektedir?


 8. Cevap: 26. madde Açıklama:

  İnsanların eğitim hakkı, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 26. maddesinde yer almaktadır. 9. Ahilik teşkilatının demirciler çarşısı için uyguladığı kuralı açıklayınız.


 10. Cevap: Ateşleri kontrol altında tutmak ve yangınları önlemek için her gün bir esnafın dükkanından yukarı bakması. Açıklama:

  Ahilik teşkilatı, esnaflar arasında dayanışma ve iş disiplinini sağlayan bir kuruluştu. 11. Demokrasi kültürünün yerleşmesi için gerekli olan değerleri üç tane örnek veriniz.


 12. Cevap: * İnsan onuruna ve insan haklarına değer vermek * Kültürel çeşitliliğe değer vermek * Demokrasi, adalet, eşitlik ve hukukun üstünlüğüne değer vermek Açıklama:

  Bu değerler, demokratik bir toplumun temelini oluşturur ve tüm bireylerin eşitliğini ve haklarını garanti eder. 13. Tuhfetü'l Kibâr fî-Esfâri'l Bihâr isimli eser hangi konuyla ilgilidir?


 14. Cevap: Deniz seyahatleri ve coğrafya Açıklama:

  Bu soru, Tuhfetü'l Kibâr fî-Esfâri'l Bihâr isimli eserin içeriği hakkında bilgi vermektedir. 15. Kâtip Çelebi'nin eserlerinin genel olarak amacı nedir?


 16. Cevap: Coğrafi bilgiler ve bilimsel gelişmeleri yaymak Açıklama:

  Bu soru, Kâtip Çelebi'nin eserlerinin genel amacına odaklanmaktadır. 17. İcatların ihtiyaçlardan doğduğunu açıklayan bir örnek veriniz.


 18. Cevap: Buhar Makinesi Açıklama:

  İnsanların maden ocaklarını kurutan bir yönteme ihtiyaç duyması, Thomas Savery'nin buhar makinesini icat etmesine yol açtı. 19. Hurafe nedir?


 20. Cevap: Dine sonradan girmiş yanlış inanç Açıklama:

  Hurafeler, mantık dışı ve gerçeklerle desteklenmeyen inançlardır. Örneğin, kara kedilerin uğursuzluk getirdiğine inanmak bir hurafedir. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) Üretim sürecinde teknoloji kullanımı verimi artırır.
  (.....) Dijitalleşme, üretim maliyetlerinin düşmesine neden olur.
  (.....) İletişim sistemlerinin gelişmesi, üreticiler ve tüketiciler arasındaki iş birliğini kolaylaştırır.
  (.....) Üretim planlamalarında dijital teknolojiden yararlanmak, piyasa taleplerini karşılamada yardımcı olur.
  (.....) Ürünlerin tasarımı ve geliştirilmesinde sanal gerçeklik teknikleri kullanılır.
  (.....) Akıllı fabrikalar, kendi kendini yönetebilen üretim sistemleridir.
  (.....) Endüstri 4.0, üretimde otomasyonun ve robotların yaygınlaşmasına işaret eder.
  (.....) Dijital teknolojiler, üretim süreçlerinin daha şeffaf ve izlenebilir olmasını sağlar.
  (.....) Tüketiciler, dijital platformlar sayesinde ürünler hakkında detaylı bilgi alabilirler.
  (.....) Üretimde kullanılan malzemelerin verimli kullanımı, dijital teknolojiler sayesinde kolaylaşır.

 22. Cevap: D, D, D, D, D, D, D, D, D, D Açıklama:

  Dijital teknolojiler, üretim süreçlerinde verimlilik artışı, maliyet düşüşü, iş birliği kolaylığı, talep karşılama, tasarım ve geliştirme destekleme, otomasyon ve robotların kullanımı, şeffaflık ve izlenebilirlik, tüketici bilgilendirmesi ve malzeme verimliliği gibi birçok kazanım sağlar. 23. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Kâtip Çelebi, "Cihannüma" adlı eseriyle bilimsel gelişme sürecine katkıda bulunmuştur.
  2. (.....) Kâtip Çelebi'nin çalışmaları, İngiltere ve Fransa tarafından çevrildi.
  3. (.....) Kâtip Çelebi, Osmanlı denizciliğinin tarihini ve örgütlenmesini incelemiştir.
  4. (.....) Kâtip Çelebi'nin çalışmaları, denizlerde uğranılan başarısızlıkları giderme yolundaki öğütleri içermektedir.
  5. (.....) Kâtip Çelebi, "Cihannüma" adlı eserini 1656'da tamamlamıştır.
  6. (.....) Kâtip Çelebi'nin çalışmaları, coğrafi bilgiler içermemektedir.
  7. (.....) Kâtip Çelebi, yaşadığı dönemde çok tanınan bir bilim insanıydı.
  8. (.....) Kâtip Çelebi, kaptan-ı deryâların yaşam öykülerine yer vermiştir.
  9. (.....) Kâtip Çelebi, matbaanın icadında rol oynamıştır.
  10. (.....) Kâtip Çelebi'nin çalışmaları, bilimsel bilgiye erişimin yaygınlaşmasına katkı sağlamıştır.

 24. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. Y 7. Y 8. D 9. Y 10. D Açıklama:

  * Kâtip Çelebi'nin "Cihannüma" adlı eseri bilimsel gelişme sürecine katkı sağlamıştır. * Kâtip Çelebi'nin çalışmaları, İngiltere ve Fransa tarafından tercüme edildi. * Kâtip Çelebi, Osmanlı denizciliğinin tarihini ve örgütlenmesini inceledi. * Kâtip Çelebi'nin çalışmaları, denizlerde uğranılan başarısızlıkları giderme yolundaki öğütleri içerir. * Kâtip Çelebi, "Cihannüma" adlı eserini 1656'da tamamladı. * Kâtip Çelebi'nin çalışmaları coğrafi bilgiler içerir. * Kâtip Çelebi, yaşadığı dönemde çok tanınmayan bir bilim insanıydı. * Kâtip Çelebi, kaptan-ı deryâların yaşam öykülerine yer verdi. * Kâtip Çelebi, matbaanın icadında rol oynamadı. * Kâtip Çelebi'nin çalışmaları, bilimsel bilgiye erişimin yaygınlaşmasına katkı sağladı. 25. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın.

  1. (.....) Matbaa
  2. (.....) Teleskop
  3. (.....) Kilise
  4. (.....) Engizisyon
  5. (.....) Copernicus
  6. (.....) Galileo Galilei
  7. (.....) Newton
  8. (.....) Kütle Çekim Kanunu
  9. (.....) Gutenberg
  10. (.....) İki Dünya Sistemine İlişkin Diyalog
  Önermeler:
  a. Nicolaus Copernicus'un Dünya'nın Güneş'in etrafında döndüğünü anlattığı kitap
  b. Hareket eden nesnelerin üzerine bir kuvvet uygulanmadıkça hızlarını koruyacağını ileri sürmüş bilim insanı
  c. Galileo Galilei'nin yoldan çıkmakla suçlandığı mahkeme
  d. Dünyayı tepsi gibi düz olduğunu savunan kurum
  e. Sonsuzdaki bir nesnenin görüntüsünü veren optik aygıtı
  f. Mekanik biliminin temellerini atan üç basit yasayı ortaya koyan bilim insanı
  g. Kiliseye karşı gelenleri cezalandırmak için kurulan mahkemeler
  h. Yerçekimini keşfeden bilim insanı
  ı. Harf dizgisinin hareketli harflerle baskı tekniğini geliştiren mucit
  j. İsaac Newton'un Dünya'nın yuvarlak olduğunu ispat ettiği kitap

 26. Cevap: : 1. i 2. b 3. d 4. c 5. a 6. j 7. h 8. f 9. ı 10. a Açıklama:

  Eşleştirme, bilim insanlarının ve icatların bilimin gelişimine yaptığı katkıları göstermektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Ortaokul 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Ortaokul 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 24 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Ortaokul 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Ortaokul 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


Ortaokul 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • YAŞAYAN DEMOKRASİ
  1. Anayasamızın 2. maddesinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin nitelikleri ile ilgili uygulamalara toplum hayatından örnekler verir
  2. İçinde bulunduğu eğitsel ve sosyal faaliyetlerde işleyen süreçleri demokrasinin ilkeleri açısından analiz eder.
  3. Siyasî partilerin, sivil toplum örgütlerinin, medyanın ve bireylerin, gündemi ve yönetimin karar alma süreçlerini ne şekilde etkilediğini örnekler üzerinden tartışır.
  4. Tarihsel süreçte Türk devletlerinde yönetim şekli ve egemenlik anlayışındaki değişim ve sürekliliği fark eder
  5. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yönetim yapısını yasama, yürütme ve yargı kavramları çerçevesinde analiz eder
 • ÜLKELER ARASI KÖPRÜLER
  1. 20. Yüzyılın başında Osmanlı Devleti ve Avrupa ülkelerinin siyasî ve ekonomik yapısıyla I. Dünya Savaşı’nın sebep ve sonuçlarını ilişkilendirir
  2. Düşünce, sanat ve edebiyat ürünlerinin ve doğal varlıkların ortak miras ögesi olarak yaşatılmasında insanlığın sorumluluğunun farkına varır
  3. Küresel sorunların çözümlerinin yaşama geçirilmesinde vatandaş olarak sorumluluğunu fark eder.
  4. Küresel sorunlarla uluslar arası kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin kuruluş amaçlarını ilişkilendirir
  5. Tarihi çevrelerin karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik fikir üretir

Ayrıca Ortaokul 7.sınıf sosyal bilgiler dersi 2.dönem sonu yazılı, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler volkanizma faaliyetlerinin ne olduğunu ve nasıl oluştuğunu kavrarlar.

Öğrenciler açlığın ana nedenlerini öğrenirler.

Demokrasinin hem olumlu hem de olumsuz yönlerini kavramayı sağlar.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin temel haklarına ilişkin bilgi sahibi olmak.

Ahilik teşkilatının esnaflar arasındaki işbirliği ve düzen konusunda bilgi edinmek.

Demokrasi kültürünün temel değerlerini anlamak.

Öğrenciler, Kâtip Çelebi'nin çalışmaları ve bunların bilimsel alanlarındaki kapsamı hakkında bilgi edinir.

Öğrenciler, Kâtip Çelebi'nin çalışmalarının amacı ve bu çalışmaların bilim dünyasına etkisi hakkında bilgi sahibi olur.

İcatların insanoğlunun ihtiyaçlarını karşılamak için ortaya çıktığını anlama.

Hurafeler ile gerçek inançlar arasındaki farkı ayırt etme.

* Üretim süreçlerinin iyileştirilmesi * İşletmelerin rekabet gücünün artırılması * Tüketicilerin memnuniyetinin yükseltilmesi * Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması * Üretim sektörünün gelişimine katkı

* Öğrenciler, Kâtip Çelebi'nin bilimsel çalışmalarına ve Osmanlı denizciliğine yönelik katkılarının farkına varırlar. * Öğrenciler, Kâtip Çelebi'nin çalışmalarının bilimsel gelişme sürecine nasıl katkıda bulunduğunu anlarlar. * Öğrenciler, bilimsel çalışmaların toplum üzerindeki etkisini kavrarlar.

Öğrenciler, bilimsel keşiflerin tarihsel gelişimini ve bilimin ilerleyişindeki önemli isimleri ve katkılarını anlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Ortaokul 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 7.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Ortaokul 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Ortaokul 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Ortaokul 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Ortaokul 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Sınavı Hazırla
  7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünite Özetleri