Ortaokul 7.Sınıf Medya Okur Yazarlığı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Ortaokul 7.Sınıf Medya Okur Yazarlığı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 7.Sınıf kategorisinin Medya Okuryazarlığı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Ortaokul 7.Sınıf Medya Okur Yazarlığı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. İkna etmek için kullanılan "Önce Küçük Sonra Büyük Rica" tekniğini tanımlayınız.


 2. Cevap: Önce Küçük Sonra Büyük Rica tekniği, kişiden önce kolay kabul edilebilecek bir talepte bulunmayı ve ardından adım adım daha büyük talepler sıralayarak nihai hedefe ulaşmayı içerir. Açıklama:

  Bu teknik, kişinin ilk talebi kabul ettikten sonra daha büyük talepleri de kabul etme olasılığını artırmayı amaçlar. Kişinin direncini azaltır ve daha uyumlu olmasını sağlar. 3. "Yer Etme" ikna tekniğini açıklayınız.


 4. Cevap: Yer Etme tekniği, müşterinin beş duyusundan en az birine hitap ederek ürün veya hizmeti daha çekici kılmayı amaçlayan bir ikna stratejisidir. Açıklama:

  Bu teknik, müşterilerin ürünü daha somut bir şekilde deneyimlemelerine ve onun faydalarını daha iyi anlamalarına yardımcı olarak duygusal düzeyde bağlantı kurmalarını kolaylaştırır. 5. İkna etme tekniklerinin tarihsel kökenlerini kısaca açıklayınız.


 6. Cevap: İkna etme teknikleri, tarih boyunca temel ihtiyaçları karşılamaktan savaşlara ve ticarete kadar çeşitli alanlarda kullanılmıştır. Açıklama:

  İkna etme, tarihsel olarak insan toplumlarının önemli bir yönü olarak görülmüş ve gelişmiştir. 7. Eleştirel düşünme nedir ve önemini açıklayınız.


 8. Cevap: Eleştirel düşünme, bilgileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yeteneğidir. Bireylerin bilinçli kararlar almasına yardımcı olur, hatalı argümanları tespit etmelerini sağlar ve yenilikçi çözümler üretmelerini destekler. Açıklama:

  Eleştirel düşünme, bilgiyi eleştirel bir şekilde değerlendirerek, yanlış bilgilendirme ve yanılsamalardan kaçınmaya yardımcı olur. 9. "X Kuşağı"nın eğlence alışkanlıklarını anlatınız.


 10. Cevap: Radyoyu ve televizyonu daha çok kullanmaları Açıklama:

  Metinde "X Kuşağı"nın eğlence alışkanlıklarına kısaca değinilmektedir. 11. Medeniyetin gelişmesiyle eğlence alışkanlıklarında meydana gelen bir değişikliği açıklayınız.


 12. Cevap: Matbaanın gelişimi, radyonun ve televizyonun icadı Açıklama:

  Metinde, medeniyetin gelişmesiyle eğlence alışkanlıklarının değiştiği vurgulanmaktadır. 13. Eğlence medyasının insanlara yönelik etkilerini açıklayınız.


 14. Cevap: Eğlence medyası, insanların tercihlerini, algılarını ve davranışlarını etkileyebilir. Açıklama:

  Medya, güzellik standartları, sosyal normlar ve tüketim alışkanlıkları gibi çeşitli yönlerden insanları etkiler. 15. Eğlence medyasında ayrımcılığın hangi biçimde görüldüğünü örneklendirin.


 16. Cevap: Eğlence medyası, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim veya etnik kökene dayalı ayrımcılığa yer verebilir. Örneğin, birçok film ve televizyon programında kadınlar ve azınlıklar klişe rollerde yer alabilir. Açıklama:

  Ayrımcılık, medya platformlarında bireylerin olumsuz veya küçültücü bir şekilde tasvir edilmesiyle kendini gösterebilir. 17. Klasik programlar gençler için neden çekici olabilir?


 18. Cevap: * İlişkilenebilecekleri karakterler ve olay örgüsü * Eğlenceli ve keyifli olma * Gerçek dünyadan kaçış sağlama * Sosyal statü ve aidiyet duygusu aşılama Açıklama:

  Klasik programlar, gençler için stres atma, sosyalleşme ve kimlik oluşturma fırsatları sağlayabilir. 19. Klasik türde bir program hazırlarken nelere dikkat edilmelidir?


 20. Cevap: * Geniş bir izleyici kitlesine ulaşma * Görsel çekicilik ve izlenebilirlik * Karakterlerin ve hikayenin geliştirilmesi * Tutarlı ve ilgi çekici bir format yaratma Açıklama:

  Klasik programların başarısı, geniş izleyici kitlesine hitap etme ve onların beklentilerini karşılama konusundaki yeteneklerine bağlıdır. 21. Medyanın eğlence amaçlı kullanımının gereğinden fazla olduğunu gösteren belirtileri açıklayınız.


 22. Cevap: Ekran başında saatlerce kalmak, okul başarısında düşüş, okuma hızının azalması, sosyal ilişkilerin zayıflaması. Açıklama:

  Medyayı aşırı kullanmak, insanların günlük hayattan uzaklaşmasına, öğrenme yeteneklerinin ve sosyal becerilerinin azalmasına neden olabilir. 23. Sıcak medya araçlarını örneklendiriniz.


 24. Cevap: Sinema, televizyon, radyo. Açıklama:

  Sıcak medya araçları, izleyicilere pasif bir rol vererek mesajları doğrudan ve hızlı bir şekilde iletir. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (_) Sinema, sıcak bir medya aracıdır.
  2. (_) Televizyon, soğuk bir medya aracı olarak nitelendirilir.
  3. (_) Soğuk medya araçları, izleyicilerle etkileşime girmeye izin vermez.
  4. (_) Sıcak medya araçları, izleyicilerin mesajı yorumlamasına ve katılmasına olanak tanır.
  5. (_) Radyo, sıcak bir medya aracıdır.
  6. (_) Gazete, soğuk bir medya aracıdır.
  7. (_) İnternet, hem sıcak hem de soğuk medya özellikleri taşır.
  8. (_) Sıcak medya araçları genellikle eğlence amaçlıdır.
  9. (_) Soğuk medya araçları haber ve bilgi aktarmak için kullanılır.
  10. (_) Eğlence medyası, izleyicilerin düşüncelerini ve tutumlarını etkileyebilir.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  Sinema, televizyon ve radyo gibi medya araçlarının sıcak medya olarak nitelendirilmesinin nedeni, izleyicilerle etkileşime girmeye olanak sağlamalarıdır. Öte yandan gazeteler ve kitaplar gibi medya araçları soğuk olarak sınıflandırılır çünkü izleyicilerle etkileşime girmezler. İnternet, hem sıcak hem de soğuk özellikleri taşıyan bir medya aracıdır. Sıcak medya araçları genellikle eğlence amaçlı kullanılırken, soğuk medya araçları haber ve bilgi aktarmak için kullanılır. Eğlence medyası, izleyicilerin düşüncelerini ve tutumlarını etkileyebilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Ortaokul 7.Sınıf Medya Okur Yazarlığı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Ortaokul 7.Sınıf Medya Okur Yazarlığı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Ortaokul 7.Sınıf Medya Okur Yazarlığı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Ortaokul 7.Sınıf Medya Okur Yazarlığı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-YanlışAyrıca Ortaokul 7.sınıf medya okur yazarlığı dersi 2.dönem sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

İkna etmede kullanılan çeşitli teknikleri ve bunların hedef kitle üzerindeki etkilerini anlar.

İkna sürecinde duyusal deneyimlerin önemini ve müşteri psikolojisini anlar.

Öğrenciler, ikna etmenin sosyal bilimler ve tarihteki önemini anlar.

Öğrenciler eleştirel düşünme becerilerini geliştirebilir ve daha bilinçli kararlar alabilirler.

Öğrenciler, "X Kuşağı"nın eğlence anlayışını öğrenir.

Öğrenciler, medeniyetin eğlence alışkanlıkları üzerindeki etkisini kavrar.

Öğrenciler, eğlence medyasının bireyler üzerindeki etkisini anlayacaktır.

Öğrenciler, eğlence medyasındaki ayrımcılığın türlerini tanımlayabilecektir.

Öğrenci, klasik programların gençleri çekme nedenlerini kavrayabilir.

Öğrenci, klasik programların geliştirme sürecindeki önemli hususları öğrenebilir.

Öğrenciler, medyanın eğlence amaçlı aşırı kullanımının olumsuz sonuçlarını anlayacaktır.

Öğrenciler, sıcak medya araçlarının farklı türlerini ve özelliklerini ayırt edebilecektir.

Bu sorular, öğrencilerin sıcak ve soğuk medya araçları arasındaki farkları anlamalarına yardımcı olur. Ayrıca, eğlence medyasının toplumsal etkileri konusundaki farkındalıklarını artırır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Ortaokul 7.Sınıf Medya Okur Yazarlığı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 7.Sınıf kategorisinin Medya Okuryazarlığı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Ortaokul 7.Sınıf Medya Okur Yazarlığı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Ortaokul 7.Sınıf Medya Okur Yazarlığı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Ortaokul 7.Sınıf Medya Okur Yazarlığı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Ortaokul 7.Sınıf Medya Okur Yazarlığı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Medya Okuryazarlığı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

7.Sınıf Medya Okuryazarlığı Sınavı Hazırla
  7.Sınıf Medya Okuryazarlığı Dersi Ünite Özetleri