Ortaokul 7.Sınıf Hukuk ve Adalet 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Ortaokul 7.Sınıf Hukuk ve Adalet 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 7.Sınıf kategorisinin Hukuk ve Adalet alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Ortaokul 7.Sınıf Hukuk ve Adalet 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Çatışma çözmede kullanılan altı stratejiyi listeleyiniz.


 2. Cevap: - Geri Çekilme - Yatışma - Güç Kullanma - Uzlaşma - Yüzleşme Açıklama:

  Çatışma çözme stratejileri, çatışmalarla başa çıkmak için kullanılan farklı yaklaşımlardır. 3. Uzlaşma yönteminin arabuluculuk yönteminden farkını yazınız.


 4. Cevap: Uzlaştırmacı, tarafların iletişimini kolaylaştırmakla yetinmez, çözüm önerileri sunar ve taraflar arasındaki anlaşmayı sağlar. Arabulucular ise sadece görüşmeleri kolaylaştırır, çözüm önerileri sunmazlar. Açıklama:

  Uzlaştırmacılar, arabuluculardan daha aktif bir rol üstlenerek anlaşmazlıkların çözümüne katkıda bulunurlar. 5. Arabuluculuk uygulamalarının yaygınlaştırılması için neler yapılabilir? Üç örnek veriniz.


 6. Cevap: 1. Okullarda ve işyerlerinde arabuluculuk eğitimleri verilebilir. 2. Arabuluculuk merkezlerinin sayısı artırılabilir. 3. Medyada arabuluculuğun faydaları hakkında haberler yayınlanabilir. Açıklama:

  Arabuluculuğun yaygınlaştırılması, toplumdaki anlaşmazlıkların barışçıl çözümünü teşvik eder. 7. Uyuşmazlıkların çözümü için mahkemelere başvurmanın önemini açıklayınız.


 8. Cevap: * Hak kayıplarının önlenmesi * Adil ve yasal bir çözüm bulunması * Hukukun üstünlüğünün sağlanması Açıklama:

  Mahkemeler, uyuşmazlıkların barışçıl ve hukuki yollarla çözülmesini sağlar. 9. Hâkim nedir? Açıklayınız.


 10. Cevap: Hâkim, mahkemelerde görev yapan, aralarında sorun olan kimselerin getirdikleri uyuşmazlığı çözmekten sorumlu, devletle vatandaş arasındaki uyuşmazlıkları da çözen yargı görevlisidir. Açıklama:

  Hâkimler, mahkemelerde duruşma yaparak davaları çözer, tarafları ve tanıkları dinler, delilleri değerlendirir ve hukuka uygun karar verir. 11. Danıştay nedir? Açıklayınız.


 12. Cevap: Danıştay, idari yargının en yüksek mahkemesidir ve idari organların işlemlerine ilişkin davalara bakar. Açıklama:

  Danıştay, idarenin eylemleri üzerinde etkili bir denetim mekanizması sağlar ve vatandaşların idareye karşı haklarını korur. 13. Sayıştay'ın üç tane görevini yazınız.


 14. Cevap: * Devlet bütçesinin denetlenmesi * Kamu gelir ve giderlerinin incelenmesi * Kamu zararı tespit edilmesi Açıklama:

  Sayıştay, kamu kaynaklarının verimli ve etkili kullanılmasını sağlar ve mali yolsuzlukların önlenmesine yardımcı olur. 15. Çocukların işledikleri suçlarda ceza indiriminin amacı nedir?


 16. Cevap: Çocukların rehabilitasyonunu kolaylaştırmak Açıklama:

  12 yaşından büyük ve 15 yaşından küçük kişiler tarafından işlenen suçlarda verilecek cezalar, çocukların rehabilitasyonunu kolaylaştırmak amacıyla indirilebilir. 17. Şiddet tanımını yapınız.


 18. Cevap: Şiddet, kişilerin bedensel veya ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan her türlü güç ve baskı kavramıdır. Açıklama:

  Şiddet, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik olarak ortaya çıkabilir. 19. Çocuk ihmali nedir ve bazı sonuçlarını belirtiniz.


 20. Cevap: Çocukların temel gereksinimlerinin karşılanmamasıdır ve iletişim problemlerine, güvensizliğe ve gelişim geriliklerine yol açabilir. Açıklama:

  Çocuk ihmali, çocukların ihtiyaçlarının ihmal edilmesiyle sonuçlanan ciddi bir sorundur. 21. Çocukları istismardan korumak için alınması gereken bazı önlemleri yazınız.


 22. Cevap: Tanımadığımız kişilerden hediye almamak, sokakta dikkatli olmak, aileden izin almak, ısrarcı talepleri reddetmek. Açıklama:

  Bu önlemler, çocukları istismarcıların niyetlerinden koruyabilir. 23. Elektronik imzanın hukuki önemini tartışınız.


 24. Cevap: Islak imza ile eşdeğer bir geçerliliği vardır; hukuki işlemleri kolaylaştırır ve güvence altına alır Açıklama:

  Elektronik imza, kişilerin kimliklerini dijital ortamda onaylamak için kullanılan bir teknolojidir ve geleneksel imza ile aynı hukuki etkiye sahiptir. 25. Kişisel verilerin korunmasının önemini açıklayınız.


 26. Cevap: Bireylerin mahremiyetinin korunması, kimlik hırsızlığının önlenmesi, kötü niyetli kişilerin eline geçerek suistimal edilmemesi Açıklama:

  Kişisel veriler, bir bireyin kimliğini ve özel hayatını ilgilendiren bilgilerdir ve bu bilgilerin korunması, bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunması açısından kritik önem taşır. 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Hukuki sorunlar, günlük yaşamda karşılaşabileceğimiz önemli konulardır.
  (.....) 2. Çocuk işçiliği, dünya genelinde hala görülen bir sorun teşkil etmektedir.
  (.....) 3. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmadığı durumlara verilen addır.
  (.....) 4. Erken yaşta ve zorla evlilikler, çocukların haklarını ihlal eden ciddi bir sorundur.
  (.....) 5. Sorumlu davranmak, olumsuz olayların meydana gelmesini önlemeye yardımcı olur.
  (.....) 6. Hukuk, bireylerin hak ve sorumluluklarını düzenleyen kurallar bütünüdür.
  (.....) 7. Çocuklar, 17 yaşından küçük olmadıkça evlenemezler.
  (.....) 8. İşverenler, çalışanlarını sigortasız çalıştıramazlar.
  (.....) 9. Kadınlar ve erkekler, sosyal hayatta eşit haklara sahiptir.
  (.....) 10. Sorumluluk bilinci, bireylerin hukuk kurallarına uymasını sağlar

 28. Cevap: 1.D, 2.D, 3.D, 4.D, 5.D, 6.D, 7.D, 8.D, 9.D, 10.D Açıklama:

  Metin, hukuki sorunlar, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve sorumluluk bilinci hakkında bilgi vermektedir. Sorular, metinde yer alan bu bilgileri test etmektedir. 29. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  a. Suça sürüklenen çocuk
  b. İddia
  c. Parmak izi raporu
  d. Hırsızlık
  e. Mala zarar verme
  1. Şikayetçinin iddiaları
  2. SSÇ'nin savunması
  3. Eşyaya kasıtlı olarak zarar vermek
  4. Hırsızlığı gerçekleştiren kişi
  5. Suçun işlendiği yerin camında bulunan kanıt

 30. Cevap: 1. b 2. a 3. e 4. a 5. c Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Ortaokul 7.Sınıf Hukuk ve Adalet 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Ortaokul 7.Sınıf Hukuk ve Adalet 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Ortaokul 7.Sınıf Hukuk ve Adalet 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Ortaokul 7.Sınıf Hukuk ve Adalet 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca Ortaokul 7.sınıf hukuk ve adalet dersi 2.dönem sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, çatışma çözme stratejileri hakkında bilgi edinir.

Öğrenci, uzlaşma ve arabuluculuk yöntemleri arasındaki farkı kavrar.

Öğrenci, arabuluculuk uygulamalarını yaygınlaştırmak için yapılabilecekleri kavrar.

Uyuşmazlıkların çözümünde mahkemelere başvurmanın önemini kavrar.

Hâkimlerin görev ve sorumluluklarını anlama.

Öğrenciler, Danıştay'ın idari yargı sistemindeki önemini anlarlar.

Öğrenciler, Sayıştay'ın kamu maliyesi üzerindeki denetim rolünü kavrarlar.

Öğrenciler, çocukların işledikleri suçlarda ceza indiriminin nedenini öğrenmiş olurlar.

Bireylerin şiddetin tanımını bilmelerini ve ayırt etmelerini sağlar.

Çocuk ihmali ve sonuçlarının farkındalığının artırılması.

Çocukları istismardan koruma yollarının öğrenilmesi.

Elektronik imzanın hukuki işlemlerdeki önemini kavrama

Kişisel verilerin korunmasının önemini anlayarak bunların paylaşılmasında dikkatli olma bilincini geliştirme

* Hukuki sorunların önemini anlama * Çocuk işçiliği ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği gibi konularda farkındalık kazanma * Erken yaşta ve zorla evliliklerin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini öğrenme * Sorumlu davranmanın bireysel ve toplumsal faydalarını kavrama * Hukukun bireyler için önemini ve sorumluluk bilinci ile hukuk kurallarına uymanın gerekliliğini anlama

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Ortaokul 7.Sınıf Hukuk ve Adalet 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 7.Sınıf kategorisinin Hukuk ve Adalet alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Ortaokul 7.Sınıf Hukuk ve Adalet 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Ortaokul 7.Sınıf Hukuk ve Adalet 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Ortaokul 7.Sınıf Hukuk ve Adalet 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Ortaokul 7.Sınıf Hukuk ve Adalet 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Hukuk ve Adalet dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.