Ortaokul 7.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Ortaokul 7.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 7.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Ortaokul 7.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. İnsanlarda erkeklerde oluşan üreme hücresinin adı nedir?


 2. Cevap: Sperm Açıklama:

  Sperm, erkeklerde testislerde üretilen haploid hücrelerdir. Dişi yumurta hücresiyle birleşerek döllenmeyi sağlarlar. 3. Dişilerde bulunan ve döllenmeyi sağlayan üreme hücresine ne ad verilir?


 4. Cevap: Yumurta hücresi Açıklama:

  Yumurta hücresi, dişilerde yumurtalıklarda üretilen haploid bir hücredir. Döllenmeyle sperm hücresiyle birleşerek zigot adı verilen yeni bir hücre oluşturur. 5. Rejenerasyonla üreyen iki canlı örneği veriniz.


 6. Cevap: Denizyıldızı, toprak solucanı Açıklama:

  Rejenerasyonla üreyen canlılar, kopan parçalarından yeni bir yavru birey oluşturabilir. 7. Vejetatif üremeyi tanımlayınız.


 8. Cevap: Vejetatif üreme, bitkilerden kopan veya kesilen kök, gövde, dal, yaprak gibi kısımların köklendirilerek yeni bir bitkinin oluşturulmasına denir. Açıklama:

  Vejetatif üreme, bitkilerin hızla çoğalmasına olanak tanır. 9. Memeli hayvanların yavru bakımı hakkındaki üç özelliği örnekle veriniz.


 10. Cevap: * Süt ile besleme (ör. kediler) * Yuvada koruma ve bakım (ör. köpekler) * Kişisel bakım ve eğitim (ör. yunuslar) Açıklama:

  Memeli hayvanların yavrularını bakma şekilleri çeşitlilik gösterir. 11. Çiçekteki çanak yaprakların görevi nedir?


 12. Cevap: Tomurcuk hâlindeyken çiçeği dış etkenlerden korumak ve fotosentez yaparak besin üretmektir. Açıklama:

  Çanak yapraklar, çiçeğin dış katmanında yer alan yapılardır. 13. Ormanlık alanlara bırakılan cam atıklarının neden olduğu olumsuz durumları açıklayınız.


 14. Cevap: Orman yangınlarına neden olabilir. Açıklama:

  Cam atıkları ince kenarlı mercek görevi görür ve güneş ışığını bir noktada toplayarak kuru otları tutuşturarak yangınlara neden olabilir. 15. İnce kenarlı merceklerin kullanım alanlarından üç örnek veriniz.


 16. Cevap: Gözlükler, büyüteçler, dürbünler Açıklama:

  İnce kenarlı mercekler cisimleri olduğundan büyük veya küçük göstermek için kullanılabilir. 17. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. Hayvanlar omurgalı ve omurgasız olmak üzere üçe ayrılır. ( )
  2. Kuşlar yavrusunu doğurarak dünyaya getirir. ( )
  3. Balıklar eşeyli üremeyle çoğalır. ( )
  4. Omurgalı hayvanlarda yavru bakımı görülmez. ( )
  5. İnsanlar memeli hayvanlar grubuna girer. ( )
  6. Arılar yavrusunu doğurarak çoğalır. ( )
  7. Hayvanlarda hayat döngüsü üreme ile başlar. ( )
  8. Kelebekler omurgalı canlılardır. ( )
  9. Timsahlar yavrusunu yumurtlayarak çoğalır. ( )
  10. Deniz yıldızları eşeyli üremeyle çoğalır. ( )

 18. Cevap: 1. Y 2. Y 3. D 4. Y 5. D 6. Y 7. D 8. Y 9. D 10. Y Açıklama: 19. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Köpeğin ergenlik aşaması yaklaşık olarak 6-8 aylık dönemde başlar.
  (.....) 2. Bitkilerde büyümeyi sağlayan temel faktörlerden biri ışıktır.
  (.....) 3. Işık ışınları maddeyle etkileştiğinde bir kısmı soğrulur.
  (.....) 4. Koyu renkli giysiler açık renkli giysilere göre ışığı daha az soğurur.
  (.....) 5. Beyaz ışık, tüm renklerin birleşimi değildir.
  (.....) 6. Köpeklerin erişkinlik evresi 1,5 yaşından sonra başlar.
  (.....) 7. Renk çarkı, beyaz ışığın ayrışarak renkleri oluşturduğunu gösterir.
  (.....) 8. Işığın soğurulması maddeyi ısıtır.
  (.....) 9. Tohumdaki embriyonun gelişmesine çimlenme denir.
  (.....) 10. Hayvanlarda büyümeyi etkileyen faktörlerden biri anne ve babadan aktarılan genlerdir.

 20. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. Y 5. Y 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Cismin görüntüsü ile cismin kendisi aynı olan aynalara düz ayna denir.
  (.....) 2. Aynaların yansıtıcı yüzeyi mutlaka düz olmalıdır.
  (.....) 3. Tümsek aynalar araçların yan aynalarında geniş bir görüntü sağlamak için kullanılır.
  (.....) 4. Küresel aynalar tümsek ve çukur olmak üzere ikiye ayrılır.
  (.....) 5. Aynalarda görüntü oluşumu için ışığa ihtiyaç yoktur.
  (.....) 6. Düz aynalarda cismin görüntüsü aynanın arkasında oluşur.
  (.....) 7. Çukur aynalar cismin olduğundan daha küçük bir görüntüsünü oluşturur.
  (.....) 8. Tümsek aynalar mağaza ve marketlerde güvenlik amacıyla kullanılır.
  (.....) 9. Aynaların yansıtıcı yüzeyi genellikle gümüş veya alüminyum ile kaplanır.
  (.....) 10. Aynalar günlük hayatta sadece evlerde kullanılır.

 22. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. Y 6. Y 7. Y 8. D 9. D 10. Y Açıklama: 23. .Eşleştirmeleri Yapın:

  1. Yumurta
  2. Rahim
  3. Döllenme
  4. Embriyo
  5. Plasenta
  6. Sperm hücresi
  7. Fallop tüpleri
  8. Progesteron hormonu
  9. Ergenlik
  10. Bebek
  a. ANNE
  b. KADIN
  c. GEBELİK
  d. ERKEK
  e. YENİDOĞAN
  f. ERGEN
  g. DÖLLENME
  h. HORMON
  i. İNSAN
  j. ORGAN

 24. Cevap: 1. d 2. a 3. g 4. c 5. b 6. d 7. a 8. h 9. f 10. e Açıklama:

  Bu eşleştirme alıştırması, insanlarda üreme ile ilgili temel yapı ve kavramları öğrenmeye yardımcı olur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Ortaokul 7.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Ortaokul 7.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 24 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Ortaokul 7.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Ortaokul 7.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


Ortaokul 7.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ELEKTRİK ENERJİSİ
  1. Ampullerin Bağlanma Şekilleri
  2. Elektrik Enerjisinin Dönüşümü
 • GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTES
  1. Gök Cisimleri
  2. Güneş Sistemi
  3. Uzay Araştırmaları

Ayrıca Ortaokul 7.sınıf fen bilimleri 2.dönem sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

İnsanlarda erkek üreme hücresini tanıma

İnsanlarda dişi üreme hücresini tanıma

Canlıların eşeysiz üreme çeşitlerini tanıma.

Bitkilerin eşeysiz üreme yöntemlerini anlama.

Memeli hayvanların yavru bakımı özelliklerini öğrenir.

Çiçeğin kısımlarını ve işlevlerini anlar.

Orman yangınlarına neden olabilecek faktörleri anlar.

İnce kenarlı merceklerin çeşitli kullanım alanlarını bilir.

* Hayvanların omurgalı ve omurgasızlara ayrıldığını öğrenmek. * Omurgalı hayvanların çoğalma şekillerini ayırt etmek. * Omurgasız hayvanların çoğalma şekillerini tanımak. * Hayvanlarda yavru bakımının önemini kavramak. * Hayvanların hayat döngüsünün temel unsurlarını anlamak.

* Canlılardaki yaşam döngüleri hakkında bilgi edinmek. * Bitki ve hayvanlarda büyüme ve gelişmeyi etkileyen faktörleri anlamak. * Işık ve madde arasındaki etkileşimleri kavramak. * Görme olayının nasıl gerçekleştiğini açıklamak. * Renklerin nasıl oluştuğunu deneyim yoluyla gözlemlemek.

* Düz aynaların ve küresel aynaların özelliklerini ayırt etme * Aynalarda görüntü oluşumu için ışığın gerekli olduğunu anlama * Tümsek aynaların ve çukur aynaların kullanım alanlarını bilme * Aynaların günlük hayattaki önemini kavrama

* İnsan üreme sistemi ile ilgili temel yapıları ve işlevlerini tanır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Ortaokul 7.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 7.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Ortaokul 7.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Ortaokul 7.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Ortaokul 7.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Ortaokul 7.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Fen Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

7.Sınıf Fen Bilimleri Sınavı Hazırla
  7.Sınıf Fen Bilimleri Dersi Ünite Özetleri