Ortaokul 7.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Ortaokul 7.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 7.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Ortaokul 7.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. İslam düşüncesinde yorum farklılıklarının ortaya çıkmasındaki üç sebebi yazınız.


 2. Cevap: * İnsan unsuru * Ortam ve kültür * Felsefi etkiler Açıklama:

  Yorum farklılıkları, insan doğasının, içinde bulunulan çevrenin ve dış etkilerin bir sonucu olarak ortaya çıkar. 3. Maturidilik ve Eş'arilik'in benzer yönlerini açıklayınız.


 4. Cevap: Her iki yorum da Kur'an ve Sünnet'i temel alır ve İslam'ın inanç esaslarını akılcı bir şekilde savunur. Açıklama:

  Maturidilik ve Eş'arilik, İslam'ın inanç esasları konusunda ortak bir paydada buluşur ve delillerle desteklenen inançları vurgular. 5. Yesevilikte öne çıkan üç ilkeyi sayınız.


 6. Cevap: * Samimi bir şekilde Kur'an ve sünnete bağlanmak * Dünya malına fazla önem vermemek * Kibirden uzak durmak Açıklama:

  Yesevilik, bu ilkelerin yanı sıra dürüstlük, doğruluk ve cömertlik gibi birçok önemli ilkeyi vurgular. 7. Kadiriliğin kurucusu ve temel görüşü hakkında bilgi veriniz.


 8. Cevap: * Kurucusu: Abdülkadir Geylani * Temel görüş: Kur'an'ın ilkelerine ve Hz. Muhammed'in sünnetine uygun yaşamak Açıklama:

  Abdülkadir Geylani, Kadiriliğin kurucusudur ve öğretileri Kur'an ve sünnet temeline dayanmaktadır. 9. Mevlevilik'te ibadetlerin önemi nedir?


 10. Cevap: İbadetler, Allah'a (c.c.) olan sevgi ve bağlılığın gösterilmesi ve iç huzurun sağlanması açısından önemlidir. Açıklama:

  Mevlevilik, ibadetlerin düzenli ve samimi bir şekilde yapılmasına vurgu yapar. 11. Peyk sözcüğünün cümle içinde kullanımı nedir?


 12. Cevap: Cemin yapılacağını insanlara duyurup herkesin haberdar olmasını sağlayan görevliye peykçi denir. Açıklama:

  Peykçi, Alevilik-Bektaşilikteki cem töreninde önemli bir göreve sahiptir. 13. Alevilik-Bektaşilik kültürüne ait bir sofra duasının örneğini veriniz.


 14. Cevap: "Bism-i Şah, Allah, Allah! Allah Allah diyelim, kadim billah diyelim, geldi Hak lokması, destur ya Şah diyelim, Hak versin biz yiyelim. Gerçeğe Hû diyelim." Açıklama:

  Sofra duasının amacı, yemeğe başlamadan önce Allah'ın (c.c.) rızasını ve bereketini dilemektir. 15. Hızır orucunun tutulma süresi nedir?


 16. Cevap: Üç gün (şubat ayının 13, 14 ve 15. günleri) Açıklama:

  Hızır orucu, Alevilik-Bektaşilik kültüründe yoğun ilgi gören ve önemli kabul edilen bir ibadettir. 17. Peygamberimizin (s.a.v.) Medine'deki mescidinde kabri ile minberi arasındaki yere verilen ad nedir?


 18. Cevap: Ravza-i Mutahhara Açıklama:

  Ravza-i Mutahhara, "Tertemiz gül bahçesi" anlamına gelir ve Peygamberimizin (s.a.v.) kabri ile minberi arasındaki bölgeyi ifade eder. 19. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara hangi görevi yaptığını açıklayınız.


 20. Cevap: Peygamberlik görevi yapmıştır. Açıklama:

  Allah'ın (c.c.) ayetlerini insanlara duyurmuş ve onları karanlıklardan aydınlığa kavuşturmuştur. 21. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hem davetçi hem de uyarıcı olduğunu gösteren Kur'an ayetinden bahsediniz.


 22. Cevap: "Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı; Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik." (Ahzâb, 45-46) Açıklama:

  Bu ayet, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanları hakka davet etmenin yanında onları kötülüklerden de uyardığını vurgulamaktadır. 23. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanları uyardığı konulardan üç örnek veriniz.


 24. Cevap: Günah, zulüm ve yalan Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.), insanları kötülüklerden ve ahiretteki sorumluluklarından haberdar ederek uyarmıştır. 25. Kâfirûn suresinin ana mesajı nedir?


 26. Cevap: Allah'a iman ve tek tanrılılık vurgusu Açıklama:

  Kâfirûn suresi, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) müşriklerin putlara ibadet etme teklifini net bir şekilde reddettiğini ve Allah'a olan inancının değişmezliğini vurguladığını anlatır. 27. Hz. Peygamber'in veda hutbesinde vurguladığı kardeşlik anlayışını açıklayınız.


 28. Cevap: Müslümanların birbirlerinin kardeşleri olduğu, birbirlerinin mallarına haksız yere el uzatmamaları ve zulüm yapmamaları gerektiği vurgulanmıştır. Açıklama:

  Kardeşlik bağı, Müslümanları birbirine bağlayarak dayanışma ve yardımlaşmayı teşvik eder. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) Alevilik-Bektaşilikte kul hakkına büyük önem verilir.
  (.....) Cem törenlerinde semah dönülmez.
  (.....) On iki hizmet, cem töreninin önemli bir parçasıdır.
  (.....) Dedeler, cemi yöneten kişilerdir.
  (.....) Musahiplik, evli iki erkek ile eşlerinin aralarında yaptıkları sözleşmedir.
  (.....) Alevilik-Bektaşilik'te kadınlar semah dönmez.
  (.....) Semah, kişilerin Allah'ın (c.c.) bir ve tek olduğunu ifade etmeleridir.
  (.....) Cemde geleneksel kıyafetler giyilir.
  (.....) Musahip olan aileler birbirine her zaman destek olur.
  (.....) Alevilik-Bektaşilik'te sadece erkekler ceme katılabilir.

 30. Cevap: D, Y, D, D, D, Y, D, Y, D, Y Açıklama:

  * Alevilik-Bektaşilikte kul hakkı büyük önem taşır. * Cem törenlerinde semah dönülür. * On iki hizmet, cem töreninin önemli bir parçasıdır. * Dedeler, cemi yöneten kişilerdir. * Musahiplik, evli iki erkek ile eşlerinin aralarında yaptıkları sözleşmedir. * Alevilik-Bektaşilik'te kadınlar da semah döner. * Semah, kişilerin Allah'ın (c.c.) bir ve tek olduğunu ifade etmeleridir. * Cemde geleneksel kıyafetler giyilir. * Musahip olan aileler birbirine her zaman destek olur. * Alevilik-Bektaşilik'te sadece erkekler değil, kadınlar da ceme katılabilir. 31. Eşleştirin:

  1. Muhammed Bahauddin Nakşibend
  2. Mevlana Celaleddin Rumi
  3. Hacı Bektaş Veli
  4. Amelleri güzelleştirmek
  5. Azmi artırmak
  6. Nimete saygı göstermek
  a. Tasavvufi yorumların öne çıkan temsilcilerinden biri
  b. Mevlevilik tarikatının kurucusu
  c. Dinî ve ahlaki ilkelerin önem taşıdığı tasavvufi anlayış
  d. Allah'a ve Peygamber'e bağlılığı vurgulayan tasavvufi akım
  e. İyiliği ve güzelliği önceleyen bir tasavvufi yorum
  f. Tasavvufi yorumların amacını ifade eder

 32. Cevap: 1. d 2. b 3. a 4. e 5. f 6. c Açıklama:

  İlk iki eşleştirme, öne çıkan tasavvufi yorum temsilcilerini belirtir. Sonraki üç eşleştirme ise tasavvufi yorum özelliklerini ifade etmektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Ortaokul 7.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Ortaokul 7.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 24 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Ortaokul 7.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Ortaokul 7.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


Ortaokul 7.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İSLAM DİNİNE GÖRE KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR
  1. Başkalarına zarar vermenin kul hakkını ihlal anlamına geleceği bilinciyle kul hakkı konusunda duyarlı olur.
  2. İslam dininin yasakladığı kötü alışkanlıkları ayet ve hadislerden örneklerle açıklar.
  3. Kötü alışkanlık ve davranışların nasıl başladığını kavrar.
  4. Kumar, alkollü içki ve uyuşturucunun bireysel ve toplumsal zararlarını örneklerle açıklar.
  5. Sigaranın birey ve toplum sağlığı açısından zararlarını araştırarak çevresinden örnekler verir
 • KÜLTÜRÜMÜZ VE DİN
  1. Dil, örf ve âdetler, musiki ve mimarideki dinî motiflere örnekler verir.
  2. Din ile kültür arasındaki ilişkiyi kavrar.
  3. Kültürel değerleri korumaya özen gösterir.
  4. Kültürün anlamını ve kültürü oluşturan ögeleri belirtir
  5. Laikliğin ne anlama geldiğini söyleyerek bireyin özgür biçimde herhangi bir dini, inancı seçmede ve o inançla ilgili düşüncelerini ifade etmede laikliğin güvence olduğunu kavrar.

Ayrıca Ortaokul 7.sınıf DKAB dersi 2.dönem sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, İslam düşüncesinde yorum farklılıklarının nedenlerini anlayacaklardır.

İtikadi yorumların benzerliklerini anlama.

Öğrenciler, Yesevilik'te öne çıkan temel ilkeleri öğrenirler.

Öğrenciler, Kadirilik'in kurucusu ve temel görüşü hakkında bilgi kazanırlar.

Öğrenciler, Mevleviliğin ibadet anlayışını anlar. Hacı Bektaş Veli'yi kısaca tanıtınız.

Öğrenciler, Alevilik-Bektaşilik kültürüyle ilgili temel kavramları öğrenirler.

Alevilik-Bektaşilik kültürüne ait ibadet ve uygulamaları öğrenmek.

Alevilik-Bektaşilikteki önemli ibadetleri ve bunların tutulma sürelerini öğrenmek.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Medine'deki mescidi ve Ravza-i Mutahhara hakkında bilgi edinmeyi sağlar.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik misyonunu anlar.

Hz. Muhammed (s.a.v.)'in hem müjdeleyici hem de uyarıcı bir peygamber olduğunu öğrenmek.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanları uyardığı kötülükleri tanımak.

Öğrenciler, İslam inancının temel ilkelerini pekiştireceklerdir.

Öğrenci, Hz. Peygamber'in veda hutbesindeki kardeşlik vurgusunun önemini anlar.

* Alevilik-Bektaşiliğin temel kavramlarını anlama * Cem töreninin önemini ve içeriğini kavrama * Semahın Alevilik-Bektaşilik kültüründeki yerini ve anlamını öğrenme * Musahipliğin evli iki aile arasındaki bağını anlama

* Tasavvufi yorumların temsilcilerini ve özelliklerini öğrenmek * İslam düşüncesindeki farklı yorumları anlamakAlevilik-Bektaşilik

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Ortaokul 7.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 7.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Ortaokul 7.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Ortaokul 7.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Ortaokul 7.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Ortaokul 7.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri