Ortaokul 7.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Ortaokul 7.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 7.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Ortaokul 7.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Geri kazanım ile geri dönüşüm arasındaki farkı yazınız.


 2. Cevap: Geri kazanım, geri dönüşümü de içerir ve atıkların enerji elde etmek için yakılması gibi işlemleri de kapsar. Geri dönüşüm ise sadece değerlendirilebilir atıkların yeniden kullanılacak hale getirilme sürecidir. Açıklama:

  Geri kazanım daha geniş bir kapsama alanı içerirken, geri dönüşüm belirli bir süreci ifade eder. 3. Geri dönüştürülebilir atık türlerinden üç örnek veriniz.


 4. Cevap: * Kâğıt * Plastik * Metal Açıklama:

  Geri dönüştürülebilir atık türleri ayrıca cam ve kompozit malzemeleri de içerebilir. 5. Temel küresel çevre problemleri nelerdir? Üç örnek veriniz.


 6. Cevap: * Ormansızlaşma * Küresel ısınma * Biyoçeşitliliğin azalması Açıklama: 7. Yerel çevre sorunlarının küresel sorunlara dönüşme sürecini açıklayınız.


 8. Cevap: Hava, su ve toprak kirliliği gibi yerel sorunlar, rüzgâr ve dalgalar yoluyla başka bölgelere taşınarak küresel sorunlar haline gelebilir. Açıklama: 9. Asit yağmurlarının oluşumunu açıklayınız.


 10. Cevap: Fosil yakıtların yakılmasından açığa çıkan gazların yağmurla birleşmesi Açıklama:

  Bu gazlar, atmosferde asitlere dönüşerek asit yağmurlarına yol açar. 11. Küresel ısınmanın nedenlerini üç örnek vererek belirtiniz.


 12. Cevap: Fosil yakıt yakılması, araç egzozları, orman yangınları Açıklama:

  Bu faaliyetler, sera gazı emisyonlarına katkıda bulunur ve küresel ısınmaya yol açar. 13. Hava kirliliğine neden olan üç faktör yazınız.


 14. Cevap: * Orman yangınları * Egzoz gazları * Sanayi tesisleri Açıklama:

  Bu faktörler, havaya zararlı maddeler salarak hava kirliliğine neden olur. 15. Hava kirliliğinin insan sağlığına etkilerini belirtiniz.


 16. Cevap: Astım, romatizma, akciğer kanseri, nefes darlığı, bronşit Açıklama:

  Hava kirliliği, insanlarda çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. 17. Gürültü kirliliğinin temel kaynaklarını üç tane örnek veriniz.


 18. Cevap: * Taşıt trafiği * İnşaat çalışmaları * Fabrikalar Açıklama:

  Gürültü kirliliği, günlük yaşantımızı olumsuz yönde etkileyen bir sorundur. 19. Su kirliliğini önlemek için alınabilecek üç önlem açıklayınız.


 20. Cevap: * Fabrika ve sanayi atıklarının arıtılması * Tarım ilaçlarının ve gübrelerin dikkatli kullanımı * Kanalizasyon sularının arıtılması Açıklama:

  Su kirliliği, hem canlılar hem de ekosistem için ciddi tehditler oluşturur. 21. Işık kirliliğinin çevreye olan zararlarını üç örnekle belirtiniz.


 22. Cevap: Örnekler: * Gök parlaklığı, gökyüzünde yıldızların görülmesini engeller. * Kuşlar, böcekler gibi gece aktif hayvanları olumsuz etkiler. * Enerji israfına neden olur. Açıklama:

  Işık kirliliği, doğal ekosistemleri bozarak canlıların davranışlarını değiştirir ve biyolojik çeşitliliği azaltır. 23. Biyolojik çeşitliliğin önemini açıklayınız.


 24. Cevap: Biyolojik çeşitlilik, insanların gıda, ilaç ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaları için hayati önem taşır. Aynı zamanda iklim değişikliğini azaltmaya ve ekosistemlerin sağlığını korumaya yardımcı olur. Açıklama:

  Biyolojik çeşitlilik, canlı organizmaların çeşitliliğini ifade eder ve gezegenin işleyişinde kritik bir rol oynar. 25. Su kirliliğine engel olmak için alınabilecek üç önlemi yazınız.


 26. Cevap: * Atık suları arıtmak * Kimyasal madde kullanımını azaltmak * Su kaynaklarını korumak Açıklama:

  Su kirliliği, su kaynaklarına zararlı maddelerin karışmasıyla oluşur. 27. Küresel ısınmanın Dünya üzerindeki üç etkisini belirtiniz.


 28. Cevap: * Deniz seviyelerinin yükselmesi * Aşırı hava olaylarının artması * Buzulların erimesi Açıklama:

  Küresel ısınma, Dünya atmosferindeki sıcaklık artışıdır. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Nüfus hareketleri gürültü kirliliğinin ana kaynaklarından biridir.
  (.....) 2. Gürültü kirliliği insan işitme sağlığını olumsuz etkilemez.
  (.....) 3. İnsan kulağı 0 dB ses düzeyini işitebilir.
  (.....) 4. Gürültünün stres ve yorgunluğa neden olduğu bilinmektedir.
  (.....) 5. 58 dB'nin altındaki sesler gürültülü olarak kabul edilir.
  (.....) 6. Gürültü, uyku kalitesini yükseltir.
  (.....) 7. Pilin kimyasal yapısının bozunması sonucu ortaya çıkabilecek zehirli gazlar sağlık açısından zararlıdır.
  (.....) 8. Su kirliliği, toprağın fiziksel özelliklerini bozar.
  (.....) 9. Tarım ilaçlarının yanlış kullanımı toprak kirliliğine neden olur.
  (.....) 10. Yeşil alanların arttırılması toprak kirliliğini önlemek için etkili bir yöntemdir.

 30. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. Y 6. Y 7. D 8. Y 9. D 10. D Açıklama: 31. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Çevre, fiziksel, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamlar olarak ______ edilebilir.
  2. Çevre sorunları çoğunlukla _____ kaynaklıdır.
  3. ______, şehirlerin genişlemesine, ormanlık alanların tahribine neden olur.
  4. ______, sanayileşme ve kentleşme ile artmıştır.
  5. ______, Dünya'yı tehdit eden temel çevre sorunlarımızdan biridir.
  6. ______, Güneş'ten gelen zararlı ışınların Dünya'ya ulaşmasını engeller.
  7. ______, fosil yakıtların yakılması sonucu açığa çıkan gazların yeryüzüne ulaşmasıyla oluşur.
  8. ______, sera gazlarının iki katına çıkmasıyla Dünya sıcaklığının daha yüksek olacağı tahmin edilir.
  9. ______, Dünya ormanlarının her geçen yıl azalmasına neden olur.
  10. ______, canlılara ev sahipliği yapan doğal yaşam kaynaklarıdır.

 32. Cevap: a. tanımlanır, b. insan, c. Hızlı nüfus artışı, d. çevre sorunları, e. Ozon tabakasının incelmesi, f. ozon gazı, g. Asit yağmurları, h. küresel ısınma, i. Ormansızlaşma, j. ormanlar Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Ortaokul 7.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Ortaokul 7.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Ortaokul 7.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Ortaokul 7.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk Doldurma


Ortaokul 7.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Çevre Dostu Çözümler ve Teknolojiler
  1. Dünyadaki ve Türkiye’deki sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı ile ilgili iyi örnekleri yorumlar.
  2. Geri dönüşüm sorunlarını irdeler ve çözüm fikirleri geliştirir.
  3. Geri dönüşüm teknolojilerinin kullanımı ile ilgili iyi örnekleri araştırır ve bu örnekleri paylaşır.
  4. Geri dönüşüm ve geri kazanım kavramlarını açıklar ve geri dönüşümü mümkün olan maddeleri (cam, kâğıt, pet şişe, pil, teknolojik ürünler vb.) sınıflayarak tekrar kullanımının sağlanmasına katkıda bulunur.
  5. Sürdürülebilir kalkınma kavramını sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı boyutu ile irdeler.

Ayrıca Ortaokul 7.Sınıf çevre eğitimi dersi 2.dönem sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Geri dönüşüm ve geri kazanım arasındaki farkı anlamak.

Geri dönüştürülebilir atık türlerini tanımak.

Küresel çevre problemlerini tanımlama.

Çevre sorunlarının küreselleşme sürecini anlama.

Öğrenciler, asit yağmurlarının oluşumunda yer alan kimyasal süreci anlayabilecektir.

Öğrenciler, küresel ısınmanın temel nedenlerini belirleyebilecektir.

Hava kirliliğinin nedenlerini öğrenmek.

Hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini anlamak.

Öğrenciler, gürültü kirliliğinin ana kaynaklarını tanımlayabileceklerdir.

Öğrenciler, su kirliliğini önlemek için alınması gereken adımları kavrayacaklardır.

Işık kirliliğinin çevreye olan olumsuz etkilerini kavrayabilir.

Biyolojik çeşitliliğin önemini ve insan yaşamı için olan faydalarını takdir edebilir.

Su kirliliğini önlemek için alınması gereken temel önlemleri öğrenmek.

Küresel ısınmanın temel etkilerini öğrenmek.

* Gürültü kirliliğinin kaynaklarını ve etkilerini anlamak * İşitme sağlığının önemini vurgulamak * Ses şiddetinin ölçümü hakkında bilgi sahibi olmak * Gürültünün psikolojik ve fizyolojik etkilerini kavramak * Toprak kirliliğine neden olan faktörleri öğrenmek * Toprak kirliliğini önleme yöntemlerini bilmek

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Ortaokul 7.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 7.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Ortaokul 7.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Ortaokul 7.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Ortaokul 7.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Ortaokul 7.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Çevre Eğitimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.