Ortaokul 6.Sınıf Siyer 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Ortaokul 6.Sınıf Siyer 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 6.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Ortaokul 6.Sınıf Siyer 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Mus'ab b. Umeyr'in İslam'dan önceki hayatı hakkında bilgi veriniz.


 2. Cevap: Mus'ab b. Umeyr, Mekkeli bir ailenin çocuğu olup, soylu ve zengindi. Kibarlığı, tatlı dili ve güzelliği ile tanınırdı. İslam'ı kabul etmeden önce, uzak diyarlardan getirilen elbiseler giyer ve dost meclislerinin vazgeçilmez bir üyesiydi. Açıklama:

  Bu soru, sorgulayıcı okumayı ve metnin belirli bir yönüne odaklanmayı gerektirir. 3. Suffe'nin gençler için önemi nedir?


 4. Cevap: Suffe, Peygamber Efendimizin mescidinin yanı başında yer alan ve gençlerin eğitim gördüğü bir yerdi. Burası, Kur'an'ı rehber edinip Peygamberimizi örnek alarak insanlığı aydınlatan bir nesil yetiştirdi. Açıklama:

  Bu soru, metindeki önemli bir kavramın tanımını istemektedir. 5. Zeyd b. Sâbit'in hayatı hakkında bilgi veriniz.


 6. Cevap: Zeyd b. Sâbit, Peygamberimizin vahiy kâtiplerinden biriydi, çok zekiydi ve genç yaşta birçok dil öğrendi. Ezberlediği Kur'an surelerini okuyarak Peygamberimizin dikkatini çekti ve tercümanı oldu. Hayatı boyunca İslam'a hizmet etti, Kur'an'ın yazılı hâle getirilmesinde önemli rol oynadı. Açıklama:

  Zeyd b. Sâbit'in çalışkanlığı, zekası ve İslam'a olan bağlılığı onu Peygamberimizin yakın çevresine taşıdı ve önemli görevlere getirdi. 7. Esma binti Ebu Bekir'in "İki Kuşaklı" lakabını almasına neden olan olay nedir?


 8. Cevap: Hicret sırasında Peygamberimizin ve Hz. Ebu Bekir'in yol azığını bağlamak için kuşağını ikiye böldüğü için. Açıklama:

  Hz. Esma'nın cesareti ve Peygamberimize olan bağlılığı, ona "İki Kuşaklı" lakabını kazandırdı. 9. Peygamberimizin Taif'e yaptığı seyahatin amacı neydi?


 10. Cevap: İslam'ı anlatmak ve destek istemek. Açıklama:

  Peygamberimiz, Mekkelilerin baskısından dolayı Taif'e gitmiş ve orada insanları İslam'a davet ederek kendilerinden destek istemişti. 11. Uhud Savaşı'nda Peygamberimizin kararlılığı nasıl ortaya çıktı?


 12. Cevap: Ordunun şehrin dışında savaşma kararına karşı çıkmasına rağmen, kararlı bir şekilde savaşmayı sürdürdü. Açıklama:

  Peygamberimiz, genç sahabilerin ısrarına rağmen, kendi görüşüne ters düşse de, şehir dışında savaşma kararından dönmedi ve savaşta kararlı bir şekilde mücadele etti. 13. Sevgili Peygamberimizin yeme içme adabı ile ilgili tavsiyelerinden üç tane örnek veriniz.


 14. Cevap: Sağ el ile yemek, önümüzden yemek, ölçülü yemek Açıklama:

  Peygamberimiz sağ el ile, sofranın önümüzden yenen kısmından ölçülü bir şekilde yemeyi tavsiye etmiştir. 15. İsrafın dinimizdeki yeri hakkında bilgi açıklama yapınız.


 16. Cevap: İsraf, fazlalık ve saçıp savurmadır. Dinimizde israf yasaklanmıştır ve Allah israf edenleri sevmez. Açıklama:

  İsrafın, sahip olunan nimetleri gereksiz yere tüketmek anlamına geldiğini ve dinimizde haram kılındığını vurgular. 17. İslam davetine öncülük eden gençleri örneklendiriniz.


 18. Cevap: * Hz. Ali * Hz. Zeyd b. Hârise * Mus'ab b. Umeyr Açıklama:

  Peygamberimiz, gençlere büyük önem verir ve onları İslam'a davet konusunda teşvik ederdi. 19. Recî Olayı'ndan bahsediniz.


 20. Cevap: Recî Olayı'ndan bahsediniz.Olayı'ndan bahsediniz. Açıklama:

  * Recî Olayı, Peygamberimizin Medine'ye öğretmen olarak gönderdiği sahabilerin, hain bir çetenin pususuna uğramasıyla meydana gelen bir olaydır. * Sahabiler kahramanca savaşarak şehit düşmüşlerdir. * Âsım b. Sâbit'in duası üzerine Allah, arıları şehidin bedenini koruması için göndermiştir. 21. Peygamberimizin genç sahabilerin görevlerinde değer verdiği yön nedir?


 22. Cevap: Fikirlerine değer vermek Açıklama:

  Peygamberimiz, Bedir Savaşı'nda karargâhın yeri ve Uhud Savaşı'nda savaş stratejisi konularında genç sahabilerin düşüncelerini alarak kendi görüşlerine aykırı olsa bile saygıyla karşılamıştır. 23. Peygamberimizin genç sahabilerden üç komutan örneği veriniz.


 24. Cevap: * Zeyd b. Hârise * Cafer b. Ebi Talib * Abdullah b. Revâha Açıklama:

  Bu komutanlar, Mûte Savaşı'nda şehit olarak İslam'ın yayılması için büyük fedakarlıklarda bulunmuşlardır. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Zeyd b. Sabit, dört yabancı dil biliyordu.
  2. (.....) Peygamberimiz, istişare ederken gençlerin fikirlerine değer verirdi.
  3. (.....) Cafer b. Ebi Talib, Habeşistan'a hicret edenlerin başkanıydı.
  4. (.....) Bedir Savaşı'nda Peygamberimiz gençlerin görüşünü dikkate almadı.
  5. (.....) Hz. Ali, Hayber'in fethinde genç bir sahabiydi.
  6. (.....) Semûre (r.a), Uhud Savaşı'nda savaşmak için izin aldı.
  7. (.....) Mûte Savaşı'nın ilk komutanı Cafer b. Ebi Talib'di.
  8. (.....) Hz. Ömer, Tebük Seferi'nin komutanıydı.
  9. (.....) Üsâme b. Zeyd, genç yaşta Rumlarla savaşmak için hazırlanan ordunun sancaktarıydı.
  10. (.....) Mekke'nin ilk valisi Attâb b. Esîd, ileri yaşta biriydi.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. D 8. Y 9. D 10. Y Açıklama: 27. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  1. Hz. Muhammed'in doğduğu şehir
  2. Peygamberimiz'in ilk vahyi aldığı yer
  3. Hz. Peygamber'in doğduğu kabile
  4. İslam dininin doğduğu şehir
  5. Hz. Peygamber'in ilk eşi
  6. Hz. Peygamber'in ilk halifesi
  7. Hz. Peygamber'in göç ettiği şehir
  8. Hz. Peygamber'in hicret günü
  9. Hz. Peygamber'in ölümüyle biten İslam devletinin adı
  10. Hz. Peygamber'in dedesi
  a. Medine
  b. Kudüs
  c. Resulullah
  d. Hz. Hatice
  e. Hz. Ebubekir
  f. Hz. Abdülmuttalib
  g. Hira Dağı
  h. Mekke
  ı. Risale-i Nur
  i. Pazartesi

 28. Cevap: 1. h 2. g 3. c 4. h 5. d 6. e 7. a 8. i 9. ı 10. f Açıklama:

  Hz. Muhammed, Mekke'de doğmuş, ilk vahyi Hira Dağı'nda almıştır. Kureyş kabilesinden olan Hz. Muhammed'in ilk eşi Hz. Hatice'dir. İlk halifesi Hz. Ebubekir'dir. Peygamberimiz, Mekke'den Medine'ye hicret etmiştir. Hicreti Pazartesi günü yapılmıştır. Hz. Peygamber'in ölümüyle biten İslam devletinin adı Risale-i Nur'dur. Hz. Muhammed'in dedesi Hz. Abdülmuttalib'dir. 29. Eşleştirmeleri Yapın

  a) Zeyd b. Sâbit
  b) Mus'ab b. Umeyr
  c) Erkam b. Eb'il-Erkam
  d) Âsım b. Sâbit
  1) Bi'r-i Maûne Şehitleri'nden biri
  2) İlk Müslüman olanlardan biri
  3) Peygamberimizin tercümanı ve vahiy katibi
  4) Tebliğ faaliyetleri için evini tahsis etti

 30. Cevap: 1. d) Âsım b. Sâbit 2. c) Erkam b. Eb'il-Erkam 3. a) Zeyd b. Sâbit 4. b) Mus'ab b. Umeyr Açıklama:

  Bu eşleştirme, ilk Müslüman olan genç sahabi ve genç İslam davetçilerini ortaya koyuyor.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Ortaokul 6.Sınıf Siyer 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Ortaokul 6.Sınıf Siyer 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Ortaokul 6.Sınıf Siyer 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Ortaokul 6.Sınıf Siyer 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


Ortaokul 6.Sınıf Siyer 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • EN GÜZEL ÖRNEK PEYGAMBERİMİZ
  1. Bir Hadis Öğreniyorum
  2. Peygamberimizin Allah’a Güvenmesi ve Sabrı
  3. Peygamberimizin Hayatında Dua ve Tevekkül
  4. Peygamberimizin Kararlılığı ve Cesareti
  5. Peygamberimizin Yeme İçme Adabı
 • SAHABENİN FAZİLETİ
  1. Ayetlerin Diliyle Sahabe
  2. Bir Hadis Öğreniyorum
  3. Genç Sahabiler
  4. Hadislerin Diliyle Sahabe

Ayrıca Ortaokul 6.sınıf peygamberimizin hayatı 2.dönem sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, Mus'ab b. Umeyr'in İslam öncesi hayatı hakkında bilgi edinebilecekler.

Öğrenciler, Suffe'nin gençler için önemini anlayabilecekler.

Öğrenciler, Hz. Zeyd b. Sâbit'in hayatından İslam'a hizmet etmenin önemini ve çalışmanın değerini anlarlar.

Öğrenciler, Hz. Esma binti Ebu Bekir'in imanına, cesaretine ve fedakârlığına şahit olurlar.

Peygamberimizin İslam'ı yaymak için gösterdiği çabayı anlamak.

Peygamberimizin zor kararlar karşısındaki kararlılığını ve cesaretini kavramak.

Öğrenciler, Peygamberimizin yeme içme adabına ilişkin üç önemli tavsiyeyi öğrenir.

Öğrenciler, israfın dinimizdeki önemini ve yasaklanma nedenini anlar.

Öğrenciler, İslam davetinde öncü rol oynayan gençleri tanıyacaklar.

Öğrenciler, İslam davetinin zorluklarını ve sahabilerin fedakarlıklarını anlayacaklar.

Gençlerin fikirlerinin önemsendiğini ve dinî konularda istişarenin bir ilke olduğunu kavramak.

Peygamberimizin genç sahabilerin cesaretini ve kahramanlıklarını takdir etmek. Hafızlığını Mescidi

* Peygamberimiz'in dil öğrenimine verdiği önem vurgulanır. * Peygamberimiz'in gençlerin fikirlerine değer vererek onlara güvendiği anlatılır. * Habeşistan'a hicret edenlerin ilk liderinin kim olduğu öğretilir. * Peygamberimiz'in bazen gençlerin fikirlerini kendi görüşünün yerine koyduğu açıklanır. * Hayber Savaşı'nda Hz. Ali'nin önemli rolü hatırlatılır. * Bedir Savaşı'nda Semûre (r.a)'nın savaşma arzusu vurgulanır. * Mûte Savaşı'nda şehit olan komutanlar sıralanır. * Tebük Seferi'nin komutanlığı hakkında yanlış bilgi düzeltilir. * Üsâme b. Zeyd'in genç yaşta önemli bir sorumluluk üstlendiği belirtilir. * Mekke'nin ilk valisinin genç ve yetenekli bir kişi olduğu vurgulanır.

Öğrenciler, Hz. Muhammed'in hayatı ve İslam'ın doğuşuyla ilgili temel bilgileri öğrenirler

Öğrenciler, İslam'ın ilk dönemlerinde gençlerin İslam'ı yaymaktaki rolünü anlayacaktır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Ortaokul 6.Sınıf Siyer 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 6.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Ortaokul 6.Sınıf Siyer 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Ortaokul 6.Sınıf Siyer 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Ortaokul 6.Sınıf Siyer 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Ortaokul 6.Sınıf Siyer 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri