Ortaokul 6.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Ortaokul 6.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 6.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Ortaokul 6.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Med nedir ve tecvit ilmindeki anlamını açıklayınız.


 2. Cevap: * Sözlük anlamı: Uzatmak, çekmek * Tecvit anlamı: Med harflerinden birinin bulunduğu durumda, kendisinden önceki harfin harekesini uzatmak Açıklama:

  Med harfleri "elif", "vav" ve "ya"dır. 3. Med çeşitlerini sıralayınız.


 4. Cevap: * Medd-i tabii * Medd-i muttasıl * Medd-i munfasıl Açıklama:

  Med çeşitleri, uzatma miktarı ve sebebine göre değişir. 5. Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak için tecvit bilgisinin önemini açıklayınız.


 6. Cevap: * Harflerin doğru ve düzgün telaffuz edilmesini sağlar. * Ayetlerin anlamını tam olarak kavramaya yardımcı olur. * Kur'an'ın okunuşundaki ahenk ve güzelliği artırır. Açıklama:

  Tecvit bilgisi, Kur'an'ın doğru ve güzel şekilde okunması için vazgeçilmezdir. 7. Medd-i muttasıl ne demektir?


 8. Cevap: Med harfinden sonra hemzenin gelmesi ve bu iki harfin aynı kelimede bulunması. Açıklama:

  Med harfini uzatan hemze, aynı kelimede olduğunda medd-i muttasıl oluşur. 9. Felâk suresinde Allah'a (c.c.) sığınılan kötülükleri sayınız.


 10. Cevap: Yarattıkların şerri, karanlığın şerri, üfürükçülerin şerri ve kıskanç kişinin şerri. Açıklama:

  Felâk suresi, çeşitli kötülüklerden Allah'a (c.c.) sığınılması için okunan bir suredir. 11. Nâs suresinde ne tür insanlardan Allah'a (c.c.) sığınılmalıdır?


 12. Cevap: Cinlerin ve insanların vesvesesinden. Açıklama:

  Nâs suresi, cin ve insanların vesveselerinden Allah'a (c.c.) sığınılması için okunan bir suredir. 13. Âmentü duasının dört amacını yazınız.


 14. Cevap: * Allah'a ve peygamberine inanmak. * İslamiyetin temel inançlarını benimsemek. * İmanın gereklerini yerine getirmek. * Allah'ın rızasını kazanmak. Açıklama:

  Âmentü duası, Müslümanların inançlarını özetleyen ve iman esaslarını teyit eden bir duadır. 15. Medd-i tabii nedir? Açıklayınız.


 16. Cevap: Hece içinde bulunan ve durgun okunması gereken harekeli med harfidir. Açıklama:

  Med harfleri uzatılarak okunur ancak medd-i tabii harfleri kısa okunur. 17. Yâsin Suresi kaçıncı suredir?


 18. Cevap: 36. Sure Açıklama:

  Yâsin Suresi, Kur'an'ın 36. suresidir. 19. Müslümanların sıklıkla okuduğu ve "Kur'an'ın kalbi" olarak nitelendirilen sure hangisidir?


 20. Cevap: Yâsin Suresi Açıklama:

  Yâsin Suresi, anlamı ve içeriği nedeniyle "Kur'an'ın kalbi" olarak adlandırılır. 21. Ebu Leheb ve karısının Hz. Peygamber'e nasıl tepki verdiklerini açıklayınız.


 22. Cevap: Ebu Leheb ve karısı Hz. Peygamber'e şiddetle muhalefet ettiler, ona taş attılar, hakaret ettiler ve işkence yaptılar. Açıklama:

  Ebu Leheb ve karısının düşmanlığı, Hz. Peygamber'in dini yayma girişimlerini engellemeye yönelikti. 23. Ebu Leheb'in Kuran'da nasıl anıldığını açıklayınız.


 24. Cevap: Ebu Leheb, Kuran'ın 111. suresinde "Leheb" olarak anılır ve ellerinin kuruyup yandığı ve karısının boynuna ateşten bir ip takılacağı bildirilir. Açıklama:

  Ebu Leheb'in Kuran'daki tasviri, onun Hz. Peygamber'e karşı düşmanlığının ve küfrünün bir cezasıdır. 25. Ebu Leheb'in karısı kimdir? Açıklayınız.


 26. Cevap: Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil'dir. Açıklama:

  Ümmü Cemil, Ebu Leheb gibi Hz. Peygamber'e karşı düşmanlık besliyordu. 27. Ebu Leheb'in öldüğü zamanla ilgili bilgi veriniz.


 28. Cevap: Ebu Leheb, Bedir Savaşı'ndan kısa bir süre sonra öldü. Açıklama:

  Ebu Leheb'in ölümü, onun Hz. Peygamber'e karşı muhalefetinin sonu olarak görüldü. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (D/Y) Zâc kelimesindeki med-i muttasıl med sebebi olan hemzenin aynı kelimede olması nedeniyle oluşmuştur.
  (D/Y) Tecvid kuralına göre munfasıl medler, tabii med miktarından az uzatılır.
  (D/Y) Kunut duaları vitir namazının son rekâtında okunur.
  (D/Y) Felâk suresi Mekke'de nazil olmuştur.
  (D/Y) Âmentü duasında iman esasları açıklanmaktadır.
  (D/Y) Nâs suresini ezbere bilmek, her Müslüman için mecburi değildir.
  (D/Y) Hasetçinin şerrinden Allah'a sığınmak önemlidir.
  (D/Y) Felâk suresinde üfürükçülerin şerrinden Allah'a sığınılmaz.
  (D/Y) İman esaslarını benimsemek, kişinin hayatında olumlu bir etki yaratır.
  (D/Y) Allah'a sığınmak, başka varlıklara sığınmaktan daha etkilidir.

 30. Cevap: D, Y, D, D, D, Y, D, Y, D, D Açıklama: 31. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Bakara suresi, 286 ayetten meydana gelmektedir.
  2. (.....) Bakara suresi, Kur'an'ın en uzun suresidir.
  3. (.....) Kunut duaları, sabah namazında, üçüncü rekâtta ayaktayken okunur.
  4. (.....) İki sığınılan anlamına gelen Felak ve Nâs sureleri, Muavvizeteyn olarak adlandırılır.
  5. (.....) Nâs suresi, Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresidir.
  6. (.....) Tebbet suresi, Peygamberimizin amcası Ebu Leheb hakkında nazil olmuştur.
  7. (.....) Medd-i tabii, harflerin doğal olarak uzatılmasıdır.
  8. (.....) Medd-i muttasıl, hemzenin harekeli bir harften sonra gelmesiyle oluşan uzamadır.
  9. (.....) Medd-i munfasıl, harekeli hemzenin müteharrik bir harften sonra gelmesiyle oluşan uzamadır.
  10. (.....) Med harfleri ا (elif), و (vav), ي (ye)'dir ve bunlar hemzeyle bitişik geldiklerinde med harfi olur.

 32. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  Bu sorular, 2. Ünite'de öğrenilen med kavramı, Muavvizeteyn sureleri, Nasr suresi ve Peygamberimizin amcası Ebu Leheb hakkında nazil olan Tebbet suresi hakkındaki bilgileri ölçmektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Ortaokul 6.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Ortaokul 6.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Ortaokul 6.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Ortaokul 6.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


Ortaokul 6.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • EZBERLENECEK DUALAR, SURELER VE ANLAMLARI
  1. Amentü ve Anlamını Öğreniyorum
  2. Felak Suresini ve Anlamını Öğreniyorum
  3. Kunut Duaları ve Anlamlarını Öğreniyorum
  4. Nas Suresini ve Anlamını Öğreniyorum
  5. Nas Suresini ve Anlamını Öğreniyorum
  6. Nasr Suresini ve Anlamını Öğreniyorum

Ayrıca Ortaokul 6.sınıf Kuran-ı Kerim dersi 2.dönem sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Med kavramının tanımını ve tecvitteki önemini anlamak

Med çeşitlerini öğrenmek

Tecvit bilgisinin Kur'an okumadaki önemini kavramak

Medd-i muttasıl tecvid kuralının tanımını öğrenmek.

Felâk suresinde Allah'a (c.c.) sığınılan kötülükleri öğrenmek.

Nâs suresinde Allah'a (c.c.) sığınılan insan türlerini öğrenmek.

Âmentü duasının amaçlarını öğrenmek.

Medd-i tabii kavramını ve özelliklerini öğrenmek.

Yâsin Suresi'nin sıra numarasını öğrenmek.

Yâsin Suresi'nin önemini kavramak.

* Ebu Leheb ve karısının Hz. Peygamber'e karşı tutumlarını anlamak.

* Ebu Leheb hakkında Kuran'daki bilgilere ulaşmak.

* Ebu Leheb'in ailevi ilişkilerini öğrenmek.

* Ebu Leheb'in hayatının önemli bir olayının tarihini öğrenmek.

Bu soruları doğru yanıtlayan öğrenciler, aşağıdaki kazanımları elde eder: * Kur'an'daki önemli sureler ve ayetler hakkında bilgi sahibi olurlar. * Med kavramının farklı türlerini ve bunların nasıl oluştuğunu anlarlar. * Peygamberimizin hayatı ve risaleti hakkında bilgi sahibi olurlar. * İslam'ın temel inanç ve ibadetlerini kavrarlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Ortaokul 6.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 6.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Ortaokul 6.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Ortaokul 6.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Ortaokul 6.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Ortaokul 6.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.