Ortaokul 6.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Ortaokul 6.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 6.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Ortaokul 6.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. İslam'da ibadetlerin toplumsal hayata etkisi nedir?


 2. Cevap: * Namaz: Toplumsal birlikteliği güçlendirir, ahlaki değerleri destekler. * Hac: Farklı kültürlerden gelen Müslümanları bir araya getirir, kardeşliği ve birliği teşvik eder. Açıklama:

  İslam ibadetleri, bireysel gelişimin yanı sıra, toplumsal birlik ve uyumun güçlenmesine de katkıda bulunur. 3. Ramazan Bayramı nedir?


 4. Cevap: Müslümanların ramazan ayı boyunca oruç tuttuktan sonra kutladıkları bayramdır. Açıklama:

  Ramazan Bayramı, şevval ayının ilk üç gününde kutlanan dini bir bayramdır. 5. Cahiliye Dönemi nedir, özelliklerini açıklayınız.


 6. Cevap: İslamiyet'in doğuşundan önceki dönemdir. Şirk, kötülük, cehalet ve olumsuzlukların yaygın olduğu bir dönemdir. Açıklama:

  Cahiliye Dönemi, İslam'ın ortaya çıkmasından önce Arap Yarımadası'nda yaşanan ve toplumsal ahlakın bozuk olduğu bir dönemdir. 7. Hz. Muhammed (s.a.v.)'e ilk vahiy nerede ve nasıl gelmiştir?


 8. Cevap: Nur Dağı'nın Hira Mağarası'nda, Cebrail (a.s.) vasıtasıyla gelmiştir. Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.), peygamberlik görevi verilmeden önce sık sık Hira Mağarası'nda inzivaya çekilirdi. Burada Cebrail (a.s.) ile karşılaşmış ve Alak suresinin ilk beş ayetini almıştır. 9. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Taif'e yaptığı yolculuğun amacı neydi?


 10. Cevap: Medineli insanları İslam'a davet etmek Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.), Mekke'deki zulümden kaçınmak ve İslam'ı yeni yerlere yaymak için Medinelilerle görüşmek istedi. 11. Habeşistan'a hicret eden Müslümanların liderleri kimlerdi?


 12. Cevap: Hz. Osman ve Hz. Cafer b. Ebu Talib Açıklama:

  Müslümanlar, Mekke'deki baskılardan kurtulmak ve dinlerini özgürce yaşamak için Hz. Osman ve Hz. Cafer başkanlığında iki grup halinde Habeşistan'a hicret ettiler. 13. Mescid-i Nebi'nin toplum için önemini belirtiniz.


 14. Cevap: Namaz kılma, eğitim alma, yabancı konukları ağırlama, istişarelerde bulunma ve toplumsal sorunları çözme gibi çok yönlü faaliyetlerin gerçekleştirildiği merkezi bir yer olması. Açıklama:

  Mescid-i Nebi, Hz. Muhammed (s.a.v.) döneminde sadece bir ibadet yeri değil, aynı zamanda eğitim, sosyalleşme ve yönetim işlerinin yürütüldüğü önemli bir merkezdi. 15. Ashab-ı Suffe'nin eğitim ve öğretim faaliyetlerine değininiz.


 16. Cevap: Kur'an ve İslam'ı öğrenme, okuma yazma becerisi kazanma, Hz. Muhammed (s.a.v.)'in öğüt ve yol göstericiliğinden yararlanma. Açıklama:

  Ashab-ı Suffe, Mescid-i Nebi'nin yanındaki bölgede ikamet eden ve burada Hz. Muhammed (s.a.v.)'den eğitim alan yoksul ve kimsesiz Müslümanlardı. 17. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) komşu ülkelere gönderdiği davet mektuplarının iki örneğini veriniz.


 18. Cevap: * Bizans İmparatoru Heraklius'a * Sasani İmparatoru I. Hüsrev'e Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.), komşu ülke liderlerine İslam'ı tanımaları için mektuplar göndermiştir. 19. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Veda Hutbesi'nde bıraktığı emanetleri yazınız.


 20. Cevap: Kur'an, Sünnet, Ehl-i Beyt Açıklama:

  Hz. Peygamber, bu emanetlere sımsıkı sarılmanın doğru yoldan sapmamak için gerekli olduğunu belirtmiştir. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Hz. Muhammed, Arap Yarımadası dışındaki ülkelere de İslam'ı davet etmiştir.
  (.....) 2. Hudeybiye Antlaşması, Müslümanlar için olumlu sonuçlar doğurmuştur.
  (.....) 3. Hz. Muhammed, Mekke'yi fethettikten sonra şehre giren herkese zarar vermiştir.
  (.....) 4. Heyetler Yılı'nda birçok Arap kabilesi İslam'a girmiştir.
  (.....) 5. Bizans Devleti, Hz. Muhammed'i İslam dininden haberdar değildi.
  (.....) 6. Hz. Muhammed'in son seferi Tebük Seferi'dir.
  (.....) 7. Hz. Peygamber, Veda Haccı'nda Arafat'ta büyük bir kalabalığa hitap etmiştir.
  (.....) 8. Hz. Muhammed'in Veda Hutbesi, sadece Müslümanları ilgilendirmektedir.
  (.....) 9. Hz. Peygamber'in ümmetine emaneti arasında Kur'an ve Ehl-i Beyt vardır.
  (.....) 10. Veda Hutbesi, evrensel değerleri içeren bir insan hakları beyannamesidir.

 22. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. Y 9. D 10. D Açıklama:

  1. Hz. Muhammed, İslam'ı Arapların yanı sıra komşu ülkelere de davet etmiştir. 2. Hudeybiye Antlaşması, barış ortamı sağlayarak İslam'ın yayılmasını kolaylaştırmıştır. 3. Hz. Muhammed, Mekke'yi fethettikten sonra Mekkelileri affetmiştir. 4. Heyetler Yılı'nda, çok sayıda Arap kabilesi İslam'a girmiştir. 5. Bizans Devleti, Hz. Muhammed'den gelen İslam davet mektubuyla dininden haberdar olmuştur. 6. Hz. Muhammed'in son seferi Tebük Seferi'dir. 7. Hz. Peygamber, Veda Haccı'nda Arafat'ta yaklaşık 100 bin Müslümana hitap etmiştir. 8. Hz. Muhammed'in Veda Hutbesi, tüm insanlığı ilgilendirmektedir. 9. Hz. Peygamber'in ümmetine emanetleri arasında Kur'an, sünnet ve Ehl-i Beyt vardır. 10. Veda Hutbesi, insanlık için evrensel değerleri içeren bir beyanname niteliğindedir. 23. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  a. Hz. Muhammed'in peygamberlik görevinin başladığı dağ
  b. Hz. Muhammed'e ilk vahiy indiğinde yaşanan gecenin adı
  c. Hz. Muhammed'in ilk davette davet ettiği kişilerden biri
  d. Hz. Muhammed'in ailesine ve dostlarına İslam'ı öğrettiği yer
  e. Hz. Muhammed'in İslam'ı herkese açıkça tebliğ ettiği tepe
  1. Kadir Gecesi
  2. Hira Dağı
  3. Hz. Ebu Bekir
  4. Dârülerkam
  5. Safa Tepesi

 24. Cevap: a. 2 b. 1 c. 3 d. 4 e. 5 Açıklama:

  Hz. Muhammed'in peygamberlik görevi Hira Dağı'nda başladı, ilk vahiy Kadir Gecesi indi, ilk davette Hz. Ebu Bekir ile buluştu, ailesine ve dostlarına İslam'ı Dârülerkam'da öğretti ve İslam'ı herkese açıkça Safa Tepesi'nde tebliğ etti. 25. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  1. (.....) Hz. Hamza
  2. (.....) Ümeyye b. Halef
  3. (.....) Habeşistan
  4. (.....) Taif
  5. (.....) Evs kabilesi
  6. (.....) Medine
  7. (.....) Hüzün Yılı
  8. (.....) Hz. Ebu Bekir
  9. (.....) Hz. Ömer
  10. (.....) Boykot
  Önermeler:
  a. Mekkelilerin Mekke'de Müslümanlara uyguladıkları ticaret yasağı
  b. Müslümanların eziyetlerden kaçmak için göç ettikleri ülke
  c. Mekke'nin en cesur savaşçısı
  d. Hz. Peygamber'e kölelikten kurtarıldığı köle
  e. Hz. Peygamber'e şiddet uygulayan müşrik
  f. İslam'a davetin ilk döneminde Müslümanlara saldıran kişi
  g. Müslümanlığın Medine'de yayılmaya başladığı şehir
  h. Medine'de Hz. Peygamber'i kabul eden kabilelerden biri
  ı. Hz. Peygamber'in iki önemli destekçisini kaybettiği yıl
  i. Müslümanlığın yayılmasını engellemeye çalışan müşrik lider

 26. Cevap: : 1.c, 2.e, 3.b, 4.h, 5.g, 6.f, 7.ı, 8.d, 9.a, 10.i Açıklama:

  Bu eşleştirme, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hayatındaki önemli olayları ve kişileri içermektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Ortaokul 6.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Ortaokul 6.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Ortaokul 6.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Ortaokul 6.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


Ortaokul 6.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İSLAM’IN SAKINILMASINI İSTEDİĞİ DAVRANIŞLAR
  1. Felâk sûresini ezbere okur ve anlamını söyler.
  2. İslamiyetin sakınmamızı istediği bazı kötü davranışları belirterek ayet ve hadislerden örnekler verir.
  3. İslamiyetin sakınmamızı istediği bazı kötü davranışların bireysel ve toplumsal zararlarını irdeler
  4. İslamiyetin sakınmamızı istediği davranışların bireyde görülme nedenlerini araştırarak bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinde bulunur.
  5. Kötü alışkanlık ve davranışlardan kaçınmaya yönelik çözüm önerilerinde bulunur.
  6. Kötü davranışlardan sakınmaya istekli olur.
  7. Sakınılması gereken davranışlar konusunda öz değerlendirmede bulunur.
 • İSLAMİYET VE TÜRKLER
  1. Türkler arasında İslam’ın yayılmasında ve İslam anlayışının oluşmasında etkili olan şahsiyetleri tanır.
  2. Türklerdeki peygamber ve ehlibeyt sevgisine örnekler verir.
  3. Türklerin İslam medeniyetine ve bilime hizmetlerine örnekler verir.
  4. Türklerin Müslüman olma süreci hakkında bilgi sahibi olur.

Ayrıca 6.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2.dönem sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

İslam ibadetlerinin toplumsal hayata olan olumlu etkilerini anlamak.

Ramazan Bayramının amacını ve önemini anlar.

Öğrenciler, Cahiliye Dönemi'nin özelliklerini anlayabilecektir.

Öğrenciler, Hz. Muhammed (s.a.v.)'e ilk vahyin nasıl geldiğini öğrenecektir.

Öğrenciler, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davet çabalarını öğreneceklerdir.

Öğrenciler, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) döneminde Müslümanların uğradığı zulümlere karşı aldıkları önlemleri anlayacaklardır.

Mescid-i Nebi'nin Hz. Muhammed (s.a.v.) dönemindeki işlevlerini kavrar.

Suffe'nin eğitim rolünü ve Hz. Muhammed (s.a.v.)'in eğitimci yönünü anlar.

İslam'ın yayılma yöntemlerini öğrenmek.

Hz. Peygamber'in emanetlerinin önemini anlar.

* Hz. Muhammed'in İslam'ı yayma çabalarını anlamak * Hudeybiye Antlaşması'nın sonuçlarını bilmek * Mekke'nin fethinin önemini kavramak * Heyetler Yılı'nın İslam'ın yayılmasındaki rolünü öğrenmek * Hz. Muhammed'in son seferi ve son hutbesi hakkında bilgi sahibi olmak * Hz. Muhammed'in ümmetine bıraktığı emanetlerin farkında olmak * Veda Hutbesi'nin önemini ve evrensel mesajlarını anlamak

Öğrenciler, Hz. Muhammed'in peygamberliğinin ilk dönemlerinde yaşanan önemli olayları ve yerleri hatırlayabilecekler.

Öğrenciler, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hayatındaki önemli olayları ve kişileri ezberleyerek bu olayların tarihsel bağlamını anlayabileceklerdir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Ortaokul 6.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 6.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Ortaokul 6.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Ortaokul 6.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Ortaokul 6.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Ortaokul 6.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri