Ortaokul 6.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Ortaokul 6.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 6.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Ortaokul 6.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının avantajlarından bahsediniz.


 2. Cevap: Sera etkisi veya asit yağmurları gibi çevresel sorunlara neden olmaması, fosil yakıtlara göre daha ekonomik olması gibi. Açıklama:

  Yenilenebilir enerji kaynakları, çevre dostu ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıdır. 3. Toprağın bilinçsiz kullanımı sonucu ortaya çıkan çevre sorunlarını sıralayınız.


 4. Cevap: Kirlilik, verimlilik düşüklüğü, su kirliliği gibi. Açıklama:

  Toprağın bilinçsiz kullanımı, toprak sağlığına zarar verir ve çevresel sorunlara yol açar. 5. Küresel çevre sorunlarından üç örnek veriniz.


 6. Cevap: Ormansızlaşma, küresel ısınma, biyoçeşitliliğin azalması. Açıklama:

  Bu soru, küresel çevre sorunlarının farkına varılmasını sağlar. 7. Çevre sorunları neden yerel sorunlardan küresel sorunlara dönüşebilir?


 8. Cevap: Hava, su ve toprak kirliliğinin sınır tanımaması nedeniyle. Açıklama:

  Bu soru, küresel çevre sorunlarının nedenlerini anlamaya yardımcı olur. 9. Gürültünün üç temel kaynağını belirtiniz.


 10. Cevap: Nüfus hareketleri, sanayi faaliyetleri ve ulaşım araçları Açıklama:

  Gürültü, şehirleşme, endüstriyelleşme ve trafik gibi faktörlerden kaynaklanır. 11. İnsan kulağının işitebileceği en düşük ses düzeyi kaç desibeldir?


 12. Cevap: 0 dB Açıklama:

  Desibel, ses şiddeti ölçüsüdür. 13. Işık kirliliğinin yaratığı olumsuz etkileri nelerdir?


 14. Cevap: Gök parlaklığı, kamaşma, düzensiz ışık yığını Açıklama:

  Işık kirliliği, gök parlaklığına neden olarak yıldızların görülmesini engeller ve astronomik gözlemleri zorlaştırır. Ayrıca kamaşma ve düzensiz ışık yığını, gece görüşünü bozar ve güvenlik sorunlarına yol açabilir. 15. Biyoçeşitliliğin insanlar için önemini belirtiniz.


 16. Cevap: Gıda, ilaç, temel ihtiyaçlar Açıklama:

  Biyoçeşitlilik, insanlığın gıda, ilaç ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olur. Örneğin, ilaçların çoğu bitkilerden veya hayvanlardan elde edilir. 17. Çevre kirliliğine engel olmak için hangi önlemler alınabilir?


 18. Cevap: * Hava kirliliği: Fosil yakıt kullanımını azaltmak, toplu taşımayı desteklemek * Su kirliliği: Atık suları arıtmak, kimyasal gübre ve ilaç kullanımını azaltmak * Toprak kirliliği: Atıkları geri dönüştürmek, toprak erozyonunu kontrol etmek Açıklama:

  Çevre kirliliğini önlemek için bireysel, toplumsal ve uluslararası düzeyde önlemler alınabilir. 19. Biyolojik çeşitlilik kaybının nedenlerinden üç örnek verin.


 20. Cevap: * Habitat kaybı * İstilacı türler * Aşırı avlanma ve balıkçılık Açıklama:

  Biyolojik çeşitlilik, Dünya'daki bitki, hayvan ve mikroorganizma türlerinin çeşitliliğidir. İnsan faaliyetleri, bu çeşitliliği tehdit etmektedir. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Gürültü, hoşa gitmeyen sesler olarak tanımlanır.
  (.....) 2. Gürültü kirliliği sadece trafikten kaynaklanır.
  (.....) 3. Gürültü düzeyi desibel cinsinden ölçülür.
  (.....) 4. Normal kabul edilen gürültü düzeyi 58 dB'dir.
  (.....) 5. Gürültü, uyku kalitesini arttırır.
  (.....) 6. Gürültünün kaynaklarından biri inşaat faaliyetleridir.
  (.....) 7. Gürültü, kişisel ve toplumsal yaşam kalitesini olumsuz etkiler.
  (.....) 8. Gürültü kirliliği, işitme sağlığına zarar vermez.
  (.....) 9. Pil kullanımı, toprak kirliliğinin önemli bir kaynağıdır.
  (.....) 10. Su kirliliğini azaltmak için yapay gübreler kullanılmalıdır.

 22. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. Y 9. D 10. Y Açıklama: 23. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Işık kirliliği, gökyüzünde görülen yıldız sayısının artmasına neden olur.
  2. (.....) Su kaynaklarının azalması, küresel ısınmanın bir sonucudur.
  3. (.....) Biyolojik çeşitliliğin azalması, gıda kaynaklarının artmasına neden olur.
  4. (.....) İklim değişikliğinin etkilerinden biri aşırı hava olaylarının artmasıdır.
  5. (.....) Ormansızlaşma, erozyonun önlenmesine yardımcı olur.
  6. (.....) Su kirliliği, salgın hastalıklara neden olabilir.
  7. (.....) Biyoçeşitlilik, çevresel sistemin işleyişinin temelini oluşturur.
  8. (.....) İklim değişikliği, canlıların yaşam alanlarının değişmesine neden olabilir.
  9. (.....) Gürültü kirliliği, geri kalmışlığın bir ölçütü olarak kabul edilir.
  10. (.....) Işık kirliliğinin önlenmesi için gereksiz aydınlatmalardan kaçınılmalıdır.

 24. Cevap: 1. Y 2. D 3. Y 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  Verilen cümleler doğrultusunda cevaplar belirlenmiştir. 25. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın.

  1. İnsan-çevre arasındaki olumsuz değişimler
  2. Dünya
  3. Çevre
  4. Temel küresel çevre sorunları
  5. Yerel çevre sorunları
  6. Yerel sorunların toplamı
  7. Küreselleşme
  8. Hava, su ve toprak kirlilikleri
  9. Çevreye zarar veren teknolojik uygulamalar
  10. Biyolojik doğal kaynaklar
  Önermeler:
  a. Bitkiler, hayvanlar, mantarlar ve mikroorganizmalar
  b. Etrafımızı saran tüm nesneler
  c. Hava, su ve besin
  d. İnsan-çevre ilişkisi
  e. Ozon tabakasında incelme, küresel ısınma, iklim değişikliği
  f. Hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği
  g. Çevre sorunlarına uluslararası nitelik kazandırma
  h. Kömür, petrol, makine, fabrika
  i. İnsanlığını tehdit eden uluslararası sorunlar
  j. Yaşadığımız yer

 26. Cevap: 1. d 2. j 3. b 4. e 5. f 6. e 7. g 8. f 9. h 10. a Açıklama:

  Çevre sorunları, insan-çevre arasındaki olumsuz değişimlerden kaynaklanır. Çevre, etrafımızı saran her şeyi içerir ve temel ihtiyaçlarımızın kaynağıdır. Küresel çevre sorunları, yerel sorunların toplamıdır ve küreselleşme ile uluslararası nitelik kazanmıştır. Yerel çevre sorunları arasında hava, su ve toprak kirlilikleri yer alır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Ortaokul 6.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Ortaokul 6.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 4 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Ortaokul 6.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Ortaokul 6.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


Ortaokul 6.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Küresel Çevre Sorunları
  1. Çölleşmenin doğal yaşam üzerindeki etkilerini açıklar.
  2. Hava, su, toprak, gürültü ve ışık kirliliğinin önlenmesinde kendisine düşen sorumlulukları yerine getirir.
  3. Hava, su, toprak, gürültü ve ışık kirliliğinin yerel ve küresel ölçekte ortaya çıkardığı sorunları irdeler.
  4. İklim değişikliğinin dünyadaki yaşamı nasıl etkileyeceği hakkında kestirimler yapar.
  5. Küresel açlığı engellemek için bireysel olarak kendisine düşen sorumlulukları yerine getirir.
  6. Ormansızlaşma, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğin azalması arasındaki ilişkiyi açıklar.
  7. Ormansızlaşma, küresel ısınma, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğin azalmasını temel küresel çevre problemleri olarak tanımlar.
  8. Ozon tabakasının incelmesi, asit yağmurları, küresel ısınma, ormansızlaşma vb. çevre sorunlarının ortaya çıkış nedenlerini açıklar.
  9. Ozon tabakasının incelmesinin (delinmesinin) canlıların sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirir.
  10. Su kaynaklarının azalmasının veya kirletilmesinin canlılar üzerindeki etkilerini açıklar.
 • Çevre Dostu Çözümler ve Teknolojiler
  1. Dünyadaki ve Türkiye’deki sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı ile ilgili iyi örnekleri yorumlar.
  2. Geri dönüşüm sorunlarını irdeler ve çözüm fikirleri geliştirir.
  3. Geri dönüşüm teknolojilerinin kullanımı ile ilgili iyi örnekleri araştırır ve bu örnekleri paylaşır.
  4. Geri dönüşüm ve geri kazanım kavramlarını açıklar ve geri dönüşümü mümkün olan maddeleri (cam, kâğıt, pet şişe, pil, teknolojik ürünler vb.) sınıflayarak tekrar kullanımının sağlanmasına katkıda bulunur.
  5. Sürdürülebilir kalkınma kavramını sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı boyutu ile irdeler.

Ayrıca Ortaokul 6.sınıf çevre eğitimi dersi 2.dönem sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini anlayarak, çevresel bilinç oluşturmak.

Toprağın bilinçli kullanımıyla ilgili farkındalık yaratmak, çevresel koruma bilincinin gelişmesini sağlamak.

Temel küresel çevre sorunlarını tanımak.

Çevre sorunlarının sınır tanımadığını kavramak.

Gürültü kaynakları hakkında bilgi edinmek.

İnsan kulağının işitme aralığı hakkında bilgi edinmek.

Işık kirliliğinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini kavrayabilmek.

Biyoçeşitliliğin sürdürülebilir yaşam için önemini anlayabilmek.

Çevre kirliliğini önlemenin önemini vurgulama ve pratik çözümler sunma.

Biyolojik çeşitlilik kaybının nedenlerini ve sonuçlarını anlama.

* Gürültü kirliliğinin tanımını ve kaynaklarını öğrenmek. * Gürültü düzeyinin ölçülme yöntemini anlamak. * Gürültü kirliliğinin sağlık ve yaşam kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerini bilmek. * Toprak kirliliğinin nedenlerini ve çözüm yollarını kavramak. * Su kirliliğinin önlenmesinde doğru yöntemleri öğrenmek.

* Çevre sorunlarının doğal yaşam ve doğal denge üzerindeki etkilerini anlamak * Çevre sorunlarını önleme yollarını öğrenmek * Çevre koruma bilincini geliştirmek

Öğrenciler, temel küresel çevre sorunlarını ve bunların nedenlerini anlayabilecekler

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Ortaokul 6.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 6.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Ortaokul 6.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Ortaokul 6.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Ortaokul 6.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Ortaokul 6.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Çevre Eğitimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

6.Sınıf Çevre Eğitimi Sınavı Hazırla
  6.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi Ünite Özetleri