Ortaokul 5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST)

Ortaokul 5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavı 5.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 28 sorudan oluşmaktadır. Ortaokul 5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) CEVAPLARI

 1. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen peygamberlerden biri değildir?

  A) Hz.Cercis (AS)                B) Hz.Elyesâ (AS)
  C) Hz.Zülkifl (AS)                D) Hz.Şuayp (AS)

 2. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) "Hz. Cercis (AS)" olmalıdır. Hz. Cercis, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerden biri değildir. 1. Soru, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerden hangisinin listede olmadığını sormaktadır. 2. Doğru cevap olan A) "Hz. Cercis (AS)" Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberler arasında yer almaz. 3. Diğer seçenekler olan B) "Hz. Elyesâ (AS)", C) "Hz. Zülkifl (AS)" ve D) "Hz. Şuayp (AS)" Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerdir. 3. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin ortak özelliklerinden biri değildir?

  A) Tekvin    B) Sıdk    C) Emanet    D) İsmet

 4. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) Tekvin Bu soru, peygamberlerin ortak özelliklerinden birini belirlemeyi amaçlamaktadır. İslam inancına göre peygamberlerin ortak özellikleri şunlardır: 1. Sıdk: Peygamberler doğrulukları ile tanınır ve Allah'ın gönderdiği mesajı tam ve dürüst bir şekilde iletmekle yükümlüdürler. 2. Emanet: Peygamberler, Allah'ın vahiylerini insanlara doğru bir şekilde iletmek ve Allah'ın verdiği görevleri yerine getirmekle görevlendirilmiştir. 3. İsmet: İsmet, peygamberlerin günah işlemeden yaşadıkları inancını ifade eder. Peygamberler, Allah'ın emirlerine ve yasaklarına uyarlar ve günah işlemezler. Ancak "Tekvin," peygamberlerin ortak özellikleri arasında yer almaz. "Tekvin" kelimesi, insanların yaratılması veya evrenin oluşturulması gibi kavramlarla ilişkilendirilir, ancak peygamberlerin ortak özelliklerinden biri olarak kabul edilmez. Sonuç olarak, doğru cevap A seçeneği olan "Tekvin"dir, çünkü bu özellik peygamberlerin ortak özellikleri arasında yer almaz. 5. Eceli gelenlerin canını almakla görevli olan melek aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Mikail (AS)                B) İsrafil (AS)
  C) Cebrail (AS)              D) Azrail (AS)

 6. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) "Azrail (AS)" olmalıdır. Azrail, İslam inancına göre eceli gelenlerin canını alan melektir. 1. Soru, İslam inancına göre eceli gelenlerin canını alan meleği sormaktadır. 2. Doğru cevap olan D) "Azrail (AS)" İslam inancına göre ecel meleği olarak kabul edilir ve eceli gelenlerin canını alır. 3. Diğer seçenekler ise İslam mitolojisinde farklı görevlere sahip melekleri temsil eder. Örneğin, A) "Mikail (AS)" rızık meleği olarak bilinirken, B) "İsrafil (AS)" ise kıyametin üfleyeni olarak kabul edilir. 7. “Ben şahadet ederim ki Allah’ tan başka ilah yoktur, Ve yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed (ASM) O’nun kulu ve Resülüdür.”
  Yukarıda anlamı yazılan ve İslam’a giriş şartı olan cümlenin adı nedir?

  A) Kelime-i Tevhid               B) Kelime-i Şehadet
  C) Kelime-i Kudsiye             D) Kelime-i İhlâs

 8. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) "Kelime-i Şehadet" olmalıdır. Verilen cümle, İslam'a giriş şartı olan "Kelime-i Şehadet"i ifade eder. 1. Soru, İslam'a giriş şartlarından biri olan ve inancı ifade eden cümlenin adını sormaktadır. 2. Doğru cevap olan B) "Kelime-i Şehadet," İslam'ın temel inançlarından birini ifade eden bir cümledir. Bu cümle, "La ilahe illallah, Muhammedun Rasulullah" şeklinde tamamlanır ve "Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed (ASM) O'nun Resulüdür" anlamına gelir. 3. Diğer seçenekler (A) "Kelime-i Tevhid," (C) "Kelime-i Kudsiye" ve (D) "Kelime-i İhlâs" ise farklı dini kavramları ifade eder. 9. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın şartlarından biri değildir?

  A) Namaz kılmak
  B) Hacca gitmek
  C) Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak 
  D) Zekât vermek

 10. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) "Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak" olmalıdır. İslam'ın şartları arasında bu inanç zaten önceden kabul edilir, bu nedenle İslam'ın şartlarından biri olarak sayılmaz. 1. Soru, İslam'ın şartlarından hangisinin dışında olduğunu sormaktadır. 2. İslam'ın beş şartı, namaz kılmak, hacca gitmek, zekât vermek gibi ibadetlerden oluşur. Bunlar İslam'ın temel şartlarıdır. 3. Aksine, "Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak" İslam'ın temel bir inanç prensibidir ve zaten Müslüman birinin sahip olması gereken bir inançtır. Bu nedenle İslam'ın şartlarından biri olarak ayrıca sayılmaz. 11. Cenaze namazı kılınırken Sübhaneke duasına aşağıdakilerden hangisi eklenir?

  A) AllahüEkber            B) VecelleSenaük
  C) Elhamdülillahi        D) Allahümme

 12. Cevap: B Açıklama:

  Cenaze namazı sırasında Sübhaneke duasına eklenen ifade "B) VecelleSenaük" ifadesidir. Bu ifade, Sübhaneke duasının ardından eklenir.: 13. Hz. İbrahim’e verilen suhuf kaç sayfadan oluşmaktadır?

  A) 10 sayfa                B) 20 sayfa
  C) 30 sayfa                D) 50 sayfa

 14. Cevap: A Açıklama:

  Hz. İbrahim'e verilen suhuf 10 sayfadan oluşur. Doğru cevap A) "10 sayfa" olmalıdır. 1. Hz. İbrahim'e verilen suhuf, İslam inancına göre 10 sayfadan oluşur. 2. İslam geleneğine göre Hz. İbrahim'e verilen bu suhuf, ona gönderilen ilahi mesajları içerir. 3. Diğer seçenekler (B) "20 sayfa," (C) "30 sayfa," ve (D) "50 sayfa" yanlıştır. 15. “Eşhedü…………ilâhe illallah ve eşhedü………… MuhammedenAbduhu ve Resûluh”
  Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) enne- ilahe            B) illallah- enla
  C) enla- ilahe             D) enla- enne

 16. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C) "enla- ilahe" olmalıdır. İslam inancına göre, "Eşhedü enne ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Abduhu ve Resûluh" ifadesi Müslümanların şehadet ettiği inanç ifadesidir. Bu ifade, "Şehadet kelimesi ve Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederim, Muhammed Onun kulu ve elçisidir" anlamına gelir. Soru, İslam inancının temel şehadet ifadesini tamamlamanızı istemektedir. Boşluklara gelmesi gereken ifade "enla ilahe" olmalıdır. Bu ifade, şehadetin ilk kısmını oluşturur. Diğer seçenekler (A) "enne- ilahe" ve (D) "enla- enne" yanlıştır ve ifadeyi eksik veya hatalı tamamlar. 17. Kelime-i Şehadet’in anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Allah’tan başka ilah yoktur ve Hz Muhammed onun kulu ve elçisidir.
  B) Allah’ın eşi ve benzeri yoktur.
  C)Allah birdir ondan başka ilah yoktur.
  D) Allah’ın her şeye gücü yeter.

 18. Cevap: A Açıklama:

  Bu soru, "Kelime-i Şehadet"in (Şehadet Kelimesi) anlamını sormaktadır. "Kelime-i Şehadet," İslam inancının temel ifadesinden biridir ve İslam'ın inanç sistemini özetler. Doğru cevap A seçeneği olan "Allah’tan başka ilah yoktur ve Hz Muhammed onun kulu ve elçisidir." cümlesidir. Bu ifade, İslam inancına göre Allah'ın birliğini ve Hz. Muhammed'in peygamberliğini ifade eder. 19. Namaz hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

  A) Hasta iken namaz kılmak zorunlu değildir.
  B) Ezan okumak namazın şartlarından biridir.
  C) Bütün ilahi dinlerde benzer şekilde emredilmiştir.
  D) Peygamberimizin Miraç’ta yaşadığı hallerden ibarettir.

 20. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) Hasta iken namaz kılmak zorunlu değildir. Bu soru, namaz hakkında doğru bilgiyi belirlemeyi amaçlamaktadır. İşte her bir şıkla ilgili açıklamalar: A) Hasta iken namaz kılmak zorunlu değildir. - Bu ifade doğrudur. İslam'da hasta olan kişilerin namazlarını kılmak zorunlu değildir. Hasta kişiler namazlarını iyileşince veya daha iyi bir durumda olduklarında kaza etmek üzere kılmakla yükümlüdürler. B) Ezan okumak namazın şartlarından biridir. - Bu ifade yanlıştır. Namazın şartları arasında ezan okumak yer almaz. Ezan, namazın başlangıcını duyurmak için kullanılan bir çağrıdır. C) Bütün ilahi dinlerde benzer şekilde emredilmiştir. - Bu ifade yanlıştır. Namaz, İslam'ın temel ibadetlerinden biridir ve diğer ilahi dinlerde benzer şekilde emredilmemiştir. Namaz, özellikle İslam'ın öğretilerine özgü bir ibadettir. D) Peygamberimizin Miraç’ta yaşadığı hallerden ibarettir. - Bu ifade yanlıştır. Miraç, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği mucizevi bir olaydır, ancak namazın temelini oluşturan bir ibadet biçimi değildir. Sonuç olarak, doğru cevap A seçeneği olan "Hasta iken namaz kılmak zorunlu değildir." ifadesidir, çünkü İslam'da hastalık durumunda namazın kaza edilmesi kabul edilir ve hasta kişiler için namazı kolaylaştırıcı önlemler alınır. 21. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin sıfatlarından biri değildir?

  A) Doğru sözlü olmak    B) Akıllı ve zeki olmak
  C) Okur-yazar olmak     D) Güvenilir olmak

 22. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C seçeneği olan "Okur-yazar olmak"tır. İslam inancına göre, peygamberlerin okuma ve yazma yeteneklerine sahip olmaları gerekmez. Bu nedenle "Okur-yazar olmak" peygamberlerin sıfatlarından biri değildir. 23. Aşağıdakilerden hangisi oruç türlerinden biri değildir?

  A) Kader orucu        B) Adak orucu
  C) Nafile oruç          D) Kaza orucu

 24. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) "Kader orucu" olmalıdır. Diğer seçenekler İslam'da bilinen oruç türlerindendir. 1. Soru, İslam'da bilinen oruç türlerinden hangisinin bu listede yer almadığını sormaktadır. 2. Doğru cevap A) "Kader orucu"dur. Çünkü Kader orucu, İslam inancına göre belirli bir gün veya gece boyunca tutulan bir oruç türüdür ve genellikle Leyletü'l-Kadr olarak adlandırılan Kadir Gecesi'nde tutulur. 3. Diğer seçenekler (B) "Adak orucu," (C) "Nafile oruç," ve (D) "Kaza orucu" İslam'da bilinen diğer oruç türleridir. 25. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

  A) Azrail – Eceli gelenlerin canını alan melek
  B) İsrafil – Doğa olaylarını yönetmekle sorumlu melek
  C) hafaza – Koruyucu melekler
  D) Cebrail – Vahiy meleği

 26. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) İsrafil – Doğa olaylarını yönetmekle sorumlu melek Bu soru, İslam inancına göre meleklerin görevlerini ve isimlerini eşleştirmeyi amaçlamaktadır. İslam inancına göre, melekler farklı görevlere sahiptir ve her bir meleğin belirli bir sorumluluğu vardır. İşte her bir eşleştirmenin açıklaması: A) Azrail – Eceli gelenlerin canını alan melek: Azrail, ölüm anındaki kişinin canını alan melektir. B) İsrafil – Doğa olaylarını yönetmekle sorumlu melek: Bu eşleştirme yanlıştır. İsrafil, İslam inancına göre kıyametin başlaması için sura üfleyecek olan melektir. C) Hafaza – Koruyucu melekler: Hafaza melekleri, insanları koruyan ve yazgılarını kaydeden meleklerdir. D) Cebrail – Vahiy meleği: Cebrail, Allah'ın vahiylerini peygamberlere ileten melektir. Bu açıklamalara göre, yanlış eşleştirme B seçeneği olan "İsrafil – Doğa olaylarını yönetmekle sorumlu melek"tir. İsrafil, doğa olaylarını yönetmekle ilgili bir göreve sahip değildir; onun görevi kıyamet anını bildiren sura üflemektir. 27. Allah’ın emir ve yasaklarının yazılı olarak bulundurulduğu kitaba ne ad verilir?

  A) Kur’an    B) Hadis    C) Fıkıh    D) İlmihal

 28. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A) "Kur'an" olmalıdır. Kur'an, Allah'ın emir ve yasaklarının yazılı olarak bulundurulduğu kutsal kitaptır. Soru, Allah'ın emir ve yasaklarının yazılı olarak bulundurulduğu kitabın adını sormaktadır. Doğru cevap A) "Kur'an"dır. Kur'an, İslam'ın kutsal kitabıdır ve Allah'ın sözlerini içerir. Diğer seçenekler (B) "Hadis," (C) "Fıkıh," ve (D) "İlmihal" farklı İslamî konuları temsil eder. 29. Bir amaca ulaşabilmek için gereken tüm çabayı gösterdikten sonra Allah’a dua edip ondan yardım beklemek, aşağıdaki kavramların hangisi ile ifade edilir?

  A) Tedbir    B) Tevekkül    C) Tevhit    D) Dua

 30. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) Tevekkül Bu soru, bir amaca ulaşmak için gösterilen çabanın ardından Allah'a dua edip ondan yardım beklemenin ifadesini sormaktadır. Bu kavram İslam'da "Tevekkül" olarak adlandırılır. Tevekkül, insanın çaba gösterdikten sonra Allah'a güvenip O'ndan yardım beklemesini ifade eder. A) Tedbir: Önceden plan yapma, hazırlık yapma anlamına gelir. Tevekkül, tedbirin ardından gelir. B) Tevekkül: Allah'a güvenip O'ndan yardım beklemeyi ifade eder. C) Tevhit: Allah'ın birliği inancını ifade eder. D) Dua: İnsanların Allah'a yönelerek istekte bulunma eylemini ifade eder. Bu nedenle doğru cevap B seçeneği olan "Tevekkül"dür, çünkü tevekkül, çaba gösterdikten sonra Allah'a güvenip O'ndan yardım beklemeyi ifade eden bir kavramdır. 31. Aşağıdakilerden hangisi namaz ibadetinin farz olması için gereken şartlardan biri değildir?

  A) Akıllı olmak
  B) Müslüman bir ülkede yaşamak
  C) Müslüman olmak
  D) Ergenlik çağına girmek

 32. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) Müslüman bir ülkede yaşamak Bu soru, namaz ibadetinin farz olması için gereken şartları belirlemeyi amaçlamaktadır. İslam'da namazın farz olması için aşağıdaki temel şartlar bulunur: A) Akıllı olmak: Namaz ibadeti akıllı ve ergenlik çağına gelmiş bireyler için farzdır. Akıl sağlığı yerinde olmayan veya ergenlik çağına gelmemiş kişiler için namaz farz değildir. C) Müslüman olmak: Namaz, yalnızca İslam dinine mensup olanlar için farzdır. İslam dışındaki dinlere mensup olanlar için namaz farz değildir. D) Ergenlik çağına girmek: Namaz ibadeti ergenlik çağına giren bireyler için farzdır. Ergenlik çağına gelmeyen çocuklar için namaz farz değildir. Ancak B seçeneği olan "Müslüman bir ülkede yaşamak" namazın farz olması için gereken bir şart değildir. Namaz, bir kişinin dini inancına ve ergenlik çağına gelip gelmediğine bağlıdır, yaşadığı ülkeye bağlı değildir. 33. Farz ve Vacip ibadetlerin dışında peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in yaptığı ve bize yapmamızı önerdiği iş ve davranışlara ne denir?

  A) Helal    B) Sünnet    C) Farz    D) Vâcip

 34. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) Sünnet Bu soru, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) farz ve vacip ibadetlerin dışında yaptığı ve Müslümanlara önerdiği iş ve davranışların adını sormaktadır. Bu tür iş ve davranışlara "Sünnet" denir. A) Helal: Helal terimi, İslam'da yasal ve helal olarak kabul edilen şeyleri ifade eder, ancak Hz. Muhammed'in sünnetiyle ilgili değildir. C) Farz: Farz ibadetler, İslam'da kesin olarak yerine getirilmesi gereken ve farz olan ibadetleri ifade eder. D) Vâcip: Vâcip ibadetler, farz olmayan ancak yerine getirilmesi önerilen ve faziletli olarak kabul edilen ibadetleri ifade eder. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) sünneti, onun hayatı boyunca yaptığı, önerdiği ve Müslümanların da takip etmelerini öğütlediği işlerden oluşur. Bu işler, Müslümanlar için örnek alınması gereken davranışlardır. 35. 1- Allah her şeyi işitir, görür ve bilir.
  2- Allah’ı hiçbir şeye benzemez.
  3- Bazı ihtiyaçları vardır.
  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

  A) Sadece 1    B) Sadece 3    C) 1 ve 2    D) 1 ve 3

 36. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) 1 ve 2 Bu soru, verilen ifadelerin İslam inancına uygunluğunu değerlendirmeyi amaçlamaktadır. 1) Allah her şeyi işitir, görür ve bilir: Bu ifade doğrudur. İslam inancına göre, Allah her şeyi işitir, görür ve bilir. Bu, Allah'ın her şeyi kuşatan ilmi ve kudretinin bir ifadesidir. 2) Allah’ı hiçbir şeye benzemez: Bu ifade de doğrudur. İslam inancına göre, Allah'ı hiçbir şey benzemez. Allah, yaratılmış varlıklardan tamamen farklıdır ve insan zihninin kavrayamayacağı bir varlıktır. 3) Bazı ihtiyaçları vardır: Bu ifade yanlıştır. İslam inancına göre, Allah her türlü ihtiyaçtan münezzehtir. Allah'ın hiçbir ihtiyacı yoktur çünkü O her şeye kadir ve her şeyin yaratıcısıdır. Sonuç olarak, doğru ifadeler 1 ve 2'dir. İslam inancına göre, Allah her şeyi işitir, görür ve bilir, aynı zamanda hiçbir şeye benzemez. 37. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın şartlarından birisi değildir?

  A) Kurban    B) Hac    C) Namaz    D) Oruç

 38. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) "Kurban" olmalıdır. Çünkü Kurban, İslam'ın şartlarından biri olarak kabul edilmez. 1. Soru, İslam'ın şartlarından birisinin hangisi olmadığını sormaktadır. 2. Doğru cevap A) "Kurban"dır. Kurban kesmek, İslam'da bir ibadet olmasına rağmen, İslam'ın şartlarından biri olarak kabul edilmez. Kurban, sadece belirli bir dönemde yapılır (Kurban Bayramı'nda) ve her Müslüman için zorunlu değildir. 3. Diğer seçenekler (B) "Hac," (C) "Namaz," ve (D) "Oruç" İslam'ın şartlarından bazılarıdır. 39. - Günde beş vakit farzdır.
  - Ramazan ayında bir ay tutmak zorunludur.
  - Yatsı namazından sonra kılınır.
  - Mekke ve çevresi ziyaret edilir.
  Yukarıda aşağıdaki ibadetlerden hangisi açıklanmamıştır?

  A) Zekat    B) Hac    C) Namaz    D) Oruç

 40. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) Zekat Bu soruda, verilen ifadelerin hangi ibadeti açıklamadığı sorulmaktadır. Verilen ifadeler: 1) Günde beş vakit farzdır. 2) Ramazan ayında bir ay tutmak zorunludur. 3) Yatsı namazından sonra kılınır. 4) Mekke ve çevresi ziyaret edilir. Bu ifadeler arasında "Zekat" ibadeti açıklanmamıştır. Zekat, mal varlığına sahip olan Müslümanların belirli bir miktarını ihtiyaç sahipleriyle paylaşma yükümlülüğüdür. 41. “Allah’ın sana verdiği ile ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma.” (Kasas suresi 77. ayet.)
  Yukarıdaki ayette İslam’ın hangi özelliği ifade edilmektedir?

  A) Sevgi ve barış dini olduğu
  B) İslam’ın evrensel bir din olduğu
  C) İslam’ın dünya ve ahireti dengesini amaçladığı
  D) İslam’ın tevhit inancına dayalı olduğu

 42. Cevap:

  C

  Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) "İslam'ın dünya ve ahireti dengesini amaçladığı" olmalıdır. Çünkü yukarıdaki ayette, insanların hem dünyadaki yaşamlarını sürdürmeleri hem de ahiret yurdunu göz önünde bulundurmaları gerektiği vurgulanıyor. 1. Soru, verilen ayetin İslam'ın hangi özelliğini ifade ettiğini sormaktadır. 2. Doğru cevap C) "İslam'ın dünya ve ahireti dengesini amaçladığı"dır. Ayette, Allah'ın verdiği nimetlerin dünyada kullanılması ve ahiret için de hazırlık yapılması gerektiği öğütleniyor. Bu, İslam'ın dünya ve ahiret dengesini sağlama amacını yansıtır. 3. Diğer seçenekler (A) "Sevgi ve barış dini olduğu," (B) "İslam'ın evrensel bir din olduğu," ve (D) "İslam'ın tevhit inancına dayalı olduğu" İslam'ın farklı yönlerini ifade eden ifadelerdir. 43. Yunus Emre sınava sınıf arkadaşı Ebubekir ile çalışır. Arkadaşına insanın yaratılışı ile ilgili bildiklerini anlatmaktadır. İnsanın yaratılışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisini söylerse yanlış söylemiş olur?

  A) Hz Ademle diğer insanların yaratılış şekli aynıdır.
  B) İnsan varlığını sürdürmek için Allah’a muhtaçtır.
  C) Evrende yaratılanlar insanların yararlanmaları içindir.
  D) Tüm insanlar Hz. Adem ve eşinden çoğalmıştır.

 44. Cevap: A Açıklama:

  doğru cevabı A) "Hz. Adem ile diğer insanların yaratılış şekli aynıdır" olmalıdır. Çünkü insanlar, Hz. Adem ve eşi Havva'dan yaratılmışlardır. Soru, Yunus Emre'nin insanın yaratılışı hakkındaki bilgilerini paylaştığı bir senaryoyu içeriyor. Doğru cevap, insanların Hz. Adem ve eşi Havva'dan yaratıldığıdır. Bu nedenle, diğer insanların yaratılış şeklinin aynı olduğunu belirtmek yanlış olurdu. Diğer seçenekler (B), (C) ve (D) ise genel olarak insanın yaratılışıyla ilgili doğru bilgiler içermektedir. 45. Aşağıdaki ibadetlerden hangisinin dinen hükmü (farz-vacip-sünnet olarak) diğerlerinden farklıdır?

  A) Bayram namazı kılmak    B) Vitir namazı kılmak
  C) Sadaka vermek                 D) Kurban kesmek

 46. Cevap: D Açıklama:

  Cevap Anahtarı: D) Kurban kesmek Bu soru, farklı ibadetlerin dinen hükümlerini karşılaştırmayı amaçlamaktadır. A) Bayram namazı kılmak: Bayram namazı, İslam'da farz olan cemaatle kılınan bir namazdır. B) Vitir namazı kılmak: Vitir namazı, İslam'da sünnet olarak kabul edilen bir namazdır. Farz değildir, ancak sünnet olarak önerilir. C) Sadaka vermek: Sadaka vermek, Müslümanlar için önerilen bir hayır işidir, ancak farz veya vacip değildir. D) Kurban kesmek: Kurban kesmek, İslam'da farz veya vacip olan bir ibadettir. Her yıl kesilmesi gereken kurbanlar belirli şartlara tabidir ve bu ibadet, dinen farz veya vacip kabul edilir. Bu nedenle, dinen hüküm olarak diğerlerinden farklı olan ibadet "D) Kurban kesmek"tir, çünkü bu ibadet farz veya vaciptir, diğerleri ise farz veya sünnet değildir. 47. (I)Secdedeyken sadece eller yere konulur. (II) Secdede 3 kere “Sübhane rabbiyel ala” denir. (III) “Allahu ekber” denilerek secdeden kalkılır ve oturulur. (IV) Ardından aynı şekilde ikini secde yapılır.
  Serra’nın namazla ilgili bildiklerini numaralandırmıştır. Bu cümlelerden hangisi yanlıştır?

  A) I        B) II        C) III        D) IV

 48. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) II Bu soru, namaz sırasında yapılması gereken adımları doğru bir şekilde tanıma yeteneğini test etmektedir. I) "Secdedeyken sadece eller yere konulur" ifadesi doğrudur. Namazda secde anında eller yerlere konur. II) "Secdede 3 kere 'Sübhane rabbiyel ala' denir" ifadesi yanlıştır. Namazdaki secde esnasında "Sübhane rabbiyel ala" değil, "Sübhane rabbiyel azim" denir. III) " 'Allahu ekber' denilerek secdeden kalkılır ve oturulur" ifadesi doğrudur. Namazda secde sonrasında "Allahu ekber" denilerek kalkılır ve oturulur. IV) "Ardından aynı şekilde ikinci secde yapılır" ifadesi doğrudur. Namazda iki secde yapılır. Sonuç olarak, yanlış ifade "II) Secdede 3 kere 'Sübhane rabbiyel ala' denir"dir. Bu ifade yanlış bilgi içermektedir. 49. Abdurrahim Kelime-i Şehadet’in anlamını söylerken hangisini söylerse hata yapmış olur?

  A) Allah’ın var olduğu
  B) Hz. Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğu
  C) Allah’tan başka ilah olmadığı
  D) Hz. Muhammed’in Mekke de doğduğu

 50. Cevap: D Açıklama:

  Cevap Anahtarı: D) Hz. Muhammed’in Mekke de doğduğu Bu soru, Kelime-i Şehadet'in doğru bir şekilde ifade edilip edilmediğini sınamaktadır. Kelime-i Şehadet, İslam'ın temel inancını ifade eden bir ifadedir ve şu şekilde ifade edilir: "La ilahe illallah, Muhammedun rasulullah." Yani, "Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed Allah'ın elçisidir" anlamına gelir. Verilen şıklar incelendiğinde: A) Allah’ın var olduğu - Doğru bir ifadedir. B) Hz. Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğu - Doğru bir ifadedir. C) Allah’tan başka ilah olmadığı - Doğru bir ifadedir. D) Hz. Muhammed’in Mekke'de doğduğu - Kelime-i Şehadet'in anlamıyla ilgisi olmayan bir ifadedir ve hatalıdır. Dolayısıyla, Kelime-i Şehadet'i ifade ederken "Hz. Muhammed’in Mekke'de doğduğu" ifadesini kullanmak hatalıdır. 51. “Hangi namazı mutlaka cemaat ile kılmalıyız? " Öğretmenin sorusuna hangi öğrenci doğru cevap vermiştir?

  A) Esma Rüman:Bayram namazları
  B) Hacer:Günlük namazlar
  C) Rana:Teravih namazı
  D) Emine:Vitr namazı

 52. Cevap: A Açıklama:

  doğru cevap A) olmalıdır. Bu durumda, öğrenci Esma Rüman doğru cevap vermiştir. 53. Furkan Namazın kılınış şartlarını ”Secde-Rüku-Kıyam-………-Kade-i Ahire-………” olmak üzere altı tane olarak saymaktadır.
  Boş olan yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

  A) Vakit-Kıraat
  B) Niyet-Setr-i Avret
  C) Kıraat-İftitah tekbiri
  D) Hadesten Taharet-Necasetten Taharet

 54. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) Kıraat-İftitah tekbiri Bu soru, namazın kılınış şartlarını ve sırasını doğru bir şekilde ifade etme yeteneğini sınamaktadır. Namazın temel adımları şunlardır: 1. İftitah Tekbiri (Namaza başlama tekbiri) 2. Kıraat (Fatiha ve sure okuma) 3. Rüku (Eğilme) 4. Secde (Yere kapanma) 5. Kıyam (Dik durma) 6. Tashahhud (Şehadet okuma) 7. Sela (Sağa ve sola selam verme) Verilen cümlede, boş bırakılan yerlere sırasıyla "Kıraat-İftitah tekbiri" ifadeleri gelmelidir. Bu ifadeler, namazın temel adımlarını doğru bir şekilde ifade etmektedir. 55. I. Selam verme
  II. Kıyamda durma
  III. Başlangıç tekbiri
  IV. Rüku
  Namaz kılarken hangi sıra takip edilmelidir?

  A) III,I,IV,II            B) III,II,IV,I
  C) II,III,IV,I            D) I,IV,II,III

 56. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) III,II,IV,I Namaz kılarken takip edilmesi gereken sıra şu şekildedir: 1. Başlangıç tekbiri (İftitah Tekbiri) 2. Kıyamda durma 3. Rüku (Eğilme) 4. Selam verme (Namazın sonunda) Bu sıraya göre doğru cevap "B) III,II,IV,I" olacaktır. Bu seçeneklerde, başlangıç tekbiri ile başlanır, ardından kıyamda durulur, rüku yapılır ve son olarak selam verilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Ortaokul 5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) Detayları

Ortaokul 5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) 3 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 28 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 30 Aralık 2021 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Ortaokul 5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) Testini Çöz tıklayın. Ortaokul 5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Ortaokul 5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Doğru-Yanlış
 • Test


Ortaokul 5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İBADET VE İNSAN
  1. TDB 1.2.3. İbadetlerle salih amelleri ilişkilendirir.
  2. TDB 1.2.4. İbadetin insana kazandırdığı ahlaki olgunluğu değerlendirir.
  3. TDB 1.2.5. Esmâ-i Hüsnâ’dan es- Samed, er-Rakîb, el-Vedûd isimlerini tanır.
  4. TDB 1.3.1. Ayet ve hadislerden hareketle doğrulukla ilgili çıkarımlarda bulunur.
  5. TDB 1.3.2. Namazı özenli kılmanın müminlerin en önemli özelliklerinden biri olduğunu fark eder.
  6. TDB 1.3.3. Müminlerin iyiliği emretmek, kötülüğü engellemekle ilgili sorumluluklarını değerlendirir.
  7. TDB 1.3.4. Yoksulun hakkını gözetmenin önemli bir dinî görev olduğunu savunur.

Ayrıca Ortaokul 5.sınıf temel dini bilgiler 1.dönem 2.sınav soruları; mebsinavlari.com tarafından yeni müfredata uygun tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Bu soru, öğrencilere Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberleri tanıma yeteneği kazandırmayı amaçlar.

Dinî veya kültürel kavramları anlama ve karşılaştırma yeteneği.

Bu soru, öğrencilere İslam inancında önemli meleklerin görevlerini tanıma yeteneği kazandırmayı amaçlar.

Bu soru, öğrencilere İslam'ın temel inançlarından birini tanıma ve bu inancın adını bilme yeteneği kazandırmayı amaçlar.

Bu soru, öğrencilere İslam'ın temel şartlarını ve inançlarını tanıma yeteneği kazandırmayı amaçlar.

Dini ibadetlerin uygulanması ve dua pratiği ile ilgili bilgi.

Bu soru, öğrencilere İslam inançları ve kutsal metinler hakkında doğru bilgi verme yeteneği kazandırmayı amaçlar.

Bu soru, öğrencilere İslam'ın temel inanç ifadesini doğru bir şekilde tamamlama yeteneği kazandırmayı amaçlar.

İslam'ın temel inançlarını ve ifadelerini anlama yeteneği.

İslam ibadetlerinin temel prensiplerini ve namazın kurallarını anlama yeteneği.

İslam inancına göre peygamberlerin özelliklerini ve sıfatlarını anlama yeteneği.

Bu soru, öğrencilere İslam'daki oruç türleri hakkında bilgi verme ve farklı oruç türlerini ayırt etme yeteneği kazandırmayı amaçlar.

İslam inancına göre meleklerin görevlerini anlama yeteneği.

Bu soru, öğrencilere İslam'ın kutsal kitabını tanıma ve İslam terminolojisini doğru bir şekilde kullanma yeteneği kazandırmayı amaçlar.

İslam'ın temel kavramlarını anlama yeteneği.

Namaz ibadetinin farz olma şartlarını anlama yeteneği.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) sünnetini ve sünnetin önemini anlama yeteneği.

İslam inancına göre Allah'ın özelliklerini ve sıfatlarını anlama yeteneği.

Bu soru, öğrencilere İslam'ın şartlarını ve bunların hangi ibadetleri içerdiğini anlama ve ayırt etme yeteneği kazandırmayı amaçlar.

İslam'ın beş temel ibadetini (namaz, oruç, zekat, hac, şehadet) tanıma yeteneği.

Bu soru, öğrencilere İslam'ın dünya ve ahiret dengesini anlama ve İslam'ın temel öğretileri hakkında bilgi sahibi olma yeteneği kazandırmayı amaçlar.

Bu soru, öğrencilere insanın yaratılışı hakkında temel bilgiler verirken, aynı zamanda doğru bilgilerin seçilmesi becerisini ölçer.

İslam'da farklı ibadetlerin dinen hükümlerini ayırt etme yeteneği.

Namazın temel adımlarını doğru bir şekilde tanıma ve ayırt etme yeteneği.

Kelime-i Şehadet'in doğru bir şekilde ifadesini tanıma yeteneği ve İslam'ın temel inancını doğru bir şekilde ifade edebilme yeteneği.

Bu soru, öğrencilerin İslam'da cemaatle kılınması gereken namazları tanıma yeteneklerini ölçer ve dinî ibadetlerle ilgili temel bilgilerini sınar.

Namazın temel adımlarını ve sırasını doğru bir şekilde ifade etme yeteneği.

Namazın temel adımlarını ve sırasını doğru bir şekilde bilmek ve ifade etmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Ortaokul 5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavı 5.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Ortaokul 5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) Testi İstatistikleri

Bu sınav 10 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 71 kere doğru, 102 kere yanlış cevap verilmiş.

Ortaokul 5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Ortaokul 5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Ortaokul 5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Ortaokul 5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.