Ortaokul 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Ortaokul 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 5.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Ortaokul 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Kral Yolu'nun yapımında kullanılan malzemeleri belirtiniz.


 2. Cevap: Toprak, kum, çakıl, taş Açıklama:

  Kral Yolu, toprak zemin üzerine yer yer kum, çakıl veya taş döşeyerek yapılmıştır. 3. Ulaşım ve iletişim teknolojilerinin ülkeler arası ticareti nasıl etkilediğini açıklayınız.


 4. Cevap: Ülkeler arasındaki mesafeleri kısaltır, iletişimi kolaylaştırır ve ticaret hacminin artmasına katkı sağlar. Açıklama:

  Teknolojik gelişmeler, mal ve hizmetlerin daha hızlı ve verimli bir şekilde uluslararası pazarlara ulaşmasını sağlar. 5. Turizmin halklar arası kültürel etkileşime katkısını tartışınız.


 6. Cevap: Farklı kültürlerden insanları bir araya getirir, karşılıklı anlayışı ve saygıyı artırır. Açıklama:

  Turizm, kültürler arasında köprüler kurmaya yardımcı olur ve önyargıyı azaltır. 7. TEMA'nın kuruluş amacını açıklayınız.


 8. Cevap: TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı), erozyonla mücadele, ağaçlandırma ve doğal varlıkların korunması için çalışmalar yapan bir sivil toplum kuruluşudur. Açıklama:

  TEMA, ülkemizin doğal kaynaklarının korunmasına katkıda bulunur. 9. Katılım hakkının temel özellikleri nelerdir?


 10. Cevap: * Görüşleri serbestçe ifade etme hakkı * Bizi ilgilendiren konularda görüşlerimize dikkate alınma hakkı Açıklama:

  Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin 12 ve 13. maddeleri bu hakları tanımaktadır. 11. Madenciliğin hangi coğrafi özelliklere sahip yerlerde yapıldığını açıklayınız.


 12. Cevap: Madenler bakımından zengin yerlerde Açıklama:

  Madencilik faaliyetleri, maden cevherlerinin yer aldığı bölgelerde gerçekleştirilir. 13. Hizmet sektörünün geliştiği yerleri üç örnek veriniz.


 14. Cevap: Nüfus yoğunluğu yüksek olan şehirler, turistik bölgeler, sanayi bölgeleri Açıklama:

  Hizmet sektörü, nüfusun yoğun olduğu, turizm potansiyelinin yüksek olduğu ve sanayi faaliyetlerinin yoğunlaştığı alanlarda gelişme gösterir. 15. Nuri Demirağ hangi kişilik özelliklerine sahiptir?


 16. Cevap: * Girişimci, çalışkan, yenilikçi, vatansever Açıklama:

  * Nuri Demirağ, risk almaktan çekinmeyen, sürekli yeni fikirler üreten ve ülkesinin kalkınması için çalışan bir girişimciydi. Aynı zamanda çalışkanlığı ve yenilikçiliğiyle tanınırdı. 17. Dağıtımda dron kullanımı ne gibi kolaylıklar sağlayabilir?


 18. Cevap: * Uzak bölgelere hızlı teslimat, trafik sıkışıklığının azaltılması, teslimat maliyetlerinin düşürülmesi Açıklama:

  * Dronlar, kargoyu geleneksel yöntemlere göre daha hızlı ve verimli bir şekilde ulaştırabilirler. Ayrıca, trafik sıkışıklığını azaltarak teslimat süresini kısaltabilirler ve teslimat maliyetlerini düşürebilirler. 19. Tüketici hakları ile ilgili başvurabileceğimiz kuruluşlar hangileridir?


 20. Cevap: Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, Tüketici Mahkemeleri, Ticaret Bakanlığı'nın Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, 175 Alo Tüketici hattı, Tüketici Bilgi Sistemi, tüketicinin korunmasına yönelik faaliyet gösteren dernek ve vakıflar Açıklama:

  Tüketiciler, haklarını korumak ve şikayetlerini iletmek için bu kuruluşlara başvurabilirler. 21. Üretim-dağıtım-tüketim aşamaları nelerdir?


 22. Cevap: Üretim (mal ve hizmetlerin üretilmesi), Dağıtım (mal ve hizmetlerin tüketicilere ulaştırılması), Tüketim (mal ve hizmetlerin tüketiciler tarafından kullanılması) Açıklama:

  Üretimden tüketime kadar olan süreç, ekonomik faaliyetlerin temel aşamalarını oluşturur. 23. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Üretim, mal ve hizmetlerin oluşturulma sürecidir.
  (.....) 2. Dağıtım, üretilen mal ve hizmetlerin tüketicilere ulaştırılmasıdır.
  (.....) 3. Tüketim, mal ve hizmetlerin son kullanıcılar tarafından kullanılmasıdır.
  (.....) 4. Girişimcilik, yeni iş fikirleri geliştirerek risk alan kişilere verilen addır.
  (.....) 5. Nuri Demirağ, Türkiye'nin ilk uçak fabrikasını kuran kişidir.
  (.....) 6. Kâğıt, genellikle ağaçlardan elde edilir.
  (.....) 7. Yıkanan yumurtaların raf ömrü daha kısadır.
  (.....) 8. Üretimden tüketime kadar geçen süreçte mal ve hizmetler çeşitli aşamalardan geçer.
  (.....) 9. Dağıtımda dron kullanımı, teslimat süresini kısaltabilir.
  (.....) 10. Üretim, dağıtım ve tüketim birbirini tamamlayan süreçlerdir.

 24. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 25. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  a. Karayolu
  b. Suyolu
  c. Havayolu
  d. Boru hatları
  e. Elektronik ticaret
  f. Ulaştırma
  g. Turizm
  h. Kültürel etkileşim
  ı. Dış ticarette iletişim teknolojisinin önemi
  i. Yolcu taşımacılığını kolaylaştırır
  1. Malzemelerin taşınmasında kullanılır
  2. İnsanların başka bölgelere gitmesini sağlar
  3. Ülkeler arası ticaretin gelişmesine yardımcı olur
  4. Farklı kültürlerin tanınmasına katkıda bulunur
  5. Malların kısa sürede taşınmasına olanak tanır
  6. Ülkeler arası ekonomik ilişkileri kolaylaştırır
  7. Farklı ülkelerdeki ürünlerden haberdar olmamızı sağlar
  8. Ulaşım araçları sayesinde yapılır
  9. Farklı kültürlere sahip insanları bir araya getirir
  10. Mal ve hizmetlerin üretici ve tüketiciyi buluşturmasına yardımcı olur

 26. Cevap: 1. d 2. g 3. e 4. h 5. c 6. f 7. ı 8. a 9. g 10. b Açıklama:

  Eşleştirmeler, sorulardaki ifadeler ile verilen seçeneklere göre yapılmıştır. 27. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  Geçmişten günümüze kadar tüm insanların, toplumların oluşturduğu maddi ve manevi değerler ___________ olarak adlandırılır.
  Günümüz sorunları için sürekli çözüm arayan kişilere ___________ denir.
  Bilimsel yöntemin sorunları çözmedeki ilk adımı ___________ olarak bilinir.
  Bir araştırmanın amacını belirlemek ___________ olarak tanımlanır.
  Bir araştırmanın aradığı soruyu ___________ denir.
  Araştırmada elde edilen bulguları yazılı rapor haline getirmek ___________ olarak adlandırılır.
  Bir araştırmanın bulgularından elde edilen genel yargılara ___________ denir.
  Araştırma yaparken bilgi toplamak için ___________ yapılır.
  Bir araştırmanın sonuçlarının doğruluğu ___________ ölçütüne göre değerlendirilir.
  Araştırma yaparken kaynakların güvenilirliğine dikkat etmek ___________ bir zorunluluktur.

 28. Cevap: 1. İnsanlığın ortak mirası 2. Mucitler 3. Sorunun tanımlanması 4. Amaç belirleme 5. Hipotez 6. Rapor yazma 7. Sonuç 8. Gözlem, deney 9. Güvenirlik 10. Bilimsel Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Ortaokul 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Ortaokul 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Ortaokul 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Ortaokul 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


Ortaokul 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • BİR ÜLKE, BİR BAYRAK
  1. Demokratik yönetim birimlerindeki yetki ile ulusal egemenlik arasındaki ilişkiyi açıklar.
  2. Merkezî yönetim birimlerini tanıyarak bu birimleri temel görevleriyle ilişkilendirir.
  3. Toplumsal yaşamı düzenleyen yasaların varlığını ve önemini fark eder
  4. Toplumsal yaşamı düzenleyen yasaların varlığını ve önemini fark eder
  5. Ulusal Egemenlik ve bağımsızlık sembollerine değer verir
 • HEPİMİZİN DÜNYASI
  1. Çeşitli ülkelerde bulunan ortak miras öğelerine örnekler verir.
  2. Dünya çocuklarının ortak yönlerini ve ilgi alanlarını fark eder.
  3. Ortak mirasın tanımında turizmin yerini fark eder.
  4. Turizmin uluslararası ilişkilerdeki yeri konusunda bakış açısı geliştirir
  5. Ülkeler arasında ekonomik alışveriş olduğunu fark eder.
  6. Ülkeler arasındaki ilişkilerde iletişim ve ulaşım teknolojisinin etkisini tartışır.

Ayrıca Ortaokul 5.sınıf sosyal bilgiler dersi 2.dönem sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, Kral Yolu'nun yapımında kullanılan malzemeleri öğrenecektir.

Ulaşım ve iletişim teknolojilerinin küresel ekonominin gelişmesindeki önemini kavrar.

Turizmin kültürel çeşitliliği ve uluslararası barışı teşvik etmede oynadığı rolü anlar.

TEMA'nın faaliyetlerini ve amaçlarını anlama.

Katılım hakkının önemini ve kapsamını anlama

Öğrenciler, madenciliğin yapıldığı coğrafi özellikleri kavrayabilecektir.

Öğrenciler, hizmet sektörünün geliştiği yerleri ayırt edebilecektir.

* Öğrencilerin girişimciliğin kişisel özellikler gerektirdiğini anlamalarını sağlar.

* Öğrencilerin teknolojik gelişmelerin dağıtım sektörüne etkilerini kavramalarını sağlar.

Tüketici hakları kuruluşları ve başvuru yollarını öğrenmek

Üretim-dağıtım-tüketim sürecini kavramak

* Üretim, dağıtım ve tüketimin ekonomideki rolünü anlama. * Girişimciliğin önemini kavrama. * Kâğıt üretiminin çevresel etkilerini bilme. * Yıkanan yumurtaların raf ömrünü uzatma yöntemlerini öğrenme. * Teknolojik gelişmelerin dağıtım sektörü üzerindeki etkisini fark etme. * Üretimden tüketime kadar olan sürecin bütünleşik yapısını kavrama.

Öğrenciler, ulaşım ve iletişim teknolojilerinin küresel ekonomi ve kültürler arası etkileşim üzerindeki etkisini anlayacaklardır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Ortaokul 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 5.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Ortaokul 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Ortaokul 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Ortaokul 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Ortaokul 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Sınavı Hazırla
  5.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünite Özetleri