Ortaokul 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Ortaokul 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 5.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Ortaokul 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Sahabelerin Peygamberimiz için önemini belirtiniz.


 2. Cevap: Sahabeler, Peygamberimiz'e dost oldular, onunla mücadele ettiler, öğretilerini yaydılar ve Müslümanca bir toplumun temelini oluşturdular. Açıklama:

  Sahabeler, İslam'ın yayılmasında ve İslam medeniyetinin temellerinin atılmasında büyük rol oynadılar. 3. Sahabelerin yaşadığı çağa neden "Asr-ı Saadet" dendiğini açıklayınız.


 4. Cevap: Çünkü Kur'an indi, Peygamber Efendimiz örnek alındı, İslam en güzel şekilde yaşandı ve sahabiler büyük bir huzur ve güven içindeydiler. Açıklama:

  Asr-ı Saadet, İslam'ın ilk dönemidir ve Müslümanların en mutlu ve huzurlu olduğu dönem olarak kabul edilir. 5. Sahabilerin İslam medeniyetine katkıları nelerdir?


 6. Cevap: Kur'an'ı ezberleme, Peygamberimizin hadislerini aktarma, İslam'ı dünyaya yayma Açıklama:

  Sahabiler, İslam'ın gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılmasında önemli roller üstlenmiştir. 7. Resulullah'ın (s.a.v) güzel ahlakı hakkında bilgi veriniz.


 8. Cevap: Resulullah (s.a.v), herkese nazik davranır, kimseyi ayıplamaz, kötülüğe kötülükle karşılık vermez, af ve hoşgörüyle davranırdı. Açıklama:

  Güzel ahlak, insanların birbirlerine karşı saygılı ve sevgi dolu bir şekilde davranmasını gerektirir. 9. Ebu Saîd el Hudrî'nin Peygamberimiz'den (s.a.v) aldığı ders nedir?


 10. Cevap: Allah'a güvenmek ve başkalarından bir şey beklememek Açıklama:

  Ebu Saîd, çalışmanın önemini ve rızkın Allah tarafından verileceğini öğrenmişti. 11. Üsame b. Zeyd'in Peygamberimiz (s.a.v) ile olan ilişkisi nasıldı?


 12. Cevap: Manevi torunuydu, çok seviliyordu Açıklama:

  Üsame, Peygamberimiz'in dadısının oğluydu ve kendi torunlarından hiç ayırmazdı. 13. Peygamber Efendimizin maddi ve manevi temizlik konusundaki görüşlerini açıklayınız.


 14. Cevap: Peygamber Efendimiz, beden temizliğine ve çevrenin korunmasına önem vermiş, dürüstlüğü ve güvenilirliği manevi temizliğin göstergesi olarak görmüştür. Açıklama:

  Peygamber Efendimiz, temizliğin hem maddi hem de manevi boyutlarını ele almış ve her ikisinin de öneminden bahsetmiştir. 15. Peygamber Efendimizin çevre temizliğine verdiği önemi açıklayınız.


 16. Cevap: Peygamber Efendimiz, ağaç dikilmesini tavsiye etmiş, doğanın korunmasını vurgulamış, rastgele tükürülmesini hoş karşılamamış ve çevre kirliliğini engellemeye çalışmıştır. Açıklama:

  Peygamber Efendimiz, çevre temizliğinin önemini anlayarak, çevresini güzelleştirmek ve doğayı korumak için çaba göstermiştir. 17. Peygamberimizin sohbet ve şakalaşma alışkanlıkları nasıldı?


 18. Cevap: Güler yüzlü ve sevecendir, insanları incitirmeden konuşur, az ve öz ifade ederdi. Açıklama:

  Peygamber Efendimiz, iletişim becerilerine önem verdi ve hoş sohbet ve esprili biriydi. 19. Peygamber Efendimizin (s.a.v) çocukları hakkında bilgi veriniz.


 20. Cevap: Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in Kâsım, Abdullah, Zeyneb, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fâtıma adlı altı çocuğu vardı. Açıklama:

  Peygamber Efendimizin (s.a.v) erkek çocukları küçük yaşta vefat etmiş, kız çocukları ise evlenerek yuva kurmuşlardır. 21. Peygamberimizin çocukları ve torunlarına karşı davranışlarından üç örnek veriniz.


 22. Cevap: * Torunlarını sırtına bindirip gezdirmesi * Torunları için dua etmesi * Torunlarına güzel ahlak öğütleri vermesi Açıklama:

  Peygamberimiz, çocukları ve torunlarına karşı şefkatli, sevgi dolu ve merhametli davranmıştır. 23. Peygamberimizin Ebu Eyyüb el-Ensarî'nin (r.a) çocuklarına taktığı lakabı açıklayınız.


 24. Cevap: Soğuk Suyun Sıcaklığı Açıklama:

  Ebu Eyyüb el-Ensarî'nin çocukları, Peygamberimize soğuk su getirmek için kuyulara yarışarak gittiklerinden, Peygamberimiz onlara "Soğuk Suyun Sıcaklığı" lakabını takmıştır. 25. Peygamberimizin (s.a.v) Hz. Enes'le olan iletişimini örneklerle açıklayınız.


 26. Cevap: Hz. Enes'le şakalaşması, ona "Ebû Umeyr" diye hitap etmesi, geç kaldığı için üzülmesine rağmen ona yardım etmesi gibi örnekler verilebilir. Açıklama:

  Peygamberimizin (s.a.v) çocuklarla iletişiminde sevgi, anlayış ve mizah unsurlarının öne çıktığı görülmektedir. 27. Peygamberimizin (s.a.v) çocuklara yönelik öğütlerinden örnekler veriniz.


 28. Cevap: Çalmamaları, zorla almamaları, başkalarına eziyet etmemeleri gibi öğütleri örnek olarak verilebilir. Açıklama:

  Peygamberimizin (s.a.v) çocuklara verdiği öğütler, onların ahlaki gelişiminde ve iyi birer insan olmalarında önemli bir rol oynamaktadır. 29. Küçük müezzin Ebû Mahzure'nin yetenekleri nelerdi?


 30. Cevap: * Kur'an-ı Kerim ezberliyordu. * Müezzinlik taklidi yaparak ezan okuyordu. Açıklama:

  Ebû Mahzure küçük yaşına rağmen Kur'an-ı Kerim ezberlemiş ve müezzinlik taklidi yapabilecek kadar dini bilgilere sahipti. 31. Peygamberimizin çocuklara karşı nasıl davrandığını açıklayınız.


 32. Cevap: * Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v), çocuklara şefkat, merhamet ve ilgi göstermiş, onların başlarını okşamış, konuşmalarını dinlemiş ve onlarla oyun oynamıştır. Açıklama:

  Peygamberimizin bu davranışları, çocukların önemsendiğini ve sevildiğini hissettirerek onların sağlıklı bir şekilde gelişmelerine katkı sağlamıştır. 33. Aşağıda verilen ifadelerde doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Hz. Enes, peygamberle on yıl boyunca birlikte yaşadı.
  2. (.....) Hz. Enes, peygamberin yanına gittiğinde 10 yaşındaydı.
  3. (.....) Enes, peygamberin hizmetinde olmaktan çok zevk alırdı.
  4. (.....) Peygamber, Enes'e "Ebu Hamza" künyesini verdi.
  5. (.....) Enes, peygamberin istediği bir işi yapmaktan çekinirdi.
  6. (.....) Hz. Enes, peygamberin bütün sözlerini ve hareketlerini dikkatlice gözlemlerdi.
  7. (.....) Cahiliye Dönemi'nde kız çocuklarına değer verilmezdi.
  8. (.....) Hz. Peygamber, Enes'in hatalarını onun kalbini kırmadan söylerdi.
  9. (.....) Peygamber, çocuklarla oyun oynar ve şakalaşırdı.
  10. (.....) Hasan ve Hüseyin kardeşler, yaşlı bir adama abdest almayı öğretti.

 34. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 35. Eşleştirmeleri Yapın

  a. Namaz, dinin direğidir.
  b. Peygamberimiz beşerdir.
  c. Allah Resulü, tebessüm eden kişiydi.
  d. Peygamber Efendimiz, asla kimseyi küçümsemedi.
  e. Sevgili Peygamberimiz, hayatı boyunca çalıştı.
  f. Namaz, bizleri kötülüklerden alıkoyar.
  g. Peygamberimiz, cemaatle namaz kılmaya özen gösterdi.
  h. Allah Resulü, yaşlı bir kadına yaşlıların cennete gidemeyeceğini söyledi.
  1. Peygamberimizin hayatı ve ibadetleri
  2. Peygamberimizin beşeri özellikleri
  3. Peygamberimizin ahlaki özellikleri
  4. Namazın önemi
  5. Namazın manevi faydaları
  6. Peygamberimizin mütevazı kişiliği
  7. Peygamberimizin çalışma hayatı
  8. Peygamberimizin şakacı kişiliği
  9. Peygamberimizin kimseyi küçümsememesi
  10. Peygamberimizin cemaatle namaz kılması

 36. Cevap: 1. a 2. b 3. d 4. a 5. f 6. d 7. e 8. c 9. d 10. g Açıklama:

  Verilen eşleşmeler, Hz. Muhammed'in hayatına, ibadetlerine, ahlaki özelliklerine, namazın önemine ve günlük hayatına dair bilgiler içermektedir. 37. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  1. Peygamberimizin (s.a.v) çocuklarla oyunlar oynaması ve şakalaşması
  2. Hz. Peygamber'in çocuklara karşı merhameti
  3. Hz. Peygamber'in çocukların hatalarını hoş görmesi
  4. Hz. Enes'in annesinin tavsiyeleri
  5. Hz. Enes'in Peygamberimizin (s.a.v) yanındaki görevi
  6. Peygamberimizin (s.a.v) Hz. Enes'e verdiği künye
  7. Hz. Enes'in oyun oynarken görevini unutması
  8. Peygamberimizin (s.a.v) çocukların eğitimi konusundaki sözü
  9. Peygamberimizin (s.a.v) çocukları sevmesi
  10. Hz. Peygamber'in çocuklarla selamlaşması
  Eşleştirme:
  a. "Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen bizden değildir."
  b. Ebu Hamza
  c. Peygamber Efendimizin hizmetine can atması
  d. Hz. Peygamber'in saçlarını okşaması
  e. "Çocuklarınıza saygılı davranın."
  f. Çocuklarla ilgilenmek ve hayır dua etmek
  g. Peygamberimizi görmek için can atmaları
  h. Hatırlarını anlatan çocuk sahabinin Hz. Enes olması
  ı. Oyun oynamayı sevmesi
  i. Sevgili Peygamberimizin yanında olmak istemesi

 38. Cevap: 1. ı 2. e, f 3. e 4. i, j 5. c 6. b 7. d 8. a 9. g 10. h Açıklama:

  Hz. Peygamber (s.a.v), çocukların eğitimine, onlara karşı merhamete ve şefkate büyük önem verirdi. Sahabi Hz. Enes, 10 yıl boyunca Peygamberimiz (s.a.v) ile birlikte kalarak onun eğitimi altında yetişmiş ve Peygamberimiz (s.a.v) ile ilgili birçok hatıra anlatmıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Ortaokul 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Ortaokul 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Ortaokul 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Ortaokul 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


Ortaokul 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERİMİZ VE SAHABE
  1. Bir Hadis Öğreniyorum
  2. Çocuk Sahabiler
  3. Peygamberimizin Yol Arkadaşları: Sahabiler
  4. Sahabenin Dilinden Peygamberimiz

Ayrıca Ortaokul 5.sınıf peygamberimizin hayatı dersi 2.dönem sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Sahabelerin İslam tarihi açısından önemini değerlendirir.

Sahabelerin yaşadığı dönemin özelliklerini kavrar.

Sahabenin İslam dinindeki rolünü ve önemini kavramak.

Öğrenciler, Resulullah'ın (s.a.v) güzel ahlakının önemini anlar ve kendi hayatlarına uygularlar.

Öğrenciler, Allah'a güvenmenin ve çalışmanın önemini anlayacaklar.

Öğrenciler, Peygamberimiz'in yakın çevresiyle olan ilişkilerini öğrenecekler.

Peygamber Efendimizin temizliğe ilişkin tutumunu kavrar.

Peygamber Efendimizin çevre bilinci hakkında bilgi edinir.

Öğrenciler, Peygamber Efendimizin etkili iletişim kurma yöntemlerini öğrenir.

Öğrenciler, Peygamber Efendimizin (s.a.v) çocuklarının adlarını ve durumlarını öğrenirler.

Peygamberimizin çocuk ve torun sevgisi hakkında bilgi edinmek.

Peygamberimizin çocukları ve torunlarına verdiği lakaplar hakkında bilgi edinmek.

Peygamberimizin (s.a.v) çocuklara karşı şefkatli ve anlayışlı olduğunu, onlarla sevgi dolu bir iletişim kurduğunu öğrenmek.

Peygamberimizin (s.a.v) çocukların eğitimine ve ahlaki gelişimine verdiği önemi kavramak.

Çocukların küçük yaşta dahi yetenekleri ve İslami bilgiler edinebileceklerini anlamak.

Öğrenciler, Peygamberimizin çocuklara karşı tutumunu anlayacaklar.

- Hz. Enes'in Peygamberimizle olan yakınlığının önemini anlamak. - Hz. Enes'in Peygamberimizin yardımcısı olarak yaptığı görevleri öğrenmek. - Hz. Enes'in Peygamberimizden öğrendiği değerleri ve ahlakı anlamak. - Peygamberimizin çocuklara karşı olan sevgi ve şefkatini kavramak. - Peygamberimizin verdiği eğitimin çocukların gelişimindeki rolünü anlamak. - Cahiliye Dönemi'nde kız çocuklarına verilen değerin çok az olduğunu öğrenmek. - Peygamberimizin çocukların hatalarına yaklaşımının önemini anlamak. - Peygamberimizin çocuklarla oyun oynarken bile onlara değer verdiğini ve eğittiğini öğrenmek. - Hasan ve Hüseyin kardeşlerin yardımseverliklerini ve nazikliklerini anlamak. - Çocukların da büyüklerin yapması gereken önemli işlerde rol alabileceklerini kavramak.

* Öğrenciler, Hz. Muhammed'in hayatı ve öğretileri hakkında bilgi edinirler. * Peygamberimizin beşeri yönünü ve ahlaki özelliklerini anlarlar. * Namaz ibadetinin önemini ve faydalarını kavrarlar.

* Peygamberimizin (s.a.v) çocuklara karşı tutumunu anlar. * Hz. Peygamber'in çocukların eğitimine verdiği önemi kavrar. * Hz. Enes'in hayatı ve Peygamberimiz (s.a.v) ile yakınlığı hakkında bilgi edinir. * Çocukların haklarına saygı duymanın önemini vurgular.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Ortaokul 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 5.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Ortaokul 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Ortaokul 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Ortaokul 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Ortaokul 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri