Ortaokul 5.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Ortaokul 5.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 5.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Ortaokul 5.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Minarenin işlevi nedir?


 2. Cevap: Müezzinin ezan okuduğu ve salâ verdiği yer. Açıklama:

  Minare, camilerin yüksek ve ince yapılarından biridir. 3. Hat sanatı hangi dinî etkilerle şekillenmiştir?


 4. Cevap: İslam dininin güzelliğe önem vermesi. Açıklama:

  Hat sanatı, dinî yazıları ve levhaları süslemek için kullanılan bir sanat dalıdır. 5. Örf ve âdet nedir? Açıklayınız.


 6. Cevap: Örf, yazılı olmayan ve gelenekle oluşan kurallar; âdet ise, alışkanlık haline gelmiş tekrar eden eylemlerdir. Açıklama:

  Örf ve âdetler, bir toplumun düzenli ve huzurlu bir şekilde yaşamasına katkı sağlar. 7. Örf ve âdetlerin oluşumunda dinin etkisini belirtiniz.


 8. Cevap: Din, toplumsal yaşantıdaki birçok örf ve âdetin oluşumunda etkili olmuştur. Açıklama:

  Örneğin, yeni doğan bir çocuğun kulağına ezan okunması, dinin örf ve âdetler üzerindeki etkisini gösterir. 9. Hz. Muhammed (s.a.v.)'in çocuklarına gösterdiği adalet anlayışını açıklayınız.


 10. Cevap: Hz. Muhammed (s.a.v.), çocukları arasında ayrım yapmaktan kaçınırdı. Onlara adaletli davranılmasını ister, miras bırakma gibi konularda çocukları arasında eşitlik sağlardı. Açıklama:

  Hz. Muhammed'in çocuklara yönelik adaleti, aile içinde barış ve uyumun önemini vurgular. 11. Hz. Süleyman (a.s.)'a verilen üç mucizeyi yazınız.


 12. Cevap: Hz. Süleyman (a.s.)'a verilen üç mucizeyi yazınız.üleyman (a.s.)'a verilen üç mucizeyi yazınız. Açıklama:

  Hz. Süleyman (a.s.)'a verilen üç mucizeyi yazınız. Cevap: * Rüzgârın emrine verilmesi * Kuşların ve diğer canlıların dilinin öğretilmesi * Davalarda hüküm vermede üstün yetenek ve ilimman (a.s.)'a verilen üç mucizeyi yazınız. Cevap: * Rüzgârın emrine verilmesi * Kuşların ve diğer canlıların dilinin öğretilmesi * Davalarda hüküm vermede üstün yetenek ve ilim 13. İyi bir babada bulunması gereken özellikleri belirtiniz.


 14. Cevap: Çocuklarıyla oyun oynamak, onlara sevgi ve şefkat göstermek, ihtiyaçlarıyla ilgilenmek, adaletli davranmak, yanlış davranışlarını düzeltmek Açıklama:

  İyi bir baba, çocuklarının duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılar ve onların sağlıklı gelişimi için gerekli desteği sağlar. 15. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) kız çocuklarına yönelik tutumu nasıldı?


 16. Cevap: Kız çocuklarını hor görmemiş, onlara sevgi ve merhamet göstermiştir. Açıklama:

  Hz. Muhammed'in (s.a.v.) zamanında kız çocukları genellikle değersiz görülüyordu ancak o, kız çocuklarına da erkek çocuklarla eşit önem vermiş ve onlara saygı duymuştur. 17. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ailesinde akrabalık ilişkileri nasıldı?


 18. Cevap: Hz. Muhammed'in ailesinde akrabalık ilişkileri çok önemliydi. Akrabalar sık sık ziyaret edilir, sıkıntılarıyla yakından ilgilenilirdi. Açıklama:

  Hz. Peygamber, akrabaları gözetmeyi İslam ahlakının önemli bir parçası olarak görmüştür. 19. Hz. Muhammed'in ailesinde komşuluk ilişkileri nasıldı?


 20. Cevap: Hz. Muhammed'in ailesi, komşularıyla yakından ilgilenirdi. Onları ziyaret ederler, sıkıntılarına ortak olurlar, iyilik yaparlardı. Açıklama:

  Hz. Peygamber, iyi bir komşu olmanın önemine vurgu yapmış ve komşulara iyilik yapılması gerektiğini söylemiştir. 21. Kevser Suresi'nin konusu nedir?


 22. Cevap: Hz. Muhammed'e (s.a.v.) verilen Kevserin (bolluk, bereket) müjdesi. Açıklama:

  Kevser Suresi, Hz. Muhammed'e (s.a.v.) hem dünyevi hem de uhrevi nimetlerin verileceği müjdesini içerir. 23. Kevser'in anlamını açıklayınız.


 24. Cevap: Sınırsız bolluk, bereket, neslin çoğalması, maddi ve manevi hayır. Açıklama:

  Kevser, Kur'an'da sınırsız iyilik ve güzellikleri ifade eden bir kavramdır. 25. Lokman Suresi'nin 13. ayetinde Hz. Lokman'ın oğluna verdiği en önemli öğüt nedir?


 26. Cevap: Allah'a şükretmek Açıklama: 27. Hz. Lokman'ın oğluna verdiği ana baba hakları konusundaki öğütlerinden üç örnek veriniz.


 28. Cevap: * Annesi, onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. * Babası, onu büyütürken pek çok sıkıntıya katlanmıştır. * Anne babaya sevgi ve saygı göstermek evlatların hakkıdır. Açıklama: 29. Tahiyyat duasının namazdaki amacı nedir?


 30. Cevap: Tahiyyat duasının namazdaki amacı, Allah'ı, Peygamberi ve tüm varlıkları selamlamaktır. Açıklama:

  Dua, namazın sonunda oturulan Tahiyyat oturuşunda okunur ve Müslümanlar bu dua ile Allah'ın huzurundan ayrılmadan önce selamlaşma fırsatı bulurlar. 31. Tahiyyat duasının sonunda okunan "Selam bize ve Allah'ın salih kullarına olsun" ifadesinin anlamını yazınız.


 32. Cevap: "Selam bize ve Allah'ın salih kullarına olsun" ifadesi, namazda okuyan kişinin yerde ve gökte bulunan tüm varlıklara selam verdiğini ifade eder. Açıklama:

  Bu ifade, Müslümanların sadece insanlara değil, tüm yaratıklara karşı selam ve huzurlu olma değerlerini vurgular. 33. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (D/Y) 1. Yemek yerken konuşmak adaba uygun değildir.
  (D/Y) 2. Sofrada yemek artıkları bırakmak nezaketsizliktir.
  (D/Y) 3. Yemek yerken çatal bıçak kullanmak zorunludur.
  (D/Y) 4. Sofrada başkalarının yemeğine el uzatmak saygısızlıktır.
  (D/Y) 5. Soğanlı ve sarımsaklı yemeklerden sonra diş fırçalamak adaba uygundur.
  (D/Y) 6. Sofrada yüksek sesle konuşmak hoş karşılanır.
  (D/Y) 7. Yemek yerken tabağa doğru eğilmek saygısızlıktır.
  (D/Y) 8. Sofradan önce elleri yıkamak mecburidir.
  (D/Y) 9. Sofrada başkalarını eleştirmek adaba aykırıdır.
  (D/Y) 10. Yemek yerken telefon kullanmak hoş karşılanır.

 34. Cevap: D, D, Y, D, D, Y, D, D, D, Y Açıklama:

  Sofra adabı, başkalarıyla yemek yerken uyulması gereken kurallardır. Bu kurallar, hijyen, nezaket ve saygı içerir. 35. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  1. Tevhit
  2. Naat
  3. Münacaat
  4. İlahi
  5. Mevlid
  6. Hilye
  7. Elhamdülillah
  8. Sünnet düğünü
  9. Cenaze namazı
  10. Dua
  Önermeler:
  a. Hz. Peygamber'in özelliklerini anlatan eser
  b. Allah'a (c.c.) yalvarma ve yakarma
  c. Yüce Allah'ın varlığını ve birliğini konu alan şiirler
  d. Yemek sonrasında okunan dua
  e. Hz. Muhammed'e (s.a.v.) duyulan sevgi ve saygıyı konu alan şiirler
  f. Erkek çocukların sünnet edilmesinin ardından yapılan tören
  g. Ölmüş kişiler için kılınan namaz
  h. Allah'ı öven ve yücelten dinî şarkılar
  ı. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğumunu konu alan eser
  j. Allah'ın (c.c.) varlığını ve birliğini anlatan eser

 36. Cevap: 1. j 2. e 3. b 4. h 5. ı 6. a 7. d 8. f 9. g 10. c Açıklama:

  Bu eşleştirme, dinî edebiyat türleri, dinî örf ve adetler ve dinî ifadeler ile ilgilidir. 37. Aşağıdaki ifadeleri eşleştirin:

  1. Sünnet
  2. Muharrem ayı
  3. Aşure
  4. Mevlit
  5. Cuma günleri
  6. Kandil geceleri
  7. Kabristan ziyareti
  8. Cenaze töreni
  9. Bayramlaşma
  10. Bayram ziyaretleri
  a) Peygamberimizin doğum yıldönümü
  b) Yardım isteme amacıyla aşure dağıtma
  c) Ölen birine taziye ziyaretinde bulunma
  d) Ölünün ardından yapılan dini tören
  e) Müslümanların topluca ibadet etme zamanı
  f) Bayramda akraba ve dostları ziyaret etme
  g) Ergenlik çağına ulaşan çocuklara uygulanan dini yükümlülük
  h) Kabirlerin temizlenip okunması
  i) Müslümanların haftalık özel ibadet günü
  j) Müslümanların özel geceleri

 38. Cevap: 1. g 2. b 3. a 4. f 5. i 6. j 7. h 8. c 9. d 10. e Açıklama:

  Soruda, Müslüman toplumlarda görülen dini içerikli uygulamalar hakkında bilgi verilmektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Ortaokul 5.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Ortaokul 5.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Ortaokul 5.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Ortaokul 5.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


Ortaokul 5.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • SEVİNÇ VE ÜZÜNTÜLERİMİZİ PAYLAŞALIM
  1. Cuma gününün Müslümanlar için önemini kavrar.
  2. Dinî ve millî bayramlar ile kandil gecelerinin, sevgi ve paylaşma açısından önemini fark eder
  3. İnsanları iyilikle anmaya, zor durumda olanlara yardıma, hastaları ziyaret etmeye istekli olur
  4. Paylaşmanın insan için bir ihtiyaç ve erdem olduğunun farkında olur.
  5. Ramazan ayının sevinç ve heyecanla karşılandığını fark eder
  6. Sevinç ve üzüntülerin paylaşılmasında millî ve dinî bayramlarımızın önemini kavrar
  7. Tahiyyat duâsını ezbere okur ve anlamını söyler.
  8. Toplumdaki engellilerin sorunlarına çözüm önerileri geliştirir.
 • VATANIMIZI VE MİLLETİMİZİ SEVİYORUZ
  1. Askerlik yapmanın neden vatan borcu olduğunu açıklar.
  2. Atatürk’ün askerliğin kutsallığını ortaya koyan sözlerinden örnekler verir.
  3. Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” sözünün ne anlama geldiğini açıklar.
  4. Bayrağa ve ulusal marşa saygı göstermenin nedenlerini açıklayarak Bayrağımıza ve İstiklâl Marşı’mıza saygı gösterir
  5. Gazilerimize saygı duyarak gereken değeri vermenin ve şehitlerimizi rahmet ve minnet duygusu ile anmanın bilincinde olur.
  6. Her insanın neden vatan ve milletini sevmesi gerektiğini açıklar.
  7. Vatan ve millet kavramlarını tanımlayarak bu vatanda yaşayan herkesin bir millet olduğunun bilincinde olur
  8. Vatan ve milletine karşı kendisine düşen görevi yerine getirir.

Ayrıca Ortaokul 5.sınıf DKAB 2.dönem sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Cami bölümlerinin işlevlerini öğrenme.

Dinî etkilerin sanat üzerindeki rolünü anlama.

Öğrenciler, örf ve âdet kavramlarını anlar.

Öğrenciler, dinin örf ve âdetlerin oluşumundaki rolünü kavrar.

Öğrenciler, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) adalet anlayışını ve çocuk haklarına verdiği önemi öğrenirler.

Öğrenciler, Hz. Süleyman'a (a.s.) verilen mucizeleri öğrenirler.

Öğrenciler, iyi bir babanın niteliklerini anlayacak ve takdir edeceklerdir.

Öğrenciler, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) kadın haklarına verdiği önemin farkına varacaklardır.

Akrabalık ilişkilerinin önemini kavramak.

Komşuluk ilişkilerinin önemini kavramak.

Kevser Suresi'nin ana temasını anlamak.

Kevser kavramının anlamını ve kapsamını kavramak.

Öğrenciler, Hz. Lokman'ın oğluna verdiği öğütleri tanırlar.

Öğrenciler, ana baba haklarının önemini vurgularlar.

Öğrenciler Tahiyyat duasının namazdaki işlevini öğrenir.

Öğrenciler Tahiyyat duasının kapsamlı selamlama anlamını kavrar.

* Öğrenciler, sofra adabı kurallarını bilirler. * Öğrenciler, sosyal ortamlarda uygun sofra adabı sergilerler. * Öğrenciler, başkalarıyla yemek yerken başkalarının haklarına saygı gösterirler. * Öğrenciler, sofra adabının önemini ve faydalarını takdir ederler.

* Dinî edebiyat türlerini bilir. * Dinî örf ve adetleri tanır. * Dinî ifadelerin günlük hayattaki kullanımını açıklar.

* Öğrenciler, İslam dininin toplumsal hayata etkisini kavrar. * Müslümanların dini gelenekleri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Ortaokul 5.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 5.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Ortaokul 5.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Ortaokul 5.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Ortaokul 5.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Ortaokul 5.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri