ONHAL-2 BİLGİSAYAR BİLİMİ 1.DÖNEM 2.SINAV

ONHAL-2 BİLGİSAYAR BİLİMİ 1.DÖNEM 2.SINAV sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. ONHAL-2 BİLGİSAYAR BİLİMİ 1.DÖNEM 2.SINAV CEVAPLARI

 1. Klavyeden girilen iki sayıdan büyük olandan küçük olan çıkarılmak istenmektedir. Programcı aşağıdaki akış şemasını hazırlamıştır.
  meb sınavları algoritma sorusu
  Buna göre soru işareti ile gösterilen yere hangisi getirilmelidir?

  A) sayi1 = sayi2                B) sayi1 + = sayi2
  C) sayi1 < sayi2                D) sayi1 % sayi 2
  E) sonuc > sayi1 + sayi2

 2. Cevap: C Açıklama:

  Verilen akış şemasına göre çözüm açıklamasını ve cevap anahtarını aşağıda bulabilirsiniz: Bu akış şeması, klavyeden girilen iki sayıdan büyük olanın küçük olandan çıkarılmasını ifade ediyor. Akış şemasına baktığımızda: 1. İlk adımda "sayi1" ve "sayi2" adlı iki sayı girdisi alınıyor. 2. Ardından "sayi1" ve "sayi2" karşılaştırılıyor. Bu karşılaştırma sonucu büyük olan sayının "sayi1" olması bekleniyor. 3. Sonrasında soru işareti ile gösterilen yere hangi işlem yapılacağına karar vermemiz gerekiyor. Verilen seçenekler arasında: A) `sayi1 = sayi2`: Burada "sayi1" değişkeni "sayi2" değeri ile eşitleniyor, bu işlem beklenen sonucu vermez. B) `sayi1 += sayi2`: Burada "sayi1" değişkenine "sayi2" değeri ekleniyor, bu işlem de beklenen sonucu vermez. C) `sayi1 < sayi2`: Burada "sayi1" ve "sayi2" karşılaştırması yapılıyor, ancak bu karşılaştırma sonucu elde edilen değer programın amacına uygun değil. D) `sayi1 % sayi 2`: Burada "sayi1" sayısının "sayi2" sayısına bölümünden kalan alınıyor, bu da beklenen sonucu vermez. E) `sonuc > sayi1 + sayi2`: Burada "sonuc" adlı bir değişkenin, "sayi1" ve "sayi2" sayılarının toplamına göre karşılaştırıldığı bir ifade bulunuyor. Bu ifade, programın amacına uygun değil. Bu durumda doğru cevap, C) `sayi1 < sayi2` olmalıdır. Bu ifade "sayi1" sayısının "sayi2" sayısından küçük olup olmadığını kontrol eder ve amacı doğru şekilde ifade eder. 3. Klavyeden girilen iki sayının toplanması istenmektedir. Programcı aşağıdaki algoritmaya hazırlamıştır.
  mebsınavları.com bilgisayar bilimleri sorusu
  Buna göre soru işareti ile gösterilen yere hangisi getirilmelidir?

  A) sonuc = sayi1 + sayi 2
  B) sayi1= sayi1 + sayi2
  C) (sayi1 + sayi2) = sonuc
  D) sonuc = ((sayi1) + (sayi2)) 
  E) sonuc = sonuc - sayi1 + sayi2

 4. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "A) sonuc = sayi1 + sayi2"dir. Algoritma, iki sayının toplamını hesaplayıp sonucu "sonuc" değişkenine atamalıdır. Bu nedenle, doğru ifade "sonuc = sayi1 + sayi2" olmalıdır. Diğer seçeneklerdeki ifadeler ya yanlış semantik anlam taşıyor ya da gereksiz ek işlemler içeriyor. 5. Aşağıda verilen sözde kodun akış şemasında boş bırakılan yerleri doldurunuz.
  1. Başla.
  2. topOrt = 0
  3. for (i=1; i <=20; i++)
  4. Oku not1, not2
  5. ort = (not1 + not2)/2
  6. topOrt = topOrt + ort
  7. i++
  8. sınıfOrt = topOrt/20
  9. Yaz sınıfOrt

  10. Bitir.
  bilgisyar bilimi sorusu


 6. Cevap:

  1: topOrt = 0 ---- 2: i=1;i<20;i++ ----- 3: ort =(not1+not2) /2 ---- 4: sınıfOrt= topOrt/20

  Açıklama:

  Sözde kod, öğrencilere programlama mantığını anlama ve temel akış kontrol yapılarını kullanma becerisi kazandırmayı amaçlayan bir soru tipidir. Verilen kod, öğrencilere özgün bir programı analiz etmelerini ve boş bırakılan yerleri doğru bir şekilde tamamlamalarını gerektirir. Bu kodda, öğrencilerin yapması gereken işlem: 1. Başla. 2. topOrt değişkenini 0'a eşitle. 3. 1'den 20'ye kadar olan i değerlerini döngü ile gez. 4. not1 ve not2 değerlerini oku. 5. Ortalama hesabı için `ort = (not1 + not2)/2` işlemi gerçekleştir. 6. Ortalamayı topOrt değişkenine ekle. 7. i değerini arttır. 8. Tüm öğrencilerin ortalamasını hesapla: `sınıfOrt = topOrt/20` 9. Sınıf ortalamasını yazdır. 10. Bitir. 7. Klavyeden girilen bir sayının küpünü alan algoritmayı yazınız.

  1. Başla
  2. ................... 
  3. .....................
  4. Yaz ..............
  5. Bitir

 8. Cevap:

  2: gir sayi --- 3: alan = sayi * sayi * sayi --- 4: alan

  Açıklama:

  Cevap Anahtarı: 1. Başla 2. Sayıyı klavyeden oku 3. Sayının küpünü hesapla 4. Hesaplanan küpü ekrana yazdır 5. Bitir Bu algoritma, klavyeden girilen bir sayının küpünü hesaplayan ve ekrana yazdıran basit bir işlemi açıklar. Adımlar sırasıyla takip edilerek kullanıcıdan sayı alınır, bu sayının küpü hesaplanır ve sonuç ekrana yazdırılır. Bu tür algoritmalar, programlamada temel işlem mantığını anlamak için kullanılır. 9. Klavyeden yaşı girilen kişinin yaşı 18'den küçükse yaşınız küçük değilse yaşınız büyük yazdıran programın algoritmasını aşağıya yazınız.

  1. Başla
  2. Gir ..............
  3. Eğer ....................... ise yaz ....................
  4. Değilse ...................
  5 .

 10. Cevap:

  yas ---- yes > 50 ise yaz büyük --- küçük --- Bitir

  Açıklama:

  Bu soruda, öğrencilerden klavyeden girilen yaşın 18'den küçük mü yoksa büyük mü olduğunu kontrol eden bir programın algoritmasını oluşturmaları bekleniyor. Algoritma: 1. Başla. 2. Gir yaş. 3. Eğer yaş 18'den küçük ise, yaz "Yaşınız küçük." 4. Değilse, yaz "Yaşınız büyük." 5. Bitir. Bu algoritma, öğrencilere temel karar yapılarını (if-else) ve mantıksal karşılaştırmaları (yaşın 18'den küçük olup olmaması) kullanma becerisi kazandırmayı amaçlar. 11. Aşağıda verilen algoritmayı akış şemasında yapınız.
  1. Başla.
  2. Notları Oku.
  3. Ortalamayı Hesapla.
  4. Ortalamayı Yaz.
  5. Bitir.
  algoritma sorusu 12. Cevap:

  Başla --- not1, not2 ---- ort = (not1 +not2) / 2 ---- [ort >= 50 ; Geçti -- kaldı ] ----- Bitir

  Açıklama:

  Cevap Anahtarı: Akış Şeması oluşturulmuş şekilde verilen bağımsız adımların sırasını takip eder. İlk olarak "Notları Oku" adımına gidilir, ardından "Ortalamayı Hesapla" adımına geçilir ve son olarak hesaplanan ortalama "Ortalamayı Yaz" adımında ekrana çıktı olarak verilir. Verilen algoritmanın akış şeması, işlemlerin görsel olarak sırasını ve ilişkisini gösterir. Akış şeması, her bir adımın nasıl bağlantılı olduğunu ve hangi sırayla gerçekleştirilmesi gerektiğini açıklar. Bu örnekte, başlangıç noktasından başlayarak her adımı sırasıyla izleyerek sona ulaşılır. 13. Aşağıda verilen algoritmayı akış şemasında yapınız.
  1. Başla.
  2. Notları Oku.
  3. Ortalamayı Hesapla.
  4. Ortalamayı Yaz.
  5. Bitir.
  9.sınıf bilgisayar bilimi sorusu 14. Cevap:

  Başla --- not1, not2 ---- ort = (not1 +not2) / 2 ---- ort --- Bitir

  Açıklama:

  Bu soruda, öğrencilerden verilen algoritmayı akış şeması şeklinde çizmeleri isteniyor. Akış Şeması: ``` +------------------+ | Başla | +------------------+ | V +------------------+ | Notları Oku | +------------------+ | V +------------------+ | Ortalamayı Hesapla| +------------------+ | V +------------------+ | Ortalamayı Yaz | +------------------+ | V +------------------+ | Bitir | +------------------+ ``` Bu akış şeması, algoritmanın adımlarını görsel olarak temsil eder. 15. Aşağıdaki değişken isimlerinden yanlış olan hangisidir?

  A) okul_no                       B) Tcno
  C) telefon:                       D) adsoyad
  E) AdSoyad

 16. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C) telefon: adresidir. Değişken isimlerinin genellikle belirli kurallara uygun olması gerekir. Bu kurallara uymayan isimler hatalara neden olabilir. İşte bu soruda verilen değişken isimlerinin analizi: A) okul_no: Doğru, değişken ismi anlamlı ve düzgün yazılmış. B) Tcno: Doğru, değişken ismi anlamlı ve düzgün yazılmış. C) telefon: Yanlış, burada gereksiz ":" işareti var ve değişken ismi küçük harfle başlamalıdır. D) adsoyad: Doğru, değişken ismi anlamlı ve düzgün yazılmış. E) AdSoyad: Doğru, değişken ismi anlamlı ve düzgün yazılmış. 17. Aşağıdaki akış şemasında programın çalışması için numaralı satırların sırasını şıklardan hangisi doğru olarak vermiştir?
  bilgisayar bilimi sorusu

  A) 1-2-3-4-5-6                  B) 2-3-5-6-4-1
  C) 4-1-3-2-6-5                  D) 6-1-5-4-2-3
  E) 1-4-2-3-5-6

 18. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı C) 4-1-3-2-6-5'tir. Akış şemasındaki numaralı satırların sırasıyla çalıştırılması gereken adımları temsil eder: 1. Program başlatılır (Başlangıç). 2. Kullanıcıdan bir sayı girişi alınır (Kullanıcıdan Bilgi Alımı). 3. Girilen sayı 2 ile çarpılır (Çarpma İşlemi). 4. Elde edilen sonuç ekranda gösterilir (Sonuç Gösterimi). 5. Program sona erer (Bitiş). 6. Kullanıcı isteğe bağlı olarak programı sonlandırabilir (Kullanıcı Kontrolü). Bu sıralama, programın doğru çalışabilmesi için numaralı satırların sırasını doğru bir şekilde yansıtmaktadır. 19. Aşağıdaki akış şemasının yaptığı işlemi şıklardan hangisi tanımlıyor?
  bilgisayar bilimi algoritma sorusu

  A) Girilen notları topluyor.
  B) Girilen 4 sınav notunu toplayıp ekrana yazdırıyor.
  C) Girilen 2 sınav notunun ve 2 performans notunun toplamını ekrana yazdırıyor.
  D) Girilen 2 sınav notunu ve 2 performans notunu ayrı ayrı toplayarak bu iki toplamın toplamını alıp 4 e bölerek çıkan sonucun 50 den küçük olup olmadığını karşılaştırarak geçip kalma durumunu ekrana yazdırıyor.
  E) Girilen sayıların algoritmik ortalamasını aldırıp ekrana yazdırır

 20. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı ve çözüm açıklaması şu şekildedir: Doğru Cevap: D) Girilen 2 sınav notunu ve 2 performans notunu ayrı ayrı toplayarak bu iki toplamın toplamını alıp 4 e bölerek çıkan sonucun 50 den küçük olup olmadığını karşılaştırarak geçip kalma durumunu ekrana yazdırıyor. Verilen akış şeması, girilen 2 sınav notunu ve 2 performans notunu ayrı ayrı toplayan bir işlemi göstermektedir. Ardından, bu iki toplamın toplamını alarak elde edilen sonucu 4'e böler. Son olarak, bu bölmenin sonucunu 50'den küçük olup olmadığını kontrol eder ve bu bilgiyi ekrana yazdırır. Bu işlem, öğrencinin geçip geçmediğini belirlemek için kullanılan bir değerlendirme işlemidir. Diğer şıklar, verilen akış şemasının yaptığı işlemi yanlış şekilde tanımlar. Örneğin, A seçeneği sadece notları toplarken, B seçeneği sadece notları toplar ve ekrana yazdırırken, C seçeneği ise farklı bir toplama işlemi yapar. 21. Bir ürünün telif haklarının saklı olduğunu gösteren lisans türü hangisidir?

  A) CopyRight            B) CopyFree
  C) CopyUse              D) CopyGet
  E) CopyReach

 22. Cevap: A

 23. Aşağıda verilnelerden hangisi diğerlerine göre daha güçlü şifredir?

  A) password                    B) pass1            C) 123pass
  D) passWORD123_        E) 1239871

 24. Cevap: D

 25. Bir yazılımın ücretsiz olarak kullanıma sunulması hangisi ile açıklanır?

  A) Beta Yazılım                B) Demo Yazılım
  C) Freeware Yazılım        D) Lisanslı Yazılım
  E) Trial Yazılım

 26. Cevap: C

 27. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin uluslar arası internet ülke kodudur?

  A) .tr    B) .fr    C) .gov    D) .tur    E) .trk

 28. Cevap: A

 29. Güçlü bir şifre oluşturmak için aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

  A) Şifre en az sekiz karakterden oluşmalıdır.
  B) Şifrede büyük-küçük harf bulunmalıdır
  C) Şifre sadece sayıalrdan oluşmalıdır
  D) Şifrede sembol kullanılmalıdır.
  E) Kimlik bilgileri şifre olarak kullanılmamamlıdır

 30. Cevap: C

 31. Aşağıda verilenlerden hangisi kolayca tahmin edilebilecek şifre değildir?

  A) Doğum tarihimiz
  B) Okula başlama tarihimiz
  C) Anne ve ya baba adı
  D) Sadece bizim bildiğimiz bilgi
  E) Soyismimiz

 32. Cevap: D

 33. Kendi kendine çoğalan ve çalışabilen, bulaşmak için ağ bağlantılarını kullanan virüs çeşiti hangisidir?

  A) Truva atı                        B) Solucan        C) Trojan
  D) Cross-site scripting       E) Sentineller

 34. Cevap: B

 35. I. Bilgisayarın eskiye oranla daha yavaş çalışıyor olması
  II. Bilgisayarın sık sık yanıt vermemesi ve donması
  III. Bilgisayarın güncelleme yapması
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri bilgisayara virüs bulaştığını gösterir?

  A) Yalnız II                   B) I, II ve III
  C) II ve III                     D) I ve III
  E) I ve II

 36. Cevap: B

 37. Zararlı programlara karşı alınabilecek durumlarla ilgili olarak;
  I. Tanınmayan/güvenilmeyen e-postalar ve ekleri kesinlikle açılmamalıdır.
  II. Lisanssız ya da kırılmış programlar kullanılabilir.
  III. Ekinde şüpheli bir dosya olsa bile e-postalar hemen açılmamalıdır.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I                  B) I ve II
  C) II ve III                   D) I ve III
  E) I, II ve III

 38. Cevap: D

 39. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Tanımladığınız veri genellikle sayısal, karakter, dizi ya da mantıksal olmalıdır
  B) Programcı programlama sürecinde verinin adını ve türünü belirtir. Bilgisayar çalışmaya başladığında verinin adı ile türünü eşleştirir.
  C) Veri türleri karışık kullanılır.
  D) Matematiksel işlemlerde kullanılacak tüm veriler sayısal olarak, diğerleri karakter ya da dizi olarak tanımlanmalıdır
  E) Her bir veri türü kendisi için tanımlı veri setini kullanır.

 40. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Veri türleri karışık kullanılır" ifadesidir. - A şıkkı doğrudur. Genellikle veri sayısal, karakter, dizi veya mantıksal olmalıdır. - B şıkkı doğrudur. Programcı, verinin adını ve türünü belirtir ve bilgisayar çalışmaya başladığında bu bilgileri eşleştirir. - C şıkkı yanlıştır. Veri türleri karışık kullanılmaz. Her veri türü kendi için belirlenmiş veri setini kullanır. - D şıkkı yanlıştır. Matematiksel işlemlerde kullanılacak veriler sayısal olmalı, diğer veriler ise karakter veya dizi olarak tanımlanabilir. - E şıkkı doğru değildir. Her veri türü kendisi için belirlenmiş veri setini kullanır. 41. giriş şeması
  Akış şemasında verilen simge hangisi için kullanılır?

  A) Giriş    B) Çıkış    C) Başla    D) İşlem    E) Bitir

 42. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A seçeneği olan "Giriş"tir. Çözüm açıklaması olarak, verilen akış şemasındaki simgenin "Giriş" simgesi olduğunu belirtelim: "Giriş" simgesi, kullanıcıdan veri girişi veya başka bir kaynaktan gelen verilerin alınması için kullanılır. Bu simge, programın dışarıdan veri alması gereken bir noktayı temsil eder. Örneğin, bir kullanıcıdan sayı girmesini isteyen bir programda "Giriş" simgesi kullanılabilir. Akış şemasında "Giriş" simgesi, programın başlamadan önce dış dünyadan gelen girişleri almasını sağlayan bir adımdır. 43. karar
  Akış şemasında verilen simge hangisi için kullanılır?

  A) Atama    B) Çıkış    C) Karar    D) Döngü    E) Bitir

 44. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Karar" olmalıdır. Verilen simge kararı temsil etmektedir. - Akış şemasında verilen simge, bir rombus şeklinde bir simgedir. - Bu simge genellikle karar yapısını veya koşul ifadelerini temsil etmek için kullanılır. - Akış şemasında karar simgesi, belirli bir koşulu test etmek ve sonuca göre farklı yolları izlemek için kullanılır. - Bu simge, programın belirli bir durumu değerlendirmesini ve doğru veya yanlış olarak bir sonuca ulaşmasını sağlar. 45. Aşağıda verilenlerden hangisi akış şeması oluştururken dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?

  A) Yönergeler, simgelerin içine yazılmalıdır.
  B) Simgeler, içeriğindeki yazının rahatça okunabileceği kadar büyük yapılmalıdır.
  C) Akış şemasında bağlantı simgeleri kullanılmamalıdır.
  D) Bir akış şeması her zaman sayfanın başından başlar ve sonuna doğru gider
  E) Hatırlatıcı bilgiler simgenin yanına yazılabilir.

 46. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C seçeneğidir. 1. Yönergeler, akış şeması simgelerinin içine yazılmalıdır. Bu yönergeler, simgelerin neyi temsil ettiğini ve ne iş yaptığını açıklar. Bu sayede akış şeması daha anlaşılır hale gelir. 2. Simgeler, içeriğindeki yazının rahatça okunabileceği kadar büyük yapılmalıdır. Böylece akış şeması okuyucular için daha anlaşılır olur ve içerdiği bilgiler daha kolaylıkla takip edilebilir. 3. Bir akış şeması her zaman sayfanın başından başlar ve sonuna doğru gider. Bu şekilde akışın izlenmesi ve programın veya sürecin mantığı daha iyi anlaşılır. 47. 1. Başla.
  2.
  ort = (not1 + not2)/2
  3.
  Oku not1, not2
  4. Bitir.
  5.
  Yaz ort
  Yukaırda verilen sözde kodu aşağıdaki akış şemasına doğru şekilde yerleştirildiğinde hangisi doğru eşleştirme olur?
  akış şeması

  A) a:1 - b:3 - c:2 - d:5 - e:4
  B) a:1 - b:2 - c:3 - d:4 - e:5
  C) a:5 - b:3 - c:1 - d:4 - e:2
  D) a:1 - b:4 - c:5 - d:2 - e:3
  E) a:5 - b:3 - c:4 - d:1 - e:2

 48. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap "A) a:1 - b:3 - c:2 - d:5 - e:4" olmalıdır. a:1 - Başla b:3 - Oku not1, not2 c:2 - ort = (not1 + not2)/2 d:5 - Bitir e:4 - Yaz ort Bu şekilde verilen sözde kod, akış şemasına doğru bir şekilde yerleştirilir. 49. 1. Başla.
  2. Oku not1, not2
  3. ort = (not1 + not2)/2
  4. if (ort >= 50) then

       Yaz “Geçti” else

      Yaz “Kaldı”
  5. Bitir.

  Aşağıda verilen akış şemasını yukarıda verilen sözde koda göre eşleştiriniz.?
  akış şeması

 50. Cevap:

  1. Başla - Akış şemasının başlangıç noktası olan başla simgesi

  . 2. Oku not1, not2 - Giriş simgesi, not1 ve not2'nin okunduğunu temsil eder.

  3. ort = (not1 + not2)/2 - İşlem simgesi, not1 ve not2'nin ortalamasının hesaplandığını gösterir.

  4. if (ort >= 50) then - Karar simgesi, ortalamaya göre bir şartın kontrol edildiğini belirtir.

  5. Yaz "Geçti" else Yaz "Kaldı" - Çıkış simgeleri, if koşulu doğruysa "Geçti" yazdırılır, aksi halde "Kaldı" yazdırılır.

  6. Bitir - Akış şemasının sonlandığını gösteren bitir simgesi.

  Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
ONHAL-2 BİLGİSAYAR BİLİMİ 1.DÖNEM 2.SINAV Detayları

ONHAL-2 BİLGİSAYAR BİLİMİ 1.DÖNEM 2.SINAV 38 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 31 Aralık 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için ONHAL-2 BİLGİSAYAR BİLİMİ 1.DÖNEM 2.SINAV Testini Çöz tıklayın. ONHAL-2 BİLGİSAYAR BİLİMİ 1.DÖNEM 2.SINAV yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

ONHAL-2 BİLGİSAYAR BİLİMİ 1.DÖNEM 2.SINAV sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Klasik
 • Test
 • Eşleştirme


ONHAL-2 BİLGİSAYAR BİLİMİ 1.DÖNEM 2.SINAV Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PROBLEM ÇÖZME VE ALGORİTMALAR
  1. Doğrusal Mantık Yapısı İle Problem Çözme
  2. Döngü Yapısı İle Problem Çözme
  3. Farklı Algoritma Uygulamaları
  4. Karar Yapıları İle Problem Çözme
  5. Problem Çözme Kavramları ve Yaklaşımlar
  6. Problem Çözme Süreci
  7. Problem Çözme Yaklaşımları
  8. Programlama Yapısı

Ayrıca

Temel programlama mantığı ve akış kontrolü konusunu ölçmeyi amaçlar.

Çözümüyle, öğrencilerin programlama mantığı ve algoritma oluşturma yetenekleri ölçülmektedir.

Temel programlama mantığına ve döngülerin, değişkenlerin, matematiksel işlemlerin nasıl kullanılacağına dair anlayışlarını ve becerilerini geliştirmeleri hedeflenir.

Temel programlama mantığı, algoritma oluşturma ve basit hesaplama işlemlerini programlamak.

Temel programlama mantığını anlamaları, karar yapılarını kullanmayı öğrenmeleri ve mantıksal ifadelerle çalışmayı öğrenmeleri hedeflenir.

Algoritmik düşünme, akış şeması oluşturma ve adım adım işlem sırasını takip etme becerisi.

Kazanım olarak, öğrencilerin algoritmaları akış şemalarına dönüştürme yeteneği ve programın işleyişini görsel olarak anlama becerisi hedeflenir.

Değişken isimlerinin düzgün ve anlamlı bir şekilde nasıl olması gerektiğini anlama.

Bilgisayar programlarının akış şemalarını anlayabilme ve yorumlayabilme.

Bu soru, akış şemalarını anlama ve verilen akış şemasının ne tür bir işlemi temsil ettiğini anlama yeteneğini test eder. Ayrıca, algoritmik düşünme ve problem çözme becerilerini ölçer.

Bu sorunun çözümüyle öğrenciler, veri türlerinin tanımlanması ve kullanımı konusunda temel bilgilere sahip olurlar.

Akış şemalarını anlama ve simgeleri doğru bir şekilde tanımlama becerisini değerlendirir.

Öğrenciler, akış şemalarını anlama ve kullanma becerilerini geliştirirken, karar yapısını temsil eden simgeleri tanıma ve yorumlama yeteneklerini kazanırlar.

Akış şemalarının doğru bir şekilde oluşturulmasına dikkat etme becerisini değerlendirir.

Öğrenciler, basit bir programın adımlarını akış şemasına doğru bir şekilde yerleştirme becerisini geliştirirken, akış şemasının temel bileşenlerini anlama ve yorumlama yeteneklerini kazanırlar.

Akış şemalarını okuma ve anlama becerilerini değerlendirir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

ONHAL-2 BİLGİSAYAR BİLİMİ 1.DÖNEM 2.SINAV sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

ONHAL-2 BİLGİSAYAR BİLİMİ 1.DÖNEM 2.SINAV Testi İstatistikleri

Bu sınav 70 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 691 kere doğru, 260 kere yanlış cevap verilmiş.

ONHAL-2 BİLGİSAYAR BİLİMİ 1.DÖNEM 2.SINAV Sınavını hangi formatta indirebilirim?

ONHAL-2 BİLGİSAYAR BİLİMİ 1.DÖNEM 2.SINAV sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız ONHAL-2 BİLGİSAYAR BİLİMİ 1.DÖNEM 2.SINAV sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

ONHAL-2 BİLGİSAYAR BİLİMİ 1.DÖNEM 2.SINAV sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.