OLUR ANADOLU LİSESİ 9.SINIF SAĞLIK BİLGİSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI TEST

OLUR ANADOLU LİSESİ 9.SINIF SAĞLIK BİLGİSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI TEST sınavı 9.Sınıf kategorisinin Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. OLUR ANADOLU LİSESİ 9.SINIF SAĞLIK BİLGİSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI TEST CEVAPLARI

 1. I. Bilinçsizce kullanılan vitamin hapları sağlığa zararlıdır.
  II. Enerji içecekleri şeker hastalığına ve obeziteye yol açabilmektedir.
  III. Enerji içecekler yüksek dozda alındığında kalp problemlerine yol açabilmektedir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II                        B) II ve III
  C) I, II ve III                   D) I ve III
  E) Yalnız III

 2. Cevap: C Açıklama:

  Tüm ifadeler doğrudur. Bilinçsizce kullanılan vitamin hapları sağlığa zararlı olabilir, enerji içecekleri şeker hastalığına, obeziteye ve kalp problemlerine yol açabilir. 3. Hangisi stresle başa çıkma yollarından değildir?

  A) Müzik dinlemek
  B) Düzenli uyumak
  C) El sanatları ile uğraşmak
  D) Sosyal etkinliklere katılma
  E) Uzun süre hiç kimseyle konuşmamak

 4. Cevap: E

 5. “Sürücüler trafikte bazı sıkıntılarla karşılaşabilmektedir. Özellikle şehir içi trafiğinde hatalı araç kullanan sürücüler, dur-kalklar ve trafik lambaları sürücüde sabırsızlığa ve öfke duygusuna neden olur.”
  Buna göre trafikte yaşanan öfke duygusu, sürücülerin aşağıdaki davranışlardan hangisinde bulunmalarına sebep olur?

  A) Empati kurabilmelerine
  B) Doğru karar alabilmelerine
  C) Hoşgörü gösterebilmelerine
  D) Tehlikeli davranışlarda bulunmalarına
  E) Sakin kalabilmelerine

 6. Cevap: D

 7. Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma araçlarında insanların emniyetli ve huzurlu bir yolculuk yapmasına imkân sağlayacaktır?

  A) Sürücüye gereksiz sorular sorulması
  B) Yolculuk sırasında kabuklu yiyecekler tüketilmesi
  C) Başkalarının kişisel alanına saygı gösterilerek oturulması
  D) Başkalarını rahatsız edecek dere cede yüksek sesle konuşulması
  E) Yüksek seste müzük dinlenmesi

 8. Cevap: C

 9. Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) göre "Yalnızca hastalık ya da engelliliğin olmayışı değil, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik hâlidir." tanımı hangisi içindir?

  A) Engelsiz yaşam         B) Sağlık
  C) Vektör                        D) Yaşam Standartı
  E) Yaşam Döngüsü

 10. Cevap: B

 11. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Kamu binaları engelliler için uygun hale getirilmelidir.
  B) Yollar ve kaldırımlar engelli bireyler için iyileştirilmelidir
  C) Park ve bahçeler tüm halka açık olduğu için engellilere özel bir şeyler yapılmamalıdır.
  D) Okullar engelli öğrenci veya çalışanlar için düzenlenmelidir
  E) Ulaşım araçları engelliler için düzenlenmelidir

 12. Cevap: C

 13. Aşağıda verilenlerden hangisi insan sağlığını etkileyen fiziksel ektenler arasında gösterilmez?

  A) Vektörler                     B) Radyasyon
  C) Cep telefonu              D) Depresyon
  E) Gürültü kirliliği

 14. Cevap: D Açıklama:Cevap: (D) Depresyon

  Açıklama:

  Fiziksel faktörler, insan sağlığını fiziksel olarak etkileyen faktörlerdir. Bu faktörler arasında hava kirliliği, radyasyon, gürültü kirliliği, toksik maddeler ve işyerinde kullanılan makineler ve ekipmanlar yer alır. Depresyon ise bir ruhsal hastalıktır. Bu nedenle fiziksel bir faktör olarak kabul edilmez.

  Açıklama Metni:

  Fiziksel faktörler, insan sağlığını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilir. Doğrudan etki eden fiziksel faktörler, insan vücuduna temas ederek veya vücudun iç ortamını değiştirerek zarar verebilir. Dolaylı etki eden fiziksel faktörler ise, insan vücudunu etkileyen diğer faktörlerin (örneğin, stres) şiddetini artırarak dolaylı olarak zarar verebilir.

  Depresyon, bir ruhsal hastalıktır. Ruhsal hastalıklar, insan vücudunun fiziksel işlevlerini etkilese de, bu etki doğrudan değildir. Depresyon, stres, uykusuzluk, kilo alma veya kilo verme gibi fiziksel belirtilere neden olabilir. Ancak bu belirtiler, depresyonun doğrudan bir sonucu değildir. Depresyon, bu belirtilerin ortaya çıkmasına neden olan bir ruhsal hastalıktır.

  Bu nedenle, depresyon, insan sağlığını etkileyen fiziksel faktörler arasında gösterilemez.

 15. Ergenlik döneminde görülen sorunlar nasıl giderilebilir?

  A) Bilgisayar oynayarak
  B) Bol ders çalışarak
  C) Her alanda kendini ifade etmeye çalışarak
  D) Tatile giderek      
  E) Karşı cinsle arkadaşlık yaparak

 16. Cevap: C Açıklama:

  Ergenlik dönemi, gençlerde birçok fiziksel, duygusal ve sosyal değişimlerin yaşandığı bir dönemdir. Sorunların giderilmesi için birden fazla yaklaşım ve yöntem bulunmaktadır. Ergenler, duygusal destek alabilecekleri aileleri, arkadaşları veya yetişkin rol modelleriyle iletişim kurarak sorunlarını paylaşabilirler. Ayrıca, sağlıklı yaşam alışkanlıkları, düzenli egzersiz, dengeli beslenme ve uyku gibi faktörler de ergenlerin sorunlarını hafifletebilir. Psikolojik danışmanlık veya terapi de ergenlerin sorunlarının çözümünde yardımcı olabilir. 17. Ergenlik döneminde görülen hızlı büyüme ve uzama, kasların uygun şekilde çalışmasını aksatır. Bunun sonucunda da aşağıdakilerin hangisinin görülmesi doğaldır?

  A) Bolca sakarlık görülmesi   
  B) Anne ve babaya ilgi gösterme
  C) Uyuma
  D) Sakinleşme
  E) Ders çalışmaya yönelme

 18. Cevap: A Açıklama:

  Ergenlik dönemi, vücutta hızlı büyüme ve fiziksel değişimlerin yaşandığı bir dönemdir. Bu süreçte kaslar, kemikler ve sinir sistemleri hızla gelişirken, bedenin koordinasyonu tam olarak oturmamış olabilir. Bu durum, ergenlerin hareketlerinde dengesizlik, sakarlık veya istemsiz hareketlerin daha sık görülmesine neden olabilir. Bu dönemde spor yapmak, düzenli egzersizlerle kasların güçlenmesi ve koordinasyonun geliştirilmesi önemlidir. 19. Aşağıdaki hangisi Ergenlik döneminde Gençlere yapılacak rehberlik türlerinden değildir?

  A) Zamanı iyi kullanma gerektiğini vurgulamak   
  B) Cep telefonuyla oynamasına bolca vakit verilmeli
  C) Ergeni başarılı olmaya teşvik etmeli
  D) Duygu ve düşüncelerini ifade etmeye fırsat verilmeli   
  E) Sorumluluk duygusu aşılama

 20. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı: B) Cep telefonuyla oynamasına bolca vakit verilmeli. Gençlere yapılacak rehberlik türleri, ergenlik döneminde onların sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla yapılan yönlendirmelerdir. Cep telefonuyla bolca vakit geçirmek, sağlıklı bir yaşam ve uygun rehberlik ilkeleriyle uyumlu değildir. Bu nedenle, doğru cevap B) Cep telefonuyla oynamasına bolca vakit verilmeli olacaktır. 21. Aşağıdaki hangisi Fiziksel Aktivitenin Bedensel Yararlarından değildir?

  A) Kas ve eklemlerin esnekliğini korur ve artırır.
  B) Refleks ve reaksiyon zamanını geliştirir.
  C) Vücudun duruş şeklini düzgünleştirir.
  D) Yaşlanmayı hızlandırır.
  E) Bunama ve unutkanlığı azaltır.

 22. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) Yaşlanmayı hızlandırır. Fiziksel aktivite, bedensel sağlığı olumlu yönde etkileyen birçok fayda sağlar. Bunlar arasında kas ve eklemlerin esnekliğini koruma ve artırma, refleks ve reaksiyon zamanını geliştirme, vücudun duruş şeklini düzgünleştirme ve bunama ile unutkanlığı azaltma bulunur. Ancak, fiziksel aktivite yaşlanmayı hızlandırmaz. Tam tersine, düzenli egzersiz yapmak yaşlanma sürecini yavaşlatabilir ve yaşlılıkla ilişkili birçok sağlık sorununu önleyebilir. 23. I. Süt ve süt ürünleri
  II. Et yumurta kuru bakliyat ürünleri
  III. Sebze ve meyveler
  IV. Ekmek ve tahıllar
  Yukarıdakilerin hangileri sağlıklı beslenme grubunda yer alır?

  A) I    B) II    C) III    D) I-II-III-IV    E) IV

 24. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) I-II-III-IV şeklindedir. Sağlıklı beslenme grubu, vücudun ihtiyaç duyduğu besin öğelerini dengeli bir şekilde sağlayan yiyeceklerden oluşur. Yukarıda verilen dört seçenek, sağlıklı beslenme grubuna ait olan besinleri temsil etmektedir. I. seçenek süt ve süt ürünlerini, II. seçenek et, yumurta ve kuru bakliyat ürünlerini, III. seçenek sebze ve meyveleri, IV. seçenek ise ekmek ve tahılları içermektedir. Dolayısıyla, doğru cevap D seçeneğidir. 25. Tanım: Genel olarak bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin üstüne çıkmasıdır.
  Yukarıda hangi hastalığın tanımı yapılmıştır?

  A) Verem          B) Suçiçeği        C) Obezite
  D) Kabakulak    E) Kızamık

 26. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı: C) Obezite. Soruda verilen tanıma göre, bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin üstüne çıkması durumu tanımlanmaktadır. Bu durum obezite olarak adlandırılır. Obezite, aşırı kilo birikimi ve yağ dokusunun fazla olmasıyla karakterizedir. Dolayısıyla, doğru cevap C) Obezite olacaktır. 27. Aşağıdakilerden hangileri stres kaynaklarındandır?

  A) Aile içi şiddet
  B) Hepsi
  C) Alay edilmesi
  D) Anne Babanın yüksek beklentileri
  E) Ev ödevleri

 28. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Hepsi şeklindedir. Stres, birçok farklı faktörden kaynaklanabilir ve yaşamın farklı alanlarındaki deneyimlerimiz stres yaratıcı olabilir. Verilen seçenekler arasında aile içi şiddet, alay edilmesi, anne babanın yüksek beklentileri ve ev ödevleri stres kaynaklarından bazılarıdır. Aile içi şiddet, güvensiz bir ortam yaratarak stresin artmasına neden olabilir. Alay edilmesi, kişinin özgüvenini zedeler ve duygusal bir yük oluşturabilir. Anne babanın yüksek beklentileri, çocuğun üzerinde baskı oluşturarak stres kaynağı olabilir. Ev ödevleri ise zaman yönetimi, performans beklentileri ve iş yükü nedeniyle stres yaratabilir. Dolayısıyla, doğru cevap B seçeneği olan "Hepsi"dir. 29. Şiddet uygulayan ve şiddete maruz kalanlara yönelik verilen tedbirlerin etkin olması için izleme yapan birimlerdir. Bu merkezlerde hukuki, psikolojik, mesleki ve danışma gibi farklı alanlarda hizmetler sunulmaktadır
  Yukarıda açıklaması yapılan merkez hangisidir?

  A) ŞÖNİM         B) İŞ-KUR        C) YURT-KUR
  D) SGK             E) BAĞ-KUR

 30. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) ŞÖNİM şeklindedir. Verilen açıklamaya göre, şiddet uygulayan ve şiddete maruz kalanlara yönelik tedbirlerin etkin olması için izleme yapan birimlerden bahsedilmektedir. Bu birimlerde hukuki, psikolojik, mesleki ve danışma gibi çeşitli hizmetler sunulmaktadır. Bu tanıma en uygun olan merkez Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) olarak bilinmektedir. ŞÖNİM, şiddetin önlenmesi ve mağdurların korunması amacıyla çalışan bir kurumdur. Bu merkezde şiddet mağdurlarına destek sağlanmakta, gerekli hukuki işlemler takip edilmekte ve rehabilitasyon hizmetleri sunulmaktadır. 31. Aşağıdakilerden hangisi (Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı) dır?

  A) 183    B) 110    C) 000    D) 111    E) 555

 32. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A) 183'dür. Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı, Türkiye'de 183 numarasıyla hizmet vermektedir. 33. Aşağıdakilerden hangisi, Tütün ve Sigaranın Sağlığa zararlarını anlatan Dernekler arasındadır?

  A) Yeşilay Derneği
  B) İnsan Hakları Derneği
  C) Köy Dernekleri
  D) Kızılay Derneği
  E) Doğayı Koruma Derneği

 34. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Yeşilay Derneği şeklindedir. Verilen seçenekler arasında Tütün ve Sigaranın Sağlığa zararlarını anlatan dernekleri arasında en tanınmış olanı Yeşilay Derneği'dir. Yeşilay Derneği, tütün ve sigara gibi zararlı alışkanlıkların önlenmesi, bilinçlendirme faaliyetleri ve bağımlılıkla mücadele konularında çalışmalar yürütmektedir. Bu dernek, toplumun sağlığını korumak amacıyla sigara ve tütün ürünlerinin zararları konusunda bilgilendirme, farkındalık oluşturma ve bağımlılıkla mücadele gibi faaliyetler yürütmektedir. 35. Aşağıdakilerden hangisi “Teknoloji bağımlılığının “neden olduğu sorunlardan biri değildir?

  A) Gözlerde yanma
  B) Uyku bozukluğu
  C) Zamanı iyi değerlendirme.
  D) Akademik başarıda düşüş
  E) Halsizlik

 36. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı: C) Zamanı iyi değerlendirme. Teknoloji bağımlılığı, birçok soruna neden olabilir. Ancak, zamanı iyi değerlendirme, teknoloji bağımlılığının neden olduğu sorunlardan biri değildir. Diğer seçenekler olan gözlerde yanma, uyku bozukluğu, akademik başarıda düşüş ve halsizlik, teknoloji bağımlılığına bağlı olarak ortaya çıkabilen olumsuz etkilerdir. Dolayısıyla, doğru cevap C) Zamanı iyi değerlendirme olacaktır. 37. Aşağıdakilerden hangisi Beden Eğitimi ve Spor yapmanın insan vücudu ve yaşa olan etkilerinden değildir?

  A) Vücudu ve kasları geliştirir
  B) Temiz ve sağlığa uygun giyinmemizi sağlar
  C) Kalbin iyi çalışmasını sağlar
  D) Kan dolaşımı ve solunumun hızlanmasına sebep olur
  E) İnsanı rahatlatır

 38. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) Temiz ve sağlığa uygun giyinmemizi sağlar" olmalıdır. Beden eğitimi ve spor yapmanın insan vücudu ve yaşa olan etkileri arasında temiz ve sağlığa uygun giyinme konusu yer almaz. Ancak diğer seçenekler vücut gelişimi, kasların güçlenmesi, kalp sağlığının iyileşmesi, kan dolaşımının hızlanması, solunumun artması ve stresin azalması gibi faydaları kapsar. Beden eğitimi ve spor yapmak, vücudu güçlendirir, kasları geliştirir, kalbin sağlıklı çalışmasını sağlar, kan dolaşımını hızlandırır, solunumu artırır ve stresi azaltır. Ancak temiz ve sağlığa uygun giyinme bu etkiler arasında yer almaz. Bu nedenle "B) Temiz ve sağlığa uygun giyinmemizi sağlar" ifadesi doğru yanıt değildir. 39. Hayatın 12-21 yaşları arasındaki zaman dilimini kapsayan dönem aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ergenlik     B) Yetişkinlik     C) Okul çağı
  D) Yaşlılık      E) Oyun dönemi

 40. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Ergenlik" olmalıdır. Ergenlik dönemi, hayatın 12-21 yaşları arasındaki zaman dilimini kapsar. Bu dönemde bireyler bedensel, duygusal, sosyal ve bilişsel açıdan büyük değişimler yaşarlar. Ergenlik dönemi, genellikle ergenlik özelliklerinin belirginleşmeye başladığı, cinsel olgunluğun ve kimlik gelişiminin ön planda olduğu bir dönemdir. Hayatın farklı dönemleri belirli yaş aralıklarında gruplandırılabilir. Bu soruda verilen yaş aralığı 12-21 yaşları arasındadır. Bu yaş aralığı ergenlik dönemini kapsar. Ergenlik, bireylerin bedensel, duygusal, sosyal ve bilişsel açıdan hızlı değişimler yaşadığı bir dönemdir. Ergenlikte cinsel olgunlaşma, kimlik arayışı ve bağımsızlık kazanma gibi önemli gelişim süreçleri yaşanır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:   Rukia
27 Aralık 2022

8. Ve 9. Soruları anlamadim ve keske testin en sonuna cevap anahtarı koysaydınız 


OLUR ANADOLU LİSESİ 9.SINIF SAĞLIK BİLGİSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI TEST Detayları

OLUR ANADOLU LİSESİ 9.SINIF SAĞLIK BİLGİSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI TEST 34 kere indirildi. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 26 Aralık 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için OLUR ANADOLU LİSESİ 9.SINIF SAĞLIK BİLGİSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI TEST Testini Çöz tıklayın. OLUR ANADOLU LİSESİ 9.SINIF SAĞLIK BİLGİSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI TEST yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

OLUR ANADOLU LİSESİ 9.SINIF SAĞLIK BİLGİSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI TEST sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


OLUR ANADOLU LİSESİ 9.SINIF SAĞLIK BİLGİSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI TEST Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ULAŞIM
  1. . Ulaşım, Ulaştırma, taşıma, Nakliye Kavramlarının Tanımları.
  2. . Ulaşım, Ulaştırma, taşıma, Nakliye Kavramlarının Tanımları.
  3. . Ulaşım, Ulaştırma, taşıma, Nakliye Kavramlarının Tanımları.
  4. Ulaşım Araçlarının Faydaları. a. Sosyal ve kültürel yönden. b. Ekonomik yönden. c. Askeri yönden.
  5. Ulaşım Araçlarının Faydaları. a. Sosyal ve kültürel yönden. b. Ekonomik yönden. c. Askeri yönden.

Ayrıca İLK YARDIMLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

Sağlığımızı olumsuz etkileyen alışkanlıkları ve zararlı maddeleri tanıma.

Ergenlik döneminde görülen sorunların giderilmesi için farklı yaklaşımların ve yöntemlerin olduğunu anlama.

Öğrenciler, ergenlik döneminde hızlı büyüme ve uzamanın kas koordinasyonunu etkilediğini ve buna bağlı olarak sakarlık gibi durumların doğal olduğunu anlarlar.

Ergenlik döneminde gençlere yapılacak rehberlik türleri arasında cep telefonuyla bolca vakit geçirmenin teşvik edilmemesi gerektiğini anlama.

Öğrenciler, fiziksel aktivitenin bedensel yararlarını ve yaşlanmayı yavaşlatma etkisini anlarlar.

Öğrenciler, sağlıklı beslenme gruplarının neleri içerdiğini ve dengeli bir beslenmenin önemini anlarlar.

Obezitenin bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin üstüne çıkması olduğunu anlama.

Öğrenciler, farklı stres kaynaklarını tanır ve bu kaynaklarla başa çıkma yöntemlerini geliştirirler.

Öğrenciler, şiddete karşı farkındalık geliştirir ve şiddeti önlemek için kurulan merkezlerin rolünü anlar.

Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattının Türkiye'de 183 numarasıyla temsil edildiğini ve bu hattan destek alınabileceğini anlama.

Öğrenciler, Yeşilay Derneği gibi kuruluşların tütün ve sigaranın sağlığa zararları konusunda bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yaptığını anlar ve sağlıklı yaşam konusunda bilinçlenir.

Teknoloji bağımlılığının neden olduğu sorunlar arasında zamanı iyi değerlendirmenin yer almadığını anlama.

Öğrenciler, beden eğitimi ve sporun insan vücudu üzerindeki olumlu etkilerini ve sağlıklı yaşam için önemini anlarlar.

Öğrenciler, ergenlik döneminin hayatın 12-21 yaşları arasındaki zaman dilimini kapsadığını ve bu dönemde bireylerin bedensel, duygusal ve sosyal açıdan büyük değişimler yaşadığını öğrenirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

OLUR ANADOLU LİSESİ 9.SINIF SAĞLIK BİLGİSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI TEST sınavı 9.Sınıf kategorisinin Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

OLUR ANADOLU LİSESİ 9.SINIF SAĞLIK BİLGİSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI TEST Testi İstatistikleri

Bu sınav 314 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 4109 kere doğru, 862 kere yanlış cevap verilmiş.

OLUR ANADOLU LİSESİ 9.SINIF SAĞLIK BİLGİSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI TEST Sınavını hangi formatta indirebilirim?

OLUR ANADOLU LİSESİ 9.SINIF SAĞLIK BİLGİSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI TEST sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız OLUR ANADOLU LİSESİ 9.SINIF SAĞLIK BİLGİSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI TEST sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

OLUR ANADOLU LİSESİ 9.SINIF SAĞLIK BİLGİSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI TEST sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Dersi Ünite Özetleri