NECATİBEY MTAL 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9.SINIF PEYGAMBERİMİZİN HAYATI

NECATİBEY MTAL 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9.SINIF PEYGAMBERİMİZİN HAYATI sınavı 9.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. NECATİBEY MTAL 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9.SINIF PEYGAMBERİMİZİN HAYATI CEVAPLARI

 1. Başkenti Me'rib olan ve medeniyet eşiğinden adım atan ilk Arap devleti aşağıdakilerden hangisidir ?

  A) Sebe Krallığı             B) Gassani Devleti 
  C) Tedmür Krallığı         D) Main Devleti 
  E) Himyer Devleti

 2. Cevap: A Açıklama:

  Verilen bilgilere göre, başkenti Me'rib olan ve medeniyet eşiğinden adım atan ilk Arap devleti "Sebe Krallığı" olarak bilinir. Sebe Krallığı, MÖ 8. yüzyılda Me'rib'de kurulmuş olan güçlü bir Arap devletidir. Me'rib, krallığın başkentidir ve bu krallık Arap Yarımadası'nda önemli bir medeniyetin merkezi olarak kabul edilir. 3. Cahiliye döneminde Arap yarım adasında çöllerde yaşamını sürdüren kişilere ne denirdi?

  A) Köle            B) Bedevi        C) Hür
  D) Hadari        E) Mevali

 4. Cevap: B Açıklama:

  Cahiliye döneminde Arap yarım adasında çöllerde yaşamını sürdüren kişilere "Bedevi" (B) denirdi. Bedeviler, çölde göçebe hayat yaşayan ve genellikle kabile yaşamına dayalı olan Arap topluluklarıydı. 5. Cahiliye döneminde Arap yarım adasında şehirlerde yaşayan yerlilere ..................... denirdi.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Mevali            B) Bedevi        C) Hür
  D) Hadari           E) Köleler

 6. Cevap: D Açıklama:

  . Doğru cevap D seçeneğidir. Cahiliye döneminde Arap yarım adasında şehirlerde yaşayan yerlilere "Hadari" denirdi. Diğer seçenekler (Mevâlî, Bedevî, Hür, Köleler) farklı terimleri ifade eder. "Hadari" terimi şehirlerde yaşayan ve yerleşik hayat süren Arap topluluklarını tanımlamak için kullanılır. 7. Allah (c.c) Peygamberlere verdiği emir ve yasakların, peygamberler tarafından eksiksiz olarak insanlara bildirilmesine ne denir?

  A) Vahiy  B) Tebliğ  C) Risalet  D) Bildiri   E) Sünnet

 8. Cevap: B Açıklama:

  Peygamberlere Allah tarafından verilen emir ve yasakların, peygamberler tarafından eksiksiz olarak insanlara bildirilmesine "B) Tebliğ" denir. Tebliğ, peygamberlerin görevlerinin temel bir unsuru olarak kabul edilir ve Allah'ın mesajını insanlara iletmekle yükümlü oldukları anlamına gelir. Peygamberlere verilen emir ve yasakların eksiksiz olarak insanlara iletilmesi, "tebliğ" olarak adlandırılır. Peygamberler, aldıkları vahiyleri insanlara ileterek Allah'ın mesajını doğru ve eksiksiz bir şekilde iletmekle görevlidirler. 9. Hz Muhammed’in dünyaya gelişi ile alakalı aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

  A) 571 Mekke         B) 579 Mekke             C) 610 Medine
  D) 622 Mekke         E) 571 Medine

 10. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Muhammed'in doğum tarihi 571 olarak kabul edilmektedir ve doğduğu şehir Mekke'dir. Bu nedenle doğru cevap A) 571 Mekke'dir. 11. Allah’ın zâtında, sıfatlarında, bir ve tek olduğunu kabul etmeye ne denir?

  A) Telmih  B) Tekbir  C) Telbiye  D) Tevhit  E) Tecvid

 12. Cevap: D Açıklama:Cevap: (D) Tevhit

  Açıklama:

  Tevhid, Allah'ın zâtında, sıfatlarında ve fiillerinde bir ve tek olduğunu kabul etme demektir. Bu, Allah'ın eşi, benzeri ve ortağı bulunmadığı, kulluk edilmeye lâyık tek varlık olduğu anlamına gelir.

  Diğer seçenekler:

  * Telmih: Bir şeye işaret etmek veya hatırlatmak için yapılan işaret.
  * Tekbir: Allah'ın büyüklüğünü ve yüceliğini bildirmek için söylenen "Allahu ekber" sözü.
  * Telbiye: Hac ve umre ibadetlerinde, "Lebbeyk Allahümme lebbeyk, senaüke ve teberraka ismük, ve teğâlü fevka külli melik" sözünü söylemek.
  * Tecvid: Kur'an-ı Kerim'i doğru ve güzel okumak için gerekli kuralların bütünü.

  Bu sorunun cevabı, sorunun metninde verilen açıklamaya göre tevhittir.

 13. “Hanif” ne demektir?

  A) Peygamberimizin doğumundan önce meydana gelen harika olaylara denir.    
  B) Ateşperestlik yani ataşe tapanlar demek.
  C) Hz. İbrahim’in dini üzere devam eden, Allah’ın varlığına ve birliğine iman edenler.    
  D) İslam tarihinde ortaya çıkan İmamı Azam Ebu Hanife’nin ortaya çıkardığı Hanefilik mezhebine mensup olanlar
  E) İslam öncesi Arap yarımadasında putlara tapanalara verilen isimdir

 14. Cevap: C Açıklama:Cevap: (C)

  Açıklama:

  Hanif kelimesi, Arapça kökenli bir kelimedir. "Henif" kökünden türemiştir ve "doğru yolu bulan, doğru yolu tutan, sapmayan" anlamına gelir. İslam dininde, Hz. İbrahim'in dini üzere devam eden, Allah'ın varlığına ve birliğine iman edenlere hanif denir.

  A seçeneği yanlıştır çünkü hanif, Hz. Muhammed'in doğumundan önce meydana gelen harika olayları ifade etmek için kullanılmaz. Bu olaylara "mucize" denir.

  B seçeneği yanlıştır çünkü hanif, ateşperestlik ile aynı anlama gelmez. Ateşperestlik, ateşe tapma inancıdır. Haniflik ise, Allah'ın varlığına ve birliğine iman eden bir inançtır.

  D seçeneği yanlıştır çünkü hanif, İmamı Azam Ebu Hanife'nin ortaya çıkardığı Hanefilik mezhebine mensup olanlar için kullanılmaz. Hanefilik, İslam'ın dört mezhebinden biridir. Hanif, bu mezhebe mensup olanları ifade etmek için kullanılan bir kelime değildir.

  E seçeneği yanlıştır çünkü hanif, İslam öncesi Arap yarımadasında putlara tapanalara verilen isim değildir. Bu isim, "müşrik" olarak bilinir.

  Sonuç olarak, "hanif" kelimesinin doğru cevabı (C)'dir. Hanif, Hz. İbrahim'in dini üzere devam eden, Allah'ın varlığına ve birliğine iman edenleri ifade eder.

 15. Aşağıdakilerden hangisi Risalet öncesi Arap Yarımadasında bulunan dini gruplardan biri değildir?

  A) Putperestler            B) Hristiyanlar
  C) Müslümanlar           D) Hanifler
  E) Yahudiler

 16. Cevap: C

 17. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerimde Kabe’yi ifade etmek için kullanılır?

  A) Beytü’n- Nebi                B) Beytü’l- Haram
  C) Beytü'l- Makdis             D) Beytü'l-Hikme
  E) Beytü'l Kabe

 18. Cevap: C

 19. Kâbe hangi Peygamberler tarafından inşa edilmiştir?

  A) Hz. İbrahim- Hz. İshak            
  B) Hz. İbrahim- Hz. İsmail
  C) Hz. Yakup- Hz. Yusuf
  D) Hz. Musa- Hz.Harun
  E) Hz. Muhammed - Hz. İbrahim

 20. Cevap: B

 21. Haram aylarda yapılan savaşlara ne ad verilir?

  A) Ficar    B) Seriye    C) Tebük    D) Gazve    E) Sabi

 22. Cevap: A

 23. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’e (sav) inen Kur’an-ı Kerim’in birinci ve en çok önemle üzerinde durduğu inanç konusudur?

  A) Zina etmek               B) Hırsızlık       
  C) İçki içmek                 D) Allah’a şirk koşmak
  E) Yalan söylemek

 24. Cevap: D

 25. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önceki döneme Cahiliye denmesinin nedenlerinden biri değildir?

  A) İnsanların cahil, eğitimsiz ve okuma yazma bilmemeleri
  B) Kız çocuklarını diri diri gömdükleri için
  C) Ahlaksızlık ve zulüm had safhaya çıktığı için
  D) Puta taptıkları ve batıl inançlar sahip oldukları için
  E) Temel İnsan haklarına sahip olmamaları ve ahlaki çöküş

 26. Cevap: A

 27. Çöl ve vahalarda çadırlarda yaşayan konar-göçer Araplara ne denirdi?

  A) Bedevi   B) Mevali   C) Hedari   D) Hürler   E) Köleler

 28. Cevap: A

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
NECATİBEY MTAL 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9.SINIF PEYGAMBERİMİZİN HAYATI Detayları

NECATİBEY MTAL 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9.SINIF PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 9 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 10 Kasım 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için NECATİBEY MTAL 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9.SINIF PEYGAMBERİMİZİN HAYATI Testini Çöz tıklayın. NECATİBEY MTAL 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9.SINIF PEYGAMBERİMİZİN HAYATI yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

NECATİBEY MTAL 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9.SINIF PEYGAMBERİMİZİN HAYATI sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


NECATİBEY MTAL 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9.SINIF PEYGAMBERİMİZİN HAYATI Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • RİSÂLET ÖNCESİ ARAP YARIMADASI
  1. Peygamberimizin Hayatını Öğrenmenin Önemi
  2. Risalet Öncesi Arap Yarımadası’na Genel Bakış
  3. Risalet Öncesi Dünyanın Dinî Durumu
  4. Risalet Öncesi Hicaz

Ayrıca

Sebe Krallığı'nın başkentinin Me'rib olduğunu ve Arap Yarımadası'nda medeniyet eşiğinden adım atan ilk Arap devleti olduğunu öğrenerek, bu tarihi ve coğrafi bağlamda Arap medeniyetinin gelişimini ve tarih boyunca önemli rol oynayan devletlerin kuruluşunu kavrarlar.

Cahiliye dönemi Arap toplumunun yapısını ve özelliklerini anlamak.

Tarihi terimleri anlama ve Arap yarımadasındaki yaşam tarzlarını ayırt etme yeteneğini ölçer.

Tebliğ kavramının, peygamberlere Allah tarafından verilen emir ve yasakların insanlara eksiksiz olarak iletilmesini ifade ettiğini anlama yeteneği.

Tarihi olayları ve figürleri doğru bir şekilde tarih ve yerleriyle eşleştirebilme yeteneği.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

NECATİBEY MTAL 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9.SINIF PEYGAMBERİMİZİN HAYATI sınavı 9.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

NECATİBEY MTAL 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9.SINIF PEYGAMBERİMİZİN HAYATI Testi İstatistikleri

Bu sınav 156 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 1127 kere doğru, 746 kere yanlış cevap verilmiş.

NECATİBEY MTAL 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9.SINIF PEYGAMBERİMİZİN HAYATI Sınavını hangi formatta indirebilirim?

NECATİBEY MTAL 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9.SINIF PEYGAMBERİMİZİN HAYATI sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız NECATİBEY MTAL 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9.SINIF PEYGAMBERİMİZİN HAYATI sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

NECATİBEY MTAL 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9.SINIF PEYGAMBERİMİZİN HAYATI sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri