MUSTAFA ERÇETİN ORTAOKULU

MUSTAFA ERÇETİN ORTAOKULU sınavı 8.Sınıf kategorisinin Bilim Uygulamaları alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. MUSTAFA ERÇETİN ORTAOKULU CEVAPLARI

 1. 1800 nükleotitten oluşan bir DNA molekülündeki adenin sayısı 300’dür. Bu DNA molekülündeki Guanin nükleotitlerin sayısı kaçtır?

  A) 300    B) 400    C) 600    D) 1200

 2. Cevap: A

 3. Bir maddenin 1 gram miktarının sıcaklığını 1 derece artırmak için gereken ısı miktarına ne denir?

  A) Öz ısı                          B) Öz sıcaklık
  C) Erime sıcaklığı          D) Erime ısısı

 4. Cevap: A

 5. Aşağıdakilerden hangisi asit değildir?

  A) KOH    B) HCI    C) HNO3    D) H2SO4

 6. Cevap: A

 7. Aşağıdakilerden hangisi fotosentez için gerekli olan maddelerden biri değildir?

  A) Karbondioksit  B) Klorofil  C) Oksijen  D) Su

 8. Cevap: C

 9. Bazların genel özellikleri ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

  A) Tatları ekşidir.
  B) Mavi turnosol kağıdının rengini kırmızıya çevirirler.
  C) Asitlerle nötrleşme tepkimesi verirler.
  D) Suda çözündüklerinde ortama H+ iyonu verirler.
 10. Cevap: A

 11. Aşağıdakilerden hangisi asit yağmurlarının etkilerinden değildir?

  A) Arabaların ve metal yüzeylerin aşınmasına neden olur.
  B) Su ve toprak kirliliğine neden olur.
  C) Bitki örtüsünün gelişimini olumlu yönde etkiler.
  D) Antik yapıları aşındırır.

 12. Cevap: C

 13. Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi periyodik tablo ile ilgili çalışmalar yapmamıştır?

  A) J.W. Döbereiner         B) S. Ohm
  C) J. Newlands                 D) D. Mendeleyev

 14. Cevap: B

 15. Klorofilli hücreler, fotosentezi başlatmak için aşağıdakilerden hangisini dışarıdan alır?

  A) Karbondioksiti           B) Azotu
  C) Glikozu                        D) Yağ asitlerini

 16. Cevap: A

 17. Selma, fotosentezle ilgili kavramları, fotosentez denklemi ile aşağıdaki gibi ilişkilendirmek istiyor.
  fotosentez denklemi
  Buna göre denklemin semobllerin yerine sırasıyla hangisinde verilenlerin yazılması uygun olur?

  A) Glikoz        ATP        Su
  B) Su             Klorofil    Glikoz
  C) Klorofil      Su           ATP
  D) Glikoz       Klorofil     Su

 18. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D şıkkıdır: "Glikoz - Klorofil - Su". Fotosentez denklemi, güneş enerjisiyle karbondioksit ve suyun, klorofilin yardımıyla glikoza dönüştüğünü gösterir. Denklemin sembollerinin sırasıyla glikoz, klorofil ve su olarak yazılması uygun olacaktır. 19. Bir koyunun vücut hücresinin çekirdeği çıkarlıcarak başka bir koyunun çekirdeği çıkarılan yumarta hücresine atralılmıştır. Elde edilen embriyonun başka bir taşıyıcı annede gelişimini tamamlamasıyla yavru bir koyun üretmilmiştir.
  Yukarıda kopya DollY'nin dünytaya geliş serüveni kısaca açıklanmıştır. Buna göre uygulama aşğıdaki biyoteknolojik gelişmelerden hangisine örnektir?

  A) Gen aktarımı
  B) Klonlama tekniği
  C) DNA parmak izi tekniği
  D) Kök hücre tekniği

 20. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneğidir. Çünkü verilen açıklama, kopya DollY'nin dünyaya geliş serüveninin klonlama tekniğine bir örnek olduğunu göstermektedir. Klonlama tekniği, bir organizmanın genetik materyali kullanılarak aynı veya benzer bir organizmanın üretilmesini sağlayan bir biyoteknoloji yöntemidir. 21. DNA molekülünün 1.zincirinin   nükleotit  dizilişi ATTAGCC ise 2.zincirinin dizilişi hangisidir?

   A) ATTAGCC       B) GCTAACT
   C) TATGCCG      D) TAATCGG
 22. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D şıkkıdır: "TAATCGG". DNA molekülünde baz eşleşmesi prensibi gereği, adenin (A) bazı timin (T) ile eşleşirken, guanin (G) bazı da sitozin (C) ile eşleşir. Verilen 1. zincir dizilişi ATTAGCC olduğuna göre, ikinci zincirde adenin yerine timin, timin yerine adenin, guanin yerine sitozin, ve sitozin yerine guanin gelir. Bu nedenle, 2. zincirin dizilişi "TAATCGG" olur. 23. Atom numarası 11 olan atom, periyodik tablodaki hangi element sınıfında yer alır?

  A) Yarı metaller               B) Ametaller
  C) Metaller                      D) Soy gazlar

 24. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Metaller"dir. Atom numarası 11 olan bir atom, sodyum elementine karşılık gelir. Periyodik tabloda, metaller genellikle sola doğru ilerledikçe bulunurlar ve sodyum da bir metaldir. Metaller genellikle parlak, iletken, dövülebilir ve çekiçlenerek şekil verilebilir özelliklere sahiptir. 25. Aşağıdaki maddelerden hangisi ışığı engelleme özelliği nedeniyle güneş gözlüklerinin yapımında kullanılır?

  A) Bakır
  B) Alüminyum
  C) Cam
  D) Polarize film

 26. Cevap: D Açıklama:

  Cevap Anahtarı: D) Polarize film. Güneş gözlüklerinin yapımında ışığı engelleme özelliği sağlamak için polarize film kullanılır. Polarize film, ışığın yalnızca belirli bir düzlemde titreşmesine izin veren özel bir filmdir. Bu film, güneş ışığının yüzeye düşerken dağılmasını ve yansımasını engelleyerek, parlama, yansıma ve zararlı UV ışınlarının azaltılmasına yardımcı olur. Bu sayede gözlük kullanıcıları daha net ve konforlu bir görüş deneyimi yaşarlar. 27. Bir çözeltideki asit oranı arttıkça pH değeri ne yönde değişir?

  A) Artar
  B) Azalır
  C) Sabit kalır
  D) Değişmez

 28. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Azalır'dır. Çözeltideki asit oranının artması, asitliğin arttığını ve pH değerinin düştüğünü gösterir. pH değeri, bir çözeltin asidik, bazik veya nötr olduğunu belirleyen bir ölçüdür. pH değeri 0 ile 14 arasında bir ölçek üzerinde yer alır, 7 nötr, 0'a yaklaştıkça asidik ve 14'e yaklaştıkça bazik olarak kabul edilir. Asit oranının artması, çözeltinin daha asidik hale gelmesine ve dolayısıyla pH değerinin azalmasına neden olur. 29. Sıcaklık ölçümünde kullanılan alet hangisidir?

  A) Voltmetre
  B) Termometre
  C) Ampermetre
  D) Higrometre

 30. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Termometre'dir. Sıcaklık ölçümü için kullanılan alet termometredir. Termometre, sıcaklık değerlerini ölçmek ve göstermek için kullanılan bir cihazdır. Voltmetre, elektriksel gerilim ölçümü için kullanılırken; ampermetre, elektrik akımı ölçümü için kullanılır ve higrometre ise nem ölçümü için kullanılır. 31. Aşağıdakilerden hangisi ışığın özellikleri arasında yer almaz?

  A) Yansıma    B) Kırılma    C) İletkenlik    D) Yayılma

 32. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) İletkenlik'tir. Işık, bir elektromanyetik dalga olduğu için iletkendir. Ancak ışığın özellikleri arasında yer almaz. Yansıma, kırılma ve yayılma, ışığın davranışlarına ilişkin özelliklerdir. Yansıma, ışığın bir yüzeye çarparak geri yansımasıdır. Kırılma, ışığın bir ortamdan başka bir ortama geçerken yön değiştirmesidir. Yayılma ise ışığın doğrusal olarak uzaklara yayılmasıdır. 33. Bilim insanları, bilimsel araştırmaları yaparken aşağıdaki adımlardan hangisini kullanmazlar?

  A) Gözlem yapmak
  B) Hipotez oluşturmak
  C) Sonuçları yorumlamak
  D) Önyargıya dayanarak sonuç çıkarmak

 34. Cevap: D Açıklama:

  Cevap Anahtarı: D) Önyargıya dayanarak sonuç çıkarmak. Bilim insanları, bilimsel araştırmaları yaparken objektif ve tarafsız bir yaklaşım benimserler. Bu nedenle önyargıya dayanarak sonuç çıkarmak bilimsel yöntemin bir parçası değildir. Bunun yanı sıra bilim insanları, gözlem yaparak verileri toplar, bu verilere dayanarak hipotezler oluştururlar ve sonuçları yorumlayarak yeni bilimsel bilgiler elde ederler. 35. Sıcaklığın ölçüldüğü birim aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Pascal    B) Kelvin    C) Newton    D) Joule

 36. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) Kelvin. Sıcaklığın ölçüldüğü birim Kelvin'dir. Kelvin, termodinamiğin mutlak sıcaklık ölçeğinde kullanılan bir birimdir. Diğer seçenekler olan Pascal basınç birimi, Newton kuvvet birimi ve Joule enerji birimi sıcaklığı ölçmek için kullanılmaz. 37. Hangi alet sıcaklık ölçümü yapmak için kullanılır?

  A) Tornavida
  B) Termometre
  C) Voltmetre
  D) Mikroskop

 38. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Termometre'dir. Sıcaklık ölçümü yapmak için kullanılan alet termometredir. Termometre, sıcaklığı ölçmek amacıyla kullanılan bir cihazdır. Diğer seçenekler olan tornavida, voltmetre ve mikroskop ise sıcaklık ölçümü için kullanılmazlar. 39. Aşağıdaki olaylardan hangisi kimyasal bir değişimdir?

  A) Buzun erimesi        B) Ateş yakma
  C) Buharlaşma            D) Işık yansıması

 40. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Ateş yakmadır. Kimyasal bir değişim, başlangıçta farklı maddelerin ortaya çıkmasıyla gerçekleşen bir olaydır. Ateş yakma, bir kimyasal reaksiyon sonucunda oksijenin yanıcı madde ile birleşmesiyle oluşan bir olaydır. Diğer seçenekler olan buzun erimesi, buharlaşma ve ışık yansıması ise fiziksel olaylara örnek olarak verilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
MUSTAFA ERÇETİN ORTAOKULU Detayları

MUSTAFA ERÇETİN ORTAOKULU 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 01 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için MUSTAFA ERÇETİN ORTAOKULU Testini Çöz tıklayın. MUSTAFA ERÇETİN ORTAOKULU yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

MUSTAFA ERÇETİN ORTAOKULU sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


MUSTAFA ERÇETİN ORTAOKULU Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Bilim Uygulanmaları
  1. Araştırmasındaki bağımlı ve bağımsız değişkenleri değiştirir ve kontrol eder.
  2. Bilimsel bilginin gelişiminin her aşamasında hayal gücü ve üretkenliğin öneminin farkına varır.
  3. Bilimsel bilginin gelişiminin her aşamasında hayal gücü ve üretkenliğin öneminin farkına varır.
  4. Bilimsel bilginin gelişiminin her aşamasında hayal gücü ve üretkenliğin öneminin farkına varır.
  5. Sosyobilimsel konularda mantıksal muhakeme yaparak karar verir.

Ayrıca

Fotosentez denklemini anlamak ve fotosentez sürecini açıklamak.

Biyoteknoloji alanında yapılan çalışmaları ve bu çalışmaların sonuçlarını anlama becerisini ölçer.

Periyodik tabloyu kullanarak atom numarasına dayalı olarak elementlerin sınıflandırmasını yapabilme becerisidir.

Güneş gözlüklerinde kullanılan polarize film ve ışığı engelleme prensibini anlama becerisi.

Bu soruyu doğru cevaplayan biri, asitlik ile pH değeri arasındaki ilişkiyi anlar ve asit oranının artması durumunda pH değerinin nasıl etkilendiğini bilir.

Bu soruyu doğru cevaplayan biri, sıcaklık ölçümü için termometrenin kullanıldığını bilir ve sıcaklık ölçümü ile ilgili temel bir kavramı anlar.

Bu soruyu doğru cevaplayan biri, ışığın özellikleri hakkında temel bilgilere sahip olur ve ışığın iletkendir olduğunu anlar.

Bilimsel araştırmalarda önyargıdan kaçınılması gerektiği.

Sıcaklığın Kelvin birimiyle ölçüldüğünün bilinmesi.

Bu soruyu doğru cevaplayan biri, sıcaklık ölçümü için termometrenin kullanıldığını bilir.

Bu soruyu doğru cevaplayan biri, kimyasal değişimin ateş yakma gibi bir olayı ifade ettiğini bilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

MUSTAFA ERÇETİN ORTAOKULU sınavı 8.Sınıf kategorisinin Bilim Uygulamaları alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

MUSTAFA ERÇETİN ORTAOKULU Testi İstatistikleri

Bu sınav 10 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 84 kere doğru, 28 kere yanlış cevap verilmiş.

MUSTAFA ERÇETİN ORTAOKULU Sınavını hangi formatta indirebilirim?

MUSTAFA ERÇETİN ORTAOKULU sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız MUSTAFA ERÇETİN ORTAOKULU sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

MUSTAFA ERÇETİN ORTAOKULU sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Bilim Uygulamaları dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (0)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

8.Sınıf Bilim Uygulamaları Sınavı Hazırla
  8.Sınıf Bilim Uygulamaları Dersi Ünite Özetleri
 • Henüz ünite eklenmemiş