Mimar Sinan Anadolu Lisesi 9.sınıf fizik 1.dönem 2.yazılı

Mimar Sinan Anadolu Lisesi 9.sınıf fizik 1.dönem 2.yazılı sınavı 9.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Mimar Sinan Anadolu Lisesi 9.sınıf fizik 1.dönem 2.yazılı CEVAPLARI

 1. Kütle kavramı ile ilgili;
  I. Birimi kilogramdır
  II. m sembolü ile gösterilir
  III. Temel bir büyüklüktür
  IV. Vektörel bir büyüklüktür
  V. Dinamometre ile ölçülür
  yargılarından hangileri doğrudur?

  A) I ve II              B) II ve III                   C) II ve IV
  D) I, II ve III         E) II, III, IV ve V

 2. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap "D) I, II ve III" olacaktır. 3. Hava durumu hakkında tahminler yapan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Fizik                B) Kimya        C) Jeofizik
  D) Meteoroloji      E) Astronomi

 4. Cevap: D

 5. Bilim etiğine göre bir bilim insanında
  I.   Belirli bir grubun çıkarı için araştırma sonuçlarını değiştirmek
  II.  Kendisine ait olmayan çalışmaları kendi adıyla yayınlamak
  III. Başkalarının emeğine saygı göstermek
  özelliklerinden hangileri bulunmalıdır?

  A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) Yalnız III
  D) II ve III         E) I, II ve III

 6. Cevap: C

 7. Hangisi temel büyüklük birimidir?

  A) Kelvin     B) Joule    C) Watt    D) Ohm    E) Newton

 8. Cevap: A

 9. Verilen durumlardan hangisi fiziğin alt dallarından birinin konusu olamaz?

  A) Barajlarda kurulan santrallerden elektrik elde edilmesi
  B) Parçacık hızlandırıcılarda atom altı parçacıkların davranışlarının gözlenmesi
  C) Nükleer reaktörlerden elektrik enerjisi üretilmesi
  D) Sütün mayalanması
  E) Gezegen hareketlerinin gözlenmesi

 10. Cevap: D

 11. Evrendeki olayların anlaşılmasında birçok bilim dalının katkısı vardır.
  Big Bang, atom altı parçacıklar, ve röntgen ışınlarının keşfedilmesinde hangi bilim dalı ön planda yer almaktadır?

  A) Kimya            B) Biyoloji        C) Astronomi
  D) Fizik              E) Matematik

 12. Cevap: D

 13. Pikniğe giden bir aile çaylarının daha uzun süre sıcak kalması için termos kullanmaktadır.
  Bu olayda fiziğin hangi alt dalından faydalanılmaktadır?

  A) Nükleer fizik            B) Termodinamik
  C) Katıhal fiziği            D) Atom fiziği
  E) Mekanik

 14. Cevap: B

 15. Fizik bilimi aşağıdaki bilim dallarından hangisine doğrudan katkıda bulunmaz?

  A) Biyoloji        B) Astronomi        C) Psikoloji
  D) Coğrafya     E) Kimya

 16. Cevap: C

 17. İlk çağlardaki insanlar günlük hayattaki işlerini kolaylaştırmak için basit makineler tasarlamış, tekerleği icat ederek yük taşımacılığı yapmıştır.
  Bu bilgiye dayanarak insanların fiziğin hangi alt alanıyla ilgilendiği söylenebilir?

  A) Mekanik                     B) Elektromanyetizma
  C) Termodinamik            D) Atom fiziği
  E) Nükleer fizik

 18. Cevap: A

 19. Hava durumu hakkında tahminler yapan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Fizik              B) Kimya            C) Jeofizik
  D) Meteoroloji    E) Astronomi

 20. Cevap: D

 21. net kuvvet
  Sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan X cismine I, II ve III durumlarından hangilerinde etki eden net kuvvet doğu yönünde 10 N' dur?

  A) Yalnız I         B) Yalnız II         C) Yalnız III
  D) I ve II            E) II ve III

 22. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Yalnız II'dir. Çünkü yalnızca II durumunda cisme doğu yönünde 10 N'lik bir kuvvet uygulanmaktadır. Diğer durumlarda ise ya uygulanan kuvvet yoktur (I durumu) ya da uygulanan kuvvetin ters yönde bir sürtünme kuvveti oluşmaktadır (III durumu). 23. Sürtünmesiz ortamda X, Y, Z cisimlerine uygulanan kuvvetler şekilde verilmiştir.
  ivme sorusu
  Buna göre, cisimlerin ivmelerinin büyüklükleri arasındaki ilişki nasıldır?

  A) aX = aY = aZ            B) aX = aY > aZ
  C) aY > aX = aZ            D) aX > aY > aZ
  E) aX > aY > aZ

 24. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C seçeneğidir: aY > aX = aZ. Verilen kuvvetlerin sürtünmesiz ortamda etkili olduğu varsayıldığında, cisimlerin ivmeleri kuvvetlerinin kütlelerine orantılı olacaktır (F = ma). Şekilde verilen kuvvetlerin büyüklükleri aynı olduğu halde kütleleri farklı olduğundan, cisimlerin ivmeleri de farklı olacaktır. 25. Sürtünmesiz düzel üzerinde duran m kütelili cisimler şekilde verilen kuvvetlerin etkisindedir.
  kuvvet sorusu
  Buna göre, hangi cisimler batı yönünde hareket eder?

  A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) I ve III
  D) I ve II           E) Yalnız III

 26. Cevap: C Açıklama:

  doğru cevap C seçeneğidir: "I ve III". I cismini etkileyen kuvvet yalnızca batıya doğru yönlendirilmiştir. Bu nedenle, I cisimi batı yönünde hareket edecektir. II cismini etkileyen kuvvetlerin toplamı doğu yönlü olduğu için, II cisimi batı yönünde hareket etmez. III cismini etkileyen kuvvetlerin toplamı batı yönlü olduğu için, III cisimi batı yönünde hareket eder. 27. Aşağıda bulunan;
  I. CERN
  II. NASA
  III. TAEK
  bilim araştırma merkezlerinden hangileri Türkiye'de bulunmaktadır?

  A) Yalnız III        B) I ve II           C) II ve III                                
  D) I ve III            E) I, II ve III

 28. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Yalnız III" şeklindedir. - CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi), İsviçre'de bulunan bir araştırma merkezidir ve Türkiye'de değil, Avrupa'da yer almaktadır. - NASA (Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi), Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir araştırma merkezidir ve Türkiye'de değil, Amerika'da bulunmaktadır. - TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu), Türkiye'de bulunan bir araştırma merkezidir ve doğru bir ifadedir. 29. Sürtünmesiz düzelm üzerindeki m kütleli cisme şekildeki kuvvetler uygulanıyor.
  fizik sorusu
  Buna göre cismin sabit hızla hareket edebilmesi için, uygulanması gereken kuvvetin yönü ve büyüklüğü ne olmalıdır?

  A) -x yönünde 5N            B) +x yönünde 8N
  C) +x yönünde 10N         D) -x yönünde 12N
  E) +x yönünde 15N

 30. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) +x yönünde 10 N'dir. Cismin sabit hızla hareket etmesi için, uygulanan kuvvetin cismin üzerine etki eden sürtünme kuvvetini dengelemesi gerekmektedir. Bu durumda, uygulanan kuvvetin yönü cismin hareket yönüne (pozitif x yönüne) doğru olmalı ve büyüklüğü de sürtünme kuvvetine eşit olmalıdır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Mimar Sinan Anadolu Lisesi 9.sınıf fizik 1.dönem 2.yazılı Detayları

Mimar Sinan Anadolu Lisesi 9.sınıf fizik 1.dönem 2.yazılı 20 kere indirildi. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 02 Ocak 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Mimar Sinan Anadolu Lisesi 9.sınıf fizik 1.dönem 2.yazılı Testini Çöz tıklayın. Mimar Sinan Anadolu Lisesi 9.sınıf fizik 1.dönem 2.yazılı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Mimar Sinan Anadolu Lisesi 9.sınıf fizik 1.dönem 2.yazılı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Mimar Sinan Anadolu Lisesi 9.sınıf fizik 1.dönem 2.yazılı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • HAREKET VE KUVVET
  1. Hareket
  2. Kuvvet
  3. Newton’un Hareket Yasaları
  4. Sürtünme Kuvveti

Ayrıca

Temel fiziksel büyüklükler hakkındaki bilgilerini ve sembollerini anlama yeteneğini ölçer.

Sürtünmesiz düzlemde etki eden kuvvetleri analiz etmeleri ve net kuvvetin nasıl hesaplandığını anlamaları hedeflenir.

Kuvvet-ivme ilişkisini anlama, farklı kütlelere sahip cisimlerin ivmeleri arasındaki ilişkiyi çıkarma ve sürtünmesiz ortamda kuvvet-ivme ilişkisini kavrama becerisini test etmektedir.

Toplam etkisini anlama ve bu etkinin cisimlerin hareket yönü üzerindeki etkisini değerlendirme becerisini test etmektedir.

Bu soru, öğrencilerin farklı bilim araştırma merkezlerini tanıma ve ülkelerine göre yerlerini belirleme becerisini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Cisimlerin sabit hızla hareket etmesi için uygulanması gereken dengeleyici kuvveti belirleyebilmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Mimar Sinan Anadolu Lisesi 9.sınıf fizik 1.dönem 2.yazılı sınavı 9.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Mimar Sinan Anadolu Lisesi 9.sınıf fizik 1.dönem 2.yazılı Testi İstatistikleri

Bu sınav 51 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 513 kere doğru, 106 kere yanlış cevap verilmiş.

Mimar Sinan Anadolu Lisesi 9.sınıf fizik 1.dönem 2.yazılı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Mimar Sinan Anadolu Lisesi 9.sınıf fizik 1.dönem 2.yazılı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Mimar Sinan Anadolu Lisesi 9.sınıf fizik 1.dönem 2.yazılı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Mimar Sinan Anadolu Lisesi 9.sınıf fizik 1.dönem 2.yazılı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.