MENDERES ORTAOKULU 6-D AÇIK UÇLU 2. DÖNEM 2. FEN YAZILISI

MENDERES ORTAOKULU 6-D AÇIK UÇLU 2. DÖNEM 2. FEN YAZILISI sınavı 6.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. MENDERES ORTAOKULU 6-D AÇIK UÇLU 2. DÖNEM 2. FEN YAZILISI CEVAPLARI

 1. Aşağıdakilerden hangisi bir yakıt türü değildir?

  A) Benzin    B) Kömür    C) Hava    D) Doğalgaz

 2. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Hava. C seçeneği bir yakıt türü değildir. Benzin, kömür ve doğalgaz yakıt olarak kullanılan maddelerdir. Benzin, içten yanmalı motorlarda kullanılan bir akaryakıttır. Kömür, elektrik üretiminde ve endüstriyel süreçlerde yakıt olarak kullanılır. Doğalgaz ise evlerde ısınma ve enerji üretimi için yaygın olarak kullanılan bir yakıttır. Hava ise bir gaz karışımıdır ve yakıt türü olarak değerlendirilmez. 3. İletkenler ve yalıtkanlar arasındaki fark nedir?

  A) İletkenler elektriği iyi ileter, yalıtkanlar ise elektriği iyi iletemez.
  B) İletkenler genellikle serttir, yalıtkanlar ise genellikle yumuşaktır.
  C) İletkenler ısıyı iyi ileter, yalıtkanlar ise ısıyı iyi iletemez.
  D) İletkenler çabuk aşınır, yalıtkanlar ise uzun ömürlüdür.

 4. Cevap: A Açıklama: 5. Kalp'in görevi nedir?

  A) Oksijen alımını sağlamak           B) Karbondioksit çıkışını sağlamak   
  C) Kanı vücuda pompalamak             D) Besinlerin emilimini sağlamak     

 6. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Kanı vücuda pompalamak. Kalp, vücudumuzdaki en önemli organlardan biridir ve görevi kanı vücuda pompalamaktır. Bu işlem, vücudumuzun her bölgesine kan taşıyarak, oksijen ve besin maddelerinin hücrelere ulaşmasını sağlar. Kalp, atardamarlar ve toplardamarlar yardımıyla kan dolaşımını gerçekleştirir ve böylece vücudumuzun sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar. 7. Sinir Sistemi'nin görevi nedir?

  A) Vücudun savunmasını sağlamak
  B) Duyu organlarından gelen bilgileri işlemek ve vücut fonksiyonlarını kontrol etmek
  C) Kanı vücuda pompalamak
  D) Besinlerin emilimini sağlamak

 8. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B şıkkıdır. Sinir sistemi, vücudumuzun kontrol merkezidir ve duyu organlarından gelen bilgileri işleyerek vücut fonksiyonlarını düzenler. Beyin ve omurilik gibi merkezi sinir sistemi ile sinir lifleri ve sinir uçları gibi çevresel sinir sistemi olmak üzere iki bölümden oluşur. Sinir sistemi, kasları hareket ettirme, solunum, kalp atışı gibi otomatik fonksiyonları kontrol etmekle birlikte, aynı zamanda zihinsel ve duygusal işlevleri de düzenler. 9. Gözlerimizde bulunan ışığa duyarlı hücreler nelerdir?

  A) Kornea    B) Retina    C) Görme siniri    D) Gözbebeği

 10. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevabı "Retina"dır. Retina, gözün arkasındaki tabakadır ve görüntüyü algılamak için ışığa duyarlı hücreler (koniler ve çomaklar) içerir. Bu hücreler, görüntüyü beyne iletmek için görme siniri boyunca sinyalleri ileterek görme sürecini başlatırlar. 11. İşitme organımız hangisidir?

  A) Dil    B) Burun    C) Kulak    D) Göz

 12. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C seçeneği, yani kulaktır. Kulak, işitme organımızdır ve sesleri algılayarak beyne iletilmesini sağlar. İnsanlar, kulaklarının yanı sıra diğer organları da kullanarak dünyayı algılarlar. 13. Hangi duyu organımız tat alma duyusundan sorumludur?

  A) Kulak    B) Burun    C) Dil    D) Göz

 14. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Dil. Tat alma duyusu dilde bulunan tat tomurcukları sayesinde algılanır. Dilin yüzeyindeki papillaların içinde tat tomurcukları vardır ve yiyeceklerin kimyasal bileşimlerini tanımlayan tat alma duyusu burada gerçekleşir. Tat duyusu, tat tomurcuklarında bulunan özel hücreler aracılığıyla algılanır ve beynimize iletilir. Bu duyu organı sayesinde tatlı, tuzlu, ekşi, acı gibi farklı tatları algılayabiliriz. 15. Cildimizdeki ısı, ağrı ve dokunma gibi duyuları algılayan yapılar nelerdir?

  A) Damarlar    B) Kemikler    C) Sinirler    D) Kaslar

 16. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C'dir, yani cildimizdeki ısı, ağrı ve dokunma gibi duyuları algılayan yapılar sinirlerdir. Sinirler, derideki duyu alıcıları aracılığıyla dışarıdan gelen uyaranları alır ve bu bilgileri beyne ileterek algılamamızı sağlar. 17. Burnumuzda bulunan koku alma duyusundan sorumlu hücreler hangileridir?

  A) Kokusuz hücreler       B) Koku alma hücreleri   
  C) İşitme hücreleri       D) Tat alma hücreleri    

 18. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir, yani koku alma hücreleri kokuları algılamak için sorumludur. Bu hücreler burun içinde bulunur ve kokuların kimyasal bileşenlerini algılayarak beyne sinyal gönderirler. 19. Hangi sistem, vücudumuzun sıcaklığını kontrol eder?

  A) Solunum sistemi        B) Sindirim sistemi
  C) Dolaşım sistemi         D) Sinir sistemi

 20. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C seçeneği olan dolaşım sistemi'dir. Vücudumuzun sıcaklığı, dolaşım sistemi aracılığıyla düzenlenir. Kan damarları daralıp genişleyerek vücut sıcaklığını ayarlarlar. Ayrıca terleme yoluyla da vücut ısısı düzenlenir. Dolaşım sistemi, vücudumuzdaki hücrelere oksijen ve besin maddeleri taşıyan kanı da sağlar. 21. Farklı cisimlerde üretilen seslerin farklılığını etkileyen faktörler nelerdir?


 22. Cevap: Malzemenin yapısı, kalınlığı, uzunluğu, gerginliği ve yüzey alanı. Açıklama:

  Farklı cisimlerden çıkan seslerin farklı duyulmasının nedeni, kaynak cismin özelliklerinin farklı olmasıdır. Örneğin, metal bir cisimden çıkan ses, ahşap bir cisimden çıkan sesten daha tizdir. Bunun nedeni, metalin ahşaptan daha sert ve yoğun olmasıdır. Ayrıca, aynı cisimden çıkan sesin kalınlığı, uzunluğu, gerginliği ve yüzey alanı da sesin duyulmasını etkiler. Örneğin, kalın bir telden çıkan ses, ince bir telden çıkan sesten daha kalın duyulur. Ayrıca, uzun bir yaydan çıkan ses, kısa bir yaydan çıkan sesten daha tiz duyulur. 23. Sesin yayıldığı ortamın değişmesiyle sesin farklı duyulmasını etkileyen faktörler nelerdir?


 24. Cevap: Ortamın yoğunluğu, sıcaklığı ve hareketliliği. Açıklama:

  Ses, farklı ortamlarda farklı hızlarda yayılır. Örneğin, ses gazlarda sıvılardan, sıvılarda ise katılardan daha hızlı yayılır. Ayrıca, sesin yayıldığı ortamın sıcaklığı ve hareketliliği de sesin duyulmasını etkiler. Örneğin, sıcak havada ses, soğuk havadan daha hızlı yayılır. Ayrıca, hareketli havada ses, durgun havadan daha hızlı yayılır. 25. Sesin yayılmasında hangi ortamlar etkilidir?


 26. Cevap: Katı, sıvı ve gaz ortamlar. Açıklama:

  Sesin yayılmasında katı, sıvı ve gaz ortamlar etkilidir. Ses, katı ortamlarda en hızlı, sıvı ortamlarda daha yavaş ve gaz ortamlarında en yavaş yayılır. Örneğin, bir çiviyi duvara çaktığınızda, çiviye vurduğunuz çekiçten çıkan ses, duvar boyunca yayılarak kulağınıza ulaşır. Bir taş parçasını suya attığınızda, taşın suya düştüğü yerden başlayarak suyun yüzeyine dairesel dalgalar yayılır. Bu dalgalar, suyun yüzeyine çarparak kıyıya ulaşır ve kıyıdaki kum taneciklerini titreştirir. Bu titreşimler, kulağınıza ulaşarak sesi duymanızı sağlar. Bir düdük öttürdüğünüzde, düdüğün içinden geçen hava titreşir ve bu titreşimler, havanın içinde yayılarak kulağınıza ulaşır. 27. Sesin özellikleri nelerdir?


 28. Cevap: Sesin üç temel özelliği vardır: * Perde: Sesin yüksekliği veya düşüklüğünü ifade eder. Perde, sesin frekansı ile belirlenir. Frekans, bir saniyede oluşan titreşim sayısıdır. Sesin frekansı yüksekse, perde de yüksek olur. Sesin frekansı düşükse, perde de düşük olur. * Şiddet: Sesin gürlüğü veya zayıflığını ifade eder. Şiddet, sesin genliği ile belirlenir. Genlik, titreşimin en yüksek noktası ile en düşük noktası arasındaki mesafeyi ifade eder. Sesin genliği büyükse, şiddet de büyük olur. Sesin genliği küçükse, şiddet de küçük olur. * Tını: Sesin kaynağını belirleyen özelliktir. Sesin tınısı, sesin dalga biçimine göre belirlenir. Her ses kaynağının kendine özgü bir dalga biçimi vardır. Bu nedenle, farklı ses kaynaklarından gelen sesler farklı tınılara sahiptir. Açıklama:

  Sesin üç temel özelliği vardır: perde, şiddet ve tını. Perde, sesin yüksekliği veya düşüklüğünü ifade eder. Perde, sesin frekansı ile belirlenir. Frekans, bir saniyede oluşan titreşim sayısıdır. Sesin frekansı yüksekse, perde de yüksek olur. Sesin frekansı düşükse, perde de düşük olur. Şiddet, sesin gürlüğü veya zayıflığını ifade eder. Şiddet, sesin genliği ile belirlenir. Genlik, titreşimin en yüksek noktası ile en düşük noktası arasındaki mesafeyi ifade eder. Sesin genliği büyükse, şiddet de büyük olur. Sesin genliği küçükse, şiddet de küçük olur. Tını, sesin kaynağını belirleyen özelliktir. Sesin tınısı, sesin dalga biçimine göre belirlenir. Her ses kaynağının kendine özgü bir dalga biçimi vardır. Bu nedenle, farklı ses kaynaklarından gelen sesler farklı tınılara sahiptir. 29. Sesin günlük hayattaki önemi nedir?


 30. Cevap: Sesin günlük hayatta birçok önemi vardır. Ses, insanların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlar. Ses, insanların çevrelerindeki olaylardan haberdar olmasını sağlar. Ses, insanların müzik ve diğer sanat eserlerinden zevk almasını sağlar. Ses, insanların eğlenmesini ve rahatlamasını sağlar. Ses, insanların eğitim görmesini ve bilgi edinmesini sağlar. Açıklama:

  Sesin günlük hayatta birçok önemi vardır. Ses, insanların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlar. Ses, insanların çevrelerindeki olaylardan haberdar olmasını sağlar. Ses, insanların müzik ve diğer sanat eserlerinden zevk almasını sağlar. Ses, insanların eğlenmesini ve rahatlamasını sağlar. Ses, insanların eğitim görmesini ve bilgi edinmesini sağlar. 31. Sesin boşlukta yayılıp yayılmadığını açıklayınız.


 32. Cevap: Sesin yayılması için maddesel ortam gereklidir. Boşlukta ses titreşimlerini aktaracak tanecikler olmadığı için ses yayılmaz. Açıklama:

  Ses, maddesel ortamın taneciklerinin titreşmesiyle oluşan bir enerji türüdür. Boşlukta, ses titreşimlerini aktaracak tanecikler olmadığı için ses yayılmaz. Bu nedenle, uzayda, gök cisimleri arasında boşluk vardır. Bu nedenle gök cisimlerinde oluşan sesler Dünya’ya ulaşamaz. Örneğin Güneş’te meydana gelen patlamalar sonucunda oluşan sesleri duyamayız. 33. Sesin yayılma hızını etkileyen faktörleri örneklerle açıklayınız.


 34. Cevap: * Maddenin fiziksel hâli: Ses, katılarda en hızlı, sıvılarda daha yavaş ve gazlarda en yavaş yayılır. * Maddenin sıcaklığı: Maddenin sıcaklığı arttıkça, sesin yayılma hızı da artar. * Ortamın yoğunluğu: Ortamın yoğunluğu arttıkça, sesin yayılma hızı da azalır. Açıklama:

  * Maddenin fiziksel hâli: Ses, katılarda en hızlı yayılır çünkü katıların tanecikleri birbirine çok yakındır. Sıvılarda, tanecikler birbirinden daha uzakta olduğu için ses daha yavaş yayılır. Gazlarda ise, tanecikler birbirinden çok uzakta olduğu için ses en yavaş yayılır. * Maddenin sıcaklığı: Maddenin sıcaklığı arttıkça, taneciklerin hareketliliği artar. Bu nedenle, maddesel ortamın sıcaklığı arttıkça sesin yayılma hızı da artar. * Ortamın yoğunluğu: Ortamın yoğunluğu arttıkça, sesin yayılma hızı da azalır. Bunun nedeni, yoğun ortamlarda ses titreşimlerinin aktarılması için daha fazla tanecik olması gerektiğidir. 35. Sesin enerji olduğunu kanıtlayan üç örnek veriniz.


 36. Cevap: * Ses, hareket enerjisine dönüşebilir. Örneğin, opera sanatçısının sesi ile cam bardağı kırması, hoparlörün önüne koyulan mum alevinin titreşmesi sesin enerji olduğunu kanıtlayan örneklerdir. * Ses, ses enerjisi ile titreşen maddeleri harekete geçirebilir. Örneğin, alçaktan uçan jet uçaklarının pencere camlarını titreşmesi, dağlık arazilerde biriken kar kütlesinin ses ile aşağıya doğru kayıp çığ oluşturması sesin enerji olduğunu kanıtlayan örneklerdir. * Ses enerjisi, tıp alanında böbrek taşlarının kırılmasında da kullanılmaktadır. Açıklama:

  * Ses, hareket enerjisine dönüşebilir. Örneğin, opera sanatçısının sesi ile cam bardağı kırması, hoparlörün önüne koyulan mum alevinin titreşmesi sesin enerji olduğunu kanıtlayan örneklerdir. * Ses, ses enerjisi ile titreşen maddeleri harekete geçirebilir. Örneğin, alçaktan uçan jet uçaklarının pencere camlarını titreşmesi, dağlık arazilerde biriken kar kütlesinin ses ile aşağıya doğru kayıp çığ oluşturması sesin enerji olduğunu kanıtlayan örneklerdir. * Ses enerjisi, tıp alanında böbrek taşlarının kırılmasında da kullanılmaktadır. 37. Sesin yansımasını engelleyen malzemeler hakkında bilgi açıklama yapınız.


 38. Cevap: Sesin yansımasını engelleyen malzemeler, ses dalgalarının enerjisini emerek veya dağıtarak sesi azaltan malzemelerdir. Bu malzemeler genellikle gözenekli ve yumuşak yapıya sahiptirler. Sesin yansımasını engelleyen malzemeler arasında halı, perde, sünger, kumaş ve akustik paneller yer almaktadır. Açıklama:

  Sesin yansıması, ses dalgalarının sert yüzeylere çarparak geri dönmesidir. Sesin yansıması, yankı ve gürültü gibi sorunlara neden olabilir. Sesin yansımasını engelleyen malzemeler, ses dalgalarının enerjisini emerek veya dağıtarak sesi azaltır ve böylece yankı ve gürültü sorunlarını önler. 39. Sesin soğurulması nedir? Üç tane örnek veriniz.


 40. Cevap: Sesin soğurulması, ses dalgalarının engele çarparak enerjisinin azalmasına denir. Sesin soğurulmasına örnek olarak halı, perde ve sünger verilebilir. Açıklama:

  Sesin soğurulması, ses şiddetinin azalmasına neden olur. Sesin soğurulmasını sağlayan malzemeler genellikle gözenekli ve yumuşak yapıya sahiptir. 41. Sesin yalıtımı için kullanılan teknolojik ve mimari uygulamalardan üç tane yazınız.


 42. Cevap: * Ses geçirmez pencereler ve kapılar * Akustik paneller * Ses emici malzemeler Açıklama:

  Sesin yalıtımı, sesin bir ortamdan diğerine geçmesini önleme işlemidir. Sesin yalıtımı için çeşitli teknolojik ve mimari uygulamalar kullanılmaktadır. 43. Gaz yakıtlar hakkında bilgi veriniz.


 44. Cevap: Gaz yakıtlar, yakıldığında çevresine enerji veren ve fiziksel yapısı gaz olan maddelerdir. LPG (Likit Petrol Gazı), doğal gaz, biyogaz en çok kullanılan gaz yakıtlarıdır. Açıklama:

  Gaz yakıtlar genellikle ısınma, yemek pişirme ve taşıtlarda kullanılır. 45. Sabit süratli hareket nedir? Nasıl bir harekettir?


 46. Cevap: Sabit süratli hareket, hareketlinin eşit zaman aralıklarında eşit yollar aldığı hareket türüdür. Sabit süratli hareket eden bir varlık, belli bir zaman diliminde aldığı yolu eşit aralıklı zaman dilimlerinde almaktadır. Açıklama:

  Sabit süratli hareket, günlük hayatta sıklıkla karşılaştığımız bir hareket türüdür. Örneğin, düz bir yolda sabit hızla giden bir araba sabit süratli hareket yapmaktadır. 47. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....) Ses, maddesel ortamda dalgalar hâlinde her yöne yayılır.
  2. (.....) Sesin yayılabilmesi için hava ortamı gereklidir.
  3. (.....) Ses, boşlukta yayılamaz.
  4. (.....) Sesin yayıldığı ortamın değişmesiyle sesi duyma şeklimiz değişir.
  5. (.....) Sesin şiddeti, sesin yayıldığı ortamın yoğunluğuna bağlıdır.
  6. (.....) Sesin yayıldığı ortamın sıcaklığı arttıkça sesin hızı artar.
  7. (.....) Sesin yayıldığı ortamın nemi arttıkça sesin hızı azalır.
  8. (.....) Sesin yayıldığı ortamın rüzgârı arttıkça sesin hızı artar.
  9. (.....) Sesin yayıldığı ortamın içeriği arttıkça sesin hızı artar.
  10. (.....) Sesin yayıldığı ortamın yoğunluğu arttıkça sesin hızı azalır.

 48. Cevap: 1.D 2.Y 3.D 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. Y 9. Y 10. D Açıklama:

  1. Ses, maddesel ortamda dalgalar hâlinde her yöne yayılır. Boşlukta sesi iletecek tanecik olmadığı için ses yayılamaz. 2. Sesin yayılabilmesi için maddesel ortam gereklidir. Sesin titreşimini iletecek taneciklere sahip olmayan ortamda ses yayılamaz. 3. Boşlukta, sesi iletecek tanecik olmadığı için ses yayılamaz. 4. Sesin yayıldığı ortamın değişmesiyle sesi duyma şeklimiz değişir. Örneğin, su altında duyulan ses, havada duyulandan daha farklıdır. 5. Sesin şiddeti, sesin yayıldığı ortamın yoğunluğuna bağlıdır. Sesin yayıldığı ortamın yoğunluğu arttıkça sesin şiddeti artar. 6. Sesin yayıldığı ortamın sıcaklığı arttıkça sesin hızı artar. 7. Sesin yayıldığı ortamın nemi arttıkça sesin hızı azalır. 8. Sesin yayıldığı ortamın rüzgârı arttıkça sesin hızı artar. 9. Sesin yayıldığı ortamın içeriği arttıkça sesin hızı artar. 10. Sesin yayıldığı ortamın yoğunluğu arttıkça sesin hızı azalır. 49. Aşağıda verilen boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

  1. Isı alışverişi sırasında sıcaklığı daha yüksek olan maddeye __________ enerjisi verilir.
  2. Sıcaklığı daha yüksek olan maddenin tanecikleri daha __________ hareket eder.
  3. Isı alışverişi, maddelerin taneciklerinin hareketleri __________ etkiler.
  4. Isı ileten maddeler __________ olarak adlandırılır.
  5. Isı yalıtan maddeler __________ olarak adlandırılır.
  6. Tencere tabanları genellikle __________ maddelerden yapılır.
  7. Tencere kulpları genellikle __________ maddelerden yapılır.
  8. Isı yalıtımı, farklı sıcaklıktaki iki bölge arasında ısı akışını __________ amacıyla yapılan uygulamalardır.
  9. Isı yalıtımı için kullanılan malzemelere __________ adı verilir.
  10. Binalarda ısı yalıtımı yapmak, enerji __________ sağlar.

 50. Cevap: 1. ısı 2. hızlı 3. hızlandırır 4. ısı iletkeni 5. ısı yalıtkanı 6. ısı iletkeni 7. ısı yalıtkanı 8. azaltmak 9. yalıtım malzemeleri 10. tasarrufu Açıklama:

  1. Isı alışverişi, sıcaklığı daha yüksek olan maddeden sıcaklığı daha düşük olan maddeye doğru gerçekleşir. 2. Sıcaklığı daha yüksek olan maddenin tanecikleri daha hızlı hareket eder ve daha fazla enerji taşırlar. 3. Isı alışverişi, maddelerin taneciklerinin hareketlerini hızlandırır veya yavaşlatır. 4. Isı ileten maddeler, ısıyı iyi iletirler ve tanecikleri arasındaki boşluk azdır. 5. Isı yalıtan maddeler, ısıyı iyi iletmezler ve tanecikleri arasındaki boşluk fazladır. 6. Tencere tabanları genellikle ısı iletkeni maddelerden yapılır çünkü bu maddeler ısıyı iyi iletir ve yemeklerin daha hızlı pişmesini sağlar. 7. Tencere kulpları genellikle ısı yalıtkanı maddelerden yapılır çünkü bu maddeler ısıyı iyi iletmez ve tutulduğunda elin yanmasını önler. 8. Isı yalıtımı, farklı sıcaklıktaki iki bölge arasında ısı akışını azaltmak amacıyla yapılan uygulamalardır. 9. Isı yalıtımı için kullanılan malzemelere yalıtım malzemeleri adı verilir. 10. Binalarda ısı yalıtımı yapmak, enerji tasarrufu sağlar ve enerji maliyetlerini azaltır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
MENDERES ORTAOKULU 6-D AÇIK UÇLU 2. DÖNEM 2. FEN YAZILISI Detayları

MENDERES ORTAOKULU 6-D AÇIK UÇLU 2. DÖNEM 2. FEN YAZILISI 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 08 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. MENDERES ORTAOKULU 6-D AÇIK UÇLU 2. DÖNEM 2. FEN YAZILISI yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

MENDERES ORTAOKULU 6-D AÇIK UÇLU 2. DÖNEM 2. FEN YAZILISI sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk Doldurma


MENDERES ORTAOKULU 6-D AÇIK UÇLU 2. DÖNEM 2. FEN YAZILISI Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ELEKTRİĞİN İLETİMİ
  1. Elektriksel Direnç ve Bağlı Olduğu Faktörler
  2. İletken ve Yalıtkan Maddeler
 • DÜNYA’MIZ, AY, YAŞAM KAYNAĞIMIZ GÜNEŞ
  1. Dünya, Güneş ve Ay’ın Şekil ve Büyüklüklerinin Karşılaştırılması
  2. Dünyamızın Katman Modeli
  3. Dünyamızın Uydusu Ay

Ayrıca fen bilimleri ses ve özellikleri ve vücudumuzdaki sitemlerin görevi

Hava, bir yakıt türü değildir ve benzin, kömür ve doğalgaz gibi maddeler yakıt olarak kullanılır.

Soru, iletkelerle yalıtkanlar arasındaki farkı sormaktadır. Doğru cevap, "A) İletkenler elektriği iyi ileter, yalıtkanlar ise elektriği iyi iletemez." seçeneğidir. İletkenler, elektriği iyi ileterken yalıtkanlar elektriği iyi iletemezler. Bu nedenle, elektriksel iletim gerektiren uygulamalarda iletkeler kullanılırken, yalıtkanlar, elektriğin geçişini önlemek veya sınırlamak için kullanılır.

Kalp'in görevini tanımlama.

Vücudumuzdaki önemli sistemlerden biri olan sinir sistemi hakkındaki temel bilgileri anlama ve öğrenme becerisini içerir.

İnsan anatomisi ve fizyolojisi hakkındaki bilgimizi test etmektedir.

Biyoloji ve insan anatomisi konularında temel bir bilgiyi ölçmektedir.

İnsan vücudundaki duyu organlarını ve görevlerini açıklayabilirim.

Vücudumuzdaki sinir sistemi ve duyu organları hakkında temel bir anlayışı test etmektedir.

İnsan duyu organlarını ve vücut fonksiyonlarını anlamalarına yardımcı olabilir.

Vücudumuzdaki organ sistemleri arasındaki işbirliğini anlamaktır.

Öğrenciler, farklı cisimlerde üretilen seslerin farklılığını etkileyen faktörleri açıklayabilir.

Öğrenciler, sesin yayıldığı ortamın değişmesiyle sesin farklı duyulmasını etkileyen faktörleri açıklayabilir.

Öğrenciler, sesin yayılmasında hangi ortamların etkili olduğunu açıklayabilir.

Sesin özellikleri hakkında bilgi edinebilmek.

Sesin günlük hayattaki önemi hakkında bilgi edinebilmek.

Öğrenciler, sesin boşlukta yayılmadığını ve bunun nedenini açıklayabilirler.

Öğrenciler, sesin yayılma hızını etkileyen faktörleri açıklayabilirler.

Öğrenciler, sesin bir enerji olduğunu ve enerjiye dönüştürülebileceğini açıklayabilirler.

Bu soru, öğrencilerin sesin yansımasını engelleyen malzemeler hakkında bilgi sahibi olup olmadıklarını değerlendirir.

Bu soru, öğrencilerin sesin soğurulması kavramını anlayıp anlamadıklarını ve sesin soğurulmasına örnek verebildiklerini değerlendirir.

Bu soru, öğrencilerin sesin yalıtımı için kullanılan teknolojik ve mimari uygulamalar hakkında bilgi sahibi olup olmadıklarını değerlendirir. Madde nedir? Açıklama: Madde, kütlesi olan ve boşlukta yer kaplayan her varlıktır. Kazanım: Öğrenciler maddenin tanımını yapabilir.

Gaz yakıtların özellikleri, kullanım alanları ve çevreye olan etkileri hakkında bilgi sahibi olmak.

Öğrenciler, sabit süratli hareketin ne olduğunu ve günlük hayattaki örneklerini açıklayabilirler.

Bu soruları doğru şekilde cevaplayabilmek için öğrencilerin, sesin yayılması ve sesin özellikleri hakkında bilgi sahibi olması gerekir

* Öğrenciler, ısı alışverişinin maddelerin tanecik yapısı üzerindeki etkilerini kavrarlar. * Öğrenciler, ısı iletkeni ve ısı yalıtkanı maddeleri ayırt edebilirler. * Öğrenciler, ısı yalıtımının önemini ve günlük hayattaki uygulamalarını açıklayabilirler. * Öğrenciler, ısı yalıtım malzemelerinin özelliklerini karşılaştırabilirler. * Öğrenciler, ısı yalıtımı yaparak enerji tasarrufu sağlanabileceğini anlarlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

MENDERES ORTAOKULU 6-D AÇIK UÇLU 2. DÖNEM 2. FEN YAZILISI sınavı 6.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

MENDERES ORTAOKULU 6-D AÇIK UÇLU 2. DÖNEM 2. FEN YAZILISI Sınavını hangi formatta indirebilirim?

MENDERES ORTAOKULU 6-D AÇIK UÇLU 2. DÖNEM 2. FEN YAZILISI sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız MENDERES ORTAOKULU 6-D AÇIK UÇLU 2. DÖNEM 2. FEN YAZILISI sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

MENDERES ORTAOKULU 6-D AÇIK UÇLU 2. DÖNEM 2. FEN YAZILISI sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Fen Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

6.Sınıf Fen Bilimleri Sınavı Hazırla
  6.Sınıf Fen Bilimleri Dersi Ünite Özetleri