MEKE ANADOLU LİSESİ 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Sınav

MEKE ANADOLU LİSESİ 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Sınav sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. MEKE ANADOLU LİSESİ 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Sınav CEVAPLARI

 1. python float sorusu python programlama dilinde yanda verilen kod çalıştırıldığında hangi sonucu verir?

  A) int    B) bloon    C) float    D) string    E) char

 2. Cevap: C

 3. Programlama dilleri neden kullanılır?

  A) Bilgisayar işletim sistemlerini yönetmek için
  B) İşlem yapmak için gerekli verileri depolamak için
  C) İnternet bağlantısını sağlamak için
  D) Bilgisayar programları yazmak için
  E) Web sitelerini tasarlamak için

 4. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) Bilgisayar programları yazmak için. Programlama dilleri, bilgisayar programları oluşturmak ve çalıştırmak için kullanılan araçlardır. Programlama dilleri, insanların bilgisayarla iletişim kurmasını ve talimatları anlaşılır bir şekilde ifade etmesini sağlar. 2. Bilgisayar programları, belirli bir amaca hizmet eden talimatlar ve işlemler kümesidir. Programlama dilleri, bu talimatların yazılmasını ve bilgisayar tarafından anlaşılmasını sağlar. 3. Programlama dilleri, çeşitli sektörlerde kullanılan yazılımların geliştirilmesini sağlar. İşletim sistemleri, uygulama yazılımları, oyunlar, veritabanı sistemleri ve web siteleri gibi birçok farklı türde program, programlama dilleri kullanılarak oluşturulur. 5. Bir programda bir hata olduğunda, hatanın nerede olduğunu bulmak için ne yapılmalıdır?

  A) Programın tamamı silinerek tekrar yazılmalıdır
  B) Programı yeniden başlatmak gerekir
  C) Programdaki kodların tek tek kontrol edilmesi gerekir
  D) Bilgisayarın işletim sistemi güncellenmelidir
  E) Programın yazıldığı dil öğrenilmelidir

 6. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Programdaki kodların tek tek kontrol edilmesi gerekir. Bir programda bir hata olduğunda, hatanın nerede olduğunu bulmak için genellikle programdaki kodların tek tek kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu işlem hata ayıklama (debugging) olarak adlandırılır. 2. Hata ayıklama sürecinde, programdaki hatalı veya yanlış çalışan kod parçalarını tespit etmek için adım adım ilerlenir. Hatanın yerini tespit etmek için programda yer alan değişken değerleri, akış kontrolü, döngüler ve koşullar dikkatlice incelenir. 3. Hatalı kod parçaları bulunduktan sonra, düzeltme yapılabilir veya gerekli düzeltmeler için eklemeler yapılabilir. Bu şekilde programın hatasız çalışması sağlanır. 7. Python programlama dilinde, bir değişkenin tipini belirlemek için hangi yöntem kullanılır?

  A) typeof()                B) type()
  C) determine()         D) check()
  E) gettype()

 8. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap "B) type()" yöntemidir. Python programlama dilinde, bir değişkenin tipini belirlemek için "type()" fonksiyonunu kullanırız. Bu fonksiyon, bir nesnenin veri tipini döndürür. "type()" fonksiyonunu kullanmak için, kontrol etmek istediğiniz değişkeni fonksiyonun içine yerleştirirsiniz. Örneğin:`` x = 5 print(type(x)) ```Bu kodda, "x" adlı değişkenin tipi "int" olarak belirlenir ve "type()" fonksiyonu kullanılarak bu tip ekrana yazdırılır. 9. Algoritma oluştururken, adımları belirlemenin yanı sıra, hangi diğer faktörler önemlidir?

  A) Döngüler ve karar verme yapıları
  B) Sayısal hesaplamalar ve matematiksel işlemler
  C) İleri düzey programlama becerileri
  D) Doğal dil bilgisi ve yazım kuralları
  E) Makine öğrenimi algoritmaları

 10. Cevap: A Açıklama:

  Sorunuzda, algoritma oluştururken adımların yanı sıra hangi diğer faktörlerin önemli olduğunu sormaktasınız. Doğru cevap "A) Döngüler ve karar verme yapıları" dır. Algoritma oluştururken döngüler ve karar verme yapıları, programın akışını kontrol etmek ve belirli koşullara göre farklı adımların çalışmasını sağlamak için kullanılır. Bu faktörler, algoritmanın etkinliğini, doğruluğunu ve verimliliğini belirlemek açısından kritik öneme sahiptir. Algoritma oluştururken, adımların yanı sıra döngüler ve karar verme yapıları gibi faktörler de önemlidir. Döngüler, belirli bir işlemi tekrarlamak ve programın belirli bir koşula kadar çalışmasını sağlamak için kullanılır. Karar verme yapıları ise farklı durumlara göre farklı adımların çalışmasını sağlar, bu sayede programın daha esnek ve kullanışlı olmasını sağlar. Bu faktörler, algoritmanın doğruluğunu, verimliliğini ve kullanılabilirliğini etkiler. Diğer seçenekler ise algoritma oluştururken önemli olabilecek diğer faktörlerdir, ancak döngüler ve karar verme yapıları temel yapı taşlarıdır. 11. Aşağıdaki Python kodunun çıktısı nedir?
  print("Merhaba, Dünya!")

  A) Merhaba, Dünya!            B) Merhaba, Python!
  C) Python, Merhaba!            D) Dünya, Merhaba!
  E) Syntax hatası verir.

 12. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "A) Merhaba, Dünya!" seçeneğidir. Bu Python kodunun çıktısı olarak "Merhaba, Dünya!" yazısı ekranda görüntülenecektir. - Python'da `print()` fonksiyonu, içine verilen değeri ekrana yazdırmak için kullanılır. - Verilen kodda `print("Merhaba, Dünya!")` ifadesi bulunmaktadır. Bu ifade, "Merhaba, Dünya!" yazısını ekrana yazdırmak için kullanılır. - Dolayısıyla, kod çalıştırıldığında çıktı olarak "Merhaba, Dünya!" yazısı ekranda görüntülenecektir. 13. Aşağıdaki Python kodunun çıktısı nedir?
  a = 5
  b = 2
  c = a + b
  print(C)

  A) 2    B) 5    C) 7    D) 10    E) Syntax hatası verir.

 14. Cevap: E Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı E) Syntax hatası verir'dir. Kodda küçük bir hata bulunmaktadır. İlk önce `a`, `b` ve `c` değişkenleri tanımlanır. Ancak `c` değişkenine atama yapılırken büyük harf kullanılmıştır (`C` yerine `c`). Bu nedenle Python, `print(C)` ifadesini tanımlanmamış bir değişken olarak algılar ve "NameError: name 'C' is not defined" şeklinde bir hata mesajı verir. Doğru yazım `print(c)` olmalıdır. 15. Aşağıdaki Python kodunun çıktısı nedir? 
  a = 5
  b = 3
  if a > b:
     print("a büyüktür b")
  else:
      print("b büyüktür a")

  A) a büyüktür b
  B) b büyüktür a
  C) a eşittir b
  D) Hiçbir şey yazdırılmaz.
  E) Syntax hatası verir.

 16. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı A) a büyüktür b'dir. Python'da "if-else" ifadesi, belirtilen koşulun doğru veya yanlış olmasına bağlı olarak farklı kod bloklarının çalışmasını sağlar. Bu kodda, a ve b değişkenleri karşılaştırılıyor. Eğer a, b'den büyükse "a büyüktür b" yazdırılır. Eğer a, b'den küçük veya eşitse ise "b büyüktür a" yazdırılır. Verilen durumda a = 5 ve b = 3 olduğu için a, b'den büyüktür ve "a büyüktür b" çıktısı verilir. 17. Python'da "if" deyimi ne işe yarar?

  A) Belirli bir işlemi belirli bir koşulda yapar
  B) Belirli bir işlemi belirli bir sayıda yapar
  C) Belirli bir işlemi belirli bir aralıkta yapar
  D) Belirli bir işlemi belirli bir liste içinde yapar
  E) Hiçbiri

 18. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Belirli bir işlemi belirli bir koşulda yapar'dır. - "if" deyimi, bir koşulu kontrol eder ve bu koşul doğru ise belirli bir işlemi gerçekleştirir. - Koşul doğru olduğunda if bloğu içerisindeki işlemler çalışır, aksi takdirde atlanır. - "if" deyimi, programların belirli şartlara göre farklı davranışlar sergilemesini sağlar. 19. Python'da "else" deyimi ne işe yarar?

  A) Bir "if" deyimiyle birlikte kullanılarak belirli bir koşulda belirli bir işlemi yapar
  B) Belirli bir aralıkta belirli bir işlemi yapar
  C) Belirli bir sayıda belirli bir işlemi yapar
  D) Belirli bir liste içinde belirli bir işlemi yapar
  E) Hiçbiri

 20. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Bir "if" deyimiyle birlikte kullanılarak belirli bir koşulda belirli bir işlemi yapar'dır. "else" deyimi, bir "if" deyimiyle birlikte kullanılarak bir koşulun yanlış olduğu durumlarda belirli bir işlemi gerçekleştirir. - Eğer "if" bloğu içindeki koşul doğru ise, "else" bloğu atlanır ve işlem devam etmez. Ancak koşul yanlış ise, "else" bloğu içindeki işlemler çalışır. - "else" deyimi, alternatif bir durumun işlenmesini sağlar. 21. Bir Python programı içinde "print" fonksiyonu ne işe yarar?

  A) Verilen argümanı ekrana yazdırır
  B) Verilen argümanı sayıya dönüştürür
  C) Verilen argümanı liste haline getirir
  D) Verilen argümanı sözlük haline getirir
  E) Hiçbiri

 22. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Verilen argümanı ekrana yazdırmaktır. - "print" fonksiyonu, Python programında kullanılan bir yerleşik fonksiyondur ve verilen argümanı ekrana yazdırmak için kullanılır. - Fonksiyonun argümanı, yazdırılacak metin, sayı, değişken veya diğer veri türleri olabilir. - "print" fonksiyonu, programcının çıktıyı görmesini ve programın çalışmasını izlemesini sağlar. 23. Bir Python programında, bir if-else ifadesinin işlevi nedir?

  A) Bir döngüyü yürütmek için kullanılır.
  B) Belirli bir koşulu kontrol etmek ve farklı işlemler yapmak için kullanılır.
  C) Bir fonksiyon tanımlamak için kullanılır.
  D) Bir değişkeni tanımlamak için kullanılır.
  E) Bir dosyayı açmak için kullanılır.

 24. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "B) Belirli bir koşulu kontrol etmek ve farklı işlemler yapmak için kullanılır." olarak belirlenmiştir. Bir if-else ifadesi, bir programın belirli bir koşulu kontrol etmesini ve bu koşula bağlı olarak farklı işlemler yapmasını sağlar. Koşul ifadesi doğru ise if bloğu çalıştırılır, aksi halde else ifadesi çalıştırılır. Bu if-else ifadesi zinciri, birden fazla koşulu kontrol etmek ve farklı işlemler yapmak için kullanılabilir. Bu yapı, programlara esneklik kazandırır ve farklı senaryolara uygun işlemler yapılmasını sağlar. 25. Aşağıdaki Python kodunun çıktısı ne olur?
  x = [1, 2, 3]
  y = [4, 5]
  z = x + y
  print(z)

  A) [1, 2, 3, 4, 5]            B) [1, 4, 2, 5, 3]
  C) [5, 4, 3, 2, 1]            D) [4, 5, 1, 2, 3]
  E) Hata verecek

 26. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) [1, 2, 3, 4, 5]" olarak belirlenmiştir. İlk iki satırda `x` ve `y` adında iki liste oluşturulur. `x` listesi [1, 2, 3] elemanlarına sahiptir ve `y` listesi [4, 5] elemanlarına sahiptir. Üçüncü satırda `z` değişkenine `x + y` işlemi uygulanır. Bu işlem, `x` listesinin sonuna `y` listesini ekleyerek [1, 2, 3, 4, 5] listesini oluşturur. Son olarak `print(z)` ifadesiyle `z` liste değeri ekrana yazdırılır. Dolayısıyla, çıktı olarak [1, 2, 3, 4, 5] elde edilir. 27. Aşağıdaki kod parçasında bir if koşulu kullanılmıştır:
  x = 5
  if x < 10:
       print("x 10'dan küçüktür.")
  else:
       print("x 10'dan büyüktür.")
  x değişkeninin değeri ne olursa olsun, hangi metin ekrana yazdırılır?

  A) "x 10'dan küçüktür."
  B) "x 10'dan büyüktür."
  C) "x 10'a eşittir."
  D) Kod parçası hata içermektedir.
  E) Herhangi bir metin ekrana yazdırılmaz.

 28. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) 'x 10'dan küçüktür.'" olarak belirlenmiştir. Kod parçasında x'in değeri 10'dan küçük olduğu sürece if bloğu çalışır ve "x 10'dan küçüktür." metni ekrana yazdırılır. Eğer x'in değeri 10 veya daha büyük ise else bloğu çalışır ve "x 10'dan büyüktür." metni ekrana yazdırılır. Çözüm açıklaması olarak, if-else koşulunun bir kontrol yapısı olduğunu ve belirli bir koşulu kontrol ederek farklı kod bloklarını çalıştırdığını belirtebiliriz. 29. Hangi operatör iki değer arasında eşitliği kontrol eder?

  A) ==    B) !=    C) <=    D) >=    E) >

 30. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) == (çift eşittir) Bu soruda, iki değer arasında eşitliği kontrol eden operatör hangisi olduğu sorulmaktadır. A seçeneği (== operatörü) iki değerin birbirine eşit olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Eğer iki değer birbirine eşitse, ifade True (doğru) değerini döndürür; aksi halde False (yanlış) değerini döndürür. B seçeneği (!= operatörü) ise iki değerin birbirine eşit olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Eğer iki değer birbirine eşit değilse, ifade True değerini döndürür; eğer birbirine eşitse False değerini döndürür. C seçeneği (<= operatörü) iki değerin birbirine küçük eşit olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Eğer bir değer diğer değere eşit veya daha küçükse, ifade True değerini döndürür; aksi halde False değerini döndürür. D seçeneği (>= operatörü) ise iki değerin birbirine büyük eşit olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Eğer bir değer diğer değere eşit veya daha büyükse, ifade True değerini döndürür; aksi halde False değerini döndürür. E seçeneği (> operatörü) ise bir değerin diğer değerden daha büyük olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Eğer bir değer diğer değerden daha büyükse, ifade True değerini döndürür; aksi halde False değerini döndürür. 31. Hangisi doğru bir Python fonksiyon tanımıdır?

  A) def my_function():        B) def my_function()
  C) my_function():              D) my_function()
  E) my_function:

 32. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) def my_function(): Bu soruda, doğru bir Python fonksiyon tanımını belirlememiz istenmektedir. Python'da bir fonksiyon tanımlanırken "def" anahtar kelimesi kullanılır ve fonksiyonun adı parantezlerle birlikte yazılır. Fonksiyonun sonunda iki nokta işareti kullanılır. Seçenekleri incelediğimizde, A seçeneği olan "def my_function():" doğru bir Python fonksiyon tanımıdır. Fonksiyon adı "my_function" olarak belirlenmiş ve fonksiyon tanımı iki nokta işareti ile tamamlanmıştır. 33. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?
  a = 5
  b = 10
  c = a + b print(c)

  A) 5    B) 10    C) 15    D) 20    E) Hata verir

 34. Cevap: C Açıklama:

  Bu kodun çıktısı "15" olacaktır. Kod satırları sırasıyla a ve b değişkenlerine 5 ve 10 değerleri atanır, c değişkeni ise a ve b değişkenlerinin toplamı olarak tanımlanır. Son olarak print() fonksiyonu ile c değişkeninin değeri ekrana yazdırılır. Böylece ekranda 15 değeri görüntülenir. 35. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?
  a = "hello"
  b = a * 3
  print(b)

  A) hellohellohello            B) hello3
  C) 3hello                         D) hllo ello hlo
  E) Hata verir

 36. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "hellohellohello"dur. Çünkü, a değişkenine "hello" stringi atanır ve b değişkenine a * 3 işlemi yapılır. Bu işlem, "hello" stringinin 3 kez tekrarlanması anlamına gelir. Sonuç olarak, b değişkeni "hellohellohello" stringini içerir ve print() fonksiyonu ile ekrana yazdırılır. 37. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?
  a = [1, 2, 3]
  b = [4, 5, 6]
  c = a + b
  print(c)

  A) [1, 2, 3]                    B) [4, 5, 6]
  C) [1, 2, 3, 4, 5, 6]        D) [1, 4, 2, 5, 3, 6]
  E) Hata verir

 38. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) [1, 2, 3, 4, 5, 6]'dır. Çünkü a ve b listeleri + operatörü ile birleştirildiğinde, yeni bir liste olan c oluşur ve c listesi a ve b listelerinin elemanlarını içerir. Bu işlem, listelerin birleştirilmesi olarak adlandırılır. 39. Hangi Python list fonksiyonu, bir listenin sıralanmış halini oluşturur?

  A) sort()    B) append()    C) remove()    D) pop()    E) reverse()

 40. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) sort() fonksiyonudur. sort() fonksiyonu, bir listenin elemanlarını küçükten büyüğe (ya da büyükten küçüğe) doğru sıralar. Bu fonksiyon, mevcut listenin kendisini değiştirir ve geriye bir şey döndürmez. Bu fonksiyon, özellikle veri analizi ve sıralama işlemleri için oldukça yararlıdır. 41. Hangi Python kodu, kullanıcıya bir sayı girdirir ve bu sayının karesini hesaplar?

  A) print(a**2)    B) print(a^2)    C) print(a*2)    D) print(a/2)    E) print(a%2)

 42. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) print(a**2)’dir. ** işareti, üstel işlem operatörü olarak kullanıldığında, bir sayının üssünü hesaplamak için kullanılır. Dolayısıyla, a**2 ifadesi, a'nın karesini hesaplamak için kullanılır. Bu kod kullanıcıya bir sayı girdirir ve bu sayının karesini hesaplar. 43. Python'da bir listeye öğe eklemek için kullanılan metod hangisidir?

  A) append()    B) insert()    C) remove()    D) pop()    E) index()

 44. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) append()" metodudur. "append()" metodu, bir listede öğe eklemek için kullanılan bir Python yöntemidir. Bu metot, listenin sonuna yeni bir öğe ekler ve listenin boyutunu otomatik olarak genişletir. Bu yöntem, özellikle dinamik bir listede öğe eklemek için oldukça kullanışlıdır. 45. Hangi Python veri tipi, birden fazla veriyi aynı anda saklayabilir?

  A) List    B) Tuple    C) Dictionary    D) Set    E) String

 46. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) List"dir. Listeler, birbiri ardına birden fazla değeri saklamak için kullanılan Python veri tipleridir. Listenin her bir elemanı farklı bir veri tipi olabilir ve herhangi bir değişiklik yapılabilir veya eklenebilir. Listeler, öğelerin sıralı bir şekilde saklandığı, birden fazla elemanın aynı anda erişilebildiği ve değiştirilebildiği, çok yönlü bir veri yapısıdır. 47. Hangi Python fonksiyonu, bir string'in karakterlerini büyük harfe dönüştürür?

      A) toUpperCase()        B) upper()         
      C) capitalize()         D) lower()         
      E) swapcase()      

 48. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı "B) upper()" olan bu soruda, "upper()" fonksiyonu string veri tipindeki karakterleri büyük harfe dönüştürür. Bu fonksiyon, özellikle kullanıcının girdiği metinlerde büyük-küçük harf uyumunu sağlamak için sık sık kullanılır. Python'daki string fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olmak, string manipülasyonu yaparken oldukça faydalıdır. 49. Hangi Python ifadesi, "Eğer x'in değeri 5 ise y'yi 10 yap" anlamına gelir?

  A) if x == 5: y = 10    B) if x = 5: y = 10    
  C) if x == 10: y = 5    D) if y == 5: x = 10   
  E) if y = 10: x = 5    

 50. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A seçeneğidir. Bu ifade, x değişkeninin değeri 5 ise, y değişkeninin değerini 10 olarak atar. If koşulu True olduğunda çalışır, aksi takdirde atama yapılmaz. If koşulu, eşittir işareti (==) kullanılarak, bir değerin başka bir değere eşit olup olmadığını kontrol eder.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
MEKE ANADOLU LİSESİ 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Detayları

MEKE ANADOLU LİSESİ 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Sınav 33 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Mayıs 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için MEKE ANADOLU LİSESİ 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Testini Çöz tıklayın. MEKE ANADOLU LİSESİ 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Sınav yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

MEKE ANADOLU LİSESİ 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Sınav sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


MEKE ANADOLU LİSESİ 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PROGRAMLAMA
  1. Dosya İşlemleri
  2. Program Kontrolü
  3. Programlamanın Temelleri
  4. Proje Geliştirme

Ayrıca

Programlama dillerinin bilgisayar programları yazmak için kullanıldığını anlama.

Bir programdaki hataları tespit etmek için programdaki kodların tek tek kontrol edilmesi ve hata ayıklama sürecini uygulayabilme.

Python'da bir değişkenin tipini belirlemek, programda kullanılan veri türlerini doğru şekilde anlama ve kullanma becerisini geliştirir. "type()" fonksiyonunu kullanarak, değişkenlerin hangi veri türüne sahip olduğunu kontrol edebilir ve buna göre programınızı düzenleyebilirsiniz.

Algoritma oluştururken döngüler ve karar verme yapılarının önemli olduğunu bilmek, programların akışını kontrol etmek ve farklı koşullara göre farklı adımları gerçekleştirmek için gerekli becerileri geliştirmeye yardımcı olur.

Basit Python kodlarını çalıştırma ve çıktılarını tahmin etme becerisi.

Python'da değişken isimlendirirken büyük ve küçük harflerin dikkate alındığını, bu nedenle `C` ve `c` farklı değişkenler olarak kabul edildiğini bilmek.

Koşullu ifadeleri kullanarak karşılaştırma yapabilme ve doğru sonuçları elde edebilme becerisi.

Python programlama dilinde "if" deyimini kullanarak belirli bir koşula göre işlem yapabilme yeteneği.

Python programlama dilinde "else" deyimini kullanarak belirli bir koşulun yanlış olduğu durumda farklı bir işlem yapabilme yeteneği.

Bir Python programında "print" fonksiyonunu kullanarak verilen argümanı ekrana yazdırma becerisi.

Bir if-else ifadesinin belirli bir koşulu kontrol etmek ve farklı işlemler yapmak için kullanıldığını bilmek.

İki liste arasında elemanları birleştirmek için `+` operatörünü kullanma becerisi.

if-else koşullarını kullanarak belirli bir duruma göre farklı işlemler yapabilme yeteneğini kazanmak.

İki değerin eşitliğini kontrol etmek için == operatörünün kullanıldığını bilmek ve karşılaştırma operatörlerinin farklı koşulları kontrol etmek için nasıl kullanıldığını anlamak.

Doğru bir Python fonksiyon tanımının nasıl yapıldığını bilmek ve fonksiyon tanımında "def" anahtar kelimesi ve iki nokta işaretini kullanmak.

Değişkenlerin tanımlanması ve matematiksel işlemlerin kullanılmasıdır.

String değişkenleri ve çarpma operatörünün bir stringi tekrarlamak için kullanılmasıdır.

Python programlama dilinde listelerin birleştirilmesini anlama ve uygulama becerisini ölçmektedir.

Python'da liste işleme fonksiyonlarını öğrenerek, veri yapılarını düzenleme ve sıralama becerilerini geliştirmeleri hedeflenir.

Python matematik işlemleri ve input alma konularını anlama becerisini ölçer.

Python programlama dilindeki listelerin nasıl kullanılacağı ve listenin nasıl genişletileceği hakkında bilgi gerektirir.

Python'da farklı veri tipleri arasındaki farkı anlamak ve uygun veri tipini seçmek.

Python'da string fonksiyonlarını kullanma becerisini ölçmeyi amaçlar.

Python'da basit bir if koşulu kullanarak değişken atama yapabilme yeteneğini ölçmektedir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

MEKE ANADOLU LİSESİ 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Sınav sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

MEKE ANADOLU LİSESİ 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Testi İstatistikleri

Bu sınav 50 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 538 kere doğru, 193 kere yanlış cevap verilmiş.

MEKE ANADOLU LİSESİ 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Sınavını hangi formatta indirebilirim?

MEKE ANADOLU LİSESİ 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Sınav sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız MEKE ANADOLU LİSESİ 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Sınav sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

MEKE ANADOLU LİSESİ 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Sınav sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.