Matematik Yazılı Soruları (6.Sınıf)

Matematik Yazılı Soruları (6.Sınıf) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Matematik Yazılı Soruları (6.Sınıf) CEVAPLARI

 1. Bir restoranın menüsünde 10 farklı yemek çeşidi vardır. Bir gün boyunca sipariş edilen yemek sayıları aşağıdaki gibidir:
  Yemek çeşidi Sipariş sayısı
  Köfte                     15
  Pide                       9
  Kebap                   7
  Lahmacun             6
  Pizza                     5
  Diğer                     8
  En az sipariş edilen yemek hangisidir?

  A) Pizza    B) Lahmacun    C) Kebap    D) Diğer

 2. Cevap: A Açıklama:

  Verilen yemekler arasında en az sipariş edilen yemek, "Pizza"dır ve sipariş sayısı 5'tir. Sorunun çözümü için verilen yemek çeşitlerinin sipariş sayılarına bakarak en az sipariş edilen yemeği belirlemek gerekiyor. 3. Bir öğrenci bir hafta boyunca her gün yaptığı koşu antrenmanı için harcadığı süreleri (dakika cinsinden) aşağıdaki şekildedir: 35, 30, 25, 20, 30, 35, 40 Bu verilerle ilgili hangisi yanlıştır?

  A) Toplam harcanan süre 215 dakikadır.
  B) Ortalama harcanan süre 30 dakikadır.
  C) Medyan harcanan süre 30 dakikadır.
  D) En uzun koşu antrenmanı 40 dakikadır.

 4. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı şıkkı C olan "Medyan harcanan süre 30 dakikadır." yanlıştır. Çünkü medyan, verilerin küçükten büyüğe sıralandığında ortadaki değerdir. Verilerimiz sıralandığında 30 dakika iki kez tekrarlandığından medyan 30 dakika değil, 30 dakika ile 35 dakika arasındaki iki verinin ortalaması olan 32.5 dakika olacaktır. Toplam harcanan süre 35+30+25+20+30+35+40 = 215 dakikadır. Ortalama harcanan süre ise 215/7 = 30 dakikadır. Veriler sıralandığında 20, 25, 30, 30, 35, 35, 40 olduğundan medyan da 30 dakika değil, 30 dakika ile 35 dakika arasındaki iki verinin ortalaması olan 32.5 dakika olacaktır. 5. Aşağıdaki cismi tarif eden ifade hangisidir? "En az bir düzlemsel şekli olan, düzlemdeki şekline göre adlandırılan, üç ya da daha çok yüzeyi olan cisim"

  A) Küre    B) Silindir    C) Prizma    D) Poliedr

 6. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) Poliedr'dir. Poliedr, en az bir düzlemsel şekli olan, düzlemdeki şekline göre adlandırılan, üç ya da daha çok yüzeyi olan bir cisimdir. Prizma, silindir ve küre de farklı geometrik şekillerdir, ancak poliedr olmadıkları için doğru cevap değillerdir. 7. Bir kürenin yarıçapı 4 cm olduğuna göre, kürenin hacmi kaç cm³'tür?

  A) 16π/3    B) 32π/3    C) 64π/3    D) 128π/3

 8. Cevap: C Açıklama:

  Soru, bir kürenin yarıçapının verildiği ve kürenin hacminin istendiği bir sorudur. Kürenin hacmi, 4/3πr³ formülü kullanılarak hesaplanabilir. Burada r, kürenin yarıçapını temsil eder. Bu soruda r=4 cm olduğuna göre, kürenin hacmi 4/3π(4³)= 64π/3 cm³'dir. 9. Bir dik piramidin tabanı kare ve kenar uzunluğu 6 cm'dir. Piramidin yüksekliği 10 cm olduğuna göre, piramidin hacmi kaç cm³'tür?

  A) 120    B) 180    C) 240    D) 360

 10. Cevap: A Açıklama:

  Dik bir piramidin hacmi, 1/3 x Taban Alanı x Yükseklik formülü kullanılarak hesaplanır. Burada taban alanı karenin alanına eşittir, yani (6 cm) x (6 cm) = 36 cm². Piramidin yüksekliği 10 cm olduğu için, hacim 1/3 x 36 cm² x 10 cm = 120 cm³ olur. 11. Aşağıdaki cisimlerden hangisinin hacmi hesaplanamaz?

  A) Küre    B) Silindir    C) Piramit    D) Küp

 12. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Küre. Küre, diğer üç boyutlu şekillerden farklı olarak tüm noktalardan eşit uzaklıkta olduğu için hacmi hesaplamak için farklı bir formül kullanılır. Kürenin hacmi 4/3 π r³ formülü ile hesaplanır. Diğer taraftan, silindirin hacmi π r² h, piramidin hacmi 1/3 B h ve küpün hacmi a³ formülü ile hesaplanabilir. 13. Bir küpün hacmi 64 cm³ olduğuna göre, küpün yüzey alanı kaç cm²'dir?

  A) 96    B) 128    C) 144    D) 192

 14. Cevap: A Açıklama:

  Verilen küpün hacmi 64 cm³ olduğuna göre, bir kenarının uzunluğu küp kökü(64) = 4 cm'dir. Küpün yüzey alanı 6 x (kenar uzunluğu)² formülü ile hesaplanabilir. Bu şekilde, küpün yüzey alanı 6 x 4² = 96 cm²'dir. 15. Bir silindirin yüksekliği 12 cm, taban çapı 8 cm olduğuna göre, silindirin hacmi kaç cm³'tür?

  A) 192π    B) 256π/3    C) 384π/3    D) 512π/3

 16. Cevap: A Açıklama:

  Silindirin hacmi V = πr²h formülü kullanılarak hesaplanır. Taban çapı 8 cm olduğundan yarıçapı r = 4 cm'dir. Yüksekliği 12 cm olarak verildiği için h = 12 cm'dir. V = π(4²)(12) = 192π cm³'dir. 17. Bir cam ölçekte 500 ml su bulunmaktadır. Bu suyun kaç bardak olduğunu hesaplayınız?

  A) 5    B) 10    C) 15    D) 20

 18. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevabı 10'dur. Bir bardak su genellikle 50 ml olarak ölçülür, bu nedenle 500 ml su, 10 bardak suya eşdeğerdir. 19. 2 litre sıvıyı kaç mililitreye çevirirsiniz?

  A) 20 ml    B) 200 ml    C) 2000 ml    D) 20.000 ml

 20. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı C'dir, yani 2 litre sıvı 2000 ml'ye eşittir. Bu soruda, bir birimden diğerine dönüşüm yapabilme yeteneği ve ölçü birimlerinin karşılaştırılabilmesi becerisi test edilmektedir. Özellikle günlük hayatta sıklıkla kullanılan ölçü birimlerinin dönüşümü önemlidir ve matematik ve bilim alanlarında da sıkça kullanılır. 21. Bir kapta 1 litre 500 ml su, diğer kapta ise 2 litre 250 ml su bulunmaktadır. Bu iki kapta bulunan su miktarının toplamı kaç mililitredir?

  A) 3.000 ml        B) 3.250 ml
  C) 3.500 ml        D) 3.750 ml

 22. Cevap: D Açıklama:

  Soruda verilen iki miktarın toplamını hesaplamak için litre ve mililitre cinsinden verilen miktarları toplamak gerekir. 1 litre 500 ml suyun toplamı 1500 ml, 2 litre 250 ml suyun toplamı ise 2250 ml'dir. Bu iki miktarın toplamı 3750 ml veya 3.750 litre eder. 23. Bir çocuk, 200 ml kapasiteli bir bardağa 150 ml su doldurduktan sonra, kalan boşluğun kaç mililitre olduğunu hesaplayınız?

  A) 20 ml    B) 30 ml    C) 40 ml    D) 50 ml

 24. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevabı, bardağın kapasitesinden dolu olan su miktarının çıkarılmasıyla bulunabilir. Dolu su miktarı 150 ml olduğu için, kalan boşluk 200 ml - 150 ml = 50 ml olacaktır. Dolayısıyla, cevap D seçeneğidir. 25. Bir tankın hacmi 4.000 litre, şu anda tankın yüzde 60'ı doludur. Bu tankta kaç litre su vardır?

  A) 1.500 litre    B) 2.400 litre    C) 2.600 litre    D) 2.800 litre

 26. Cevap: B Açıklama:

  Bu soruda, bir tankın doluluk oranı verilerek, tankın içindeki su hacminin hesaplanması istenmektedir. Tankın hacmi 4.000 litre olduğu için, tankın dolu olduğu durumda içindeki su miktarı 4.000 litredir. Ancak şu anki doluluk oranı yüzde 60 olduğu için, tankın içindeki su miktarı 4.000 x 0,60 = 2.400 litredir. Bu nedenle doğru cevap B şıkkıdır. 27. Bir kaba 120 ml sıvı doldurulduktan sonra kalan boşlukta 50 ml sıvı daha doldurulduğunda, kabın tamamı kaç ml sıvı ile dolmuştur?

  A) 50 ml    B) 70 ml    C) 100 ml    D) 170 ml

 28. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D'dir, yani kabın tamamı 170 ml sıvı ile dolmuştur. Çözüm olarak, önce kaba doldurulan sıvı miktarı olan 120 ml ile kabın dolu hacmi bulunur. Daha sonra, kaba eklenen 50 ml sıvı ile kabın dolu hacmi toplanarak toplam sıvı miktarı bulunur. Toplam sıvı miktarı 170 ml olduğundan, cevap D seçeneği olacaktır. 29. Bir çemberin çevresinin uzunluğu 44 cm olduğuna göre, bu çemberin yarıçapı kaç cm'dir?

  A) 7 cm    B) 14 cm    C) 21 cm    D) 28 cm

 30. Cevap: A Açıklama:

  Açıklama: Çemberin çevresi, 2πr formülü ile hesaplanır. Burada verilen çemberin çevresi 44 cm olduğuna göre; 2πr = 44. r = 44 / 2π. r ≈ 7 Yani çemberin yarıçapı 7 cm'dir. 31. Bir küpün hacmi 27 cm³ olduğuna göre, bu küpün yüzey alanı kaç cm²'dir?

  A) 54 cm²    B) 108 cm²    C) 144 cm²    D) 216 cm²

 32. Cevap: A Açıklama:

  Küpün yüzey alanı formülü, 6 x kenar uzunluğunun karesidir. Küpün hacmi kenar uzunluğunun küpüne eşit olduğundan kenar uzunluğu 3 cm'dir. Bu durumda küpün yüzey alanı 6 x 3² = 54 cm²'dir. 33. Bir dikdörtgen prizmanın tabanı 10 cm x 20 cm boyutlarında, yüksekliği 15 cm olduğuna göre, bu prizmanın hacmi kaç cm³'dir?

  A) 300 cm³    B) 1500 cm³    C) 3000 cm³    D) 4500 cm³

 34. Cevap: C Açıklama:

  Verilen dikdörtgen prizmanın tabanı 10 cm x 20 cm boyutlarında ve yüksekliği 15 cm olduğu için, prizmanın hacmi V = (taban alanı) x (yükseklik) formülüyle hesaplanabilir. Taban alanı, 10 cm x 20 cm = 200 cm²'dir. Bu nedenle, V = 200 cm² x 15 cm = 3000 cm³ olur. Cevap C seçeneğidir. 35. Bir koninin yüzey alanı 150 cm², yüksekliği 12 cm olduğuna göre, bu koninin taban yarıçapı kaç cm'dir?

  A) 3 cm    B) 4 cm    C) 5 cm    D) 6 cm

 36. Cevap: A Açıklama:

  Bu soruda verilen bilgileri kullanarak, koninin yüzey alanı ve yüksekliği aracılığıyla taban yarıçapını hesaplayabiliriz. Koninin yüzey alanı A = πr(r + L), burada r taban yarıçapı, L koninin üretkenliği veya dikey yüksekliği ve π sabit bir değerdir. Yüksekliği 12 cm ve yüzey alanı 150 cm² olan koninin taban yarıçapı, r = √(A/π - L²) = √(150/π - 6²) ≈ 3. Bu nedenle cevap A'dır. 37. Bir silindirin yüksekliği 8 cm, taban yarıçapı 3 cm olduğuna göre, bu silindirin hacmi kaç cm³'dir?

  A) 72π cm³          B) 144π cm³
  C) 216π cm³        D) 288π cm³

 38. Cevap: A Açıklama:

  Bu soruda verilen silindirin hacmi hesaplanırken V = πr²h formülü kullanılabilir. Burada, r taban yarıçapı, h ise silindirin yüksekliğidir. Bu formül kullanılarak verilen değerler yerine yazıldığında V = π(3²)(8) = 72π cm³ elde edilir. 39. Bir kürenin hacmi 36π cm³ olduğuna göre, bu kürenin yarıçapı kaç cm'dir?

  A) 2 cm    B) 3 cm    C) 4 cm    D) 6 cm

 40. Cevap: B Açıklama:

  Kürenin hacmi V, yarıçapı r ve π sabit olduğunda, V = (4/3)πr³ formülü kullanılır. Verilen hacim değeri olan 36π cm³'ü bu formüle yerleştirerek denklemi çözebiliriz. (4/3)πr³ = 36π olarak ifade edebiliriz. Her iki tarafı da (4/3)π ile bölersek r³ = 27 elde ederiz. Yarıçapın küpü 27'ye eşit olduğundan, yarıçapı bulmak için 27'nin küp kökünü alırız. Küp kökü sonucunda r = 3 çıkar. Dolayısıyla, kürenin yarıçapı 3 cm'dir. 41. Bir prizmanın yüksekliği 10 cm, tabanı üçgen şeklinde ve bu üçgenin alanı 24 cm² olduğuna göre, bu prizmanın hacmi kaç cm³'dir?

  A) 80 cm³            B) 120 cm³
  C) 160 cm³          D) 240 cm³

 42. Cevap: D Açıklama:

  Öncelikle üçgenin alanının verildiği belirtilmiştir ve bu alan 24 cm² olarak verilmiştir. Daha sonra prizmanın yüksekliği 10 cm olarak belirtilmiştir. Üçgenin taban alanını bulmak için üçgenin alan formülü olan (taban uzunluğu x taban yüksekliği) / 2 formülü kullanılabilir. Ancak verilen bilgilerde tabanın boyutları belirtilmediği için doğrudan taban alanı verilmiştir. Bu nedenle, prizmanın hacmi üçgen taban alanının yükseklikle çarpımı şeklinde hesaplanır. Hacim = Taban Alanı x Yükseklik = 24 cm² x 10 cm = 240 cm³ şeklinde hesaplanır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Matematik Yazılı Soruları (6.Sınıf) Detayları

Matematik Yazılı Soruları (6.Sınıf) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 06 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Matematik Yazılı Soruları (6.Sınıf) Testini Çöz tıklayın. Matematik Yazılı Soruları (6.Sınıf) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Matematik Yazılı Soruları (6.Sınıf) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Matematik Yazılı Soruları (6.Sınıf) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • VERİ İŞLEME
  1. Araştırma sorusuna uygun verileri elde eder.
  2. Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar.
  3. Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar
  4. Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer.
  5. Dikdörtgenler prizmasının hacmini tahmin eder.
  6. Dikdörtgenler prizmasının içine boşluk kalmayacak biçimde yerleştirilen birim küp sayısının o cismin hacmi olduğunu anlar; verilen cismin hacmini birim küpleri sayarak hesaplar
  7. Hacim ölçme birimleri ile sıvı ölçme birimlerini ilişkilendirir.
  8. İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu veya sütun grafiğinden uygun olanla gösterir.
  9. İki gruba ait verileri karşılaştırmada ve yorumlamada aritmetik ortalama ve açıklığı kullanır.
  10. İki veri grubunu karşılaştırmayı gerektiren araştırma soruları oluşturur.
  11. Sıvı ölçme birimlerini miktar olarak tanır ve birbirine dönüştürür
  12. Sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemler çözer.
  13. Standart hacim ölçme birimlerini tanır ve santimetreküpdesimetreküp-metre- küp birimleri arasında dönüşüm yapar.
  14. Verilen bir hacme sahip farklı dikdörtgenler prizmalarını birim küplerle oluşturur; hacmin taban alanı ile yüksekliğin çarpımı olduğunu gerekçesiyle açıklar.

Ayrıca 6.sınıflar için matematik dersi yazılı soruları; mebsinavlari.com tarafından 2.dönem için hazırlanmıştır

Verileri okuyarak ve analiz ederek sonuç elde etmek ve problemleri çözmek önemlidir.

Verilerin doğru bir şekilde yorumlanması için matematiksel kavramların doğru bir şekilde anlaşılması gereklidir.

Geometrik şekilleri ve özelliklerini anlama becerilerini test etmek için tasarlanmıştır.

Matematik ve geometri alanındaki hacim hesaplama becerisini ve formüllerin kullanımını ölçmektedir.

Dik piramidin hacmini hesaplayabilme becerisi.

Farklı üç boyutlu şekillerin hacim formüllerini tanımak ve her bir şeklin özelliklerine göre hangi formülün kullanılacağını bilmek.

Küpün hacmi ve yüzey alanı kavramlarını anlamayı ve bu kavramları kullanarak soruları çözmeyi ölçer.

Silindirin hacmini hesaplamak, geometrik şekillerin hacim hesaplamasını anlamak.

Ölçü birimleri ve oranlar konusundaki becerileri test etmektedir.

Ölçü birimlerinin karşılaştırılması ve dönüştürülmesi becerisi önemlidir.

Matematiksel işlemler yapma becerilerini ve birimler arasında dönüşüm yapabilme becerilerini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Ölçme ve birimleri anlama konusunda kazanım sağlar.

Matematiksel işlem yapabilme ve oran kavramını anlama kazanımını ölçmektedir.

Matematiksel problem çözme becerisidir.

Verilen bir çemberin çevresi bilgisinden, çemberin yarıçapını hesaplayabilme becerisi.

Hacim ve yüzey alanı kavramları arasındaki ilişkiyi anlama ve küpün yüzey alanı formülünü uygulama becerisi kazanılabilir.

Geometri ve hacim hesaplama konularını anlama ve uygulama becerisini ölçer.

Geometri ve cebir becerilerinin kullanımını gerektirir.

Silindirin hacmini hesaplama ve formüllerle işlem yapabilme becerisi kazanılabilir.

Hacim ve yarıçap arasındaki ilişkiyi anlama ve küre geometrisini kullanma becerisini değerlendirir.

Bir üçgen tabanlı prizmanın hacmini hesaplayabilme becerisi.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Matematik Yazılı Soruları (6.Sınıf) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Matematik Yazılı Soruları (6.Sınıf) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Matematik Yazılı Soruları (6.Sınıf) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Matematik Yazılı Soruları (6.Sınıf) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Matematik Yazılı Soruları (6.Sınıf) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Matematik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

6.Sınıf Matematik Sınavı Hazırla
  6.Sınıf Matematik Dersi Ünite Özetleri