Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Hangisi Osmanlı Devleti'nde yaygın bir geleneksel Türk sporu DEĞİLDİR?

  A) Güreş    B) Cirit    C) Okçuluk    D) Basketbol    E) At binme    

 2. Cevap: D Açıklama:

  Basketbol, Osmanlı Devleti döneminde oynanan bir spor dalı değildir. 3. Cavel'in anlattığına göre, Timurtaş Ovası'ndaki yarışları seyretmek için toplandığı tahmin edilen kişi sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 5.000    B) 10.000    C) 20.000    D) 30.000    E) 40.000    

 4. Cevap: C Açıklama:

  Cavel'in ifadesine göre, yarışları izlemek için 20.000 kişi toplanmıştır. 5. Osmanlı döneminde spor etkinliklerinin hangi amaçlardan BİRİNE hizmet ettiği metinde belirtilmemektedir?

  A) Eğlence    B) Eğitim    C) Rekabet    D) Sağlık    E) Prestij    

 6. Cevap: B Açıklama:

  Metin, spor etkinliklerinin eğlence, rekabet, sağlık ve prestij amaçlarına hizmet ettiğini belirtmektedir, ancak eğitimden bahsetmemektedir. 7. Osmanlı Devleti'nde sporun temel amacı neydi?

  A) Eğlence ve boş zaman değerlendirme
  B) Savaş hazırlığı
  C) Halkın sağlığını iyileştirme
  D) Dini vecibelerin yerine getirilmesi
  E) Ekonomik gelir elde etme

 8. Cevap: B Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nde spor, savaşçı yetiştirmek için bir araç olarak değerlendirilmiştir. 9. Osmanlı Devleti'nin ilk spor kulübü hangisidir?

  A) Galatasaray
  B) Fenerbahçe
  C) Beşiktaş
  D) Osmanlı Millî Olimpiyat Cemiyeti
  E) Keşşaflık Ocağı

 10. Cevap: C Açıklama:

  Beşiktaş Jimnastik Kulübü, 1903 yılında kurulan Osmanlı Devleti'nin ilk spor kulübüdür. 11. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde sporun sosyal hayata etkilerinden biri DEĞİLDİR?

  A) Birlik ve beraberliği güçlendirme
  B) Ahlaki değerleri öğretme
  C) Kahramanlık duygularını uyandırma
  D) Milli duyguları pekiştirme
  E) Halk sağlığını iyileştirme

 12. Cevap: E Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nde sporun halk sağlığına doğrudan bir etkisi olmamıştır. 13. Hangi spor dalı, Cumhuriyet Dönemi'nde halk evlerinin yaygınlaşmasıyla popülerlik kazanmıştır?

  A) Basketbol            B) Voleybol            
  C) Jimnastik            D) Halı saha futbolu   
  E) Tenis                                       

 14. Cevap: C Açıklama:

  1932 yılında kurulan halk evleri, ritmik jimnastik ve artistik danslar gibi modern spor dallarının yaygınlaşmasında etkili olmuştur. 15. Cumhuriyet Dönemi'nde kurulan ilk beden eğitimi okulu hangisidir?

  A) Terbiye-i Bedeniye Dârülmüallimin Okulu
  B) Yüksek Öğretmen Okulu
  C) İstanbul Erkek Lisesi
  D) Galatasaray Lisesi
  E) Robert Koleji

 16. Cevap: A Açıklama:

  Terbiye-i Bedeniye Dârülmüallimin Okulu, 20 Aralık 1925 tarihinde kurulmuştur. 17. Hangi Osmanlı padişahı Osmanlı şiirinin gelişiminde önemli bir rol oynamıştır?

  A) I. Selim          B) II. Murad        
  C) III. Selim        D) Abdülaziz        
  E) II. Abdülhamid                        

 18. Cevap: B Açıklama:

  II. Murad döneminde şiir rağbet görmüş ve şairler maaş bağlanmıştır. 19. XIX. yüzyılda Osmanlı mimarisinde öne çıkan üslup nedir?

  A) Gotik    B) Barok    C) Neo-Klasik    D) Rokoko    E) Ampir    

 20. Cevap: E Açıklama:

  XIX. yüzyılda Türk Ampir üslubu, insan heykeli ve kabartmalardan arındırılmış özellikleriyle kullanılmıştır. 21. Cumhuriyet Dönemi sanat anlayışının temelini oluşturan unsurlar nelerdir?

  A) Çağdaşlık, ulusallık, toplumla bütünleşme
  B) Geleneksellik, Batılılaşma, bireysellik
  C) Milliyetçilik, İslamcılık, modernizm
  D) Dinîlik, folkloriklik, anıtsallık
  E) Sanatsal özgürlük, soyutlama, kavramsallık

 22. Cevap: A Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi sanat anlayışı, çağdaş, ulusal ve bütün toplumun erişebileceği bir sanat ortamı oluşturmayı amaçlamıştır. 23. Cumhuriyet Dönemi'nde ilk Ulusal Mimarlık Üslubu'nun özellikleri nelerdir?

  A) Dış cephelerde Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden etkiler, iç kısımlarda Avrupa mimarisinden izler
  B) Simetrik düzen, yüksek kolonadlı ve merdivenli girişler, taş kaplamalı dış cepheler
  C) Modern çizgiler, işlevsellik, cam ve çelik kullanımları
  D) Geleneksel Türk sivil mimarisi unsurları, millî birlik ve beraberlik duygusunun yansıtılması
  E) Teknolojik gelişmelerin kullanımı, fütüristik tasarımlar

 24. Cevap: A Açıklama:

  İlk Ulusal Mimarlık Üslubu, Türk tarihini yansıtan dış cepheler ve Avrupa mimarisinden etkilenen iç kısımlarla karakterize edilir. 25. Cumhuriyet Dönemi Türk sanatında yabancı mimarların etkisinin görülmeye başlandığı dönem hangisidir?

  A) 1920'ler    B) 1930'lar    C) 1940'lar    D) 1950'ler    E) 1960'lar    

 26. Cevap: B Açıklama:

  1930'lu yıllarda yabancı mimarlar Ankara'da büyük yapılı binalara imza atmış ve İstanbul'daki üniversitelerde ders vermişlerdir. 27. Tanzimat Fermanı'ndan sonra Osmanlı eğitim sisteminde öne çıkan kurum hangisidir?

  A) Medreseler      B) Rüştiyeler     
  C) İdadiler        D) Sultaniyeler   
  E) Dârülfünun                        

 28. Cevap: E Açıklama:

  1869 Maarif-i Umumiye Nizamnâmesi ile Yüksek Öğretim olarak Dârülfünun kurulmuştur. 29. Tanzimat Dönemi'nde eğitim sistemindeki sorunların çözümü için kurulan kurum hangisidir?

  A) Divan-ı Hümayun               B) Meclis-i Maarif-i Umumiyye   
  C) Bab-ı Meşihat                 D) Şeyhülislâmhane              
  E) Divan-ı Askeri                                                

 30. Cevap: B Açıklama:

  Meclis-i Maarif-i Umumiyye, eğitim sistemindeki sorunları çözmek için kurulan idari bir kurumdur. 31. 1869 Maarif-i Umumiye Nizamnâmesi'ne göre hangi kurumlar kentlere açılmıştır?

  A) İdadiler                 B) Rüştiyeler              
  C) Mekteb-i İptidaîler      D) Mekteb-i Sultaniyeler   
  E) Dârülfünun                                          

 32. Cevap: A Açıklama:

  Nizamnâme'ye göre Ortaöğretim olarak idadiler kentlere, rüştiyeler ise köylere ve kasabalara açılmıştır. 33. Osmanlı Devleti'nde azınlıkların kendi okullarını açmalarına izin verildiği dönem hangisidir?

  A) Tanzimat Dönemi          B) II. Meşrutiyet Dönemi   
  C) Cumhuriyet Dönemi        D) Fatih Dönemi            
  E) Kanuni Dönemi                                       

 34. Cevap: A Açıklama:

  Tanzimat Dönemi'nde Osmanlı Devleti, Türk ve Müslümanlara tanıdığı eğitim serbestliğini azınlıklar için de tanımış ve azınlıkların kendi okullarını açmasına izin vermiştir. 35. Sultan II. Mahmud Dönemi'nde hangi ilde ilköğretim zorunlu hale getirilmiştir?

  A) İstanbul    B) Edirne    C) Manisa    D) Bursa    E) Kastamonu    

 36. Cevap: A Açıklama:

  Sultan II. Mahmud Dönemi'nde ilköğretim sadece İstanbul'da zorunlu hale getirilmiştir. 37. 1924 yılında Türkiye'deki toplam lise sayısı kaçtır?

  A) 10    B) 23    C) 30    D) 50    E) 100    

 38. Cevap: B Açıklama:

  Metinde belirtildiği üzere, 1924 yılında Türkiye'deki toplam lise sayısı 23'tür. 39. Cumhuriyet Dönemi'nde hangi eğitim kademesinde karma eğitim uygulanmaya başlanmıştır?

  A) Okul öncesi eğitim    B) İlköğretim           
  C) Ortaöğretim           D) Yüksek öğretim       
  E) Mesleki eğitim                                

 40. Cevap: C Açıklama:

  1927-1928 öğretim yılında bazı ortaokullarda karma eğitim uygulanmaya başlanmıştır. 41. Cumhuriyet Dönemi'nde cebirsel denklemler üzerinde çalışan matematikçi kimdir?

  A) Orhan Asım Barut     B) Behram Kurşunoğlu   
  C) Cahit Arf            D) Feza Gürsey         
  E) Hulusi Behçet                               

 42. Cevap: C Açıklama:

  Cahit Arf, "Hasse Arf Teoremi" ile tanınan, cebirsel denklemler üzerine yoğunlaşan bir matematikçidir. 43. "Behçet Hastalığı"nı keşfeden tıp profesörü kimdir?

  A) Akil Muhtar Özden    B) Mazhar Osman        
  C) Hulusi Behçet        D) Feza Gürsey         
  E) Cahit Arf                                   

 44. Cevap: C Açıklama:

  Prof. Dr. Hulusi Behçet, deri hastalıkları üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen bir tıp profesörüdür.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 15 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca Lise Türk kültür ve medeniyet tarihi dersi 2.dönem sonu yazılıya hazırlık test soruları 2, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Türk kültüründe geleneksel sporların yerini anlama.

Osmanlı döneminde spor etkinliklerinin toplumsal önemini kavrama.

Osmanlı döneminde sporun çok yönlü işlevlerini kavrama.

Osmanlı dönemindeki sporun amacını anlama

Türk spor tarihindeki önemli olayları belirleme

Sporun toplumsal yaşama etkisini değerlendirme

Spor dallarının yaygınlaşmasında sosyal kurumların rolünü anlamak.

Beden eğitimi alanındaki kurumsallaşmayı takip etmek.

Osmanlı Padişahları ve sanatın gelişimi arasındaki ilişkiyi anlama.

Osmanlı mimarisinin farklı üsluplarını ayırt etme.

Cumhuriyet Dönemi sanat anlayışını kavramak

Cumhuriyet Dönemi Türk mimarisinin özelliklerini bilmek

Cumhuriyet Dönemi Türk mimarisinde yabancı etkilerin zamanını bilmek

Tanzimat sonrası Osmanlı eğitim sistemini anlamak

Osmanlı eğitim sisteminin yönetimini anlamak

Tanzimat sonrası Osmanlı eğitim sistemindeki kurumları tanımak

Osmanlı Devleti'nde azınlıkların eğitim durumunu anlama.

Tanzimat Dönemi'nde Osmanlı Devleti'nde yapılan eğitim reformlarını anlama.

Cumhuriyet Dönemi eğitim istatistiklerini yorumlar.

Cumhuriyet Dönemi eğitim uygulamalarını bilir.

Cumhuriyet Dönemi'nde bilimsel alanlarda yapılan çalışmaları ve bilim insanlarını tanımak.

Cumhuriyet Dönemi'nde bilimsel alanlarda yapılan çalışmaları ve bilim insanlarını tanımak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Ünite Özetleri