Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Osmanlı Devleti'nde sporun toplumsal hayattaki yeri hakkında bilgi veriniz.


 2. Cevap: Spor, devlet erkanı tarafından desteklenir ve düğünler gibi özel günlerde eğlence amaçlı yarışmalar düzenlenirdi. Açıklama:

  Metin, Osmanlı'da sporun hem desteklendiğini hem de eğlence için kullanıldığını belirtir. 3. Osmanlı Devleti'nin spor faaliyetlerini düzenlerken amaçladığı şeyleri açıklayınız.


 4. Cevap: Savaşlara hazırlık, millî birlik ve beraberliği sağlama, savaşçı kişiler yetiştirme. Açıklama:

  Osmanlı Devleti, sporu bir savaş eğitimi olarak görmüş ve gençleri savaşta başarılı olmaya hazırlamak için kullanmıştır. Ayrıca spor, toplumsal birlik ve beraberliği teşvik etmiş ve güçlü ve kahraman kişiler yetiştirmeye yardımcı olmuştur. 5. Osmanlı Dönemi'nde yapılan ve savaş öncesi idmanı olarak değerlendirilen spor etkinliklerini sayınız.


 6. Cevap: Güreş, koşu, cirit, avcılık, atıcılık, okçuluk, binicilik, kılıç kullanma, ağırlık kaldırma, gürz ve topuz kullanma. Açıklama:

  Bu sporlar, askerleri savaşa hazırlamak için fiziksel güç, çeviklik ve cesaret geliştirmeye yardımcı olmuştur. 7. Türkiye'nin ilk beden eğitimi okulu ne zaman ve nerede kurulmuştur?


 8. Cevap: 20 Aralık 1925'te İstanbul'da Açıklama:

  Türkiye'nin ilk beden eğitimi okulu olan Terbiye-i Bedeniye Dârülmüallimin okulu, 20 Aralık 1925'te İstanbul'da kuruldu. 9. Cumhuriyet Dönemi'nde sporun kurumsallaşması için ilk hangi çalışma yapılmıştır?


 10. Cevap: İdman İttifakı Heyet-i Muvakkatesi'nin kurulması Açıklama:

  İdman İttifakı Heyet-i Muvakkatesi, 1920-1922 yılları arasında İstanbul'daki spor kulüplerinin temsilcilerinden oluşturulan ve sporun kurumsallaşması için ilk çalışmayı başlatan bir kurumdu. 11. Osmanlı sanatında Türk-Barok üslubunun en güzel örneği olarak kabul edilen yapıyı yazınız.


 12. Cevap: Nur-u Osmaniye Camisi Açıklama:

  Nur-u Osmaniye Camisi, 18. yüzyılda inşa edilmiş ve aşırı süslemeli Türk-Barok üslubunun en güzel örneklerinden biri olarak kabul edilmektedir. 13. Türk Ampir üslubunun özelliklerinden üç tane örnek veriniz.


 14. Cevap: - İnsan heykeli ve kabartmaların bulunmaması - Geometrik şekillerin kullanımı - Düz ve sade yüzeyler Açıklama:

  Türk Ampir üslubu, insan figürlerinden ve kabartmalardan arındırılmış sade ve geometrik bir üsluptur. 15. Cumhuriyet Dönemi sanat anlayışının temel amacı nedir?


 16. Cevap: Çağdaş, ulusal ve bütün toplumun ulaşabileceği bir sanat ortamı oluşturmak Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi'nde sanat, toplum üzerindeki olumlu etkisi ve millî birlik ve beraberliği geliştirmesi nedeniyle önemli görülmüştür. 17. Tanzimat Dönemi'nde eğitim sistemindeki sorunların çözümü için oluşturulan kurum nedir?


 18. Cevap: Meclis-i Maarif-i Umumiyye Açıklama:

  Tanzimat Dönemi'nde eğitim sistemindeki sorunların çözümüne katkı sağlamak amacıyla kurulan kuruma Meclis-i Maarif-i Umumiyye adı verilmiştir. 19. Cumhuriyet Dönemi'nde Türkiye'nin eğitim sistemine kazandırılan çağdaş ilkeleri belirtiniz.


 20. Cevap: Laiklik, akılcılık, bilimsellik, karma eğitim, disiplin, işlevsellik Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde eğitim sistemine getirilen yenilikler, ülkeyi çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırma hedefiyle gerçekleştirilmiştir. 21. Türkiye'de ilköğretimin zorunlu hale getirildiği tarih ve anayasayı belirtiniz.


 22. Cevap: 1924, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Açıklama:

  1924 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda ilköğretimin zorunlu ve parasız olduğu hükme bağlanarak, eğitimde eşitlik ve fırsat eşitliği hedeflenmiştir. 23. Cahit Arf'ın matematik alanındaki çalışmalarını açıklayınız.


 24. Cevap: Cahit Arf, cebirsel denklemler üzerinde yoğunlaşmış ve özel hâller problemini çözmüştür. Hasse Arf Teoremi ile tanınan Arf, sentetik geometri problemlerinin cetvel ve pergelle çözülebilirliği konusunda çalışmıştır. Ayrıca, uzaydaki düzlem eğrileri ile ilgili çalışmaları da vardır. Açıklama:

  Cahit Arf, matematik alanında yaptığı çığır açan çalışmalarla Türk matematiğinin gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur. 25. Cumhuriyet Dönemi'nde kimya alanında yaşanan gelişmelerde öne çıkan kurumun adını yazınız.


 26. Cevap: Kimya Enstitüsü Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi'nde kimya alanındaki gelişmelerde İstanbul Üniversitesi'ne bağlı Kimya Enstitüsü öncülük etmiştir. 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Osmanlı Devleti'nde azınlık okulları, Fransız İhtilali'nden önce eğitim işleriyle ilgilenmekteydi.
  2. (.....) Osmanlı Devleti'nde yabancı okulların açılmasına öncülük eden ülke Fransa'dır.
  3. (.....) Lozan Antlaşması ile birlikte gayrimüslim ve yabancı okullara tanınan ayrıcalıklar kaldırılmıştır.
  4. (.....) Osmanlı topraklarındaki yabancı okul sayısında artış olmasının sebebi kapitülasyonların bahane edilmesidir.
  5. (.....) Cumhuriyet Dönemi'nde eğitime en çok önem veren kişi Mustafa Kemal Atatürk'tür.
  6. (.....) Cumhuriyet Dönemi'nde ilköğretim zorunlu ve parasız hale getirilmiştir.
  7. (.....) Cumhuriyet Dönemi'nde ortaokul sayısı %100 oranında artmıştır.
  8. (.....) Cumhuriyet Dönemi'nde lise sayısı %300 oranında artmıştır.
  9. (.....) Cumhuriyet Dönemi'nde karma eğitim ortaokullarda uygulanmaya başlanmıştır.
  10. (.....) Cumhuriyet Dönemi'nde okul öncesi eğitime önem verilmiştir.

 28. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Fransız İhtilali sonrasında azınlık okulları milliyetçilik fikrinin yayılmaya başladığı kurumlara dönüşmüştür. 2. Papa ve Fransa Devleti, Cizvit rahibinin İstanbul'a gelmesine ve bir okul açmasına vesile olmuştur. 3. Lozan Antlaşması ile yabancı okulların Türk kanunlarına tabi olması sağlanmıştır. 4. Kapitülasyonlar ekonomik amaçlar için hazırlanmıştı ancak bu durum yabancı devletlerin Osmanlı Devleti'nde okullar açmasına yol açmıştır. 5. Mustafa Kemal Atatürk, "Memleketin aydınlanması uğruna yapacağımız şeyler, bugün için eğitimimizin geleceğine dayanak olacak bir temel kurmaya yeterli değildir." diyerek eğitimin önemini vurgulamıştır. 6. 1924 Anayasası'nda ilköğretimin zorunlu ve parasız olması karara bağlanmıştır. 7. Ortaokul sayısının artırılması için çalışmalar yapılmış ve Atatürk döneminde bu sayı %100 oranında artmıştır. 8. Atatürk döneminde lise sayısı %300 oranında artmıştır. 9. 1927-1928 öğretim yılında bazı ortaokullarda karma eğitim uygulanmaya başlanmıştır. 10. Cumhuriyet Dönemi'nde okul öncesi eğitime büyük önem verilmiş ve çocukların bedensel, zihinsel ve duygusal gelişimlerinin sağlanması hedeflenmiştir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 15 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-YanlışAyrıca Lise Türk kültür ve medeniyet tarihi dersi 2.dönem sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan cevap ve açıklamalı olarak yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Osmanlı Devleti'nde sporun toplumsal önemini anlama.

Osmanlı Devleti'nin spor faaliyetlerinin amaçlarını anlama.

Osmanlı Dönemi'nde savaş öncesi idman olarak yapılan sporları öğrenme.

Öğrenciler, Türkiye'deki beden eğitimi eğitiminin gelişim süreci hakkında bilgi edinir.

Öğrenciler, Cumhuriyet Dönemi'nde sporun kurumsallaşması sürecinin ilk adımlarını öğrenir.

Öğrenciler, Osmanlı mimarisindeki farklı üslupları ve bunların örneklerini tanıyacaklar.

Öğrenciler, Osmanlı mimarisindeki Türk Ampir üslubunun özelliklerini öğrenecekler.

Öğrenci, Cumhuriyet Dönemi sanat anlayışının temel amacını kavrar

Tanzimat Dönemi'ndeki eğitim reformlarını anlamak.

Cumhuriyet Dönemi eğitim reformlarının ilkelerini anlama.

Cumhuriyet Dönemi'nde ilköğretim alanında yapılan düzenlemeleri öğrenme.

Öğrenciler, Cahit Arf'ın matematik alanındaki çalışmalarının önemini ve Türk matematiğine yaptığı katkıları anlayacaklardır.

Öğrenciler, Cumhuriyet Dönemi'nde kimya alanında yaşanan gelişmelerde öne çıkan kurumu öğreneceklerdir.

* Osmanlı Devleti'nde azınlık okulları ve yabancı okullar konusunu anlamak. * Cumhuriyet Dönemi'nde eğitim alanındaki gelişmeleri öğrenmek. * Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim anlayışını kavramak. * Cumhuriyet Dönemi'nde eğitim hedeflerinin gerçekleştirilmesi için yapılan çalışmaları bilmek. * Eğitim sistemindeki değişikliklerin nedenlerini ve sonuçlarını analiz etmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Ünite Özetleri