Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 12.Sınıflar

Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 12.Sınıflar sınavı 12.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 12.Sınıflar CEVAPLARI

 1. Cumhuriyet Dönemi Türk mimarisini etkileyen faktörler nelerdir?


 2. Cevap: Kültürel geçmiş (İslam mimarisi) ve Batı mimarisi Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi mimarlığı, hem geleneksel mimari unsurları hem de Avrupa mimarisinden izler taşır. 3. II. Ulusal Mimarlık Üslubu'nun temel özellikleri nelerdir?


 4. Cevap: Millî mimari değerlerin ön plana çıkarılması, nostaljik ve akademik yöntemlerin sentezi Açıklama:

  Bu üslup, geleneksel Türk mimarisinden esinlenerek millî birlik ve beraberlik duygusunu yansıtır. 5. Cumhuriyet Dönemi'nde Türk sanatındaki önemli temsilciler ve eserlerinden üç örnek veriniz.


 6. Cevap: - Mehmet Ruhî, Atatürk Köylülerle - Sami Yetik, Eski Ankara'dan - Avni Lifij, Akgün, Karagün Açıklama:

  Bu eserler, Cumhuriyet Dönemi'nde Türk resminin farklı temalarını yansıtmaktadır. 7. Kültürel mirasın korunmasının önemini belirtiniz.


 8. Cevap: Kültürel mirasın korunması, bir milletin kendi değerlerini ve tarihini bilmesi, bireylerin toplumsallaşması ve birlikte yaşama duygusunun pekişmesi için önemlidir. Açıklama:

  Kültürel miras, bir toplumun hafızası ve kimliğinin bir parçasıdır. 9. Gülhane Askeri Tip Okulu ve Mekteb-i Hukuk-u Şahane okullarının eğitim alanındaki amaçlarını belirtiniz.


 10. Cevap: Gülhane Askeri Tip Okulu ve Mekteb-i Hukuk-u Şahane okullarının eğitim alanındaki amaçlarını belirtiniz.ne Askeri Tip Okulu ve Mekteb-i Hukuk-u Şahane okullarının eğitim alanındaki amaçlarını belirtiniz. Açıklama:

  Gülhane Askeri Tip Okulu ve Mekteb-i Hukuk-u Şahane okullarının eğitim alanındaki amaçlarını belirtiniz. Cevap: * Gülhane Askeri Tip Okulu: Askeri doktor yetiştirmek * Mekteb-i Hukuk-u Şahane: Osmanlı kanunları ve siyaseti ile Osmanlı hukuk bilimini öğretmekskeri Tip Okulu ve Mekteb-i Hukuk-u Şahane okullarının eğitim alanındaki amaçlarını belirtiniz. Cevap: * Gülhane Askeri Tip Okulu: Askeri doktor yetiştirmek * Mekteb-i Hukuk-u Şahane: Osmanlı kanunları ve siyaseti ile Osmanlı hukuk bilimini öğretmek 11. Sultan II. Abdülhamit Dönemi’nde açılıp Cumhuriyet Dönemi’nde de devam eden okulların isimlerini yazınız.


 12. Cevap: * Galatasaray Lisesi * İzmir Özel Türk Koleji * Robert Koleji Açıklama:

  Bu okullar, Cumhuriyet Dönemi'nde Türk eğitim sistemine önemli katkılar sağlamıştır. 13. Cumhuriyet Dönemi'nde bilim alanında yapılan çalışmalardan üç örnek veriniz.


 14. Cevap: * Astronomi: Fatin Gökmen'in ramazanın başlangıcını belirleme çalışmaları * Matematik: Cahit Arf'ın cebirsel denklemler ve geometri problemleri konusundaki çalışmaları * Fizik: Behram Kurşunoğlu'nun nükleer fizik ve atom fiziği konusundaki çalışmaları Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi'nde bilim alanında çeşitli araştırmalar ve ilerlemeler kaydedilmiştir. 15. Fatin Gökmen'in bilim alanındaki çalışmalarını açıklayınız.


 16. Cevap: Fatin Gökmen, astronomi alanında yaptığı çalışmalarla tanınmıştır. Kandilli Gözlemevi'nin kurucusu ve ilk müdürü olan Gökmen, 1911'de Kandilli Gözlemevi'nde ramazanın başlangıcının belirlenmesi konusundaki çalışmalarıyla dikkat çekmiştir. Ayrıca "Türk Takvimi" adlı eseriyle Türkiye'de takvim konusunda önemli bir kaynak oluşturmuştur. Açıklama:

  Fatin Gökmen, Türkiye'de astronomi biliminin gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır. 17. Atatürk'ün ekonomik anlayışını kısaca açıklayınız.


 18. Cevap: Tam bağımsızlığın ekonomik egemenlikle de sağlanabileceği ve özel girişimciliğin desteklenmesi gerektiği inancı. Açıklama:

  Atatürk, yabancıların elindeki işletmeleri millîleştirmeyi ve sermayeleri yerli unsurlara aktarmayı amaçlıyordu. 19. Misak-ı Millî'nin 6. Maddesi'nin özeti nedir?


 20. Cevap: Türkiye'nin tam bağımsızlığı için siyasi, adli ve mali engellerin kaldırılması gerektiğini belirtir. Açıklama:

  Misak-ı Millî, Türkiye'nin bağımsızlığına giden yolda temel ilkeleri ortaya koyan bir belgeydi. 21. Tanzimat Dönemi'nde çıkarılan ceza kanununun önemini belirtiniz.


 22. Cevap: * Örfî ceza verme yetkisinin kaldırılması * Cezaların şeriata ve kanuna uygunluğunun mahkemelere bırakılması Açıklama:

  Ceza kanunu, Osmanlı hukukunda kanunlaşma hareketlerinin başlamasına ve yargı bağımsızlığının güçlenmesine katkı sağlamıştır. 23. Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye'nin görevlerini sıralayınız.


 24. Cevap: * Yüksek düzeyli memurların yargılanması * Devlete karşı işlenen suçların cezalandırılması * Ağır cezalara bakılması Açıklama:

  Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye, Osmanlı Devleti'nde yüksek yargı organı olarak görev yapmıştır. 25. Cumhuriyet Dönemi'nde hukuk anlayışının gelişiminde Mustafa Kemal Atatürk'ün rolünü açıklayınız.


 26. Cevap: Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Dönemi'nde hukuk anlayışının gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Hukukun uygar yaşam düzeyine çıkarılması gerektiğini vurgulamış ve mevcut kanun ve usullerin değiştirilmesi için çalışmıştır. Açıklama:

  Atatürk'ün hukuk reformları, Türkiye Cumhuriyeti'nin modern ve laik bir devlet olarak kurulmasında etkili olmuştur. 27. 1921 Anayasası'nda Temel Hak ve Hürriyetlerin yer almamış olabileceği gerekçeleri açıklayınız.


 28. Cevap: Türk bağımsızlık mücadelesinin devam ettiği ve istikrarın sağlanmaya çalışıldığı bir dönemde hazırlandığı için. Açıklama:

  1921 Anayasası, savaş koşullarında hazırlanmıştı ve temel hak ve hürriyetlerin korunması için gerekli altyapı mevcut değildi. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Tanzimat Fermanı Osmanlı Devleti'nde ilk anayasa niteliğinde bir fermandı.
  2. (.....) Tanzimat Dönemi'nde şeriat hukuku tamamen kaldırıldı.
  3. (.....) Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye, Tanzimat Dönemi'nde hem yasama hem yargı organıydı.
  4. (.....) Mecelle, Osmanlı Devleti'nin ilk ceza kanunudur.
  5. (.....) Tanzimat Dönemi'nde idare ile mahkeme kuvvetleri birbirinden ayrılmamıştı.
  6. (.....) Meşrutiyet Dönemi'nde Meclis-i Umumiye, yasama görevi üstlenmedi.
  7. (.....) Mekteb-i Hukuk-ı Sultani, Osmanlı Devleti'nin ilk hukuk okulu değildir.
  8. (.....) Tanzimat Dönemi'nde mahkemelerde icra daireleri kuruldu.
  9. (.....) Tanzimat Fermanı ile Osmanlı vatandaşlarına vicdan hürriyeti tanındı.
  10. (.....) Tanzimat sonrası kurulan mahkemeler, şeri mahkemelerin yetki alanlarını genişletti.

 30. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. Y 5. Y 6. Y 7. Y 8. D 9. D 10. Y Açıklama: 31. EŞLEŞTİRMELERİ YAPIN

  1. Şeker Ahmet Paşa
  2. Osman Hamdi Bey
  3. İbrahim Çallı
  4. Matrakçı Nasuh
  5. Hafız Osman
  6. Osman Hamdi
  7. Şeker Ahmet Paşa
  8. İbrahim Çallı
  a. Nakkaşlık
  b. El sanatları
  c. Edebiyat
  d. Resim
  e. Mimarlık
  f. Tezhip
  g. Halk Edebiyatı
  h. Divan Edebiyatı

 32. Cevap: 1. d 2. d 3. d 4. a 5. f 6. d 7. d 8. d Açıklama:

  Metinde belirtildiği üzere, Şeker Ahmet Paşa, Osman Hamdi Bey ve İbrahim Çallı ressamdır. Matrakçı Nasuh nakkaştır, Hafız Osman tezhip üstadıdır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 12.Sınıflar Detayları

Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 12.Sınıflar 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 02 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 12.Sınıflar yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 12.Sınıflar sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca Lise Türk kültür ve medeniyet tarihi dersi 2.dönem 1.sınav soruları, 12.sınıflar için klasik türde yeni sınav sitemine uygun hazırlanmıştır

Cumhuriyet Dönemi mimarisinin kaynaklarının farkında olma.

Ulusal mimari değerlerin önemini anlama.

Cumhuriyet Dönemi'nde Türk sanatının önemli temsilcilerini ve eserlerini tanımak.

Kültürel mirasın korunmasının önemini kavramak.

Sultan II. Abdülhamit Dönemi'nde açılan özel okulların amaçlarını ve önemini anlama.

Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi'nde eğitim kurumları arasındaki devamlılığı anlamak.

Cumhuriyet Dönemi'nde yapılan bilimsel çalışmalara dair bilgi sahibi olabilmek.

Fatin Gökmen'in astronomi alanındaki çalışmalarını öğrenebilmek.

Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ün ekonomik düşüncelerini öğrenmek.

Öğrenci, Misak-ı Millî'nin bağımsızlık konusundaki önemini kavrar.

Tanzimat Dönemi'ndeki hukuk alanındaki gelişmeleri anlar.

Tanzimat Dönemi'nde kurulan yeni kurumların hukuk sistemindeki rolünü kavrar.

Atatürk'ün hukuk anlayışının Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk sisteminin şekillenmesine katkılarını anlar.

Öğrenciler, 1921 Anayasası'nın hazırlandığı şartları ve bunun temel hak ve hürriyetlerin yer almamasına nasıl yol açtığını anlayacaktır.

Osmanlı sanatının önemli temsilcilerini ve sanat dallarını tanımak

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 12.Sınıflar sınavı 12.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 12.Sınıflar Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 12.Sınıflar sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 12.Sınıflar sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 12.Sınıflar sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Ünite Özetleri