Lise Temel Dini Bilgiler II. Ünite - İslam ve Ekonomik Hayat - Test 4

Lise Temel Dini Bilgiler II. Ünite - İslam ve Ekonomik Hayat - Test 4 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Lise Temel Dini Bilgiler II. Ünite - İslam ve Ekonomik Hayat - Test 4 CEVAPLARI

 1. Ekonomik faaliyetlerin ahlaki esaslar çerçevesinde yapılması gerektiğini vurgulayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İktisat    B) Ekonomi    C) Ticaret    D) Dağıtım    E) Hizmet    

 2. Cevap: A Açıklama:

  İktisat, İslam'da ekonomik faaliyetlerin ahlaki sınırlar çerçevesinde yapılmasını ifade eder. 3. Haram kazanç olarak nitelendirilen aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Çalışarak elde edilen gelir
  B) Dinî kurallara uygun ticaret
  C) Çalınan mal
  D) Helal dairede kazanılmış para
  E) Altın geliri

 4. Cevap: C Açıklama:

  Çalınan mal, İslam'ın açık bir şekilde yasakladığı bir fiildir ve haram kazanç olarak kabul edilir. 5. Aşağıdakilerden hangisi İslam ekonomisinde üretilen mallarla ilgili bir ahlaki ilkedir?

  A) Sağlıklı olmak                B) Rekabetçi fiyatlı olmak      
  C) Markasına önem vermek         D) Estetik açıdan güzel olmak   
  E) Çevreci olmak                                                 

 6. Cevap: A Açıklama:

  İslam ekonomisi, üretilen malların helal, kaliteli, sağlıklı ve hijyenik olmasına önem verir. 7. İnfakın aşağıdakilerden hangisi bir şeklidir?

  A) Sadaka              B) Borç verme         
  C) İsraf               D) Cimrilik           
  E) Lüks hayat sürme                          

 8. Cevap: A Açıklama:

  İnfak, Allah rızası için mal, mülk veya emeğin harcanmasıdır ve sadaka infakın bir şeklidir. 9. Karz-ı hasen uygulamasında borçlu ........................

  A) Borcunu öderken faiz öder.
  B) Borcunu ödemek için herhangi bir süre yoktur.
  C) Borcunu ödediğinde yalnız ana parayı öder.
  D) Borcunu ödememek için mazeretler sunabilir.
  E) Borcunu ödemekte zorlanır.

 10. Cevap: C Açıklama:

  Karz-ı hasende borçlu herhangi bir faiz ödemez ve borcunu ödemek için belli bir süre yoktur. 11. Peygamberimiz (s.a.v.)'in infak konusundaki tavrı nasıldı?

  A) Zenginleri infak etmemeye teşvik etti.
  B) İnfakı sadece fakirlere yapılması gerektiğini belirtti.
  C) İnfakın Allah rızası için yapılması gerektiğini vurguladı.
  D) İnfak edenlerin başa kakarak yaptıklarını açıkladı.
  E) İnfakı haram saydı.

 12. Cevap: C Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), infakın Allah rızası için yapılması gerektiğini vurgulamıştır. 13. Borçlanmalarda dikkat edilmesi gereken en önemli husus aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Borcunu öderken faiz ödememek
  B) Borcun miktarını araştırmamak
  C) Sözleşme yapmak
  D) Borcunu ödememek için bahaneler aramak
  E) Borç alırken şartları öğrenmemek

 14. Cevap: C Açıklama:

  Borç alıp vermede yazılı sözleşme yapmak, ileride ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları önlemeye yardımcı olur. 15. Aşağıdakilerden hangisi İslam'da caiz görülmeyen bir ekonomik uygulamadır?

  A) Helal yollardan kazanç elde etmek
  B) Faiz almak
  C) Cimrilik yapmak
  D) Hayır kurumlarına bağışta bulunmak
  E) Mülkiyet edinmek

 16. Cevap: B Açıklama:

  İslam, faiz almayı ve vermeyi haram kılmıştır. 17. İslam'a göre mülkiyetin sınırları hakkında hangisi doğrudur?

  A) Başkalarının haklarının başladığı yerde sona erer.
  B) Sadece mal sahibine aittir.
  C) Topluma zarar vermeyecek şekilde kullanılabilir.
  D) Devletin istediği gibi sınırlandırılabilir.
  E) Hiçbir şekilde sınırlanamaz.

 18. Cevap: A Açıklama:

  İslam, özel mülkiyet hakkını tanır ancak başkalarına zarar vermemek üzere sınırlandırır. 19. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik hayatı olumsuz etkileyen bir uygulamadır?

  A) İşçiye ücretini zamanında ödemek
  B) Karaborsacılık yapmak
  C) Vergi kaçırmamak
  D) Adil rekabet etmek
  E) İnsanlara yardım etmek

 20. Cevap: B Açıklama:

  Karaborsacılık, toplumun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri stoklayarak fiyatlarını yapay olarak yükseltmektir. 21. İslam'da ekonomik hayatta dengeli bir yaklaşım sergilemenin önemiyle ilgili olarak hangisi doğrudur?

  A) Sadece cimrilikten kaçınmak yeterlidir.
  B) İhtiyaç sahiplerine yardım etmenin faydaları yoktur.
  C) Mülkiyetin sadece zenginlere ait olması gerekir.
  D) İsrafla cimrilik arasında denge gözetilmelidir.
  E) Zaruri ihtiyaçlar için harcama yapmak gereksizdir.

 22. Cevap: D Açıklama:

  İslam, ekonomik hayatta israfla cimrilikten kaçınarak ve ihtiyaç sahiplerine yardım ederek dengeyi teşvik eder. 23. Aşağıdakilerden hangisi faizin tanımı değildir?

  A) Paranın kullanılmasına karşılık elde edilen kazanç
  B) Borçlunun borcunu ödeyememesi durumunda ödenen fazlalık
  C) Para toplamak amacıyla kişilerden alınan miktar
  D) Sermayenin risk ve zarara katılmadan kazanç elde etmesidir
  E) Dinen uygun görülmeyen kazanç

 24. Cevap: D Açıklama:

  Faiz, sermayenin risk ve zarara katılmadan kazanç elde etmesi değildir. 25. Aşağıdakilerden hangisi rüşvetin cezası değildir?

  A) Dört yıldan on iki yıla kadar hapis cezası
  B) Malvarlığına el konulması
  C) Siyasi hakların kullanılmasının yasaklanması
  D) Hapis cezası
  E) Para cezası

 26. Cevap: B Açıklama:

  Türk Ceza Kanunu'na göre rüşvetin cezası dört yıldan on iki yıla kadar hapis cezasıdır. 27. Hileli satış nedir?

  A) Bir ürünü gerçek fiyatından daha ucuza satmak
  B) Bir ürünün ayıbını gizlemek veya olmayan özelliklerini varmış gibi göstermek
  C) Bir ürünü taksitli olarak satmak
  D) Bir ürünü toptan olarak satın almak
  E) Bir ürünü pazarlık yaparak satın almak

 28. Cevap: B Açıklama:

  Hileli satış, bir ürünün ayıbını gizlemek veya olmayan özelliklerini varmış gibi göstermektir. 29. Aşağıdakilerden hangisi İslam'da ekonomik hayat için belirlenen bir ilkedir?

  A) Hileli satış yoluyla insanları aldatmak
  B) Karşılıksız para kazanmak
  C) Malları haksız yollarla biriktirmek
  D) Adalet, doğruluk ve karşılıklı rızaya dayalı alışveriş yapmak
  E) Borç alıp vermemek

 30. Cevap: D Açıklama:

  İslam'da ekonomik hayat için belirlenen ilkelerden biri, adalet, doğruluk ve karşılıklı rızaya dayalı alışveriş yapmaktır. 31. Aşağıdakilerden hangisi hileli satışlarda kullanılan bir yöntemdir?

  A) Ürünün gerçek fiyatından daha düşük fiyata satılması
  B) Müşterinin dikkatini başka yöne çekerek ürün kusurunu gizlemek
  C) Satılırken yemin edilmesi
  D) Ölçü ve tartıda hile yapılması
  E) Ürünün fiyatının gerçek değerinden daha yüksek belirlenmesi

 32. Cevap: D Açıklama:

  Ölçü ve tartıda hile yapmak, hileli satışların en yaygın yöntemlerinden biridir. 33. Karaborsa aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Piyasadan çekilen malların daha yüksek fiyattan satılması
  B) Ürünlerin gerçek değerinden daha düşük fiyata satılması
  C) Ürünlerin fiyatının devlet tarafından belirlenmesi
  D) Ürünlerin ihtiyacı olan kişilere ulaştırılması
  E) Ürünlerin ihraç edilmesi

 34. Cevap: A Açıklama:

  Karaborsa, insanların ihtiyaç duyduğu ticaret mallarının stoklanarak daha yüksek fiyattan satılmasıdır. 35. Aşağıdakilerden hangisi hileli satışlara karşı alınması gereken bir tedbirdir?

  A) Satıcıya güvenmek
  B) Satın alınan ürünü kontrol etmek
  C) Satıcıyla her konuda pazarlık yapmak
  D) Satış sözleşmesi imzalamamak
  E) Ürünün fiyatını sormamak

 36. Cevap: B Açıklama:

  Satın alınan ürünü kontrol etmek, hileli satışlara karşı alınması gereken önemli bir tedbirdir. 37. Peygamberimiz (s.a.v.) hangi davranışı yasaklamamıştır?

  A) Haksız kazanç elde etmek     B) Mal stoklamayı              
  C) Karaborsacılık yapmayı       D) İnsanlara mal satmak        
  E) Riske girmeden faiz almak                                   

 38. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), karaborsacılık yapmayı, yani mal stoklamayı ve haksız kazanç elde etmeyi yasaklamıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Temel Dini Bilgiler II. Ünite - İslam ve Ekonomik Hayat - Test 4 Detayları

Lise Temel Dini Bilgiler II. Ünite - İslam ve Ekonomik Hayat - Test 4 0 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise Temel Dini Bilgiler II. Ünite - İslam ve Ekonomik Hayat - Test 4 Testini Çöz tıklayın. Lise Temel Dini Bilgiler II. Ünite - İslam ve Ekonomik Hayat - Test 4 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Temel Dini Bilgiler II. Ünite - İslam ve Ekonomik Hayat - Test 4 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca Lise 9.sınıf temel dini bilgiler dersi İslam ve ekonomik hayat konusu test soruları 4, mebsinavlari.com tarafından müfredata uygun hazırlanmıştır

Ekonomi ve iktisat kavramlarının farkını kavramak.

Helal ve haram kazanç arasındaki farkı kavramak.

İslam ekonomisinin üretimle ilgili ahlaki temellerini anlamak.

İnfakın önemi ve çeşitlerini anlama.

Karz-ı hasen uygulamasının özelliklerini bilme.

Hz. Muhammed'in infak konusundaki öğretilerini anlama.

Borçlanma işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususları bilme.

Faiz yasağını anlamak.

İslam'ın mülkiyet hakkına bakış açısını kavramak.

Ekonomik hayata zarar veren uygulamaları tanımak.

İslam'ın ekonomik denge anlayışını anlamak.

8.2.1. Faizi tanımlayınız.

8.3.2. Rüşvetin cezasını açıklayınız.

8.3.1. Hileli satışı tanımlayınız.

8.2.1. İslam ekonomisinin ana unsurlarından biri nedir?S

İslam ahlakına uygun ticaret anlayışını kavrar.

İslam ahlakına aykırı ekonomik davranışları tanır.

Müslümanların ekonomik faaliyetlerinde dikkat etmesi gereken hususları bilir.

Peygamberimizin (s.a.v.) ticari ahlakla ilgili öğretilerini kavrama.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Temel Dini Bilgiler II. Ünite - İslam ve Ekonomik Hayat - Test 4 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Temel Dini Bilgiler II. Ünite - İslam ve Ekonomik Hayat - Test 4 Testi İstatistikleri

Bu sınav 21 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 157 kere doğru, 199 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise Temel Dini Bilgiler II. Ünite - İslam ve Ekonomik Hayat - Test 4 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Temel Dini Bilgiler II. Ünite - İslam ve Ekonomik Hayat - Test 4 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Temel Dini Bilgiler II. Ünite - İslam ve Ekonomik Hayat - Test 4 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Temel Dini Bilgiler II. Ünite - İslam ve Ekonomik Hayat - Test 4 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Sınavı Hazırla
  9.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi Ünite Özetleri