Lise Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 12.Sınıflar

Lise Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 12.Sınıflar sınavı 12.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Lise Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 12.Sınıflar CEVAPLARI

 1. Adaletin sağlanmasında eşitliğin önemi nedir?


 2. Cevap: Adaletin sağlanmasında herkese eşit mesafede durmak esastır. Aynı şartlarda, aynı fiili işleyen herkesin aynı yaptırıma tabi olması gerekir. Açıklama:

  Bu soru adaletin eşitlik ilkesine dayanması gerektiğini vurgulamaktadır. 3. İslam hukukunda suç ve ceza arasında nasıl bir denge gözetilir?


 4. Cevap: Suçun niteliği, işleniş şartları ve sebepleri çerçevesinde değerlendirilir. Suçu işleyen kişiye verilen ceza da suçun niteliği ile orantılı olmalıdır. Açıklama:

  Bu soru suç ve ceza arasındaki dengeyi açıklamaktadır. 5. İktisat kavramının İslam'daki anlamını açıklayınız.


 6. Cevap: İslam'da iktisat, ekonomik faaliyetlerde aşırılıklardan kaçınmak, tutumlu olmak ve sınırsız bir şekilde ekonomik faaliyet yapmamaktır. Açıklama:

  Tevhit inancı, insanların ekonomik faaliyetlerinde sadece Allah'a kul olduklarını ve maddi zenginliğin geçici olduğunu anlamalarını sağlar. 7. Helal kazanç nedir?


 8. Cevap: Dini bakımdan meşru kabul edilen ve dinin açık hükümlerine aykırı olmayan şekilde elde edilen gelirdir. Açıklama:

  Helal kazanç, kişiyi dünya ve ahirette mutlu eden bir rızıktır. 9. Karz-ı hasen nedir? Açıklayınız.


 10. Cevap: Karz-ı hasen, borçlunun durumu iyileşince borcunu ödemesi koşuluyla gönüllü olarak bir başkasına borç vermektir. Maddi çıkar gözetmeksizin, Allah rızası için kardeşlik yardımıdır. Açıklama: 11. Karz-ı hasen uygulamasında nelere dikkat edilmelidir?


 12. Cevap: Karz-ı hasen uygulamasında nelere dikkat edilmelidir?ı hasen uygulamasında nelere dikkat edilmelidir? Açıklama: 13. Kul hakkı neden önemlidir? Açıklayınız.


 14. Cevap: Çünkü ahirette kul hakkı ihlal edenler, bunun hesabını vereceklerdir. Açıklama:

  Kul hakkı, sadece maddi değil manevi yönüyle de önemlidir ve ihlal edilmesi dinimizce büyük günahtır. 15. İşçi-işveren ilişkilerinde işçilerin hakları nelerdir?


 16. Cevap: Ücretini zamanında ve eksiksiz almak gibi hakları vardır. Açıklama:

  İşçinin ücretinin geciktirilmesi büyük bir vebaldir ve dinimizde hoş karşılanmaz. 17. İslam'da haram kabul edilmeyen üç ekonomik uygulamayı sayınız.


 18. Cevap: * Faiz * Rüşvet * Hileli satışlar Açıklama:

  İslam, bu uygulamaları kişinin başkalarının haklarına tecavüz etmesi ve haksız kazanç elde etmesi nedeniyle yasaklamıştır. 19. İşçi ve işveren arasında gözetilmesi gereken üç ilkeyi yazınız.


 20. Cevap: * İş meşru olmalıdır. * İşçi işini hakkıyla yapmalıdır. * İşveren işçinin hakkını vermelidir. Açıklama:

  Bu ilkeler, işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin sağlıklı ve adil bir şekilde yürütülmesini sağlar. 21. İslam'da ekonomik hayatta uyulması gereken ilkeler nelerdir?


 22. Cevap: İslam'da ekonomik hayatta uyulması gereken ilkeler şunlardır: Adalet, doğruluk, karşılıklı rızaya dayalı alışveriş, hile ve aldatmadan kaçınma, zekat ve infak. Açıklama:

  Dinimiz, servetin adaletle paylaşılmasını, insan onuruna uygun bir hayat sürülmesini ve ekonomik faaliyetlerin ahlaki değerlere uygun olmasını teşvik eder. 23. Karaborsacılığın amacını açıklayınız.


 24. Cevap: Karaborsacılık, piyasada az bulunan bir malı pahalı satmak için stoklamak ve yüksek kâr elde etmek amacıyla yapılır. Açıklama:

  Karaborsacılık, kıtlık oluşturarak haksız kazanç elde etme amacı taşıyan bir eylemdir. 25. Meşru ticarette İslam'ın haram saydığı davranışlar nelerdir?


 26. Cevap: Kırk günden fazla yiyecek saklamak, fırsatçılık, stokçuluk. Açıklama:

  Bu davranışlar, insanlara zarar verir ve İslam'ın ahlaki ilkelerine aykırıdır. 27. Karaborsacılığın ticaretle ilgili normal davranışlardan farkı nedir?


 28. Cevap: Karaborsacılar ihtiyaçları sömürerek haksız kazanç elde ederken, normal ticarette kâr elde etmek için meşru yollara başvurulur. Açıklama:

  Karaborsacılıkta etik olmayan uygulamalar kullanılır ve topluma zarar verilir. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Ticarette doğruluktan sapmak toplum hayatını olumsuz etkiler.
  2. (.....) Ölçü ve tartıda hile yapmak dinimizce yasaklanmıştır.
  3. (.....) İhaleye fesat karıştırmak haksızlığa neden olur.
  4. (.....) Kurum içi mahrem bilgileri sızdırmak emin kimse anlamına gelen mü'mine yakışmaz.
  5. (.....) Yapay olarak fiyat yükseltmek adalet ilkesine aykırıdır.
  6. (.....) Manipülasyon bir suçtur.
  7. (.....) Kendine istediğini başkasına da istemek iyi bir mümin olmaktır.
  8. (.....) Karaborsacılık, malları toplayıp stoklayarak piyasadan çekmektir.
  9. (.....) Karaborsacılık, insanların ihtiyaçlarını sömürmektir.
  10. (.....) Karaborsacılık yapanlara ceza verilir.

 30. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 31. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız:

  1. (.....) Topluma faydalı bir şeyleri tahrip etmek
  2. (.....) İşçiye saygı ve sevgiyle davranmak
  3. (.....) Verilen sözleri yerine getirmek
  4. (.....) Mal sahibi olmayan kişinin mal üzerindeki tasarruf hakkı
  5. (.....) Kur'an-ı Kerim'de geçen zenginlik sevdası
  6. (.....) Sadece Allah'ın maliki olduğu görüşü
  7. (.....) Helal yollardan elde edilen mal
  8. (.....) Borcun süresinin uzatılması karşılığı alınan fazlalık
  9. (.....) Zor durumda yapılan borçtan fazlasını geri ödeme şartı
  10. (.....) Malını cimrilik ederek kullanan kişi
  Seçenekler:
  a. Faiz
  b. Kul hakkı
  c. Emanet
  d. Mülkiyet
  e. İsraf
  f. Ribâ
  g. İslam'ın mülkiyet anlayışı
  h. İşçi ve işveren hakkı
  i. Mü'minlerin özelliği
  j. Malikü'l-Mülk

 32. Cevap: 1. b 2. h 3. i 4. d 5. a 6. g 7. d 8. f 9. a 10. e Açıklama:

  Soru, İslam'ın ekonomik hayattaki prensiplerini ve uygulamalarını öğrenmeyi hedeflemektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 12.Sınıflar Detayları

Lise Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 12.Sınıflar 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 01 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 12.Sınıflar yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 12.Sınıflar sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca Lise 12.sınfılar temel dini bilgiler dersi 2.dönem 1.sınav soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenci adaletin adaletli ve tarafsız bir şekilde uygulanması gerektiğini anlar.

Öğrenci cezanın suçun niteliğine uygun olması gerektiğini öğrenir.

İslam'daki iktisat kavramının önemini ve ekonomik faaliyetlere ilişkin İslamî prensipleri anlamak.

Helal kazanç kavramını ve önemini anlar.

Öğrenciler, kul hakkının önemini ve kul hakkına riayet etmenin ahiretteki sonuçlarını anlar.

Öğrenciler, işçi-işveren ilişkilerinde işçilerin haklarının farkına varır.

Öğrenciler, İslam'ın ekonomi alanındaki temel ilkelerini kavrar.

Öğrenciler, işçi ve işveren hakları arasındaki dengeyi anlar.

Öğrenciler, İslam'ın ekonomik hayata ilişkin temel ilkelerini ve bunların önemini anlar.

Karaborsacılığın ahlaki açıdan yanlış bir eylem olduğunu ve toplum düzenine zarar verdiğini anlamak.

İslam'ın ticaretteki etik kurallarını öğrenme.

Etik ticaret ve karaborsacılık arasındaki farkı ayırt etme.

* Ticaret ahlakının önemini anlamak. * Hileli satışların zararlarını bilmek. * Adalet ilkesinin ekonomik faaliyetlerdeki rolünü kavramak. * Karaborsacılığın İslam'a göre haram olduğunu öğrenmek. * Müslümanların ekonomik hayatta dürüst davranması gerektiğini anlamak. * Ekonomik faaliyetlerde emin davranmanın önemini kavramak. * Yapay olarak fiyat yükseltmenin sonuçlarını anlamak. * Manipülasyonun yasa dışı bir davranış olduğunu bilmek. * Karaborsacılığın toplum üzerindeki olumsuz etkilerini anlamak. * Karaborsacılığın cezai yaptırımları olduğunu öğrenmek

* İslam'ın kul hakkı, emanet, mülkiyet, işçi ve işveren hakları, faiz ve mülkiyet anlayışı gibi ekonomik hayata ilişkin prensiplerini öğrenir. * İslam'a göre ekonomik hayattaki olumlu ve olumsuz uygulamaları ayırt edebilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 12.Sınıflar sınavı 12.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 12.Sınıflar Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 12.Sınıflar sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 12.Sınıflar sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 12.Sınıflar sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi Ünite Özetleri