Lise TDB 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2

Lise TDB 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Lise TDB 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Hangisi dinimizde helal kabul edilir?

  A) Alkollü içecekler
  B) Domuz eti
  C) Su
  D) Leş
  E) Kan akıtmadan ölmüş hayvan eti

 2. Cevap: C Açıklama:

  Kur'an'a göre, Allah bize su gibi birçok içeceği helal kılmıştır. 3. İslam hukukunda sınırları aşan davranışlara ne ad verilir?

  A) Had    B) Zina    C) Namaz    D) Oruç    E) Hac    

 4. Cevap: A Açıklama:

  İslam hukukunda, Allah'ın koyduğu sınırları aşmak had olarak adlandırılır. 5. Suç ve ceza arasındaki dengeyi sağlamada hangi hususlar göz önünde bulundurulmalıdır?

  A) Suçun niteliği ve şartları    B) Suçlunun çocuk olması        
  C) Suçun kasıtlı işlenmesi       D) Suçun zararının boyutu       
  E) Hepsi                                                         

 6. Cevap: E Açıklama:

  Suç ve ceza arasındaki dengeyi sağlamak için suçun niteliği, şartları, zararının boyutu ve suçlunun niyeti gibi birçok husus göz önünde bulundurulur. 7. Kamu yararı gözetildiğinde bireysel hakların da korunması gerektiğine dair görüş hangi kaynakta yer alır?

  A) Kur'an-ı Kerim    B) Sünnet           
  C) İcma              D) Kıyas            
  E) İçtihat                               

 8. Cevap: A Açıklama:

  Kamu yararı ile bireysel hakların korunması arasındaki denge, Kur'an-ı Kerim'de vurgulanmaktadır. 9. Ahlak dışı davranışların hukuki yaptırımlardan uzak tutulmasının sonuçlarından biri hangisidir?

  A) Toplumsal huzurun bozulması
  B) Adaletin sağlanmaması
  C) Kişilerin vicdanlarına bırakılması
  D) Hukukun caydırıcı etkisinin azalması
  E) Toplumsal düzenin bozulması

 10. Cevap: D Açıklama:

  Hukukun yaptırım gücü olmadan ahlak dışı davranışlar caydırılamaz, bu da toplumsal huzur ve düzen için tehdit oluşturur. 11. Haram kazanç nedir?

  A) Dinimizce yasaklanan yollarla elde edilen gelir
  B) İhtiyaçları karşılamak için yapılan zorunlu işler
  C) Çalışmadan elde edilen gelir
  D) Helal olmayan yiyecek, içecek ve eşyalar
  E) Haram olmayan mal ve hizmetler

 12. Cevap: A Açıklama:

  Haram kazanç, dinin açıkça yasakladığı yollarla elde edilen gelirdir. 13. Helal kazanç için hangi hususlara dikkat edilmelidir?

  A) Allah'ın (c.c.) çizdiği sınırlara uymak
  B) İhtiyaçları sınırsız görüp hırsla kazanç elde etmek
  C) Kazancı ibadet bilinciyle elde etmek
  D) Haram ve helal kavramlarına önem vermemek
  E) Kazancın miktarına odaklanmak

 14. Cevap: A Açıklama:

  Helal kazanç için, Allah'ın (c.c.) belirlediği sınırlar gözetilmelidir. 15. Hangisi infakın bir amacı değildir?

  A) Yardımlaşmayı teşvik etmek    B) Toplumsal barışı sağlamak    
  C) Lüks ve israfı önlemek        D) Kişisel çıkarları korumak    
  E) Sosyal adaleti sağlamak                                       

 16. Cevap: D Açıklama:

  İnfak, kişisel çıkarları korumak amacı taşımaz. 17. Peygamberimizin infak anlayışına göre hangi özellik vurgulanmıştır?

  A) İnfakın zorla yapılması
  B) İnfakın reklamının yapılması
  C) İnfakın ihtiyaç sahiplerini incitmeden yapılması
  D) İnfakın sadece zenginler tarafından yapılması
  E) İnfakın gizlice yapılması

 18. Cevap: C Açıklama:

  Peygamberimiz, infakın başa kakmadan ve incitmeden yapılması gerektiğini vurgulamıştır. 19. İnfak kültürünün yerleşmesinde hangi faktör etkili olmuştur?

  A) Allah'ın emirleri
  B) Peygamberimizin örnekliği
  C) Sahabenin cömertliği
  D) Osmanlı Devleti'nin vakıf sistemi
  E) Hepsi

 20. Cevap: E Açıklama:

  İnfak kültürünün yerleşmesinde tüm bu faktörler etkili olmuştur. 21. Faizsiz bankacılığın hukuki dayanağı nedir?

  A) İslam hukuku           B) Roma hukuku           
  C) Osmanlı hukuku         D) Türk Ticaret Kanunu   
  E) Yasa                                            

 22. Cevap: A Açıklama:

  Faizsiz bankacılık, İslam hukukunun ribâ yasağına dayanır. 23. "Allah'ın kendilerine lütfundan verdiği nimetlerde cimrilik edenler, bunun, kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar." (Bakara Suresi, 279) ayetinde vurgulanan davranış hangisidir?

  A) İsraf            B) Cimrilik        
  C) Zekât vermeme    D) Hırsızlık       
  E) Faizcilik                           

 24. Cevap: B Açıklama:

  Ayet, mallarını cimrice tutanları eleştirmektedir. 25. İşveren ile işçi arasında hangi ilke gözetilmelidir?

  A) İşçi, işverenin ihtiyaçlarından yararlanabilir.
  B) İşveren, işçinin hayatını ve sağlığını göz ardı edebilir.
  C) İş, meşru olmalıdır.
  D) Ücret, işçinin istediği şekilde belirlenebilir.
  E) İşçi, işverenine borçludur.

 26. Cevap: C Açıklama:

  İslam'da işçi işveren ilişkilerinde meşruiyet ve adalet esastır. 27. Dinimizde hileli satış neden yasaklanmıştır?

  A) Çünkü hile, satıcı için faydalıdır.
  B) Çünkü hile, alıcı için zarar vericidir.
  C) Çünkü hile, toplumda güveni bozar.
  D) Çünkü hile, ürünün değerini arttırır.
  E) Çünkü hile, satıcı ile alıcı arasında anlaşmayı geçersiz kılar.

 28. Cevap: C Açıklama:

  Dinimizde hileli satış yasaklanmıştır çünkü hile, toplumda güveni bozar ve mağduriyetlere yol açar. 29. Kur'an-ı Kerim'de alışveriş ile ilgili genel prensip nedir?

  A) Alıcı ve satıcı arasında karşılıklı rıza olmalıdır.
  B) Satıcı, malın ayıplarını gizleyebilir.
  C) Alışverişte yemin etmek faydalıdır.
  D) Alıcı, satın aldığı maldan memnun kalırsa parasını öder.
  E) Malın fiyatı, satıcının belirlediği tutardır.

 30. Cevap: A Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim'de alışveriş ile ilgili genel prensip, alıcı ve satıcı arasında karşılıklı rıza olması gerektiğidir. 31. Aşağıdakilerden hangisi hileli satış kapsamına girmez?

  A) Arızalı bir arabanın arızasını gizleyerek satmak
  B) Sağlam bir ürünü hatalıymış gibi satmak
  C) Bir malı gerçek değerinden fazla bir fiyatla satmak
  D) İhaleye katılan birini içeriden bilgi sızdırarak avantajlı konuma getirmek
  E) Başkasının ürününü kendi malıymış gibi satmak

 32. Cevap: C Açıklama:

  Gerçek değerinden fazla fiyatla mal satmak hileli satış olarak kabul edilir. 33. Yapay fiyat yükseltmenin bir türü olan manipülasyon aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanabilir?

  A) Piyasaya yalan yanlış haberler yayarak fiyatları etkileme
  B) Malı stoklayarak piyasada kıtlık yaratma
  C) Tedarik zincirini bozarak fiyatları artırma
  D) Rekabeti engelleyen anlaşmalar yapma
  E) Vergi yükünü azaltmak için yasa dışı yollara başvurma

 34. Cevap: A Açıklama:

  Manipülasyon, piyasayı kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirme amacıyla yalan yanlış haberler yaymayı içerir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise TDB 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 Detayları

Lise TDB 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 01 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise TDB 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise TDB 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise TDB 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca Lise TDB dersi 2.dönem 1.sınava hazırlık test soruları 2, 12.sınıflar için cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Helal ve haram kavramlarını anlamak.

Had kavramını ve önemini kavramak.

Suç ve ceza arasındaki dengenin önemini ve nasıl sağlanacağını anlamak.

Kamu yararının önemini kavramak

Hukukun ahlakla ilişkisi hakkında bilgi edinmek

İslam'ın haram kazanç konusundaki temel ilkelerini anlar.

Helal kazanç için gerekli temel ahlaki ilkeleri kavrar.

Müslümanların infaka bakış açısını anlamak.

Peygamberimizin infak konusunda gösterdiği örnekliği kavramak.

İnfak kültürünün oluşumunda etkili olan temel unsurları öğrenmek.

İslam'ın ekonomik hayattaki ilkelerini anlar.

İslam'ın ekonomik hayattaki orta yolu vurgular.

İslam'ın sosyal ilişkilerdeki ilkelerini anlar.

Hileli satışın dinimizdeki önemini ve sonuçlarını anlamak.

Alışverişte uyulması gereken temel ilkeleri kavramak.

Hileli satışların türlerini ve sonuçlarını bilir.

Adalet ilkesini anlar ve ekonomik hayattaki uygulamalarını değerlendirir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise TDB 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise TDB 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 2 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 24 kere doğru, 10 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise TDB 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise TDB 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise TDB 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise TDB 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi Ünite Özetleri