Lise Tarih Test Soruları - 12.Sınıflar

Lise Tarih Test Soruları - 12.Sınıflar sınavı 12.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Lise Tarih Test Soruları - 12.Sınıflar CEVAPLARI

 1. Mustafa Kemal'in fikrî gelişimini hızlandıran eserler hangi dönemde okunmuştur?

  A) Selanik Askerî Rüştiyesi yıllarında
  B) Şam'daki görevi sırasında
  C) Harp Okulu yıllarında
  D) Sofya'daki ataşemiliterlik döneminde
  E) Manastır Askerî İdadisi yıllarında

 2. Cevap: C Açıklama:

  Mustafa Kemal'in fikrî gelişimini hızlandıran eserler, Harp Okulu yıllarında okunmuştur. 3. Trablusgarp Savaşı'nın nedenleri arasında hangisi en önemli etken olarak kabul edilir?

  A) Osmanlı Devleti'nin iç karışıklıkları
  B) İtalya'nın sömürge hedefleri
  C) İngilizlerin müdahalesi
  D) Almanya'nın askeri destekleri
  E) Fransızların diplomatik baskıları

 4. Cevap: B Açıklama:

  Trablusgarp Savaşı, İtalya'nın sömürge amaçları doğrultusunda Osmanlı topraklarına saldırmasıyla başlamıştır. 5. II. Meşrutiyet Dönemi'nde Osmanlı Devleti'nde hangi siyasi değişiklikler yaşanmıştır?

  A) Padişahın yetkileri artmıştır.
  B) Kanun-ı Esasi yürürlükten kaldırılmıştır.
  C) Meclis-i Mebusan'ın yetkileri genişlemiştir.
  D) Ordu kontrolü tamamen padişaha geçmiştir.
  E) Yeni bir anayasa kabul edilmemiştir.

 6. Cevap: C Açıklama:

  II. Meşrutiyet Dönemi'nde Meclis-i Mebusan'ın yetkileri artırılmış ve siyasi değişiklikler yaşanmıştır. 7. Trablusgarp Savaşı sırasında hangi subaylar bölgede Osmanlı Devleti'nin savunmasını organize etmiştir?

  A) Mustafa Kemal ve Enver Bey
  B) İsmet İnönü ve Fevzi Çakmak
  C) Cemal Paşa ve Talat Paşa
  D) Mehmet Akif Ersoy ve Refet Bele
  E) Kâzım Karabekir ve İzzet Paşa

 8. Cevap: A Açıklama:

  Mustafa Kemal ve Enver Bey, Trablusgarp Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'nin savunmasını organize etmiştir. 9. Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp Savaşı'na müdahale edememesinin başlıca sebebi nedir?

  A) İngiltere'nin ablukası        B) Padişahın isteksizliği       
  C) Mısır'ın bağımsızlık ilanı    D) İç karışıklıklar             
  E) İtalya'nın güçlü donanması                                    

 10. Cevap: A Açıklama:

  İngiltere'nin Çanakkale Boğazı'nı ablukaya alması, Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp Savaşı'na müdahale edememesinin bir sebebidir. 11. II. Meşrutiyet Dönemi, Osmanlı Devleti'nde hangi önemli siyasi değişikliğin yaşandığı bir dönem olarak kabul edilir?

  A) Toprak reformlarının uygulandığı dönem
  B) Sultan II. Mahmud'un tahttan indirildiği dönem
  C) Padişahın mutlak hükümdarlık dönemi
  D) Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı dönem
  E) Meclis-i Mebusan'ın kurulduğu dönem

 12. Cevap: E Açıklama:

  II. Meşrutiyet Dönemi, Meclis-i Mebusan'ın kurulduğu ve Osmanlı Devleti'nde siyasi değişikliklerin yaşandığı bir dönemdir. 13. Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na katılmasına neden olan olay nedir?

  A) Arşidük Franz Ferdinand'ın suikaste uğraması
  B) Trablusgarp Savaşı
  C) Balkan Savaşları
  D) Almanya'nın Osmanlı Devleti'ne yardım teklifi
  E) İngiltere'nin savaş ilanı

 14. Cevap: D Açıklama:

  Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı'na Almanya'nın yardım teklifi üzerine katıldı. Bu teklif, Osmanlı Devleti'nin savaşa girişinde etkili oldu. 15. I. Dünya Savaşı'nın patlak vermesine yol açan olay hangisidir?

  A) Gavrilo Princip'in öldürülmesi
  B) Saraybosna Suikastı
  C) İngiliz donanmasının Alman limanlarını ablukaya alması
  D) Almanya'nın Fransa'ya savaş ilan etmesi
  E) İtalya'nın savaşa katılması

 16. Cevap: B Açıklama:

  I. Dünya Savaşı'nın patlak vermesine yol açan olay Saraybosna Suikastı'dır. Bu suikast, Arşidük Franz Ferdinand'ın öldürülmesiyle gerçekleşti. 17. I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin savaşa katılmasının sonucunda hangi bölgeleri kaybettiği bilinmektedir?

  A) Trakya ve İstanbul
  B) Balkanlar ve Karadeniz kıyıları
  C) Kuzey Afrika ve Arabistan Yarımadası
  D) Anadolu ve Doğu Anadolu
  E) Makedonya ve Ege Adaları

 18. Cevap: A Açıklama:

  I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin savaşa katılmasının sonucunda Trakya ve İstanbul, düşman güçler tarafından işgal edildi ve kaybedildi. 19. I. Dünya Savaşı öncesindeki uluslararası ilişkilerde hangi faktörler gerginliği artırmıştır?

  A) Diplomatik barış çabaları    B) Silahsızlanma anlaşmaları   
  C) Emperyalist politikalar      D) Ekonomik işbirliği          
  E) Uluslararası antlaşmalar                                    

 20. Cevap: C Açıklama:

  I. Dünya Savaşı öncesindeki uluslararası ilişkileri gerginleştiren faktörler arasında emperyalist politikalar önemli bir rol oynamıştır. Büyük güçler arasındaki emperyalist rekabet, savaşın patlak vermesine yol açan bir etken olmuştur. 21. Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na katılmasının sonuçlarından biri olarak hangi toprakları kaybetti?

  A) Yunanistan            B) Mısır                
  C) Irak                  D) Suriye               
  E) Karadeniz kıyıları                            

 22. Cevap: D Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na katılmasının sonuçlarından biri olarak Suriye kaybedildi ve bu topraklar daha sonra Fransızlar tarafından işgal edildi. 23. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri'nin Osmanlı topraklarına yönelik gizli antlaşmalarından biridir?

  A) İstanbul Antlaşması
  B) Londra Antlaşması
  C) Sykes-Picot Antlaşması
  D) Saint Jean De Maurienne Antlaşması
  E) Brest-Litovsk Antlaşması

 24. Cevap: C Açıklama:

  Sykes-Picot Antlaşması, İngiltere ve Fransa arasında imzalanan ve Osmanlı topraklarının bölüşülmesini öngören gizli bir antlaşmadır. 25. Hangi cephede Osmanlı Devleti, Rusya'ya karşı Orta Asya Türkleri ile bağlantı kurarak Turan ülküsünü gerçekleştirmeyi hedeflemiştir?

  A) Kafkas Cephesi             B) Çanakkale Cephesi         
  C) Irak Cephesi               D) Kanal Cephesi             
  E) Suriye-Filistin Cephesi                                 

 26. Cevap: A Açıklama:

  Osmanlı Devleti, Kafkas Cephesi'nde Ruslarla savaşarak Orta Asya Türkleri ile bağlantı kurmayı ve Turan ülküsünü gerçekleştirmeyi hedeflemiştir. 27. Hangi cephede Osmanlı Devleti'nin İngiliz donanmasından kaçan Alman gemileri Çanakkale Boğazı'na sığınınca savaşa girişi hızlandı?

  A) Kafkas Cephesi             B) Çanakkale Cephesi         
  C) Irak Cephesi               D) Kanal Cephesi             
  E) Suriye-Filistin Cephesi                                 

 28. Cevap: B Açıklama:

  Çanakkale Cephesi'nde, Alman gemilerinin Çanakkale Boğazı'na sığınması, Osmanlı Devleti'nin savaşa daha etkin bir şekilde girmesine yol açtı. 29. Hangi antlaşma ile Osmanlı Devleti, Kars, Ardahan ve Batum'u (Elviye-i Selâse) geri aldı?

  A) Londra Antlaşması
  B) Sykes-Picot Antlaşması
  C) Brest-Litovsk Antlaşması
  D) Saint Jean De Maurienne Antlaşması
  E) Mondros Ateşkes Antlaşması

 30. Cevap: C Açıklama:

  Brest-Litovsk Antlaşması ile Osmanlı Devleti, Kars, Ardahan ve Batum'u geri aldı. 31. Hangi cephede Osmanlı Devleti, İngilizlerin Mac Mahon Antlaşması'nı imzalaması sonrasında Hicaz Emiri Şerif Hüseyin ve bağlı aşiretlerle savaştı?

  A) Hicaz Cephesi              B) Yemen Cephesi             
  C) Suriye-Filistin Cephesi    D) Irak Cephesi              
  E) Kanal Cephesi                                           

 32. Cevap: A Açıklama:

  Osmanlı Devleti, Hicaz Cephesi'nde Şerif Hüseyin'in liderliğindeki isyanı bastırmak için savaştı. 33. Çanakkale Savaşları hangi yıllar arasında gerçekleşti?

  A) 1912-1913    B) 1914-1915    C) 1916-1917    D) 1918-1919    E) 1920-1921    

 34. Cevap: B Açıklama:

  Çanakkale Savaşları, 1914-1915 yılları arasında gerçekleşti ve I. Dünya Savaşı'nın bir parçasıydı. 35. Çanakkale Deniz Savaşları sırasında hangi gemi, Nusret Mayın Gemisi tarafından batırıldı?

  A) Ocean              B) Irresistible      
  C) Bouvet             D) Askold            
  E) Müstecip Onbaşı                         

 36. Cevap: B Açıklama:

  Çanakkale Deniz Savaşları sırasında Irresistible adlı gemi, Nusret Mayın Gemisi tarafından batırıldı. 37. Kut'ül-Amâre Zaferi hangi tarihler arasında gerçekleşti?

  A) 29 Nisan 1915 - 6 Haziran 1915
  B) 26 Eylül 1915 - 5 Aralık 1915
  C) 29 Nisan 1916 - 5 Şubat 1917
  D) 25 Nisan 1916 - 9 Ocak 1917
  E) 10 Ağustos 1916 - 15 Ocak 1917

 38. Cevap: B Açıklama:

  Kut'ül-Amâre Zaferi, 26 Eylül 1915 ile 5 Aralık 1915 tarihleri arasında gerçekleşti.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Tarih Test Soruları - 12.Sınıflar Detayları

Lise Tarih Test Soruları - 12.Sınıflar 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 09 Ekim 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise Tarih Test Soruları - 12.Sınıflar Testini Çöz tıklayın. Lise Tarih Test Soruları - 12.Sınıflar yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Tarih Test Soruları - 12.Sınıflar sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca Lise tarih dersi test soruları; 12.sınıflar için tamamı test ve cevap anahtarlı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Mustafa Kemal'in fikrî gelişimini Harp Okulu yıllarında hızlandıran eserleri okuduğunu bilmek.

I. Dünya Savaşı'nın nedenleri ve Osmanlı Devleti'nin savaşa katılımı konusundaki bilgiyi değerlendirme.

I. Dünya Savaşı'nın başlangıcı ve patlak verme nedenlerini anlama.

I. Dünya Savaşı'nın sonuçları ve Osmanlı Devleti'nin toprak kayıpları hakkında bilgi edinme.

I. Dünya Savaşı'nın nedenleri ve uluslararası ilişkilerin gerginliği hakkında bilgi sahibi olma.

Osmanlı Devleti'nin savaşın sonuçlarına dair bilgi edinme ve toprak kayıplarını anlama.

I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'nin topraklarının bölüşülmesi ve gizli antlaşmalar hakkında bilgi edinme.

I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin Kafkas Cephesi'nde aldığı politikaya dair bilgi edinme.

I. Dünya Savaşı'nda Çanakkale Cephesi'nin önemi hakkında bilgi edinme.

I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin toprak kazanımları ve Brest-Litovsk Antlaşması hakkında bilgi edinme.

I. Dünya Savaşı sırasında Hicaz Cephesi'nde yaşananlar hakkında bilgi edinme.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Tarih Test Soruları - 12.Sınıflar sınavı 12.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Lise Tarih Test Soruları - 12.Sınıflar Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 6 kere doğru, 13 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise Tarih Test Soruları - 12.Sınıflar Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Tarih Test Soruları - 12.Sınıflar sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Tarih Test Soruları - 12.Sınıflar sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Tarih Test Soruları - 12.Sınıflar sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri