Lise Tarih 2.Dönem Başı Sınav - Klasik (9.Sınıflar)

Lise Tarih 2.Dönem Başı Sınav - Klasik (9.Sınıflar) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 11 sorudan oluşmaktadır. Lise Tarih 2.Dönem Başı Sınav - Klasik (9.Sınıflar) CEVAPLARI

 1. Dört Halife Devri'nde hangi kültürel çalışmalar yapılmıştır?


 2. Cevap: Kur'an'ın Kitap Hâline Getirilmesi Açıklama:

  Hz. Ebu Bekir Dönemi'nde, birçok hafız şehit olunca unutulmasını engellemek amacıyla Kur'an ayetleri bir araya getirilmiştir. Böylelikle Kur'an-ı Kerim'in günümüze kadar eksiksiz ve bozulmadan gelmesi sağlanmıştır. 3. Endülüs Emevi Devleti'nin yıkılmasından sonra İspanya'da hangi dönemler yaşanmıştır?


 4. Cevap: * Bağımsız Emirlikler Dönemi * Murâbıtlar Dönemi * Muvahhidler Dönemi * Beni Ahmer Devleti Dönemi Açıklama:

  Endülüs Emevi Devleti'nin yıkılmasından sonra İspanya'da farklı devletler ve yönetim biçimleri görülmüştür. 5. İmam Gazali'nin düşünce anlayışını açıklayınız.


 6. Cevap: İmam Gazali şüpheyi gerçeğe ulaşmanın yolu olarak görür, körü körüne kabul edilen mezhepçiliğe karşıdır ve kişinin kendi mezhebini zihni ve akli faaliyetleriyle bulması gerektiğini savunur. Açıklama:

  Gazali'nin düşünce anlayışı, akıl ve şüpheyi önemser, körü körüne kabulleri reddeder ve bireysel sorumluluğu vurgular. 7. İslam sanatının başlangıçtan beri değişmeyen temel niteliği nedir?


 8. Cevap: Özgün üslubu, motif zenginliği ve kendine has mimari sistemidir. Açıklama:

  İslam sanatı, estetik ve özgünlük bakımından kusursuz bir ahenge sahiptir. 9. I. Kök Türk Devleti'nin kurucusu ve ilk hükümdarı hakkında bilgi veriniz.


 10. Cevap: I. Kök Türk Devleti'nin kurucusu ve ilk hükümdarı Bumin Kağan'dır. Açıklama:

  Bumin Kağan, Töles boylarını birleştirerek 552 yılında I. Kök Türk Devleti'ni kurmuştur. 11. İlk Türk devletlerinde hukukun temelini oluşturan sözlü kurallara ne ad veriliyordu?


 12. Cevap: Töre Açıklama:

  Töre, gelenekler, örf-adetler ve ahlaki değerlerden beslenerek ortaya çıkmış bir hukuk sistemidir. 13. Konar-göçer ordularının üstün olduğu alanları belirtiniz.


 14. Cevap: Hafif silahlı, hızlı hücum yapabilen süvariler, dayanıklılık, disiplin ve uyum. Açıklama:

  Konar-göçer ordularının başlıca üstünlükleri, hareket kabiliyetleri, askerlerinin dayanıklılığı ve disiplinli olmalarıydı. 15. Eşleştirmeleri Yapın

  a. Hendek
  b. Huneyn
  c. Taif
  d. Hayber
  e. Mekke’nin Fethi
  f. Arab Yarımadası
  g. Hicaz Bölgesi
  h. Arap Yarımadası
  i. Mekke-i Mükerreme
  j. Medine-i Münevvere
  1. Hz. Muhammed’in doğduğu şehir
  2. Hz. Muhammed’in hicret ettiği şehir
  3. Hz. Muhammed’in vefat ettiği şehir
  4. Hz. Muhammed’in Muhacirlerle birlikte ilk önce yerleştiği şehir
  5. Hz. Muhammed’in Mekke’yi fethettiği yıl
  6. İslam’ın kutsal topraklarını kapsayan bölge
  7. İslam’ın kutsal şehirlerini kapsayan bölge
  8. Hz. Muhammed’in amcası tarafından kazdırılan hendek
  9. Hz. Muhammed’in Taif’ten Mekke’ye dönerken uğradığı yer
  10. Hz. Muhammed’in Yahudilerin kalesini fethettiği yer

 16. Cevap: 1. i 2. j 3. i 4. j 5. e 6. h 7. g 8. a 9. c 10. d Açıklama:

  Bu eşleştirme, İslam tarihinin önemli olayları ve yerlerini kapsamaktadır. 17. Eşleştirmeleri yapın:

  a. Astronomi ile ilgili tercüme faaliyetleri
  b. Filolojik çalışmaların sistemli hâle getirilmesi
  c. Beytü'l-Hikme'nin kurulması
  d. Müslüman âlimlerin Orta Çağ Batı dünyasını etkilemesi
  e. Tolunoğulları Devleti'nin kurucusu
  f. İhşîdîler Devleti'nin adı
  g. Eyyubilerin kurucusu
  h. Memlûkluların ilk hükümdarı
  ı. Memlûk tarihinde yeni bir dönem başlatan sultan
  i. Sultan Baybars'ın dinî meşruiyeti sağlama yöntemi
  1. (.....) Tolunoğlu Ahmet
  2. (.....) Aybek
  3. (.....) I. Baybars
  4. (.....) Muhammed b. Tuğç
  5. (.....) Selahaddin Eyyubi
  6. (.....) İhşîd
  7. (.....) Abbasi hilafetini yeniden kurmak
  8. (.....) Sultan Kutuz
  9. (.....) Astronomik çalışmalar
  10. (.....) Filoloji

 18. Cevap: 1.e 2.h 3.ı 4.a 5.g 6.d 7.i 8.j 9.c 10.b Açıklama:

  Bu eşleştirmeler, verilen metinde yer alan bilgileri kapsamaktadır. 19. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Türkler, Avrasya coğrafyasında çok geniş bir alana yayılmıştır.
  (.....) 2. Orhun Kitabeleri, Türklerin devlet ve yönetim anlayışı hakkında bilgi içermektedir.
  (.....) 3. Orta Asya'daki konar-göçer yaşam tarzı, törenin oluşumunu etkilememiştir.
  (.....) 4. Kağanlar, töreye uymak zorundadır.
  (.....) 5. Orhun Kitabeleri'nde töre kelimesi on bir yerde geçmektedir.
  (.....) 6. Türk kağanları, dünya çapında hükümdar konumundadır.
  (.....) 7. Türk kağanları, millete karşı sorumludur.
  (.....) 8. Orhun Kitabeleri, Türklerde cihan hakimiyeti düşüncesinin gelişmediğini göstermektedir.
  (.....) 9. Kavimler Göçü, Türklerin yaşam tarzlarını değiştirmiştir.
  (.....) 10. Balamir, Kuzey Hun Devleti'nin lideridir.

 20. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. D 6. D 7. D 8. Y 9. D 10. D Açıklama: 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Kavimler Göçü, İlk Çağ'ın sonu ve Orta Çağ'ın başlangıcı olarak kabul edilir.
  (.....) 2. Hunlar, Kavimler Göçü sırasında Avrupa'ya göç eden tek Türk kavmiydi.
  (.....) 3. Hunlar, Avrupa'da ilerlerken Roma İmparatorluğu'ndan vergi aldılar.
  (.....) 4. Attila, Avrupa Hun Devleti'nin en uzun süre hüküm süren hükümdarıdır.
  (.....) 5. Avrupa Hun Devleti, Kavimler Göçü'nden sonra Avrupa'da kurulan ilk Türk devletidir.
  (.....) 6. Attila, "Tanrı'nın Kırbacı" olarak da bilinir.
  (.....) 7. Hunlar, Kavimler Göçü sırasında önlerine çıkan tüm kavimleri yendiler.
  (.....) 8. Avrupa Hun Devleti, Attila'nın ölümünden sonra dağıldı.
  (.....) 9. Kavimler Göçü, Avrupa'da büyük bir kargaşaya yol açtı.
  (.....) 10. Günümüzde de yaşanan kitlesel göçlerin nedenleri, geçmişte yaşanan göçlerin nedenleriyle aynıdır.

 22. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. D 6. D 7. Y 8. D 9. D 10. D Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Tarih 2.Dönem Başı Sınav - Klasik (9.Sınıflar) Detayları

Lise Tarih 2.Dönem Başı Sınav - Klasik (9.Sınıflar) 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 11 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise Tarih 2.Dönem Başı Sınav - Klasik (9.Sınıflar) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Tarih 2.Dönem Başı Sınav - Klasik (9.Sınıflar) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Eşleştirme
 • Doğru-Yanlış


Lise Tarih 2.Dönem Başı Sınav - Klasik (9.Sınıflar) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU
  1. Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder.
  2. Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arabistan Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.
  3. İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar.
  4. Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir.
  5. Türklerin Abbasi Devleti’ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri kavrar.

Ayrıca Lise 9.sınıf tarih dersi 2.dönem başı sınav soruları, müfredata uygun cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Öğrenciler, Dört Halife Devri'ndeki kültürel çalışmaları öğrenirler.

Öğrenciler, Endülüs Emevi Devleti'nin yıkılmasından sonra İspanya'da yaşanan dönemleri öğrenecektir.

Öğrenciler, İmam Gazali'nin düşünce anlayışının temel unsurlarını kavrarlar.

İslam sanatının ayırt edici özelliklerini öğrenmek.

Öğrenciler I. Kök Türk Devleti'nin kurucusu ve ilk hükümdarı hakkında bilgi edinirler.

İlk Türk devletlerindeki hukuk sistemi hakkında bilgi edinme

Konar-göçer ordularının özelliklerini ve üstün yönlerini anlama. Roma Hukuku'nun ilk basamağını oluşturan kanunları belirtiniz. Cevap: 12 Levha Kanunları Açıklama: 12 Levha Kanunları, Roma ve egemenliği altındaki ülkelerde uygulanan ilk yazılı hukuk kurallarıdır. Kazanım: Öğrenciler, Roma Hukuku'nun gelişiminin ilk adımını öğrenirler.

Öğrenciler, Hz. Muhammed'in hayatındaki önemli olayların ve mekanların isimlerini ve yerlerini öğreneceklerdir.

* Mısır'da kurulan Türk devletleri ve özellikleri hakkında bilgi edinmek * İslam medeniyetinin bilim ve kültür alanındaki ilerlemelerine aşina olmak

* Türklerin yayılım alanı ve önemi * Orhun Kitabeleri'nin önemi ve içerdiği bilgiler * Töre kavramının özellikleri ve işlevleri * İlk Türk devletlerindeki egemenlik anlayışı * Türk kağanlarının sorumlulukları ve yetkileri * Kavimler Göçü'nün Türkler üzerindeki etkileri * Hun Devleti'nin dağılması ve Türklerin batıya hareketi

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Tarih 2.Dönem Başı Sınav - Klasik (9.Sınıflar) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Tarih 2.Dönem Başı Sınav - Klasik (9.Sınıflar) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Tarih 2.Dönem Başı Sınav - Klasik (9.Sınıflar) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Tarih 2.Dönem Başı Sınav - Klasik (9.Sınıflar) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Tarih 2.Dönem Başı Sınav - Klasik (9.Sınıflar) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.